BağkurSGKSSK

2021 Yeni Yıllık İzin Süreleri ve Hesaplaması

2019 Yeni Yıllık İzin Süreleri ve Hesaplaması

Şimdiye kadar izin süreleri bir bölümü 10 günden az olmamak üzere, en fazla üçe bölünebiliyordu. Yeni dönemde işçiler, blok kullanılacak 10 gün dışındaki izinlerini isterlerse 1’er gün kullanabilecek. Bu, işçilere büyük bir avantaj sağlayacak. Ulusal ve dini bayramların başına ya da sonuna yıllık izin eklemek suretiyle hafta sonuyla da birleştirilerek daha uzun izin yapmak mümkün olacak. Habertürk’ün haberine göre 2017 yılında Ramazan Bayramı 5 Temmuz Salı günü başlayacak, perşembe günü sona erecek. Pazartesi öğleye kadar ve cuma günü izin alan bir işçi bayram tatiliyle birlikte 9 güne kadar izin yapabilecek. Kurban Bayramı’nda 9 gün tatil yapmak için ise sadece 1 gün izin yeterli olacak. Çünkü Kurban Bayramı 12 Eylül Pazartesi başlayıp, perşembe gününe kadar devam edecek. İşveren, 10 günlük blok kullanılabilecek izni bölemeyecek. Bölerse işçi başına 285 lira idari para cezası ödeyecek.

Yıllık Çalışmalara Göre İzin Süreleri Kaç Gündür?

Yıllık izin hakkı, işyerindeki hizmet sürelerine göre şöyleBir yıldan beş yıla (dahil) kadar olanlara 14 gün

Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 20 günOnbeş yıl ve daha fazla olanlara 26 gün

Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük işçilere 20 gün

İzin Süresinde Başka Yerlerde Çalışma Yasağı

Geçim derdinde olan çoğu işçi yıllık izin döneminde para kazanmak için başka işte çalışabiliyor. Ancak kanuna göre izin döneminde başka bir işte çalışmak yasak. Yakalanmazsa sorun yok ama yakalanırsa işveren izin dönemi için ödediği ücreti isteme hakkına sahip bulunuyor.

Memuraların İzin Süreleri Yıllık En Az 20 Gün

İşçilerden farklı olarak devlet memurlarının yıllık izin süresi 20 günden başlıyor. Hizmeti 1 yıldan on yıla kadar olan memurlar 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar ise yılda 30 gün izin hakkına sahip. Zorunlu hallerde, bu sürelere gidiş ve dönüşte ikişer gün eklenebiliyor. İşçiler kullanmadıkları iznin parasını alma hakkına sahip ancak memurların böyle bir hakkı bulunmuyor. Memurların kullanılmayan izin hakları en fazla iki yıl devredilebiliyor. Kullanılmayan izinler iki yıldan sonra yanıyor. Devlet memurları isterlerse bir yıla kadar süreyle maaş almadan izin hakkını kullanabilirler. Bu izni çalışma yaşamları boyunca iki defa kullanma hakkına sahipler. Ücretsiz izin hakkından yararlanabilmek için memurun en az beş yıl hizmet süresinin olması gerekiyor.

Hafta Sonu Tatilleri İzin Gününden Sayılmaz

Yıllık izinde işçi ile işvereni karşı karşıya getiren uygulamalardan biri, hafta sonuna rastlayan günlerin izinden sayılıp sayılmaması. Kanuna göre, yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmıyor. Pazartesiden başlayarak 5 gün izin alan işçi hafta sonunu da ekleyerek daha uzun izin yapabilir.

Yıllık İzin Kullanılmak Zorunda

İşçinin yılın belli dönemlerinde dinlenme hakkını kullanabilmesi ve işverenin suiistimal etmesini önlemek amacıyla kanunda koruyucu bir hüküm bulunuyor. Buna göre işçi istese de izin hakkından vazgeçemez.

En Az 1 Yıl Çalışan İzin Kullanabilir

Yıllık izin hakkını elde edebilmek için işçinin işyerinde işe başladığı günden itibaren bir yıl çalışmış olması gerekli. İlk defa işe başlayan gençler için deneme süresi de hesaba dahil ediliyor. Çalışma süresi arttıkça yıllık izin süresi de artıyor. Bir yıldan beş yıla kadar 14 gün: beş yıldan 15 yıla kadar 20 gün: 15 yıl ve daha fazla olan işçilere de 26 gün yıllık izin verilmesi gerekiyor. Ancak bunlar asgari süreler. Toplu sözleşmelerle bu sürenin üzerine çıkılabiliyor.

Aynı İşverene Bağlı Çalışmış Olmanız Gerekli

Yıllık izinlerin hesaplanmasında çalışma hayatındaki toplam süre değil, aynı işverenin işyerlerindeki hizmet süreleri dikkate alınıyor. Bankalar veya çok şubeli şirketlerin farklı işyerlerinde geçen hizmet süreleri yıllık iznin hesabında birleştiriliyor. Kaza veya hastalık nedeniyle işe gidilemeyen günler kadın işçilerin doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadığı süreler yıllık izin hesabında çalışılmış gibi kabul ediliyor.

Maden İşletmelerinde Çalışanlar 4 Gün Fazla İzin Hakkı Bulunuyor

Madenler ve diğer yeraltı işlerinde çalışan işçiler çok ağır koşullarda görev yaptıkları için geçen yıldan itibaren onlara fazladan 4 gün izin hakkı sağlandı. Çalışma süreleri itibarıyla diğer işçilere kaç gün izin hakkı tanınıyorsa, yeraltı işçilerine 4 gün daha ilave ediliyor.

18 Yaş Altı Genç İşçilere ve 50 Yaş Üstüne En Az 20 Gün İzin

18 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük işçiler, çalışma süreleri kaç yıl olursa olsun yıllık en az 20 gün izin hakkına sahip.

İşçinin İzin Parasını Peşin Alma Hakkı Bulunuyor

İşveren, izin dönemine ilişkin ücreti işçiye, izne çıkmadan önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorunda. Örneğin normalde ücretini çalışma bitiminde alan işçi, ayın 1’i ile 15’i arasında izne çıkacaksa, o sürenin parasını avans veya peşin olarak alabilir.

İşçinin İzine Ayrılmama Gibi Bir Hakkı Yok

Bazen işçiler: Ben bu sene izin yapmayayım, bana izin paramı ödeyin diyebiliyor. Kanuna göre bu mümkün değil. Çünkü işçinin izin hakkından vazgeçmesi mümkün değil. İzin parasını almak ancak işten ayrılma halinde söz konusu olabiliyor.

Yıllık İzin İçin Yol İzni Alınabilir

Yıllık izin de memleketinize gidecekseniz, belgeleriniz yani biletlerinizi işvereninize sunmanız halinde, belgeyle durumu kanıtlamanız durumunda işveren tarafından 4 güne kadar ücretsiz olarak yol izni alma hakkınız bulunmaktadır. İşveren bu izni çalışanına vermek zorundadır.

İzne Ayrılana, İzin Süresince Avans Verilmesi

İşçi izne ayrılırken, avans isteyebilir. 14 Günlük bir izne ayrılacak olan işçinin bu süre boyunca hak kazanmış olacağı ücreti avans olarak verilmelidir. Bu durum eğerki maaş zamanına denk geliyorsa işçinin aylığı izne ayrılırken verilmek zorundadır.

Cumartesi Yıllık İzinden Sayılır Mı?

Cumartesi günleri çalışılsada çalışılmasada yıllık izin süresinden sayılır ve 6 iş günü işçinin izin süresinden düşülür. Bu durumu eğer işveren isterse 5 gün olarakta belirleyebilir. Yani haftalık izin kullanan çalışanının izin süresinden 5 gün de düşebilir.

Yıllık İzin Hakkım Silinir Mi?

İşçinin hak kazandığı yıllık izin süresi her daim kalıcıdır. Yani bu yıl hak kazandığınız izinlerinizi kullanmadıysanız ilerleyen yıllarda kullanabilirsiniz. Bu süreler aynı işyerinde çalıştığınız sürece sizin hakkınız olarak var olacaktır.

Annelik izinler konusunda, annenin çocuğu evlatlık edinmesi bu izinleri kullanamayacağı anlamına gelmemektedir. Bu konuda emsal davalar açılmıştır ve kararlar mevcuttur. Memur bir kişi evlatlık bir çocuk edinirse, annelik izinlerinin hepsi, bunun içinde emzirme izinleride dahil kullanabilmektedir. Çocuğu fiziksel olarak kendinin dünyaya getirmemiş olması, izinleri kullanmasına engel değildir.

Yıllık izin süresi nasıl hesaplanır?

Yıllık izin süresi, işyerindeki kıdeme göre hesaplanır. Eğer işçinin işyerinde bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dâhil) hizmeti varsa yıllık izin süresi 14 günden; beş yıldan fazla on beş yıldan az hizmeti varsa 20 günden; on beş yıl ve daha fazla hizmeti varsa 26 günden az olamaz. Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) hizmeti olanlar, ancak beş yıllık hizmet sürelerini doldurduktan sonra hak kazandıkları yıllık izinlerini 20 gün üzerinden kullanabilirler. Örneğin 01.02.2004 tarihinde işe girmiş olan bir işçi, 01.02.2005’de 1. hizmet yılını, 01.02.2006’da 2.’sini, 01.02.2007’de 3.’sünü, 01.02.2008’de 4.’sünü ve 01.02.2009’da 5. hizmet yılını doldurmuş olacaktır. Söz konusu işçi 5 yıllık hizmet süresini doldurduktan sonra 01.02.2010 tarihinde hak kazanacağı yıllık iznini 20 gün üzerinden kullanabilecektir. Kanunda öngörülen yıllık izin süreleri asgari süreler olup, işverenle imzalanacak hizmet akti ya da işyerinde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesi ile yıllık izin sürelerinin daha uzun belirlenmesi mümkündür.

Yıllık ücretli izne ne zaman hak kazanılabilir?

İşe başlanılan tarihten itibaren, deneme süresi de dâhil en az bir yıl çalışılması halinde yıllık ücretli izne hak kazanılır. Ancak ardı ardına ya da farklı tarihlerde aynı işverene ait değişik işyerlerinde çalışılmış ise, yıllık izne hak kazanılması için gerekli olan bir yıllık süreyi hesaplarken bu işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplanması gereklidir. Örneğin önce A işverenine ait X işyerinde 4 ay, sonra da yine A işverenine ait Y işyerinde 8 ay çalışılmış ise, her iki hizmet süresi toplanacağından, Y işyerindeki 8 aylık çalışma yıllık izne hak kazanmak için yeterli olacaktır.

Mevsimlik bir işte çalışan işçinin yıllık izin hakkı var mıdır?

Eğer bir yıldan az süren mevsimlik bir işte yahut kampanya işinde çalışılıyor ise, işçinin yıllık ücretli izin hakkı bulunmamaktadır.

Hafta tatili günleri yıllık izin süresine dahil midir?

İş Kanunu’nda belirtilen 14, 20 ve 26 günlük yıllık izin sürelerine hafta tatilleri dâhil edilmemiştir. Yıllık izinler kullanılırken, izin süresine rastlayan hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinin bu sürelere ilave edilmesi gereklidir. Örneğin 14 günlük yıllık izne ayrılan bir işçi, bu süreye 2 gün de hafta tatili rastlayacağından, fiilen 16 gün yıllık izin kullanacaktır.

Yıllık izin bölünerek kullanılabilir mi?

Yıllık izin bölünerek kullanılabilir; işverenle bu hususta anlaşılması halinde yıllık izin üçe bölünerek kullanılabilir. Ancak böyle bir durumda izinlerin bir parçasının 10 günden az olmaması gereklidir.

İşyerinden ayrılma halinde kullanılmayan yıllık izin hakları yanar mı?

İşyerinden ayrılma halinde kullanılmayan yıllık izin hakları yanmaz. Hizmet akdinin herhangi bir sebeple son bulması halinde, kullanılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin, hizmet akdinin son bulduğu tarihteki ücret üzerinden işçiye ödenmesi gereklidir.

Yıllık iznin uzakta geçirilmesi durumunda yol izni kullanılabilir mi?

Yıllık iznin işyerinin kurulu olduğu yerden başka bir yerde geçirilmesi durumunda, bu durumun belgelenmesi ve yol izni talep edilmesi halinde, işveren işçiye 4 güne kadar yol izni vermek zorundadır. Ancak bu izin ücretsiz izin niteliğinde olacaktır.

İşveren kullanılan yıllık izinlere ilişkin kayıt tutmak zorunda mıdır?

İşverenin işyerinde çalışan tüm işçilerin yıllık izinlerini gösterir bir kayıt tutma zorunluluğu vardır. Bu kayıtlar yıllık izin defteri şeklinde düzenlenebileceği gibi kartoteks biçiminde de tutulabilir.

Hak kazanılması durumunda yıllık izin hakkı ne zaman kullanılabilir?

Her hizmet yılına ait yıllık iznin gelecek hizmet yılı içinde kullanılması mümkündür. Örneğin 2009 yılı yıllık iznine 01.02.2010 tarihinde hak kazanılmış ise, iznin 01.02.2010 – 01.02.2011 tarihleri arasında kullanılması mümkündür. Ancak bu tarihler arasında tam olarak hangi zaman dilimi içinde kullanabileceği hususunda, işverenin takdir hakkı bulunmaktadır.

Hastalık sebebiyle uzun süre rapor kullanmak zorunda kalındığında, bu durumdan yıllık izin hakkı nasıl etkilenir?

Uğranılan kaza veya hastalık sebebiyle uzun süre işe gidilememesi halinde (sağlık raporu ile belgelendirilmiş olmalıdır), o tarihteki hizmet süresine göre hesaplanacak bildirim süresine altı hafta daha eklenir ve eğer raporlu olunan süre bu şekilde hesaplanacak süreden daha fazla ise, fazla olan kısım yıllık ücretli iznin hesaplanmasında değerlendirmeye alınmaz. Örneğin; işyerinde 2 yıllık bir çalışmanız varken, kaza geçirdiğinizi ve 5 ay rapor kullandığınızı düşündüğümüzde, 2 yıllık hizmeti olan bir işçi için ihbar süresi 6 hafta olacağından, bu süreye bir 6 hafta daha eklenecek ve bulunacak 12 haftalık süre yıllık izin hakkınızı hesaplarken çalışılmış gibi sayılacak, geri kalan süre ise değerlendirmeye alınmayacaktır. Yani 2 yıllık kıdemi olan ve 01.02.2009 tarihinde yıllık izne hak kazanan, 01.05.2009-01.10.2009 tarihleri arasında ise 5 ay raporlu olan bir işçi, bir sonraki yıllık iznine 01.02.2010 tarihinde değil 01.04.2010 tarihinde hak kazanacaktır (5 aylık rapor süresinin 2 ayı çalışılmamış sayıldığından).

İşyerinde çalışırken askere gidilmesi halinde, askerlikte geçen süre, yıllık izin hakkında değerlendirmeye alınacak mıdır?

Askerlik süresince hizmet akdi askıda sayılacağından, bu süre yıllık izin hakkının hesabında dikkate alınmayacaktır.

Yıl içinde alınan mazeret izinlerini işveren yıllık izin hakkından düşebilir mi?

İster ücretli olsun isterse ücretsiz, yıl içinde alınmış olunan mazeret izinleri ya da raporlu olunan süreler işveren tarafından yıllık izin hakkından mahsup edilemez.

Yıllık izin süresi için ücret alınabilir mi?

Yıllık izin, ücretli olarak kullandırılması gereken bir izindir. İşveren, kullanılan yıllık izin süresine ait ücreti, işçi izne çıkarken peşin olarak vermek ya da avans olarak ödemek zorundadır. Ancak yıllık izin süresi için işçiye ödenecek ücrete fazla çalışma ücretleri, primler ve sosyal yardımlar dâhil edilmeyecektir.

Yıllık ücretli izin kullanılırken bir başka işte çalışılabilir mi?

Yıllık ücretli izin kullanılırken bir başka işte çalışılamaz. İşveren, işçinin yıllık iznini kullandığı süre içinde bir başka işte ücret karşılığı çalıştığını öğrendiğinde, yıllık izin için ödediği ücreti işçiden geri talep edebilir.

Yıllık iznin kullanıldığı süre içinde işveren işçinin sigorta primlerini ödemeye devam eder mi?

Tüm primler yıllık izin süresi içinde de ödenmeye devam olunur.

Toplu izin uygulaması nedir?

İşvereniniz işyerinizde çalışan işçilerin tümünün ya da bir kısmının, yıllık izinlerini Nisan ayı başı ile Ekim ayı sonu arasındaki bir tarihte toplu olarak kullanmalarına karar verebilir. Böyle bir uygulamada belirli sayıda işçi, işyerinin korunması, araç-gereç ve makinaların bakımı vb. işler ile ilgilenmek üzere toplu izin uygulaması dışında tutulabilir. İşyerinizde toplu izin uygulamasına karar verilmesi halinde, henüz yıllık izne hak kazanmamış işçiler de bu uygulamaya dâhil edilebilirler.

İzin Kurulu nedir?

İşyerinizde 100’den fazla işçi çalışması halinde kanunen bir izin kurulunun oluşturulması zorunludur. İzin kurulu 1 işveren veya işveren temsilcisi ile 2 işçi temsilcisi olmak üzere toplam 3 kişiden oluşur. İzin Kurulu üyesi olacak işçiler ve yedekleri, varsa işyeri sendika temsilcisi tarafından, yoksa işyerinde çalışan işçiler tarafından seçilir. İzin Kuruluna işveren temsilcisi olan üye başkanlık eder. İzin Kurulu üyeleri iki yılda bir yeniden seçilir.

İzin Kurulu işçilerin yıllık izinlerini nasıl düzenler?

İşçiler yıllık izinlerini hangi tarihlerde kullanmak istediklerine ilişkin taleplerini İzin Kurulu’na iletirler. İzin Kurulu, başkanın çağrısı üzerine toplanır ve bir taraftan bu talepleri diğer taraftan işyerindeki işçi sayısını, işçilerin kıdemlerini ve işlerin aksamaması zorunluluğunu dikkate alarak bir izin çizelgesi düzenler. Bu çizelgede her bir işçinin hangi tarihler arasında izin kullanacağı belirtilir. İşverence onaylanan yıllık izin çizelgeleri işyerinde ilan edilir. İzin Kurulu ayrıca işçilerin yıllık izinlerle ilgili talep ve şikayetlerini işverene iletir ve yıllık izinlerin daha yararlı geçmesi için kamplar, geziler vb.ni düzenler.

Kadın işçi doğum sonrası ücretsiz izin alabilir mi?

Kadın işçi doğum sonrası ücretsiz izin alabilir. İsteği halinde kadın işçiye, toplam 16 haftalık (çoğul gebeliklerde 18 haftalık) doğum öncesi ve sonrası izninin dışında 6 aya kadar ücretsiz izin verilir.

İşverenin bayram sonrası verdiği izin karşılığı telafi çalışması yaptırması mümkün müdür?

İşverenin bayram sonrası verdiği izin karşılığı telafi çalışması yaptırması mümkündür. İşveren, bayram tatili dışında işçiye izin kullandırmış ise (örneğin bayram tatili sonu hafta tatilinden önceki iki günü tatil ederek hafta tatili ile birleştirmiş ise), iki ay içinde çalışılmayan bu günler için telafi çalışması yaptırabilir. Ancak bazı şartları vardır. Telafi çalışması günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz. Telafi çalışması yapılan saatler için fazla mesai ücreti ödenmez.

Haftada 5 saat fazla çalışma yapan bir işçinin ücret yerine izin alması mümkün müdür?

4857 sayılı İş Kanununun 41’nci maddesinde fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışmada işçinin isterse zamlı ücret yerine fazla çalıştığı her saat karşılığı 1 saat 30 dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında 1 saat 15 dakikayı serbest zaman olarak kullanabileceği belirtildiğinden toplam 7,5 saat serbest zaman iş saatleri içinde verilebilir.

İşçinin iş görme ediminin alacaklısı olan taşeron firmalarının sürekli değişmesi durumunda işçinin izin kullanma hakkı bundan nasıl etkilenmektedir?

Değişik firmalarla olsa bile çalışma aynı işyerinde aralıksız bir biçimde sürdürüldüğünde ve yıllık izne hak kazanma süresi dolduğunda yıllık izin hakkı kullanılabilir. Taşeron firmanın değişmiş olması bu hakkın kullanımını engellemez.

Bir yıllık çalışma süresi dolmamış bir işçinin yıllık ücretli izin hakkı var mıdır?

Yıllık ücretli izin uygulamalarına ilişkin esaslar, 4857 sayılı İş Kanunu 53/61. maddeleri ve uygulamanın detaylarını açıklayan yönetmelik ile belirlenmektedir. Yasal düzenlemeler açısından; aynı işverene bağlı çalışma süresi deneme süresi de içinde olmak üzere en az 1 yıl olan işçinin yıllık ücretli izin hakkı oluşmaktadır.

Doğum nedeniyle kullanılacak ücretli ve ücretsiz izin sürelerinin, yıllık ücretli izin hakkı elde edilmesi için geçmesi gereken süreye etkisi nedir?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 74. maddesine göre, kadın işçilerin doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta ücretli izin hakları bulunmaktadır. Aynı Kanun’un 55. maddesi uyarınca; bu süreler, yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayıldığından elde edilen yıllık ücretli izin hakkının kullanılmasına engel teşkil etmez. Ayrıca, doğum yapan işçiye isteği halinde 16 haftalık ücretli izin hakkının dolmasından itibaren 6 aya kadar ücretsiz izin verilebilmektedir; söz konusu 6 aylık ücretsiz izin yıllık ücretli izin hakkının hesabına dâhil edilmemektedir.

Eşinin doğum yapması nedeni ile işçiye kaç gün izin verilmesi gerekmektedir?

Çalışanlara eşinin doğum yapması nedeni ile izin verilmesi yönünde bir hüküm bulunmamaktadır. Bu konudaki uygulama iş sözleşmelerinde belirlenebilmektedir. İş sözleşmesinde bağlayıcı bir hüküm bulunmaması durumunda, böylesi izin talepleri işverenin onayına tabidir.

Çalışanların Mazeret İzinleri Kaç Gün

Hizmet akdine tabi çalışanlar için;

Evlenme 3 gün
Eşin doğum yapması 5 gün
Eşin ölümü 3 gün
Çocuğun ölümü 3 gün
Ana-Baba ölümü 3 gün
Kardeş ölümü 3 gün
Evlat edinme 3 gün

Gemi adamları (Denizciler)

Evlenme 3 gün
Eşin ölümü 2 gün
Çocuğun ölümü 2 gün
Ana-Baba ölümü 2 gün
Kardeş ölümü 2 gün

Gazeteciler

Eşin doğum yapması 3 gün
Çocuğun evlenmesi 2 gün
Eşin ölümü 4 gün
Çocuğun ölümü 4 gün
Ana-Baba ölümü 4 gün
Kardeş ölümü 2 gün
Büyükanne-Büyükbaba ölümü 2 gün
Torunun ölümü 2 gün

Memurlar ve 399’lu sözleşmeliler

Evlenme 7 gün
Eşin doğum yapması 10 gün
Çocuğun evlenmesi 7 gün
Eşin ölümü 7 gün
Çocuğun ölümü 7 gün
Ana-Baba ölümü 7 gün
Kardeş ölümü 7 gün
Eşin anne veya babasının ölümü 7 gün
Eşin kardeşinin ölümü 7 gün

4/B’li Sözleşmeli Personel

Evlenme 3 gün
Eşin doğum yapması 2 gün
Çocuğun evlenmesi 3 gün
Eşin ölümü 3 gün
Çocuğun ölümü 3 gün
Ana-Baba ölümü 3 gün
Kardeş ölümü 3 gün

Geçici Personel

Evlenme 7 gün
Eşin doğum yapması 7 gün
Çocuğun evlenmesi 7 gün
Eşin ölümü 7 gün
Çocuğun ölümü 7 gün
Ana-Baba ölümü 7 gün
Kardeş ölümü 7 gün
Eşin anne veya babasının ölümü 7 gün
Eşin kardeşinin ölümü 7 gün

Kullanılmamış izinler biriktiği zaman işveren tarafından işten çıkarılmanız halinde bu izin sürelerinin ücretini işveren ödemek zorundadır.

Bir önceki yazımız olan Yeni Kıdem Tazminatı Yasası, Düzenlemesi Nedir? 2021 başlıklı makalemizde devlet güvencesi nedir, kıdem tazimanıtı kimler alabilir ve kıdem tazminatı fon sistemi hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiketler

252 Yorum

 1. MERHABA 01.06.2011 İŞA BAŞLAMA TARİHİM YILLIK İZNİM KAÇ GÜNDÜR 2016 İTİBARİYLEMİ 20 GÜN 2017 İTİBARİYLEMİ 20 GÜN

  1. 2012-1, 2013-2, 2014-3, 2015-4, 2016-5. yılınız olduğu için 5. yılınız dolduktan sonra yani 2017 de 20 gün izin hakkınız başlayacak.

 2. Merhaba 01.nisan.2011 yılında işe başladım 2016 yılında 20 gün izne çıkma hakkım var mi

  1. Merhaba ben 30 Ekim 2013 yılında ise başladım ve bize ne izin nede paramı veriyorlar bizim keyfimize göre veremezmisler ne yapacağım oğluma sünnet düğünü var temmuz 2 de sadece 5 gün istiyorum ne yapmalıyım yardımcı olurmusun uz

   1. Özel sektör izin haklarınızı kullandırmıyorsa işten çıkarılmayı göze alarak dava açabilirsiniz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na şikayet edebilirsiniz.

  2. Herhangi bir uzun süreli raporunuz yok ise işe giriş tarihiizdeki takip kaymadı ise 01 nisan 2017 den sonra 20 günlük izin kullanabilirsiniz(5. yıl dolduktan sonra)

 3. 01.01.2012 İŞE GİRİŞ TARİHİM. 04.03.2017 İTİBARİYLE KAÇ GÜNLÜK YILLIK İZNİM VAR?

   1. YILLIK IZINLER HAKINNIDA YANLIS BILGI VERIYORSUNUZ CUNKU CALISMA SOSYAL BAKANLIGI 5. YILINI BITIRENLER ICIN 20 GUN DIYOR
    2012 ISE GIRSLERDE
    2013-2014 14GUN
    2014-2015 14
    2015-2016 14
    2016-2017 14
    2017 2018(01.01.2018 GUNU NE KADAR) 14
    2018 VE SONRASI 20 OLMALIDIR YANI ARKADAS BU YIL 14 SENEYE 20 GUN KULLANABILIR

    1. Peki Elif Hanım, 2012 de işe giren bir kişinin 2012-2013 çalışması olan 1 yıl ne olacak peki bunu neden hesaba katmıyorsunuz. Sizde durumu belirtmişsiniz, 5.yılını bitirenler için, kişi 2012’inin 5. ayında işe girmişse bu çalışan 2017 yılının 5. ayında 5 yıl çalışmış olur.

     1. 01.01.2012 tarihi itibariyle işe giren kişi 04.03.2017’de 5 yıllık süresi içinde çalışmaya devam etmektedir (1889 gün). Ancak 5. yılını bitirip 6 . yılına girdiğinde 20 günlük izin hakkını kullanabilir.

      1. Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri
       MADDE 53. – İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.
       Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.
       Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.
       İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;
       a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,
       b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,
       c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,
       Az olamaz.
       Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.
       Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

       Kanun maddesi bu şekildedir. Burada belirtilenleri nasıl yorumluyorsunuz bilmiyorum ama b seçeneğinde yer alan “Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden” ibaresi işçinin aynı iş yerinde çalıştığı süreyi belirtmektedir. Sizin belirttiğiniz gibi benim yazdıklarımda, işçi beş yılı tamamlamışsa, 6. yılını çalışmaya başladığı zaman 20 gün hak kazanır. Buradan hesapla 01.01.2012 tarihinde işe girmiş birisi, 04.03.2017 tarihinde 6.yılını çalışıyordur ve 20 günlük izin hakkına sahiptir. Bu izin hakkınıda 01.01.2017 tarihinden itibaren kullanabilir.

       1. Kanunu açıklamışsınız, fakat hesabınızı anlayamadım!
        1889 gün karşılığı 5.1275 yıldır.

        1. Kıdemi 1-6 yıl (5. yıl dahil 6. yıl hariç) arasında olan çalışanlara, 14 günden,

        2. Kıdemi 6-15 yıl (6.yıl dahil 15. yıl hariç) arasında olanlara, 20 günden ve

        3. Kıdemi 15 yıl (15. yıl dahil) ve daha fazla olanlara ise 26 günden az yıllık ücretli izin verilemez.

        1. Tamam Bora Bey, aynı şeyden bahsediyoruz.
         01.01.2012 tarihinde işe girmiş bir kişi
         01.01.2013 1.yılı
         01.01.2014 2.yılı
         01.01.2015 3.yılı
         01.01.2016 4.yılı
         01.01.2017 5.yılını tamamlamış olur. Bu tarihten sonra 6.yılını çalışmaya başlar.

         1. Necati bey, burada hem sizin hem insanların vaktini alıyorum kusura bakmayın. Ama sadece doğru bilgilendirme adına bunu yapmaktayım. Hesabınız yanlıştır.
          Aşağıda Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı sayfasında konu çok net ve örnekle açıklanmıştır.
          Ayrıca izin hesabı yapan web siteleride mevcuttur. Konuyla ilgilenenler oralardan da kendi hesaplarını yapabilirler.
          İyi Çalışmalar dilerim .

          1. Tamam burda da belirtilen, 5. hizmet yılını tamamladıktan sonra kullanmaya hak kazandığıdır fakat 20 günlük izin hakkını 6.yıl için alacağını belirtmekte ve bir sonraki yıl kullanabileceğini belirtmektedir. Yani 5 yıl çalıştıktan sonra 6.yıl içinde bir önceki yılın izin süresi olan 2 haftayı kullanabilir. Çalıştıktan sonra izin kullanımı yapılması zaten 1.yılını tamamladıktan sonra başlamaktadır. Belki ifade eksikliği yapmış olabilirim. 5. hizmet yılını tamamladığını belirtmek istedim.

           Bora Bey şunuda belirtmek isterim ki aynı hesaplama yazımız içeriğinde de bulunmaktadır.

          2. Bora Bey haklıdır bu konuda.Ben 2011 şubat işe başladım ve 2017 şubatta 20 gün izin hakkım doğdu.2012 de başlayan birisi ancak 5.yılını doldurduktan sonra 20 gün izin hakkına sahip olur.yani 2018’de…

  1. Hayır henüz 14 iş günü izin hakkınız var hatice hanım 5 yıla kadar 14 iş günü 6 yıldan itibaren 20 iş günü 15.yıldan itibaren 26 iş günü izin hakkınız olacaktır.18 yaş altı ve 50 yaş üstü 26 iş günü zaten standarttır.

  1. 22 Nisan 2017’den sonra 3 haftalık izniniz vardır. Şuanda 2 haftalık izin süreniz var. Dediğim gibi 22 Nisandan sonra 3 haftalık izin süreniz olacaktır.

 4. 04.04.2017 işe başladım, evlilikten dolayı çıkmak istiyorum ,

  16 martta çıkarak evliilik izni 3 gün + 14 gün kullanınca tarihini geçiyor fakat işveren ten sonra ancak kullanabilirsini diyor

  ne yapmalıyım

 5. merhaba bır sorum olucak senelık izın kulanırken cumartesı gunlerı sayılıyormu teşekurler

 6. Merhaba.. 16.04.2012 işe giriş tarihim.. Yaz dönemi izin hakkım kaç olacak.

  1. 16.04.2017 tarihinden sonra 3 hafta izin süreniz olacaktır. Sizin için yıl başı olarak düşünülmemelidir. Her işçi için işe başlama tarihi o yılın yılbaşı gibi düşünülmelidir.

 7. MERHABA 20,04,2009 İŞE BAŞLADIM HALEN AYNI İŞ YERİNDE ÇALIŞMAKTAYIM FAKAT Bİ KAÇ KERE GİRİŞ ÇIKIŞ YAPILDI TAZMİNATIMIDA ALDIM FAKAT İŞ VEREN GİRİŞ ÇIKIŞ OLDU DİYE İZNİMİ 14GÜN KULLANDIRIYOR.BEN ŞİMDİ İZNİMİ NASIL KULLANMALIYIM YARDIMCI OLURMUSUNUZ. BU ARADA GİRDİ ÇIKTI OLUNCA HEP AYNI İŞ YERİNDE SİGORTAM YATTI

  1. Resmi olarak çıkışınız verilip tekrar giriş yapıldığı için izin hakkınız konusunda 2 haftayı kullanabilirsiniz. Tazminat dahi almışsınız, bu konuda yapabileceğiniz yoktur.

 8. Merhaba 05.11.2012 tarinde işe başladım 42 gün izin kullandım toplam,iş verenin izninin kalmadığını söylüyor,iznim varmı yokmu

  1. 05.11.2013 tarihinde 2 haftalık izin süresi kazanmışsınız daha sonra
   05.11.2013-05.11.2014 tarihleri arası bu 2 hafta
   05.11.2014-05.11.2015 tarihlerinde 2 hafta
   05.11.2015-05.11.2016 trahileri arasında 2 hafta
   05.11.2016-05.11.2017 tarihleri arasında da 2 haftalık kullanım hakkınız bulunmakta.

   Toplamda 8 hafta yani 56 gün gibi bir izin hakkınız bulunmaktadır. 05.11.2017 tarihinden sonrada her yıl 3 hafta izin hakkınız olacaktır.

 9. merhaba.
  15.02.2002 yılından bugüne aynı işyerinde çalışıyorum. 2016 yılı itibari ile en son Cumartesi dahil 24 gün izin kullandım. Her sene Cumartesi günü de gerekirse çalıştırılabilirsiniz şeklinde yazılı bir kağıt imzalatıyorlar. 2017 yılı itibari ile 26 iş günü iznimi cumartesi dahil mi hariç mi kullanabilirim

  1. 26 iş günü demek, normalde izinli olduğunuz günler hariç olarak sadece mesai yapıldığı günler anlamına gelmektedir. Bu süre içerisinde cumartesi pazar çalışılmıyorsa yer almamaktadır. Cumartesi çalışması için mesai uygulaması varmı acaba yoksa normal maaştan mı sayılıyor. Eğerki mesai uygulaması varsa ve bunu aldığınızı kanıtlayabiliyorsanız, cumartesiler iş gününden sayılmaz. Aksi durumda iş gününden sayma hakları vardır. Sonuç itibari ile işveren cumartesi çalışıyorlar fakat ben izin veriyorumda diyebilir.

 10. 25.11.2016 DA İŞE BAŞLADIM.2017 YILI İÇERİİNDE YILLIK İZİN KULLANABİLİRMİYİM?

 11. Merhaba yıllık izin dinlenmek için değil mi? Hasta olunca yada acil bir durum olduğunda direk yıllık izne yönlendirme var.hasta olunca rapor yerine yıllık izin alırsak hasta olmadığımız zaman dinlenmek için rapor mu alalım…bu durumda yalana teşvik ediliyor gibi.

 12. selam 19.02.2012 girisim var yıllık izin surem nekadar farkli farklı soyleniliyor.
  nekadar iznim var hesaplayabilirmisiniz
  yani sadece 3 hafta yada 2 hafta diye yazarsanız bilgilendirme için tesekkur ederim

 13. Ozel bir sektörde mevsimlik işçi olarak çalışıyorum yilda ortalama 8 , 9, veya 10 ay çalışıyorum 2000 yilindan beri ayni işletmedeyim fakat yıllık izin verilmiyor gerekçe olarak ta mevsimlik işçi oldugumuz söyleniyor
  Bizim yasal hakkimiz nedir. Isyerinden ayrilip izin icin mahkemeye veren bazı arkadaşlar davayi kazanıp izin paralarini geriye dönük aldilar

  1. Halim Bey, her yıl işten çıkarıp tekrar işe alıyorlarsa vermeyebilirler. Yani sigorta primleriniz 12 ay boyunca yatıyor mu bu önemli, eğerki yatıyorsa mahkeme ile hakkınızı arayabilirsiniz. Buda birdaha bu işte çalışamamanıza neden olacaktır. İşe iade davası açsanız bile ülkemiz şartlarında işverenler bir yolunu bularak işçiyi bezdirmekte ve kendisinin çıkması çağlanmakta.

 14. İse giris 17.02.2017 yillik izni ne zaman kullanabilirim 1yil dolduktan sonra mi ve ne kadar

 15. Cumartesi, pazar çalışılmayan bir iş yerinde; pazartesiden başlayıp, bir sonraki pazartesi işbaşı yapıldığında (toaplamda 1 hafta izin kullanıldığında) kullanılan yıllık izin 5 gün mü? 6 gün mü oluyor?

  1. Nasıl ki maaşınızı alırken ve prim hesaplaması yapılırken 30 gün olarak değerlendiriliyorsa, burada ki hafta kavramınıda cumartesi pazar dahil 7 gün olarak düşünmek gereklidir.

 16. Merhaba işe girişim 01.12.2011 agustos 1 de 2 ye bölerekten izin kullanmayı düşünüyorum 20 günü hak ediyormuyum acaba.teşekkürler

 17. Merhaba ben 17eylul 2013te ise baslamistim 11 haziranda 2016 dogum iznine ayrildim. 30 eylulde iznim bitti. Senelik izne hak kazandim mi? Suan 6aylik ucretsiz izindeyim.

  1. Ayrica birsey daha sormak istiyorum ben bu arada kullanmis oldgum 9aylik izin 5yildan sonraki izin suremin artmasini engeller mi. Sonucta sigortam yatmadi. Ama isten cikisimda yapılmadi

  1. Ülkü Hanım, 9. ay sizin işe başlama tarihiniz ise bu ay sizin için takvimin başlangıcıdır. Bu tarihten itibaren 5 yıl boyunca sigorta primleriniz yattıysa 3 hafta kullanabilirsiniz. Yani 9. aydan önce hak ettiğiniz izinleri, 9. aydan sonraki diğer 9. aya kadarda 3 haftalık izininizi kullanabilirsiniz.

 18. Merhaba işe giriş tarihim 2 mayıs ve 30 nisan’da çıkışım verilecek yıllık iznimi iki günle kaçırıyormuyum yoksa hak etmiş oluyormuyum

 19. Merhaba 1.1.2015 işe giriş tarihim. Asgari ücretle çalışıyorum 2016 yılının yıllık izin ücretini ne kadar almalıyım

 20. Ben üniversite hastanesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum.firmayla kurum anlatıklarını söyleyip yıllık izinleri tek seferde kullanacaksınız diye baskı yapıyor.böyle bir hakkı varmı taşeron firmanın ve kurumun.

  1. Yasalar çerçevesinde tabikide yok ama özel sektör olduğundan dolayı böyle zorlamalar olmaktadır. Daha çok belli sezonları olan firmalarda bu daha çok yaşanmaktadır. Yani dondurma fabrikasında işçiler yazın tatil yapamamaktadırlar, bu durumlar yasalar çerçevesinde açık durumdadır. Özel sektörde bu zorlamalar olabilmektedir.

 21. Merhaba, 06.04.2006 tarihinde işe başladım ve devam etmekteyim. 2009 aralık ayında ücretsiz izin alarak askere gittim ve 6 ay sonrasında işyerine geri döndüm. askere giderken kıdem ihbar gibi haklarımı almadım, dilekçemde de ücretsiz izin yazmakta. yıllık izine hak kazanış olarak 6 Nisan mı baz alınmalı yoksa 6 aylık ücretsiz izin kadar ilave edilip ekim ayında mı olmalı. teşekkürler.

  1. Yasin Bey, bahsetmiş olduğunuz durumda sigortanız kapatılıp tekrar açıldımı yoksa yatırılmaya devam mı etti bu önemlidir. Sonuç itibari ile işveren işçi ilişkisi kapsamında 3 hafta izin kullanabilirsiniz.

   1. izinli olduğum zamanlarda beyanname verildi ama çalışma süresi 0 gün olarak bildirildi diye biliyorum.

     1. danışmak istediğim konu senelik iznime hakkediş tarihi olarak ilk giriş tarihim m, baz alınmalı. yani 6 nisanda ilk işe girdiğim için 2017 izin hakkediş tarihim 6 nisan mıdır, yoksa ücretsiz izin kullandığım için bu tarihde değişiklik olur mu

      1. Yasin Bey, belirtmek istediğimde oydu, eğerki sigortadan çıkışınız yapılmadıysa işe giriş tarihiniz önemlidir. Dikkate alınması gereken işe giriş tarihinizdir. Sonuç olarak işveren tarafından ücretsiz izin verilmiştir. Yasayı tekrar okumak gereklidir, benim aklımda kalmamış olan tek konu ücretsiz izinin çalışma süresinden düşülüp düşülmediği, diğer türlü sizin işe girişinizi dikkate almak gereklidir.

 22. Belli bir süre bir iş yerinde çalışıp ayrılan ve daha sonraki zamanda tekrar aynı iş yerinde işe başlayan çalışanın yıllık izin hesabında hangi girişi baz alınarak hesaplanması gerekiyor?

 23. Mrb 11.07.2014 yılında ise başladım 11.03.2017 tarihinde işten ayrıldım bu son sene yıllık izin hakkım varmı teşekkür ederim…

  1. 2 haftalık kullanmanız gereken izin hakkınız vardır. Buda 11.07.2016 ile 11.07.2017 arasında kullanabileceğiniz bir izin hakkınızdır. Ayrıldıysanız ve bu tarihlerde izin kullanmadıysanız bu hakkınız size verilmelidir.

   1. necati bey teşşekkür ederim yalnız muhasebeci mart 2017 yılında işten ayrıldın ve son yılı doldurmadın alamazsın diyor bunun için kanun varmı…

    1. Normal şartlarda çalışmış olduğun zamanın izin hakkını bir sonraki yıl kullanmaktasınız. Buna göre daha önceden kullandığınız izinleri ve çalışma süreleriniz toplayarak hesap yapmanız gereklidir.

 24. Necati bey .10.11.2008 de özel sektörde işe başladım. 10.11.2012 de askerlik sebebiyle tazminatını alarak işten ayrıldım. 03.02.2014 de tekrar aynı iş yerinde aynı görevime başladım 2017 yılına kadar 2 sene boyunca 20 günlük senelik izin hakkı kullandım. Ancak dün personelden gelen bir maille şok oldum . Mailde yıllık izin hakkımın 31.03.2017 tarihi itibariyle 14 güne düştüğü yazıyor lütfen durumu aciklarmisiniz?

 25. Merhaba 25.11.2009 tarihinde işe başladım ve 14.03.2017 tarihinde işten ayrıldım bu süre zarfında toplamda sadece 20 gün yıllık izin kullandım kaç gün iznim kalmıştır öğrenebilirmiyim.

 26. Merhaba Yıllık iznim Ramazan bayramına denk gelmektedir Arife günü için de yıllık izin mi yazılıyor yoksa resmî tatil olarak mı giriş yapılıyor.

 27. MERHABALAR
  17.07.2012 YILINDA İŞE BAŞLADIM. 41 GÜN İZİN KULLANMIŞIM BUGUNE KADAR KAC GÜN İZİN HAKKIM KALDI. VE 17.07.2017 DEN ITIBAREN 3 HAFTAMI OLACAK İZİNLERİM. tESEKKURLER

  1. Öncelikle şunu belirteyim, 17.07.2017’den sonra evet 3 hafta kullanmaya başlayacaksınız. Çalışmış olduğunuz süre boyunca 8 hafta izin kullanmış olmanız gereklidir. Bu tabi 17.07.2017’ye kadar.

 28. Merhaba 01.06.2012 yılında işe başladım. 01.06.2017′ den sonra hakkedeceğim yeni yıllık izin sürem nedir? 20 güne çıkabilecek miyim? yoksa 2018’de mi 20 gün izinim oluyor.

 29. merhaba ,

  20.09.2005 de işe girmiş bir kişi 11 yıldır aynı kurumda çalışıyor. normalde izin hakkı 20 günlük izin hakkı var. normalde kişiler iiznlerini ilk işe girdikleri ay ve yıl olarak hakediyorlar. Aynı kurumda sürekli çalışmış olmak önemli ya mesela bu kısı eylul 20 sınde girmiş işe bu yılın izin hakkı eylulde hakediyor. kişiler eylülden önce kullanmak istiyorlar izinlerını bu konuda nasıl bır yol almalıyım ?

  1. Öncesinde kullanmak istiyorlarsa takip ederek bir sonra ki yılda hak edeceği izinden düşebilirsiniz. Bu tamamen işverenin insiyatifinde bir durumdur.

 30. 13 ağustos 2015 de işe girdim 03.08.2017 ağustosda askere gidicem Haziranda bayramdan hemen sonra senelik izni kullanma isteği ve ihtiyacım var Senelik izin hakkım varmıdır.

  1. 13 Ağustos 2016 tarihinden sonra 2 haftalık senelik izin hakkınız vardır. Bunuda çalıştığınız süre boyunca dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

 31. BENİM SORUM ŞU AYNI İŞTERİNDE 6 YIL ÇALIŞIP SADECE ALT FİRMA DEĞİŞMESİ HALİNDE İZİN SÜRELERİ HEP 14 GÜNMÜ KALIR

 32. Benim sorum özel sektörde çalışıyorum yıllık izine cuma günü iş bitimi çıkıyoruz izin günü sayımı cumartesiden mi başlar yoksa pazartesi den mi başlar bizde cumartesiden başlıyo özel sektörün böyle bi hakkı varmı teşekkür ederim

  1. Özel sektör de cumartesi günleride iş günü olarak sayılmaktadır. Bu hakkınızı size verebilecek işvereninizdir. Tamamen işverene kalmış bir durumdur.

 33. Merhabalar. Son yargıtay kararına göre aynı işverene giriş çıkış yapilsa dahi hizmet sürelerinin birleştirilmesi kararı çıkmış. Ben şu an çalıştığım şirkette daha önce 5 yıl boyunca görev yaptım. Bende 20 gün izin hak etmiş olmuyormuyum? ( kaynak: mynet)

  1. Bu konu hakkında yapılan net bir açıklama olduğu zaman sizinle paylaşırız. Şu aşama çıktı-girdi yapıldığında tamamen işverenin insiyatifinde ki bir durumdur.

 34. Necati bey yıllık izin Hakkı kazanmak için 6 ay çalışmak yeterli mi, öyle bir yasa kanun geçerlimi acaba

 35. Necati bey 02.09.2015 tarihin den bugüne kadar çalışmaktayım.02.09.2016 t.de yaş gereği 20 gün senelik iznimi kullandım.2017 yılı yıllık iznimi istdeğim tarihlerde 10 gün ve diğer blok halinda kullanmam gerektiğini biliyorum.Fakat işveren 2.yılını halen doldurmadığın dan kafana göre tarihte istediğin şekilde kullanamazsın diyor.Yardımcı olursanız sevinirim.

  1. İzin kullanmayı hak ediyorsanız, hak ettiğiniz izin gününü aynı işyerinde çalıştığınız süre boyunca, işverene bildirerek istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Size belirtildiği gibi 2 yıl çalışma zorunluluğu gibi bir ibare yoktur.

 36. merhabalar 23 ekim 2009 yılnda başladığım işyerinden 10 ağustos 2017 tarihinde evlikilk dolayısıyla ayrılcacağım 2017 yılından yıllık izin hakkım olabilirmi?

 37. Merhaba
  Halen bir işyerinde çalışıyorum burda zorunlu olmadıkça izin isteyemeyiz yıllık izin felan kullanmak yok biriken yıllık izinleri ücreti çalışırken alamazmıyız. Yıllık izinleri kullanmadığımız için 2 katı ücret mi hakederiz.

  1. Mustafa Bey, kullanmadığınız her yıllık izin süresi için işvereniniz ya ücret vermelidir yada izin hakkınızı. Bu hakkınız hiç bir zaman kaybolmamaktadır. İşten ayrılma nedeni olarak bile gösterilebilir, dava açtığınız zaman hepsini katıyla ve misliyle işverene ödettirebilirsiniz.

 38. Necati bey bu izin ücretli değilmi izinliyken maaşımızı almamız gerekimiyor mu. Yani hem izin yapıp hemde maaşımızı alacaz. Peki biz hem izin kullanmıyoruz hemde izin maaşı almıyoruz
  sizce benim 20 gün izin ücreti 40 gün olmaz mı yoksa 20 gün parasımı alacam

  1. Tabi ki izin kullanacaksınız ve maaşınızda herhangi bir kesinti olmayacak. Benim belirttiğim izin hakkınızı kullanmıyorsanız, bunun için artı bir ücret verilmelidir veya izin hakkınız kullandırılmalıdır.

 39. Merhaba 20.02.2012 de işe başladım resmi olarak 20.03.2012 de görünüyor 2017 yılında kaç hafta izin kullanabilirm

  1. Hasibe hanım bunu bir çok yorumda belirttik. Hatta konumuzun içeriğinde de yıllık izin süresi nasıl hesaplanır başlığı altında hesaplaması anlatılmaktadır. 2017 yılı içinde 2 hafta kullanabilirsiniz. 2017 çalışmasını yaptıktan sonra 20.03.2018 tarihinden sonra 3 hafta kullanabilirsiniz.

 40. şu anda çalışmakta olduğum firmaya girişim 1992 dönem dönem çalıştım.2000 yılında faal olarak başladım 2006 ya kadar çalıştım, sonra aynı şirektin yurtdışı ofisine gittim 2006-2009 çalıştım. döndüm 2010-2012 yine aynı yerde çalıştım.izin haklarımı hep aldım.2012 de ayrıldım 2015 de tekrar döndüm.hak ettiğim izin için hangi yıl baz alınacak?izin hakkım kaç gün?

  1. Çıkış işlemi yapıldığı için 2015 tarihinden itibaren yeni bir izin hakkı dönemi başlamıştır. Bundan dolayıda 2 haftalık izin hakkınız bulunmaktadır.

 41. Şu an çalışmakta olduğum işyerine 08.09.2015 tarihinde girdim. 30.06.2016 tarihinde işten çıkarıldım. Aynı iş yerine 01.10.2016 tarihinde yeniden işe başladım. Şoför olarak çalışmaktayım. 30.06.2017 tarihinde yeniden çıkışım yapılacak. Bu durumda yillik izin hakkım ve tazminat hakkım varmı. İşten çıktığım zamanlarda herhangi bir işte çalışmıyorum. Tesekkurler

 42. 2003 de işe başladı 2015 te 3 ay işten çıktım sonra yeniden aynı şartlarda başladım. İzin günüm 20 gündü şimdi 14 mü oluyor yoksa 20 devam ediyor mu? 3 ay hiç bir yerde çalışmadım..

 43. slm ben 26.06.2012 tarihinde işe başladım 24.06.2017 tarihinde izne çıkacağım benim izin sürem kaç gün olur tşekkürler

  1. Yücel Bey, gerekli hesaplama yazımızın içeriğinde bulunmaktadır. Sizin izin hakkınız 2 haftadır. 24.06.2018’e kadar çalışmanıza devam ederseniz, bu tarihten sonra 3 haftadır.

 44. merhaba 20 haziran 2013 te işe başladım 15 haziran 2017 de işi bırakmak zorunda kaldım işyerim 1 yıldan klan 1 hafta dolmadığı için 15 günlük izin paramı tarafıma ödemedi kısmı ödenmesi gerekmez mi yardımlarınız

  1. Fulya Hanım, çalışmış olduğunuz süre boyunca hak kazandığınız bütün izin süreleri bakidir. Kullanmadığınız her izin süresi için hakkınızı alabilirsiniz. Dava açtığınız zaman bütün hepsini faizi ile birlikte alırsınız.

   1. diğer yıllarda böyle bi şey olmadı 2017 yılında 2016 nın hakettiğim iznini 1 hafta kala çıktığım için vermediler uygun mudur yoksa kısmı odeme yapılır mı

 45. Haftalık izin kalktımı bu konuda haberler var ne kadar doğru.Yıllık izinlerde iş günü olarak hesaplanacak gibi söylemler var

 46. Merhaba,aynı işyerinde 16.05.2011 senesinde taşeron firmada işe başladım.10.08.2012 taşeron şirketten istifa etmem istenerek 01.09.2012 tarihinde bağlı bulunduğum kurumun kadrosuna alındım.Hala aynı kurumda çalışmaktayım.İzin hakkım kaç gün olur.

  1. Hülya Hanım, diğer firmadan çıkışınız verildiyse o eski çalışmanızı unutunuz. Yeni çalışmaya başladığınız tarih olan 01.09.2012’yi baz alırsak 2 haftalık izin hakkınız bulunmaktadır.

 47. 28.12.2010 da ise girdim ve halen devam ediyorum
  2011yilinda izin kullanmadim ilk iznimi 2012 mayis ayinda kullandim benim hesabima gore bir izin hakkim icerde ve 20 gun izin hakkimida ilk bu yil kullaniyorum bu hesap dogrumu tesekkurler

 48. Merhaba. 3 yıldır çalışıyorum, 14 günlük izin hakkım var. Mesela 3 temmuz 2017 pazartesi izine çıkarsam, 17 temmuz pazartesi mi yoksa 19 temmuz çarşamba mı işe başlamam gerekir… 19 temmuzda işe başlarsam ayrıca haftalık izin hakkım var mı.. Teşekkürler…

   1. necati bey kolay gelsin
    yukarıdaki arkadaş 17 temmuzda mı başlayacak yoksa 19 temmuzda mı ?
    bunu yazarsanız sevinirim.
    teşekkürler.

    1. Aslında bu durum yazımız içeriğinde her ayrıntısına kadar vardır. Hafta sonu tatilleri ve resmi tatiller izin gününden sayılmamaktadır. 14 güne artı olarak hafta sonu tatilleri konmalıdır. Fakat bunu özel sektörde uygulayan işveren bulmak çok zor.

 49. merhaba Necati bey,
  ben 14.11.2011 de başladığım işimde 28.04.2017 de çıktı girdi yapılarak 02.05.2017 de tekrar başladım, şuan yıllık iznim hesaplanırken aynı iş yerinde çalıştığım bu süreler etkili olacak mı ? yani ben 20 gün mü yıllık izine sahip olacağım 14 gün mü ? ve tarih olarak şuan ikinci girişimde 2 küsür aylık eleman olarak mı görüneceğim ne zaman hak kazanacağım yıllık izine,

  1. Çıkış giriş işlemi ne için yapıldı bu önemlidir. Aynı iş yerinin başka bir koluna mı geçtiniz yokta aynı ticari ünvandan tekrar işemi alındınız. Eğer aynı iş yeriniz ise bunu kabul etmemeniz ve işvereniniz ile görüşerek durumu çözmeniz gereklidir. İşten ayrılırken bu durumu kabul eden bir belge imzaladınız mı imzalamadınız mı bunlar önemlidir. Ama yine belirttiğim gibi işvereninize bağlıdır. Hakkınızı vermesi gereklidir.

 50. Bir apartmanda ayda 10 gün çalışan temizlikçi 1 yıl sonra izin hakkı kanazıyor mu? Eksik gün olduğundan kaç gün izin hakkı vardır?

 51. merhaba 15.09.2011 tarihinden itibaren aynı kurumda işçi olarak çalışmaktayım yıllık izin sürem kaç gün ? teşekkürler

 52. merhaba,
  16 yaşındaki işçi 20 gün izin hakediyor. 18 yaşını doldurduğunda ve sonraki senelerde izni 20 günden 14 güne düşüyor mu yoksa 15.yılına kadar 20 gün mü hakediyor? teşekkürler

  1. Takibi genç işçi olduğu için yasalar izin hakkı tanıyor. 18 Yaşını doldurduktan sonra bu hakkı ortadan kalkıyor ve normal işçi yasaları geçerli oluyor. İşe girdiğinden itibaren 5 tam yılı doldurduğu zaman bir sonraki yıl 3 hafta izin hakkına tekrar kavuşabilir.

 53. Selamlar. Abi benim çalışmam 2008 yılında bir is yerinde başladı .ama her 2 yılda bir giriş çıkış yapıldı .2017 ye kadar böyle gitti .halen de devam ediyor.bu durumda benim senelik iznim kaç gündür.yardımcı olursanız sevinirim.teşekkürler.

  1. Çıkış giriş işlemi yapılıyorsa normal olarak izin hakkınız vardır. Yani her 1 yılı doldurduğunuzda ikinci yıl 2 haftalık izin süreniz vardır.

 54. BİR APARTMANIN MUHASİBİYİM. APARTMAN GÖREVLİSİNİN YILLIK İZİN ÜCRETİNİ İLE İLGİLİ BİRKAÇ SORUM OLACAKTI.
  1- İZİN ÜCRETİNİ GÖREVLİ İZİN KULLANDIĞINDA MI ÖDEYECEĞİZ YOKSA İŞ AKDİ FESHEDİLDİĞİNDE Mİ? (ÖNCEKİ MUHASİPLER TARAFINDAN GÖREVLİ İZNE AYRILDIĞINDA İZİN ÜCRETİ ÖDEMESİ YAPILMIŞ) 2- GÖREVLİYE YILLIK İZİN ÜCRETİ ÖDENDİĞİNDE AYRICA MAAŞ ÖDEMESİ YAPILMASI GEREKİYOR MU?

  YARDIMLARININZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM

  1. Kişi izin kullanmayacaksa izin ücreti ödemesi yapılmaktadır. Tabi kişi izin kullanmak istiyorsa bu onun en doğal hakkı. Maaş ayrı izin ücreti ayrıdır. Sizin sorunuzu tam olarak anlayamadım.

   1. NECATİ BEY MERHABALAR; BENİM SORMAK İSTEDİĞİM SORULAR ŞUNLARDI:
    1- APARTMAN GÖREVLİSİNE İZİN ÜCRETİ İŞ AKDİ FESHEDİLMEDEN DE ÖDENİR Mİ? İLGİLİ KANUN MADDESİNİ TAM ANLAYAMADIM.
    2- ÖRN:APARTMAN GÖREVLİSİ AYIN 17’SİNDE MAAŞINI ALDI DAHA SONRA AYIN 22’SİNDE İZNE AYRILMAK İSTEDİ BU DURUMDA APARTMAN GÖREVLİSİNE İZİN ÜCRETİ ÖDENECEK Mİ?

 55. Merhaba 01.01.2012 tarihinde işe başladım. Bu günden bu yana 5 gün izin kullandım. Taşeron olarak çalıştığım kurum şu anda ki izinlerimi 2015 yılından itibaren sayıyor. Ondan önce hiç kullanmadığım izinleri çıkan bir kanun sebebi ile yok sayıyor. Yani toplam 48 gün iznim olduğunu ve 5 gününü kullandığımı söylüyorlar. Geride kalan 3 yıl izinlerim yandımı yoksa yok mu sayıyorlar. Bu arada taşeron olduğumuz için her yıl başka bir firmaya girdi çıktı oluyoruz.

  1. Muzaffer Bey, çıktı girdi yapılıyorsanız izin hakkı talep etmeniz güçtür. Aynı firmadan sigortanız yatmış olsa, kullanmadığınız bütün izinlerinizi talep edebilirsiniz, bu hakkınız vardır.

 56. Merhaba
  Ben 2003 ve 2009 yillari arasinda A firmasinda calistim.
  Simdi tekrar 2012 yilinda A firmasinda ise basladim.

  Izin sure hesaplamamda eski calismam hesaba katirlirmi?

  Tsk

 57. 12 yıldır bir şirkette çalışıyorum işveren bana 20 gün izin hakkımı vermiyor dava açıp işten ayrılabilir miyim ve kıdem ve ihbar tazminatı mi alabilir miyim.

  1. Bu konuda iş hukuku ile ilgili bir avukattan destek alınız. 12 Yıl boyunca kullanmadığınız her izin sürenizle ilgili tazminat davası bile açabilirsiniz. İzin kullandırılmaması haklı fesih sebeplerinden olması gereklidir. Eğer ki bu şekildeyse tazminatlarınızı alabilirsiniz.

 58. NECATİ BEY;
  BENİM APARTMAN GÖREVLİLERİNİN YILLIK İZİN ÜCRETLERİ İLE İLGİLİ SORULARIM OLACAKTI.
  1- İZİN ÜCRETİ APARTMAN GÖREVLİSİNİN İŞ ADKİ FESHEDİLMESİ BİLE ÖDENİR Mİ? İLGİLİ KANUNDA İZİN ÜCRETİ İŞ AKDİ FESHEDİLDİĞİNDE ÖDENİR GİBİ BİR İFADE VAR.
  2- AYIN 15’İNDE MAAŞINI ALAN APARTMAN GÖREVLİSİ AYIN 20’SİNDE İZNE AYRILMAK İSTEDİĞİNDE KENDİSİNE İZİN ÜCRETİ ÖDENECEK Mİ? YARDIMLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.

  1. Serdar Bey, bu sorularınızın kanunlarda açık ifadeleri mevcuttur. Her sigortalı çalışan kişinin izin hakkı vardır ve bu süreler boyuncada ücret almaktadır. Sorularınız net değil.

 59. merhaba 29.12 1968 doğumluyum.aralık ayında 50 den gün alıyorum aynı iş yerinde üçüncü yılımdayım.henüz izin kullanmadım.50 yaşıma girdiğim andan itibaren 20 günlük izin hakkım doğuyormu.şayet öyle ise kullanmadığım 14 günlük izinlerimde bir artı değişiklik sözkonusu olabilirmi?teşekkür ederim

  1. İsmail Bey, zaten işvereniniz birinci yıldan sonra size izin vermek zorundadır. Bu ana kadar kullanmadığınız her izin gününüz sizin hakkınızdır. 50 Yaş izninden de yararlandığınız zaman bütün izinlerinizi kullanma hakkınız vardır. Geçmişe dönük olarak işveren hakkında bir dava açtığınız anda bütün haklarınızı faizi ile birlikte alabilirsiniz.

   1. necati bey 20 günlük yıllık izin hakkımı 50 den gün alınca hak kazanıyormuyum yoksa elli yaşı doldurup 51 den mi gün almam gerekiyor?iyi akşamlar

 60. Yıllık iznim izi yil başında 1yıl icinde hangi günde kullanmak istedigimizi belirtmemizi istiyorlar is verenin bole bir hakkı varmı

  1. Bilal Bey, özel sektörde işçinin hakkın nerde veriliyorki. Çalışan olarak hakkını alan insanlar sadece memurlar. Özel sektörde çalışanların bu gibi durumlarda işverenin isteğini yerine getirmekten başka çaresi bulunmamaktadır.

 61. Merhaba Necati Bey,

  14.12.2011 tarihinde işe başladım. Ekim 2017 tarihinden itibaren uzun süreli izin kullanmak istiyorum. İzin sonrası artık o iş yerinde çalışmayacağım. İzne çıkarken 55 gün iznim vardı. Sadece hafta içi günleri izin olarak sayılıyor. Hafta sonları izin günlerinden sayılmıyor.

  1 – Uzun süreli izin kullanabilir miyim? anuni olarak benim hakkım var mıdır?
  2 – İzin hakediş gününden önce firma çıkışımı verirse o yıl içinde çalışmış olduğum süre zarfında izin hakedebiliyor muyum?
  3 – İşveren uzun süreli izin kullanmama izin vermezse çıkışımı yapabilir mi? Çıkışım yapılırsa kanune hangi haklara sahibim?

  Teşekkürler

  1. Uzunu süreli izin kullanmanız tamamen işverene bağlıdır. Ama 2 hafta 3 hafta gibi parçalayarak kullanabilirsiniz.
   Çalışma süreniz boyunca kullanmadığınız her izin günü sizin işverenden alacağınız olarak durmaktadır. Tazminat davası ile bütün hepsini tazmin etmeniz mümkündür.
   Çıkışınızı yapması daha iyi olur. Geçmiş izinleriniz içinde, faizi ile birlikte hakkınızı alırsınız.

 62. İYİ GÜNLER 13.09.2013 TARİHİNDE İŞE BAŞLADIM BENİM İŞ YERİMDE YILLIK İZİNLER TEMMUZ-AĞUSTOS AYLARINDA KULLANILIYOR BU DURUMDA BENİM 5. YILIM DOLMAMIŞ OLUYOR BU DURUMDA YILLIK İZİN HAKKIM NASIL OLMALI

 63. Merhaba ben 02.12.2016 tarıhınde işe giriş yaptım. 06.11.2017 tarıhınde cıkısımı verıyorum. İzin hakkım varmıdır. Cunku şirket 1 ayı dolmadıgı ıcın izin hakkın dolmadıgını belırtmektedır ama amirimiz 12 gunlk ızın hakkının dogdugunu söylemektedır.şirket vermedıgı taktırde hukuken hakkımı arıyabılıyormuyum. Yardımcı olursanız sımdıden tesekkurler

 64. Merhabalar.
  Ben özel sektörde çalışıyorum. Cumartesi ve Pazar günleri çalışmıyoruz. Bir hafta yıllık izin kullandığımızda, izin başlangıcı olarak Cuma günü mesai bitiminden bir sonraki hafta Pazartesi gününe kadar 7 gün şeklinde kullandırıyorlar. Bu aralığa 2 Cumartesi günü girdiği için izinden 7 gün düşülüyor. Ben iznimi Pazartesi günü başlatacak şekilde kullanabilir miyim? Bu durumda 6 gün düşülecektir.
  Teşekkürler.

  1. Özel şirketlerde durum genellikle bu şekilde olmaktadır. Normal şartlarda iş günü olarak hesaplanmaktadır. Bunu çalıştığınız yerdeki ilgili kişiyle görüşmeniz gereklidir.

 65. 22/02/1993 YILINDA İŞE BAŞLAYAN VE HER SENE OCAK AYINDA 1 YILLIK SÖZLEŞME YAPILARAK ÇALIŞAN BİR İŞÇİNİN KULLANACAĞI YILLIK İZİN SÜRESİ NE KADAR ?
  VE 10/11/2017 TARİHİNDE 2018 AİT YILLIK İZNİNDEN KULLANABİLİR Mİ
  GENELDE ÇALIŞTIĞI KURUM NEDENİYLE TEMMUZ AĞUSTOS AYLARINDA KULLANIYOR

  1. Ahmet Bey, her yıl yapılan sözleşme ile işçi işten çıkarılıp tekrar işe alınıyorsa yıllık izin hakkı hiç olmuyor. Fakat işten çıkarma söz konusu olmadan sözleşme yenileniyorsa, izin hakkını tam olarak hak kazanmıştır. 2018 yılında hak edeceği yıllık izni 2017 kullanabilir, fakat tamamen işverenin insiyatifinde bir durumdur. İşveren olmaz derse, işçinin kullanma hakkı yoktur.

 66. selamlar,
  yirmi yıldır aynı yerde çalışmaktayım . izin hakkımı hepsinini aynı anda kullanmak istyorum. fakat işveren 2 hatadan fazla izin vermiyor. bunun yasal bir dayanagı var mıdır?
  teşşekkürler

 67. Merhaba,

  x firmasında 2 yıl çalıştım ve kendi isteğim ile işten çıktım başka bir firmada 6 ay çalıştım . Daha sonra 2 yıl çalıştığım x firmasına geri döndüm. şuan bu x firmasında çalışmaktayım ve 4. yılım doldu, daha onceki çalışmış olduğum 2 yıllık çalışma süremi şuanki çalıştığım 4 yıllık süre ile birleştirebilirmiyim? yani aynı firmada farklı zamanlarda toplam 6 yılım doldu böyle bir durumda 20 gün izin yapabilirmiyim?

 68. Merhabalar, bir özel şirkette 1 hafta 5 gün diğer hafta 6 gün (yani cumartesi de) çalışmaktayım. toplamda haftada 2 gün cumartesi çalışmaktayım.
  10 günlük yıllık izin kullandığımda Cumartesi işe gelmem gerektiği söyleniyor. Bu hesap doğrumudur? Teşekkür ederim.

  1. İzin hakkı konusunda konumuzda yazan günler kullanmanız gereken hesap tablosudur. Sonuç olarak aylık sigortanız yatmaktadır ve belli süredir çalışmaktasınız. 2 Hafta izin hakkınız varsa bu süreyi kullanmanız gereklidir. Dediğim gibi konumuzun içeriğinde bütün ayrıntılı hesaplamalar mevcuttur.

 69. merhaba özel bir şirkette vardiyalı olarak 2 vardiya yani 12 saat şeklinde çalışıyorum şirketimiz fazla çalışmaları ücret oşarak değilde izin olarak kullandırıyor benim bu yıl 23 gün yani 276 saat fazla çalışmam var bunu izne dönüştürürken nasıl hesaplıyoruz kaç gün izin hakkım oluyor.

   1. onlarda tam bilmiyor bana bi araştır yanlış bişey yapmayalım dediler biz normalde 10 gün fazla işe gelmişşek yani 120 saat 10 günde izin kullanıyoruz ama bazı yerlerde her 1 saat fazla çalışma için 1bucuk saat serbest zaman kullanılır yazıyor bu serbest zaman mesai saatindeni çıkılıyor ozaman bizim 120 saat fazla çalışma için 120×1.5= 180÷45saat hafta = 4 hafta mı izin kullanmamız gerekiyor acaba.

    1. Mikail Bey, fazla çalışma sürelerine ilişkin yasalar açık ve nettir. Bu yasaları bularak okuyabilirsiniz. Sizin durumunuz farklı, bu konuda ayrıntılı, bir kaç yasadan faydalanılarak karar verilmesi gereklidir. Size tavsiyem, iş hukuku avukatından yardım almanızdır. En ayrıntılı hesaplamayı size yapacaktır.

 70. 08.09.2014 tarihine işe girdim 4.yılıma gircem bu sene ocak ayında yıllık izne 5 gün ihtiyacım var hak ediyor muyum ?

 71. 5 Yıldır aynı iş yerinde çalışmaktayım. Şu ana kadar tüm izin hakkımı kullandım. 2018 yılı Haziran sonu itibariyle istifa etmek istiyorum. İşveren 2018 yılının izni 2019 da kullanılır diyor. Ben çalışmış olduğum 2018 yılı 6 ayına kadar izin kullanamam mı?

  1. Yasalar, işvereninizin dediği gibi çalıştıktan bir yıl sonra izin kullanabileceğinizi belirtmektedir. Yani 2018 yılı izin hakkınız 2019 da kullanılmaktadır.

 72. 20.12.2003 beri çalışmaktayım.yıllık izin hakkım acaba kaç gündür.15. yılımı bitirmek gerekiyormu?

 73. Merhaba necati bey ben 01.07.2009 yılında işe başladım 01.06.2018 tarihide yıllık izine cıkmak istiyorum ama temmuz ayından önce izine cıkmama izin vermiyolar 8 yılllık calışanım sizce bu doğrumudur

  1. 3 Haftalık yasal izin hakkınız vardır. Kullanım konusunda özel sektörde yapılacak bir şey yok tarih olarak tabi. Yoksa bu 3 haftalık izin hakkınızı üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin alırsınız.

 74. mrb necati bey.ben özel bir işyerinde 2009 dan bu yana ögg görevlisi olarak çalışmaktayım.işveren beni yıllık iznine ayırdığında iznimi yaparken eğitim için tekrar çağırıyor yada atış eğitimine katılmak içinde çağırıyor.yıllık iznimi kullanırken bu eğitimlere benim katılma zorunluluğum varmıdır ?

 75. merhaba 7. ayımda 7 gün avans yıllık izin kullanacağım. Şirketim bu konuda sıkıntı yaratmıyor. Normalde haftada 2 gün iznim var. Bu 7 günlük avans yıllık izinde bu haftalık izinlerim de ekstra mı izne ekleniyor.

  1. Sorunuzu tam anlayamadım ama anladığım kadarıyla, 7 günlük izin kullanırken bunun içinde hafta sonuda dahildir. İzin yasalarının dışında bir uygulama olduğundan şirketinideki ilgili kişiye sormanız gereklidir.

 76. 2003 den beri yıllık izin vermiyor iş yerim izinparamıda alamıyorum ne yapmam lazım haklarım yanarmı

 77. 22.01.2016 işe giriş yapıldı 2017 yılında 7 gün, 2018 yılında 4 gün yıllık izin kullanan işçimiz 14.05.2018 itibariyle iş akdi fesh ediliyor ödememiz gereken yıllık izin gün sayısı kaçtır.

  1. Mehmet Bey, bu konu hakkında hesaplama konumuz içeriğinde ayrıntılı yazmaktadır.
   13 Haziran 2018 Yılında daha 15 yılı tamamlamamış olduğunuz kabul edilmektedir ve 20 gün izin hakkı tanınmaktadır. 13 Haziran 2019 Tarihinden sonra ise izin hakkınız artacaktır. Bu tarihten sonra 26 günden az izin hakkınız olamaz. Bu konu hakkında hesaplamalarımız belirttiğim gibi konu içeriğinde mevcuttur. Aynı durum 5 yıl çalışanlardada bu şekilde olup 6. yıldan sonra izin hakkı artmaktadır. Bu durum ilk yıl içerisinde izin hakkının olmamasından kaynaklanmaktadır. Yani siz 15 Haziran 2003’te işe başladığınızda ilk yıl izin hakkı kullanamadınız ve 1. yılın bitmesinden sonra izin hakkına kavuştunuz.

 78. Mrb ben Orman Işletme müdürlüğünde orman yangınlarıyla mücadele ekibinde yılda 5 ay 29 gün çalışan bir işçiyim. 20 temmuz 2010 yılında ise başladım ve her yıl 5 ay 29 gün çalıştım. Bu yıl çalışma süremiz 10 ay oldu.Benim bu yıl ki yıllık iznim kaç gündür? Saygılarımla

  1. 5 Ay 29 gün çalıştıktan sonra sigortanız kesilmekte midir? Yoksa yatmaya devam mı etmektedir.

   1. Sigortamız kesiliyor. Kamu kurumu olduğu için ilk 2011,12,13,14,15 ve 2016 yıllarında 12 gün izin hakkımız vardı kullandık.2017 de 18 gün Oldu dediler onu da kullandık ama bu yıl sizin çalışma süreniz 6 ay olduğu için (1-5 yıl arası 12 gün 5-15 yıl arası 18 gün) toplamda ilk 5 yılı doldurmadiginiz için tekrar 12 güne çekildi dediler. Yılda 6 ay çalıştığımız için her yıl 1/2 sayılıyormuş. Böyle birşey var mı?

    1. Sigortanız kesiliyorsa, işten ayrılmış ve daha sonra tekrar işe girmiş gözükmektesiniz. Bundan dolayı yapabileceğiniz pek birşey bulunmamaktadır.

 79. 18 yaş altı personele 20 gün yıllık izin verilmesi gerekir. Peki 18.07.2000 doğumlu bir işçi 01.06.2017 tarihinde işe girmiş ve 01.06.2018 tarihinde yıllık izin hakkına kavuşmuş ise 18 yaşını gün olarak dolduracağı 18 Temmuz’a göre 14 gün mü yoksa 20 gün mü yıllık izin verilir?

  1. İşçiniz 18 yaşını geçtiği için bu kapsamda değerlendirmemeniz gereklidir. İşe girişininde 01.06.2017 olduğunu belirtmişsiniz, bu süre ile 01.06.2018 arası ayrı değerlendirmelidir. Bu süreden sonra diğer çalışanlarla aynı statüdedir.

 80. merhaba ,
  15.01.2013 de işe başladım. yıllık iznim kaç gün oluyor acaba. 14 mü? 20 mi?

  1. Bu sorunuz ile ilgili konumuz içeriğinde örnek hesaplama mevcuttur. 14 iş günü izin hakkınız vardır.

 81. merhaba,

  şu konuya bir açıklık neasıl getirilir? hafta da 5 gün 45 saat çalışan işyerinde izinler hep 6 gün üzerinden hesaplanıyor. ve kanun böyle deniyor. ama yukarıda yazıldığına göre 5 gün izin alan biri sadece 5 gün izin haklarından düşüldüğü görülüyor. ancak uygulanan 5 gün bile olsa 6 gün izinden düşülüyor. yardımcı olursanız çok sevinirim

  1. İşyerinde çalışma zamanlarının içinde cumarteside varsa, o gün gelmeseniz bile çalışıyor olduğunuz için o günde izin süresinden düşülür. İzin hakkınız eğer 14 gün ise bu işyerinde normal çalışılan 14 iş gününü temsil etmektedir. Pazar günleri çalışılmadığı için kesinlikle izin süresinden düşülemez. Sormak istediğinize cevap bu değilse lütfen sorunu biraz daha açık yazınız.

   1. cevap için çok teşekkürler,

    açıkcası, biz pazaretsi cuma arası 45 saat çalışan bir ofisiz. cumartesi pazar çalışmıyor olmamıza rağmen izinler cumartesi dahil kesiliyor, bunun hiçbir şekilde açıklamasını bulup muhasebeye veremediğimizden izinlerimiz 20 iş günü iken 17 iş günü kalıyor

    1. Tabi işveren ile aranızda bir iş sözleşmesi olmadığından dolayı bu hakkınızı öne sürmeniz biraz güç olacaktır. Fakat izin sürelerinin zamanaşımı 10 yıldır. 10 Yıl geriye dönük olarak bu hakkınızı işten ayrıldığınız zaman dava ile alabilirsiniz.

 82. Merhaba,
  14 gün iznim var .2 haftasını kullandım . 2 günüm kaldı . pazartesi -salı yada perşembe cuma kullandım herhangi bir kesilme olurmu.cumartesi mesaili çalışıyoruz.

  1. Kesilme olur mu derken sorunuzu tam anlamadım. 2 Günlük izin hakkınız varsa bunu tabiki istediğiniz zamana göre kullanma hakkınız vardır. İzin haklarınız her zaman ücretli izindir.

 83. şöyle muhasebedeki arkadaşımız 2 gün izni kalıp sonradan çıkanların ctesi pazarı kesilir diyormuş. haftada 5 gün çalışması gerekir falan diyormuş. herhangi bir kural falan varmıdır 2 haftalık iznini kullandı geri kalan iznini en az yada ençok şu günler içinde kullanacaktır diye birşey varda onunla mı karıştırıyor. Anlamadım ben de ilk defa duydum . işçi koruma değide işveren kanun da böyle bir şeymi var.

  1. Özel sektörde bu durumda yapabileceğiniz birşey yok. Tamamen işverenin vicdanına kalmış birşey.

 84. ŞU AN 56 YAŞINDAYIM. ÇALIŞTIGIM İŞ YERİNDE 7. YILIMDAYIM.BU SENE KAÇ GÜN YILLIK İZNİM VAR.
  50 YAŞ ÜZERİ 20 İDİ. ŞİMDİ.5. YILI GEÇİYOR DİYE 1 HAFTA DAHAMI HAK EDİYORUM.YOKSA 20 GÜNE DEVAMMI.

  1. 50 Yaş ve genç işçilere 20 iş günü her halükarda verilmesi gereken zorunlu bir izindir. Sizin çalışma sürenizden kazandığınız izin hakkınız 20 iş günü izindir. Daha fazlası mümkün değildir. Daha fazlası için 15 yıl çalışma gereklidir.

 85. merhaba 08/08/2018 tarihi dahil 18 gün yıllık izne ayrıldım dönüş olarak 03/09/2018 iş başı yaptım 4 gün kurban ve 1 gün zafer bayramı tatili var işe başlama tarihim doğrumu

  1. Cumartesi günleri normal rutin çalışma zamanınız içeriğinde varsa 4.9.2018 tarihinde işe başlamanız gereklidir. Burada esas olan normal çalışma zamanlarının izinden sayılmasıdır.

 86. şimdi biz 2 gün 7.30/15/30 2 gün15/30 23/30 2 gün 23/30 07/30 çalisıp 2 gün istirat edip tekrar baştan başliyoz sistem bu sorum şu 2 gün istirahatten sonra yıllık izne cıkmak istiyorum fakat bir gününü hafta tatili gösteriyorlar 2. günden itibaren yıllık izin başlatıyorlar bu şekilde doğrumu önceki mühendis arkadaş bu şekilde yapmıyordu yoksa yine bizim hakkımızımı yiyorlar teşekkürler

  1. Yani toplama baktığınız zaman 7 günlük haftada 6 gün çalışmış ve 1 gün izin yapmış oluyorsunuz. Bu durumda 2. günden itibaren başlatsalar bile o hafta bir gün izinli sayılıyorsunuz. Sorun gözükmemekte fakat sizin diğer sorunuzda belirttiğiniz gibi tarihlerde izne ayrılma ve başlama durumunuz varsa 17 gün izin kullanmış oluyorsunuz. En son haftada çalışmadığınız zaman olan 1 günüde kullanmanız gereklidir.

 87. 08.12.2016 de işe başladım. İlk yıllık izinimi kullandım. Ama 08.11.2018 de işten ayrılmak zorundayım düğün sebebi nedeniyle. Yıllık iznimi hak etmiş olur muyum

  1. 08.12.2017 tarihinden itibaren 14 günlük izin hakkınız vardır daha sonra 08.12.2018 tarihinden sonra yeni bir 14 günlük izin hakkınız olacaktır.

 88. ben bir kamu kurumunda taşeron olarak
  7 sene çalıştım.sonra aynı kurumda
  mevsimlik olarak çalışmaya başladım..
  ilk sözleşmemde 159 gün çalıştım.
  Bu dönemde izin hakkım varmıdır.

  1. Çıktı girdi yapılmıyorsa izin kullanma hakkınız vardır. Yanlız çıkışınız verildiyse ve tekrar giriş yapıldıysa, izin hakkınız resmi olarak yoktur.

 89. Necati bey Merhaba:

  22.02.2014 yılında ise girdim.22.02. 2015- 2016-2017 izinlerini kullandım. 22.02.2019 yılında 2018 yılı içinde geçerli olacak 2. Haftalık yıllık izne hak kazanacağım. Ancak askerlik sebebi ile is den ayrılmam gerektiği için, 22.11.2018 de is den ayrılacağım. 3 ay süre için yıllık izin hakkımı kayıp mi ediyorum? Yoksa çalışmış oldum 9.aylık sürenin izin hakkını alabiliyormuyum?

  Tesekkur ederim.

  1. Hak ettiğiniz izin süresi olan 14 iş gününü 22.02.2018 ile 22.02.2019 arasında kullanabilirsiniz.

 90. Merhaba 16_10_2017 tarihinde işe girdim şuan 2018 senesi 14 günlük izni hakettim ağustos ayında izin kullanmak istiyorum 2019 yılına geçmiş olacağımız için 2. İzni haketmiş olmuyormuyum şimdiden teşekkürler…

  1. 16.10.2018 Tarihinden sonra 14 günlük izin hakkınız olacaktır. Bu izin hakkınızıda 16.10.2019’a kadar olan süre içerisinde kullanabilirsiniz. Burada sadece esas olan yıl değil, yani sizin işe başladğınız ay ve günde önemlidir.

 91. Merhaba ben üç yilima üç gün kalasiya işten cikartildim üçüncü yılımın yıllık iznini hak edebilirmiyim cvp lütfen

  1. Kadir Bey, gerekli olan bütün açıklama yazımızda yer almaktadır. Yıllık izinde önce çalışma sonra izin hakkı kullanımı esas alınmakta olup, çalışmadığınız biz zaman için izin hakkından söz edemezsiniz.

 92. 10/01/2013 te işe başladım.Şu ana kadar olan izinlerimi kullandım.Fakat 31/10/2018 itibariyle işten çıkışım verilecek.Yani 10/01/2019 da hak edeceğim izin yanar mı yoksa parasını mı verirler?

  1. Bu yılki izinlerinizi kullanmışsanız daha hak etmediğiniz izin için bunu konuşmak söz konusu değildir.

 93. İşcinin Hafta içi çalışma saatlerinde eksik olursa yani birkaç saat izin alıp geç gelmesi gibi, işverenin bunu iki katı kesme hakkı var mıdır

  1. İzin verilmişse 2 katı kesilmemesi gereklidir. Bu tamamen işverinin insiyatifinde bir durumdur. İşten çıkarma konusunda da sürekli tekrarlanması haklı bir neden olacağından özel sektörde bu şekilde uygulamalar sıkça olmaktadır.

 94. Merhaba Kolay gelsin 2018 senesinde 2 kere yıllık izne çıktım ve 5 gün yıllık izin 2 gün ise haftalık izin olarak 7 gün izin yaptım 2 kere yaptığım için 10 gün yıllık izin kullanmış sanıyorum fakat çalıştığım yerde kalan 4 gün talep ettiğimde bana sadece 2 gün yıllık izin kaldığını talebim 5 gün ama 1 hafta boyunca izinli olduğum için 6 gün olarak kullanıldığını yasada böyle olduğunu söylediler doğruluk payı var mıdır ?

  1. Ahmet Bey, sorunuzu tam anlamadım 7 gün olarak 2 kere mi izin kullandınız. Eğer bu şekilde ise izin hakkınızı kullanmışsınız.

 95. Benim merak ettiğin bir konu var benim işe giriş tarihim 09.05.2018 ben yıllık izin ücretimi alabilmem için 09.05.2019 da çıktığım takdirde mi yoksa bir gün sonra istifamı verdiğimde mi ücret hakkımı kazanmış oluyorum ?

  1. 1 Yıl çalışmadan sonra izin hakkınız olmaktadır. İstifa ederek nasıl bir izin ücret hakkı talebinde bulunacaksınız anlamadım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı