Genel

12 Bankaya Tazminat Davası Açma

12 Bankaya Tazminat Davası Açma

Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı olan Hakan TOKBAŞ tarafından basına yapılan açıklamalara göre Rekabet Kurulu tarafından 12 bankanın kartel oluşturduğunu belirten karar Danıştay’da da hukuka uygun bulunduğunu ifade etti.

Sayın Tokbaş’ın konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamalar şu şekildedir:  “Banka müşterisinin, 21 Ağustos 2007 ve 22 Eylül 2011 arasında, 12 bankadan herhangi birisinden mevduat, kredi ve kredi kartı hizmeti almışsa, suni şekilde oluşturulan kartel faizi oranında zararı için 3 kat tazminat davası açma hakkı bulunuyor. Daha sonra Danıştay 13. Dairesine, İdare Mahkemesinin kararının bozulması ve Kurul kararının hukuka aykırı olduğuna karar verilmesi için temyiz başvuruları yapıldı. Kurul kararı hukuka uygun bulunarak, Ankara 2. İdare Mahkemesinin verdiği karar Danıştay tarafından onanmış oldu. Bu karar, Rekabet Kuruluna tebliğ edildi. Rekabet Kurulu, bu 12 bankanın 21 Ağustos 2007 ve 22 Eylül 2011 tarihleri arasında kartel (uyumlu eylem/uzlaşma) oluşturduğunu tespit etmiştir. 12 bankanın kartel oluşturarak faiz oranlarını birlikte belirlemesi nedeniyle serbest piyasa koşulları bozulmuş, faiz oranları artmıştır. Bu yüzden de o dönemde çekilen krediler ve kredi kartlarına olağandan yüksek faiz, mevduatlara ise olağandan düşük faiz uygulanmıştır. 12 banka haksız kazanç elde ederken, banka müşterileri olan tüketiciler, tacirler ve kamu kurumları mağdur edilmiştir. Her kim bu kanuna aykırı olan eylem, karar, sözleşme veya anlaşma ile rekabeti engeller, bozar ya da kısıtlarsa yahut belirli bir mal veya hizmet piyasasındaki hakim durumunu kötüye kullanırsa, bundan zarar görenlerin her türlü zararını tazmine mecburdur. Rekabetin engellenmesi, bozulması veya kısıtlanması sonucu bundan zarar görenler, ödedikleri bedelle, rekabet sınırlanmasaydı ödemekte olacakları bedel arasındaki farkı zarar olarak talep edebilir. Ortaya çıkan zarar, tarafların anlaşması ya da kararı veya ağır ihmalinin olduğu hallerden kaynaklanmaktaysa, hakim, zarar görenlerin talebi üzerine, uğranılan maddi zararın ya da zarara neden olanların elde ettiği veya elde etmesi muhtemel olan karların üç katı oranında tazminata hükmedebilir. 200 bin lira 120 ay vadeli konut kredisi çekildiğini varsayalım. 15 baz puan ‘kartel faizi’ kadar zarar hesabı yapılırsa, yüzde 1,0 faizle (serbest piyasa için kabul ettiğimiz faiz oranı) çekilirse 344 bin 330 lira eder. Yüzde 1,15 faizle (kartelden dolayı suni olarak belirlenen faiz oranı) çekilirse 369 bin 759 lira eder. Aradaki fazladan alınan faizin 200 bin liralık 120 ay vadeli konut kredisine krediye yansıyan tutarı, 25 bin 429 lira ediyor. İşte bu kartel faizinin oluşturduğu fark tutarının 3 katı oranında tazminat verileceği hesaplandığında, 200 bin lira kredi çeken bir vatandaşın 76 bin 287 lira tazminat kazanabileceğini ifade edebiliriz. ” şeklinde konu ile alakalı açıklamalar yaparak 12 bankaya tazminat davası açma hakkının olduğunu belirtti.

Konu ile ilgili olarak normal kredi faiz oranları üzerinden değilde daha fazla faiz uyguladıkları 2007 ile 2011 yılları arasında kredi kullanmış olanların tazminat davası açma hakkının ortaya çıktığını belirten Yrd. Doç. Dr. Murat Şahin’in konu ile ilgili olarak basına yapmış olduğu açıklamalar şu şekildedir :“Rekabet hukukunda firmalar, serbest piyasa şartlarına göre fiyat belirlemelidir. Birbirine rakip olan firmalar kendi aralarında fiyat belirlerse olması gereken satış fiyatı seviyesinin üstünde fiyatlar ortaya çıkar. Bu durum sadece bankacılık değil, her sektörde karşımıza çıkabilir. Rekabetin olduğu yerde fiyatlar müşterilerin lehinedir. Bankalar, piyasa faiz oranlarını olması gereken oranın üstünde tespit ederek tüketicinin zararına bir kartel oluşturmuşlar. Rekabet Kurumu, bankaların mevduat faizlerine, kredi faiz oranlarına, kredi kartı faiz oranlarına birlikte karar verdiklerini 2013 yılında tespit ediyor ve bankalara yüklü miktarda ceza kesiyor. 2007’den 2011’e kadar, 4 yıl  boyunca 16 banka tarafından gereğinden fazla faiz oranı uygulandığı ortaya çıkıyor. Rekabeti ortadan kaldıran bankalar, tüketiciyi büyük bir zarara uğratmışlar. Uygulanan faizler, sadece tüketici kredisi değil; taşıt kredisi, konut kredisi, iş adamlarının kullandığı ticari kredileri de içeriyor. Bunları bir araya koyduğunuzda ortada büyük bir tüketici zararı var. 2007-2011 yılları arasında uygulanan faiz oranları olması gerekenin yüzde 10 daha üstünde. 4 yıl boyunca kredi kullananlar, olması gerekenden daha fazla faiz ödemiş ve zarara uğratılmışlar. Rekabet Kurulu bunu tespit ediyor. Ankara İdari Mahkemesi’ne bu kararın iptal olması için bankalar dava açıyor. İdari Mahkemesi iptal başvurusunu reddediyor. Daha sonra bu karar, Danıştay’a temyiz ediliyor. Danıştay, ‘Kurulun verdiği karar haklıdır’ diyor. Bankaların temyizini reddediyor. Dolayısıyla kesin bir kararla bu bankaların kartelleştiği tespit edildi. Bu kartelleşmeden zarar görenler, kredi kullandığı bankaya tazminat davası açabilir. Kimin, hangi dönemde, ne kadar kredi kullandığı belli. Fakat o zamanki koşullara göre faiz oranı ne olmalıydı, onu mahkeme tespit edecek. Çünkü Rekabet Kurulu’nun belirlediği olması gereken faiz oranı, mahkemeler için sadece bir delildir. Olması gereken faiz oranını mahkeme tespit edecek. Bu bankalardan kredi kullanan herkes; konut kredisi, taşıt kredisi, faize para yatıranlar, kredi kartı kullananlar dava açabilir. Konut, taşıt ve büyük projeler için kredi kullananların dava açması çok daha yerinde olur. Küçük çaplı kredi kullananlar bu davayı açmayabilir. Çünkü, kişilerin adına toplu şekilde dava açılabilecek bir sistem henüz Türkiye’de yok. Bu yüzden talep edecekleri miktar da, kazanacakları miktar da çok düşük olacaktır. Yine de dava açmak isteyenler, arabuluculuk veya uzlaşma yoluna gidebilir. Örneğin zararınız 500 TL ise 1500 TL tazminat alabilirsiniz. 3 kat oranı değil ama 3 katına kadar tazminat talep edilebilir. Bu davalarda adli yardımdan yararlanılması teknik olarak pek mümkün değil. Avukat ataması için başvuru şansınız düşük olabilir. Teknik bir dava olduğu için baro bu tarz davalara avukat atayamayabilir. Amerikan Hukuk Sistemi’nde rekabet kuralını ihlal edenlere hapis cezası var. Aynı zamanda yüklü miktarda idari para cezası veriliyor ve tabii ki karar verenlerin tazminat açma hakkı var. Orada tazminat davaları Türkiye’ye nazaran daha fazla yaptırıma sahip. Dolayısıyla rekabet kurallarını ihlal etmekten çok çekiniliyor. Cezaların caydırıcı etkisi çok yüksek. Ayrıca, Amerika’da profesyonel hukuk büroları var. Bir anda 50 bin kişi için dava açabiliyorlar. Yüzlerce avukat çalışan bulunuyor. Bu sistem Avrupa Birliği’ndeki ülkeler tarafından da uygulanmaya başlandı. Rekabet Kural İhlali yapan şirketlere tazminat davası hakkımız olmasına rağmen bu konuda yeterli bilgiye sahip değildik. Bunu avukatlar da tam olarak bilmiyordu. İhlal yapan kuruluşlar sadece idari para cezası alıyorlardı. Onu da peşin öderlerse 4’te 1 oranında indirim alıyorlardı ve kenara çekiliyorlardı. Günümüzde de tazminat davası açma hakkı konusunda bilinçli değiliz. Tazminat kültürümüz yok. Halk olarak bu yönümüz az gelişmiş olduğu için bir çalışma yaptık. Yaşanan bu sürecin ardından artık Türkiye’de tazminat davaları sık sık gündeme gelecek. Dava açmayı düşünenler zaman aşımı konusuna dikkat edilmesi gerekiyor. 2007 – 2008 döneminde, bahsi geçen bankalardan kredi kullananların bir an önce dava açması gerekiyor. Bu karar onaylandı ve kesinleşti. Bu yüzden 2 yıl içinde herkesin dava açılması gerekiyor. Yoksa zaman aşımına uğrar.” şeklinde durum hakkında değerlerdirmeler ve açıklamalar yapmıştır.

Kredi Çekenlere Dava Yolu Açıldı

Kredi kartlarının ve kredilerin fiyat belirlemesinde kartel oluşturan bankalara, Rekabet Kurulu tarafından 8.3.2013 tarihinde toplam olarak kestiği ceza 1.1 milyar lira. Bu ceza ile ilgili olarak bütün yasal süreç bitti. Yasal sürecin bitmesiylede, kartel oluşturulan süre aralığında kredi çekmiş olan tüketicilerede dava yolu açılmış oldu. Tüketiciler çekmiş oldukları kredilerdeki haksız alınan fazla faizleri tekrar talep ederek alabilecekler.Tüketiciler açtıkları davalarda faizden daha çok 3 kata kadar tazminat davası açabileceklerdir.

Konu ile ilgili olarak Celal Bayar Üniversitesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı öğretim üyesi olan Sayın Yardımcı Doçent Doktor Murat Şahin şunları ifade etti: “Rekabeti ortadan kaldıran bankalar, tüketiciyi büyük bir zarara uğratmışlar. Örneğin zararınız 500 TL ise bin 500 TL tazminat alabilirsiniz. 3 kat oranı değil ama 3 katına kadar tazminat talep edilebilir.”

Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkını olan Sayın Av. Hakan TOKBAŞ tarafından, davanın sonuçlanması ile birçok tüketicinin başvuruda bulunduğunu belirterek durumu şu şekilde ifade etti: “Anadolu’da avukatlık büroları bu davalara baksın diye avukat istihdam etmeye başladı. Tahminimiz bankalara 1 milyon dava açılacağı yönünde. Çünkü sadece o dönemde konut kredisi kullananların sayısı 1 milyon 680 bin kişi. O dönemde toplam kredi alan kişi sayısı da 30 milyonu geçiyor.”

Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanan kredi verilerine göre 2007 ile 2011 yılları arasında, kartel oluşturan bankalardan çekilen kredi oranları şu şekilde:

 1.681.795 konut kredisi
934.538 taşıt kredisi
30.400.254 ihtiyaç kredisi kullanılmıştır.
Etiketler

41 Yorum

 1. Bu işin sonu nereye gidecek bakalım. Birbuçuk milyon davadanbahs edliyor; bu sayı neredeyse 5yıllık TÜketici Mahkemesi Dava sayısı…

 2. Milyonlar mağdur ama banka isimleri aciklanmiyor ınsan haklarına aykırı. Hem o kadar davaya ne gerek var bankalar kredi çeken tüm müşterilerine ulaşıp parayı geri iade edebilir.birde avukat mi tutacağız bunun için. Kazanılmış hakka avukat çok ironik bir durum

 3. Bu işi devlet çözsün vatandaşı hak peşinde koşturmasın.bu bankalardan alıp hak sahiplerine dağıtması devlet için enkolay olanı halk bu işin üstesinden gelemez ,zaten birçok insanda bunun peşine düşmez.

 4. 1. Akbank T.A.Ş. (AKBANK),
  2. Denizbank A.Ş. (DENİZBANK),
  3. Finans Bank A.Ş. (FİNANSBANK),
  4. HSBC Bank A.Ş. (HSBC),
  5. ING Bank A.Ş.(ING),
  6. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB),
  7. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARANTİ), (Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş.(GÖSAŞ) ve Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık A.Ş. (GKFD) )
  8. Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKBANK),
  9. Türkiye İş Bankası A.Ş. (İŞ BANKASI),
  10. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKIFBANK),
  11. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB)
  12. T.C. Ziraat Bankası A.Ş.(ZİRAAT)

 5. Kredili mevduat (bankomat) faizleri de kapsama dahil mi. Ben surekli 3000 tl eksi ile ht ay kredi kullandim. Faiz aylik % 1.8 dediler ama benim fili odedigim faiz 2 kati. Dava edebilirmiyim bankayi.

 6. 2008 yılında Ziraat bankasın dan 1.33 faiz oranı ile 29 bin tl çekip 60 bin tl geri ödedik 10 yıl vadeli. Görüyorum ki ziraat bankası da bu bankalar arasında. Bu konu da ne yapmam gerekir tüketici hakem heyetine mı başvurma mız lazım. Teşekkürler

  1. Alaattin Bey, ilk aşamada bankanıza dilekçe ile başvuru yapınız ve alacağınız cevapla birlikte Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapınız.

 7. Ben adı geçen dönemde ziraat banakasından 10 000 tl çekmiştim tüketici kredisi geri ödeme olarak 12.500 tl ödedim acaba bu krediye de birşeyler yapılırmı

  1. Kredinizin ve kredi kartınızın belirtilen tarihler arasında uygulanan faiz hesaplanmasının tekrar yapılmasını rica ederim gibisinden bir dilekçeyi bankanın genel merkezine iadeli taahhütlü olarak gönderiniz.

   1. Necati bey bu konu ile ilgili elinizde dilekçe örneği varmı kredi kartlarım var bu tarihlerde kullandığım bende bu durumdan yararlanmak istiyorum mail yardımcı olursanız sevinirim iyi günler

 8. Ben Haziran 2010 da HSBC bankadan 120 aylık konut kredi aldım. Uygulanan faizi aylık 0,9% (senelik %11,3510). Bu kredi dava kapsam içinde olur mu? nasil ilerlemem gerekir?

  1. Bu şekilde yani anlattığınız gibi durumu belirten ve fazla faizden kaynaklı olan zararınızın karşılanması doğrultusunda bankanıza bir dilekçe yazınız. Dilekçe cevabı eğerki olumsuz olursa, cevap ile birlikte tüketici hakem heyetine başvuru yapabilirsiniz. Fazla faiz uygulandığına karar verilecektir ve emsal davaların sonuçlarıda mevcut olduğundan tazminatı ile birlikte geri alabileceksiniz.

 9. BEN 2010 YILINDA ÖNCE İŞ BANKASINDAN KONUT KIREDİSİ ALDIM 8 AY ORDA KALIP SONRA YAPILANDIRMA YAPIP HALK BANKASINA GEÇTİM YANİ BORCU AKTARDI BEN İKİ BANKAYADAMI DİLEKÇE YAZACAM RİCA ETSEM BİLGİ VERİRMİSİNİZ

  1. Hatice Hanım, sonuç olarak ikisinede fazla faiz ödediğiniz için ikisindende ödediğiniz tutarlar doğrultusunda ayrı ayrı dilekçe yazmanız gereklidir. Ne kadar ödedim acaba dersenizde bankalar kredilerin ödemelerine ilişkin dökümleri müşterilerine vermektedir.

 10. Necati bey yardımlarınız için Tşk emsal kazanılmış davalar varmı benim 800000 tl çekmiş olduğum kredi var bir avukata baş vurdum dava tersine dönebilir dedi yapacağın masraf kadar da karşı tarafa ödersin dedi gözüm korktu yani kısacası sizden isteğim dava açarsak sizin söyleminize göre yüzde yüz kazanırmıyız yardımcı olursanız sevinirim

 11. Necati bey Ben 2009 yılının şubat ayında garanti bankasından 35000 tl (yıl) knut kredisi kullandım 1.48 faizle 7 ay sonra yapılandırma yaparak başka bir bankaya (vakıflar bankasına) 1.09 yapılandırdım hala ödüyorum bu durumda kapatmış olduğum hesap için garanti bankasından da talepte buluna bilirmiyim,Aynı zamanda 2009 yılında kullandığım konut kredisi için Garanti Bankasına 3 ay önce kredi kulandırım dosya masrafı adı altında benden alınan 1250 tl için İlçe Tüketici Hakem heyetine baş vurdum ve sonuç lehime ,Yani bu paranın bana geri ödenmesine karar verdi kesin karar olarak .Şimdi benim bankadan bu parayı 2009 yılında bu güne kadar olan yasal faiziyle alma şansım varmı , varsa faizini nasıl hesaplarız ,yoksa kesilen parayı mı alabilirim.,bu parayı almak için bankadan habermi beklemek iyi olur (Bu yazıyı kaleme aldığım tarihten itibaren 15 gün süre varmış(Bana gelen yazının aynısı onlarada gitmiş bilgileri var diye düşünüyorum) ,Bu durmda izlemem gereken yol nedir icra işlemini başlatayımmı çünki farklı bilgiler var olduğundan kafamız karıştı . konuyla ilgili bilginiz varsa yardımcı olursanız sevinirim SAYGILARIMLA

 12. Necati bey vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederim. Söylediğniz gibi elimdeki kararla bankaya gittim işleme aldılar genel müdürlüğe gönderdiler( evrağı) oradan telefona mesaj geldi benden imza alacaklarmış ondan sonra ödeme yapılacakmış,Bu aşamada imza atacağım evrağa tüm yasal haklarım saklı kalmak üzere diye yazma şansım varmı,Çünki bankaların kartel oluşturmasından dolayı yüksek faizle ödediğimiz paralara su içmemek için (kesinleştikten sonra onun içinde başvuru yapacam) haklarımın devamı için çünkü matbu evrak olacak sanırım ve atacağım imzayla önümü kesmemeleri için,Bu konuda sizin başka tavsiyeleriniz olurmu.Bu şekilde yazmamın sebebi zarar görmüş insanlarında yararlanması içindir. SAYGILARIMLA

  1. Sonuç olarak atacağınız evrağın içeriği nedir iyi okumanız gereklidir. Varsa avukat tanıdığınız onada sorarak imzalamanız yararınıza olacaktır. Dediğiniz ibareyi imza atacağınız yere yazma hakkınız vardır.

 13. Beyefendi öncelikle yardımlarınızı dolayı teşekkürler​ bende belirtilen​ sürelerde hem kredi ve kredi kartı kullandım,Fakat miktarlarını hatırlamıyorum Nasıl bir yol izlemeliyim Banka Ziraat bankası idi Teşekkürler umarım geç değildir​

  1. Zaten emsal bir kararın çıkmasını avukatlar ve tüketiciler dört gözle beklemektedir. Daha geç kalmadınız. Çektiğiniz ve ödediğiniz kredilerin dökümlerini bankanızdan alabilirsiniz.

 14. Merhaba ben de ismi geçen 12 ki bankalardan çok muzdarip oldum benden Akbank yıllar dır haraç alır gibi fazla fazla para alıyor iki kere kredi di çektim on katını ödedim ve kredi kartı limit 2450tl ödememle bir türlü bitirmediler benim yatırdim para ne oluyor ne yapıyorlar anlamıyorum şimdi hala 1800tl avukata verilen borç çıkardılar ve ben üç ay önce yurt dışında iken Akbank ta dolar hesabıma benim adıma yatan 1000 Avustralya dolarina bloko konmus ben icradan askininde icrasını haczini kaldırdım bloko yun kalkma yazisiyla akbank kucuk saat subesine gidip dolari da uc aydir bankada calistirdilar ve bana vemediler kendi kafalarina gore benim binsekiz yuz tl borcuma karsilik 1000 dolari parca parca turk parasina cevirip aldila simdide avukatin icra ya 100 tl yatirmami istiyorlar yoksa o dosya acik kalirmış beni çok mağdur etiler ben bu onikı bankalardan hakkimi aramak için ne yapmam gerekiyor lütfen yardım ci olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim

Şeyhmus için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı