Genel

2020 Trafik Cezaları Ne kadar? Kaç Para? Ceza Maddesi Nedir?

Yeniden Değerleme Oranına Göre 2020’de Uygulanacak Olan Bazı Trafik Cezaları Kaç Lira?

Emniyet Kemeri Takmamak 132,00 TL
Seyir Halindeyken Cep Telefonu Kullanmak 288,00 TL
Kırmızı Işıkta Geçmek 288,00 TL
Hız Sınırını %10-30 Aşmak 288,00 TL (Radar cezası kaç lira 2020)
Hız Sınırını &30-%50 Aşmak 598,00 TL
Hız Sınırını %50’den Fazla Aşmak 1228,00 TL
İlk Defa Alkollü Araç Kullanmak 1,228,00 TL
İkinci Defa Alkollü Araç Kullanmanın Cezası 1539,00 TL
Alkol Testine İtiraz Etmek 3.516,00 TL

Heryıl belli oranlarda arttırılan trafik cezaları, 2017 yılı içinde yayınlanarak aktif hale geldi. Yeni trafik cezası rehberine göre bütün trafik cezaları ve maddeleri şu şekilde değişerek düzenlenmiştir.

2017 Yılında Uygulanan Trafik Cezaları

101 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSUZorunlu mali sorumluluk sigortasını yapmamak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sigorta şirketlerinePARA CEZASI : 6.415,00.TL

104 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Gözetim, onarım-bakım, alım, satım veya araçta değişiklik yapılması amacıyla kendisine teslim edilen araçların zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Mesleki faaliyette bulunanlara

PARA CEZASI : 6.415,00.TL

DİĞER HUSUSLAR: Bu sigortayı yaptırmayan teşebbüs sahiplerinin iş yerleri, mahallin en büyük mülki amirince 15 güne kadar faaliyetten men edilir.

118 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Trafik ihlalinin yapıldığı tarihden geriye doğru 1 yıl içinde 100 ceza puanını doldurmak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

BELGELERİN GERİ ALINMASI:

1. Defasında 2 Ay
2. Defasında 4 ay

BELGE İPTALİ: 3.Defasında

DİĞER HUSUSLAR:

Ceza puanı nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlar; birinci defa eğitime, ikinci defa da psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar, muayene sonucunda sürücülük yapmasına engel hali yoksa belgesi iade edilir.

118/5 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Asli kusurlu olarak, ölümle sonuçlanan trafik kazalarına sebebiyet vermek.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

BELGELERİN GERİ ALINMASI: 1 Yıl (Mahkemece)

123/4 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Yazılı uyarıya rağmen belirlenecek süre içinde kurslarını kanun ve yönetmelik şartlarına uygun duruma getirmemek.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Kurs sahiplerine

PARA CEZASI : 1.058,00.TL

DİĞER HUSUSLAR: Kurs 15 günden az olmamak üzere mülki amirlerce geçici olarak kapatılır.

123/5 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Gerekli makamdan izin ve belge almadan sürücü kursları açmak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Kurs sahiplerine

PARA CEZASI : 6.415,00.TL

H.HAPİS CEZASI : 3-6 ay

DİĞER HUSUSLAR: Belge alınmadan açılan kurslar zabıtaca kapatılır.

13 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Yolun yapımı ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almadan ve trafik akımı ile güvenliği bozacak, karayolunu kullananlara ve araçlara zarar verecek veya yaya yollarını trafiğe kapatacak şekilde karayolu yapısında çalışma yapmak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Uymayanlara

PARA CEZASI : 412,00 Peşin:309,00.TL

DİĞER HUSUSLAR: Tehlikeli durum ve engeller,bütün sorumluluk bunları yaratan kişilere ait olmak üzere zabıtaca kaldırılır. Yapılan masraflar sorumlulara ödetilir.

14 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Karayolu yapısı üzerine, trafiği güçleştirecek, tehlikeye sokacak, veya engel yaratacak,trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek veya güçleştirecek şekilde birşey atmak, dökmek, bırakmak vb. hareketlerde bulunmak ve karayolu yapısı ve güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar vermek, yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Uymayanlara

PARA CEZASI : 412,00 Peşin:309,00.TL

CEZA PUANI: 10

DİĞER HUSUSLAR:

Tehlike ve engeller, ilgili kuruluşlar ve zabıtaca ortadan kaldırılır, bozukluk ve eksiklikler yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşça derhal giderilir, zarar karşılıkları ve masraflar sorumlulara ödetilir.

16 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırı içinde izin almadan, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirilecek, yanıltacak veya trafik için tehlike veya engel yaratacak şekilde levha,ışık ile ağaç, parmaklık, direk vb. dikmek, koymak veya bulundurmak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Uymayanlara

PARA CEZASI : 4.269,00 Peşin:3.201,75.TL

DİĞER HUSUSLAR:

Bunlar, bütün sorumluluk ve giderler mal sahibine ait olmak üzere, yolun yapım, bakımı işletilmesi ile ilgili kuruluşça kaldırılır.

17 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Belediye sınırları dışındaki karayolu kenarında, izinsiz olarak yapı ve tesis yapmak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Uymayanlara

PARA CEZASI : 4.269,00 Peşin:3.201,75.TL

DİĞER HUSUSLAR:

Bunlar, yetkililerce durdurulacağı gibi, Yönetmelikteki şartlar yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak  üzere yolun yapımı ve bakımı ile ilgili kuruluşça ortadan kaldırılır.

18 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Belediye sınırları içindeki karayolu kenarında, izinsiz olarak yapı ve tesis yapmak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Uymayanlara

PARA CEZASI : 4.269,00 Peşin:3.201,75.TL

DİĞER HUSUSLAR:

Bunlar, yetkililerce durdurulacağı gibi, Yönetmelikteki şartlar yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak  üzere yolun yapımı ve bakımı ile ilgili kuruluşlarca ortadan kaldırılır.

20/1-a/1 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak araçların satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde tescili için; hurdaya çıkarılma halinde çıkarılış tarihinden itibaren 1 ay içerisinde tescilin silinmesi için; yazılı olarak ilgili tescil kuruluşuna başvurmamak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Araç Sahiplerine

PARA CEZASI : 199,00 Peşin:149,25.TL

TRAFİKDEN MEN: Tescili yapılıncaya kadar

DİĞER HUSUSLAR:

Tescil yapılmadan trafiğe çıkarılan araçlar, tescil yapılıncaya kadar trafikten men edilir.

20/1-d .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Satış ve devir işlemini siciline işlenmek üzere üç işgünü içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu ile vergi dairesine bildirmemek,yeni malik adına bir ay süreyle geçerli tescile ilişkin geçici belge düzenlememek,1512 sayılı kanunun 112 nci maddesi uyarınca belirlenen ücret uygulanmaksızın satış ve devre ilişkin her türlü işlem karşılığında belirlenen miktarın üzerinde ücret almak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Noterlere

PARA CEZASI : 1.544,00 Peşin:1.158,00.TL

DİĞER HUSUSLAR:

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 22/2 fıkrası uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amiri tarafından

20/1-d-8 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

“İcra Müdürlükleri, vergi dairesi, müdürlükleri, milli emlak müdürlükleri ile diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satışı yapılan araçları satın alanlar gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili trafik tescil kuruluşundan bir ay içerisinde adlarına tescil belgesi almamak”

KİMLERE UYGULANACAĞI : Alıcısına

PARA CEZASI : 199,00 Peşin:149,25.TL

TRAFİKDEN MEN: Tescili yapılıncaya kadar

DİĞER HUSUSLAR:

Tescil yapılmadan trafiğe çıkarılan araçlar, tescil yapılıncaya kadar trafikden men edilir.

21 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Tescil edilen araçları trafik belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkmak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 844,00 Peşin:633,00.TL

CEZA PUANI: 10

BELGELERİN GERİ ALINMASI:

Belgeler geçersiz ise süresiz, eksik ise geçici olarak.

TRAFİKDEN MEN: Eksiklikleri giderilinceye kadar

22 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Genel hükümlerden kaynaklanan sorumlulukları saklı kalmak üzere, ikinci fıkra hükmüne göre yetkilendirilmiş gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket etmek.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Yetkilen. gerçek veya özel hukuk tüzel kişilere

H.PARA CEZASI : 14.359,00.TL

DİĞER HUSUSLAR:

Tespitin yapıldığı yerin mülki amirinin yetkilendirilmesi halinde trafik tescil birimi amiri tarafından da ceza yazılabilir.

23 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakaları araç üzerinde ve uygun durumda bulundurmadan trafiğe çıkmak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Uymayanlara

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

TRAFİKDEN MEN: Araçlar

DİĞER HUSUSLAR

Araca ait tescil belgelesinin, trafik belgesinin ve tescil plakalarının ibraz edilememesi durumunda, eksik olan belgeler ibraz edilip plakalar araca takılıncaya kadar, araç trafikten men edilecektir.

25 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Tescili zorunlu olan aracı tescil ettirmeden karayolunda kullanmak,
Tescilsiz olup, karayolunda geçici olarak kullanılacak aracı, geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası almadan trafiğe çıkarmak, bu belge ve plakayı başka araçta veya süresi bittiği halde kullanmak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Uymayanlara

PARA CEZASI : 199,00 Peşin:149,25.TL

CEZA PUANI: 10

BELGE İPTALİ: Geçici plaka ve belgeler

TRAFİKDEN MEN: Araçlar

26/1 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Araçlarda, bulundurulması mecburi olan (Çalışma yerini ve şeklini, kapasite ile diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, renk, şekil,sembol ve yazı gibi) ayırım işaretlerini bulundurmamak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere ve Araç İşletenlerine

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 5

TRAFİKDEN MEN: Araçlar

DİĞER HUSUSLAR:

Aykırı durumda olan donanım ve yazılar, giderleri işletenlere ait olmak üzere söktürülür. Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.

26/2 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Araçların dışında bulundurulması mecburi işaretlerden başka, araçlara; izin alınmaksızın reklam,yazı,işaret,resim,şekil,sembol,ilan,flama,bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere ve araç işletenlere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 5

DİĞER HUSUSLAR:

Aykırı durumda olan donanım ve yazılar, giderleri işletene ait olmak üzere söktürülür. Sürücü, aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.

28 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Resmi olmayan araçların tescil plakalarının devlet malı araçlarına ait plaka renginde olması

KİMLERE UYGULANACAĞI : Uymayanlara

PARA CEZASI : 199,00 Peşin:149,25.TL

CEZA PUANI: 10

TRAFİKDEN MEN: Aykırılığı giderilinceye kadar

30/1-a .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 20

TRAFİKDEN MEN: Teknik şartlara uygun hale getirilinceye kadar

30/1-b .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak,karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 199,00 Peşin:149,25.TL

CEZA PUANI: 20

TRAFİKDEN MEN: İhtar Edilir. Tekrarında Araç Trf. den Men Edilir.

31/1-a .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Özelliklerine ve cinslerine göre, yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçlarda bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 10

DİĞER HUSUSLAR:

Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.

31/1-b .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Kamyon, otobüs ve çekicilerde takoğraf, taksilerde ise taksimetre bulundurmamak,kullanmamak ve kullanılır durumda bulundurmamak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 412,00 Peşin:309,00.TL

CEZA PUANI: 20

TRAFİKDEN MEN: Eksikliği giderilinceye kadar

DİĞER HUSUSLAR:

Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.

31/2 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Takoğraf veya taksimetre cihazlarını bozuk imal etmek veya bozulmasına vasıta olmak, bu durumdaki cihazları araçlarda kullanmak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sorumlulara

PARA CEZASI : 6.415,00.TL

H.HAPİS CEZASI : 3-6 ay

32 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Araç üzerinde yapılan teknik değişikliği 30 gün içerisinde tescili yapan trafik kuruluşlarına bildirmemek.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Uymayanlara

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 10

TRAFİKDEN MEN: Yapılan değişiklik belgelerin üzerine işleninceye

34 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Araçların muayene süresini geçirmek

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 10

TRAFİKDEN MEN: Araçlar

36/3-a .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Sürücü belgesiz araç kullanmak

KİMLERE UYGULANACAĞI : Kullanan ve kullandıranlara

PARA CEZASI : 1698,00 Peşin; 1.273,50.TL

ARAÇ KULLANMAKTAN MEN: Sürücüler

DİĞER HUSUSLAR:

Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca aracının kullanılmasına izin veren sahibine  de tescil plakası üzerinden aynı  miktarda ceza tutanağı düzenlenir.

36/3-b .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca ya da Karayolları Trafik Kanununda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmak

KİMLERE UYGULANACAĞI : Kullanan ve kullandıranlara

PARA CEZASI : 1.698,00 Peşin 1.273,50.TL

ARAÇ KULLANMAKTAN MEN: Sürücüler

DİĞER HUSUSLAR:

Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca aracının kullanılmasına izin veren sahibine  de tescil plakası üzerinden aynı  miktarda ceza tutanağı düzenlenir.

36/3-c .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak

PARA CEZASI : 1.609,00 Peşin:1.206,75.TL

ARAÇ KULLANMAKTAN MEN: Sürücüler

DİĞER HUSUSLAR:

Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca aracının kullanılmasına izin veren sahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda ceza tutanağı düzenlenir.

37 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

11 Yaşını bitirmeden bisiklet kullanmak, 13 yaşını bitirmeden motorsuz taşıt kullanmak veya hayvanları tevdi etmek,

KİMLERE UYGULANACAĞI : Kullananlara ve kullandıranlara

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

39/2 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları araçları sürmeleri,

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere ve Kullandıranlara

PARA CEZASI : 700 Peşin: 525.TL

CEZA PUANI: 20

ARAÇ KULLANMAKTAN MEN: Sürücüler

DİĞER HUSUSLAR:

Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca trafik zabıtasınca araç sahibine de tescil plakasına göre aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir ve aracı kullanmaktan men edilir.

39/3 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak,

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 343 Peşin:257,25.TL

PARA CEZASI : 343 Peşin:257,25.TL

DİĞER HUSUSLAR:

Trafik zabıtasınca sürücü belgesine el konulur.

42/11 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Sürücü sertifikasını sınıfına uygun sürücü belgesine dönüştürmeden karayolunda araç kullanmak

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürc. adayl. ve araç sahiplerine

PARA CEZASI : 844,00 Peşin:633,00.TL

DİĞER HUSUSLAR:

Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca bu kişilere araç kullandıran araç sahibine de tescil plakasına göre aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.

44/1-a .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

İkamet adresi değişikliğini tescil kuruluşuna 30 gün içinde bildirmemek.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 199,00 Peşin:149,25.TL

CEZA PUANI: 10

44/1-b .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Araç kullanırken sürücü belgelerini yanlarında bulundurmamak veya yetkililere her isteyişinde göstermemek.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 199,00 Peşin:149,25.TL

CEZA PUANI: 5

46/2-a .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Aksine bir işaret bulunmadıkça, araçlarını,gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmemek.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 199,00 Peşin:149,25.TL

CEZA PUANI: 20

46/2-b .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Aksine bir işaret bulunmadıkça, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte, seyreden araçların geçişini beklememek.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 199,00 Peşin:149,25.TL

CEZA PUANI: 20

46/2-c .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Aksine bir işaret bulunmadıkça, Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 199,00 Peşin:149,25.TL

CEZA PUANI: 20

46/2-d .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli işgal etmek

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 199,00 Peşin:149,25.TL

CEZA PUANI: 20

46/2-e .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

İki yönlü trafiğin kullanıldığı dört veya daha fazla şeritli yollarda aksine işaret bulunmadıkça, motosiklet, otomobil, kamyonet ve otobüs dışındaki araçları kullananların , dönme ve geçme dışında en sağ şeridi izlememek.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 199,00 Peşin:149,25.TL

CEZA PUANI: 20

47/1-a .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli veya işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 199,00 Peşin:149,25.TL

CEZA PUANI: 20

47/1-b .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Kırmızı ışık kuralına uymamak

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 199,00 Peşin:149,25.TL

CEZA PUANI: 20

47/1-c .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 20

47/1-d .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 20

48/5 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

0,50 promilin üzerinde alkollü olarak hususi otomobil kullanmak,0,20 promil üzerinde alkollü olarak hususi otomobil
dışında kalan diğer araçları kullanmak

1.defada 727,00 Peşin:545,25 TL.
2.defada 911,00 Peşin:683,25 TL.
3 ve 3″ten fazlasında
1,462,00 Peşin:1,096,50 TL.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 1.defa 844 2.defa 1058 3+ 1698.TL

CEZA PUANI: 20

BELGELERİN GERİ ALINMASI:

Geriye doğru 5 yıl içinde 1.defa 6 ay, 2.defa 2 yıl, 3 ve 3’ten fazlasında 5 yıl (Trafik Zabıtası Tarafından)

ARAÇ KULLANMAKTAN MEN: Sürücüler

DİĞER HUSUSLAR:

Bu maddeye göre belgeleri 2 yıl süreyle geri alınan sürücüler sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine;beş yıl süreyle geri alınan sürücüler ise
psiko-teknik değerdirme ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar.Sürücülerin belgelerinin geri alma süresi sonunda iade edilebilmesi için yukarıda belirtilen şartların sağlanması ve Karayolları Trafik Kanununa istinaden (48 inci madde ve diğer bütün maddeler)
verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması zorunludur.1,00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilenler veya yasal sınırların üzerinde alkollü olarak sınırların üzerinde alkollü olarak trafik kazasına sebebiyet veren sürücüler hakkında TCK 179 maddesinden işlem yapılacaktır.

48/8 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Uyuşturucu veya keyif verici madde alarak araç kullanmak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 4.348,00  Peşin:3.261,00.TL

CEZA PUANI: 20

BELGELERİN GERİ ALINMASI:

Sürücü belgesi süresiz

BELGE İPTALİ: 5 Yıl

DİĞER HUSUSLAR:

Sürücü belgeleri; sürücü olmasında sakınca bulunmadığına dair resmi sağlık kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi, ayrıca Karayolları Trafik Kanununa istinaden (48 inci madde ve diğer bütün maddeler) verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş ve geri alma süresinin tamamlanmış olması halinde iade edilir.

48/9 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmemek

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 2.288,00 Peşin:1.716,00.TL

BELGELERİN GERİ ALINMASI:

2 Yıl

ARAÇ KULLANMAKTAN MEN: Sürücüler

DİĞER HUSUSLAR:

Trafik görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ölçümü yapılmasına müsade etmeyen, ancak uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullandığı konusunda makul şüphe duyulan sürücüler, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun adli kolluğa ilişkin hükümleri gereğince mahalli zabıtaya teslim edilecektir. Mahalli zabıta tarafından yürütülen soruşturma takip edilecek ve sonuca göre Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/8 maddesine göre işlem yapılacaktır. Ayrıca Karayolları Trafik Kanununa istinaden (48. madde ve diğer bütün maddeler) verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması halinde sürücü belgesi geri alma süresi sonunda iade edilir.

49/3 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Taşıt kullanma süreleri dışında kullanmak veya kullandırmak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücü,a.Sahiplerine veya İşletenlere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 20

ARAÇ KULLANMAKTAN MEN: Sürücüler

DİĞER HUSUSLAR:

Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, araç sahibine de 199 TL (% 25 İndirimli 149,25 TL.), ayrıca işleten veya teşebbüs sahibine de 412 TL. (% 25 İndirimli 309 TL.) ceza uygulanır. Sürücü aynı zamanda araç sahibi ise sürücüye 199 TL (% 25 İndirimli 149,25 TL.) ceza uygulanır.

51/2-a .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Hız sınırlarını %10 dan %30 a kadar aşmak (%30 dahil)

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 199,00 Peşin:149,25.TL

CEZA PUANI: 10

51/2-b .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Hız sınırlarını  %30 dan fazla aşmak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 412,00 Peşin:309,00.TL

CEZA PUANI: 15

BELGELERİN GERİ ALINMASI:

Geriye doğru 1 yıl içinde 5 defa ihlal edildiğinde; 1 yıl süreyle

DİĞER HUSUSLAR:

Sürücü belgesi geri alınanların  süresi sonunda psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda, sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanların belgeleri iade edilir.

52/1-a .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Araçların hızını; kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken,dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlerine, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken azaltmamak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 15

52/1-b .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Araçların hızını ; aracın yük teknik özelliğine,görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 15

52/1-c .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Diğer bir aracı izlerken,hızlarını kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine,görüş, yol,hava ve Trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmadan güvenli bir mesafe bırakmamak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 20

52/1-d .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Kol ve grup halinde araç kullanırken, araçlar arasında diğer araçların güvenle girebilecekleri bir açıklık bırakmamak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 15

53/1-a .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Sağa dönüş kurallarına riayet etmemek.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 20

53/1-b .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Sola dönüş kurallarına riayet etmemek.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 20

53/1-c .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Dönel kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemek.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 20

53/1-d .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 88,00 Peşin:66,00.TL

CEZA PUANI: 20

53/2 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Sağa ve sola dönüşlerde , kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere ilk geçiş hakkını vermemek.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 20

54/1-a .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Geçme kurallarına riayet etmemek.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 199,00 Peşin:149,25.TL

CEZA PUANI: 20

54/1-b .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Geçmenin yasak olduğu yerlerde geçmek.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 199,00 Peşin:149,25.TL

CEZA PUANI: 20

55 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Bir araç tarafından geçilirken, geçilen araç sürücüsünün geçilme kurallarına uymaması.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 15

56/1-a .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 20

56/1-b .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında, karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için sağ kenara yanaştırmamak, gerektiğinde sağa yanaşıp durmamak,dağlık ve dik yokuşlu karayollarında karşılaşma halinde, çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak için, inen araç sürücüsünün, varsa önceden sığınma cebine girmemesi , sığınma cebi yoksa kenara yanaşıp durmaması, gerektiği hallerde geri gitmemesi.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 15

56/1-c .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli mesafeden izlememek (Yakın takip)

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 20

56/1-d .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça,diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırlarının çok altında  sürmek, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimatla uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 10

56/1-e .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa motorsuz araçları kullananlar motorlu araçlara, otomobil,minibüs,kamyonet,otobüs, kamyon,arazi taşıtı,lastik tekerlekli traktör,iş makinaları, yazılış sırasına göre kendisinden öncekilere geçiş kolaylığı sağlamamak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 20

57/1-a .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Kavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak ve geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 20

57/1-b .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Trafik zabıtası veya ışıklı trafik işaret cihazları veya trafik işaret levhaları bulunmayan kavşaklarda;1-Bütün sürücüler geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara 2-Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara, 3-Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücüler bu yoldan gelen araçlara 4-Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara 5-Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler ana yoldan gelen araçlara 6-Dönel kavşağa gelen sürücüler dönel kavşak içindeki araçlara 7-Bir iz veya mülkten çıkan sürücüler, karayolundan gelen araçlara ilk geçiş hakkını vermemek

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 20

57/1-c .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş ise, motorsuz araç sürücülerinin motorlu araçlara, motorlu araçlardan soldaki aracın, sağdan gelen araca geçiş hakkını vermemesi

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 20

57/1-d .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Işıklı trafik işaretleri izin verse bile, trafik akışını engelleyecek bir durum olduğu halde kavşağa girmek

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 20

57/1-e .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıtdan inmek veya araçların motorunu durdurmak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 20

57/1-f .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Aksine bir işaret olmadıkça bütün kavşaklarda araçların ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk geçiş hakkını vermemek.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 20

58 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Aksine bir işaret bulunmadıkça araçlarını gidiş yönlerine göre yolun en sağ kenarında durdurmamak,yolcularının iniş ve binişlerini  sağ tarafdan yaptırmamak ve yolcularında iniş ve binişlerini sağ taraftan yapmaması

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere ve Yolculara

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 15

59 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklamak ve park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 20

60/1-a .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Taşıt yolu üzerinde ve duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 10

60/1-b .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Taşıt yolu üzerinde sol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç) duraklamak

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 10

60/1-c .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklama,

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 10

60/1-d .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Taşıt yolu üzerinde kavşaklar,tüneller,rampalar,köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri içinde beş metre ve yerleşim birimleri dışında yüz metre mesafede duraklamak

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 10

60/1-e .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Taşıt yolu üzerinde görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde ve dönemeçlerde duraklamak

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 10

60/1-f .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Taşıt  yolu üzerinde otobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklamak

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 10

60/1-g .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Taşıt yolu üzerinde duraklayan veya park edilen araçların yanında duraklamak

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 10

60/1-h .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; Yerleşim birimi içinde onbeş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede duraklamak

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 10

61/1-a .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 15

DİĞER HUSUSLAR:

Yasaklara aykırı park yapılan araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir. Masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

61/1-b .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Taşıt yolu üzerinde Park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde park etmek

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 10

DİĞER HUSUSLAR:

Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, Masraflar ödenmeden araç teslim edilmez

61/1-c .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 10

DİĞER HUSUSLAR:

Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, Masraflar ödenmeden araç teslim edilmez

61/1-d .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Taşıt yolu üzerinde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik  mesafe  içinde park etmek.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 10

DİĞER HUSUSLAR:

Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, Masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

61/1-e .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik mesafe içinde park etmek.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 10

DİĞER HUSUSLAR:

Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, Masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

61/1-f .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Taşıt yolu üzerinde üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda park etmek.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 10

DİĞER HUSUSLAR:

Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, Masraflar ödenmeden araç teslim edilmez

61/1-g .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Taşıt yolu üzerinde kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 10

DİĞER HUSUSLAR:

Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, Masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

61/1-h .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Taşıt yolu üzerinde geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş metre mesafe içinde park etmek.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 10

DİĞER HUSUSLAR:

Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, Masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

61/1-ı .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Taşıt yolu üzerinde park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında park etmek.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 10

DİĞER HUSUSLAR:

Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, Masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

61/1-j .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Taşıt yolu üzerinde kamunun faydalandığı ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde park etmek

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 10

DİĞER HUSUSLAR:

Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, Masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

61/1-k .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Taşıt yolu üzerinde park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde park etmek

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 15

DİĞER HUSUSLAR:

Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, Masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

61/1-l .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Taşıt yolu üzerinde park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında park etmek

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 10

DİĞER HUSUSLAR:

Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, Masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

61/1-m .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Taşıt yolu üzerinde belirli  kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde park etmek.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 10

DİĞER HUSUSLAR:

Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, Masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

61/1-n .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Taşıt yolu üzerinde ayrıca yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 10

DİĞER HUSUSLAR:

Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, Masraflar ödenmeden araç teslim edilmez

61/1-o .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Taşıt yolu üzerinde engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 184,00 Peşin:138,00.TL

CEZA PUANI: 10

DİĞER HUSUSLAR:

Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, Masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

62 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Yerleşim birimleri içindeki karayolunda, bir trafik işaretiyle izin verilmedikçe ve yükleme,boşaltma,indirme,bindirme,arızalanma gibi zorunlu haller dışında kamyon,otobüs ve bunların katarlarını, lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinalarını park etmek

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 15

63 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Araçlarda şartlarına uygun ışık donanımı bulundurmamak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 412,00 Peşin:309,00.TL

CEZA PUANI: 10

DİĞER HUSUSLAR:

Uygun olmayan ışık donanımı trafik zabıtasınca söktürülür.

64/1-a-1 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde(Karşılaşmalar ve öndeki aracı izleme halleri dışında)uzağı gösteren ışıkları yakmamak

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 20

64/1-a-2 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Geceleri, yerleşim birimleri dışında karayollarındaki karşılaşmalarda, bir aracı takip ederken, geçerken yanyana gelinceye kadar ve yerleşim birimleri içinde, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıkların yakılmaması

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 199,00 Peşin:149,25.TL

CEZA PUANI: 20

64/1-a-3 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Kuyruk (Arka Kenar) ışıklarını uzağı veya yakını gösteren ışıklar ile birlikte kullanmamak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 10

64/1-b-1 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Gece sis ışıklarının sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakmak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 15

64/1-b-2 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 5

64/1-b-3 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 10

64/1-b-4 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Öndeki aracı geçişlerde uyarı için kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkların yakılması

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 15

64/1-b-5 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Yönetmelikte belirlenen esaslara aykırı olarak ışık takmak ve kullanmak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 20

64/1-b-6 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Sadece park lambaları ile seyretmek

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 15

65/1-a .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Taşıma sınırı üstünde yolcu almak

KİMLERE UYGULANACAĞI : Uymayanlara

PARA CEZASI : 73,00 Peşin:54,75.TL

CEZA PUANI: 10

DİĞER HUSUSLAR:

Ayrıca bütün sorumluluk ve giderler araç işletenine ait olmak üzere fazla yolcular en yakın yerleşim biriminde indirilir.

65/1-b(a) .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75+500 Kg %10 fazlasına kadar aşmak,

KİMLERE UYGULANACAĞI : Uymayan işletenlere ve Yük gönderenlere

PARA CEZASI : 771,00 Peşin:578,25.TL

DİĞER HUSUSLAR:

1) işleten ve gönderenin aynı olması halinde,işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.2)Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi durumunda işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.

65/1-b(b) .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %15 fazlasına kadar aşmak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Uymayan işletenlere ve yük gönderenlere

PARA CEZASI : 1.544,00 Peşin:1.158,00.TL

DİĞER HUSUSLAR:

1) işleten ve gönderenin aynı olması halinde,işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.2)Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi durumunda işleten ve gönderen için uygulanack idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.

65/1-b(c) .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen  azami yüklü ağırlığı %20 fazlasına kadar aşmak

KİMLERE UYGULANACAĞI : Uymayan işletenlere ve Yük gönderenlere

PARA CEZASI : 2.316,00 peşin:1.737,00.TL

DİĞER HUSUSLAR:

1) işleten ve gönderenin aynı olması halinde,işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.2)gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi durumunda işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.

65/1-c .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Azami yüklü ağırlık veya izin verilen azami yüklü ağırlık aşılmamış olsa bile azami dingil ağırlıklarını aşmak,

KİMLERE UYGULANACAĞI : İşletenlere

PARA CEZASI : 771,00 Peşin:578,25.TL

65/1-d .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapmak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Uymayanlara

PARA CEZASI : 190,00 Peşin:142,50.TL

CEZA PUANI: 15

TRAFİKDEN MEN: Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar

65/1-e .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Tehlkieli ve zararlı maddeleri gerekli izin ve tedbirleri alınmadan taşımak

KİMLERE UYGULANACAĞI : Uymayanlara

PARA CEZASI : 384,00 peşin:288,00.TL

CEZA PUANI: 15

TRAFİKDEN MEN: Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar

65/1-f .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Ağırlık ve boyutları bakımından taşınmasi özel izne bağlı olan eşyayı izin almadan yüklemek, taşımak ve taşıttırmak

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere uymayan işletenlere ve yük g

PARA CEZASI : 384,00 peşin:288,00.TL

CEZA PUANI: 15

TRAFİKDEN MEN: Gerekli izinler sağlanıncaya kadar

DİĞER HUSUSLAR:

1) işleten ve gönderenin aynı olması halinde,işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.2)gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.

65/1-h .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak veya kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek

KİMLERE UYGULANACAĞI : Uymayanlara

PARA CEZASI : 190,00 Peşin:142,50.TL

CEZA PUANI: 15

TRAFİKDEN MEN: Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar

65/1-i .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Yükü, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki birşeye takılacak ve sivri çıkıntılar hasıl edecek şekilde yüklemek

KİMLERE UYGULANACAĞI : Uymayanlara

PARA CEZASI : 190,00 Peşin:142,50.TL

CEZA PUANI: 15

TRAFİKDEN MEN:Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar

65/1-j .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Sürücünün görüşüne engel olacak,aracın sürme güvenliğini bozacak, ve tescil plakaları, ayırım işaretleri,dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yükleme yapmak

KİMLERE UYGULANACAĞI : Uymayanlara

PARA CEZASI : 190,00 Peşin:142,50.TL

CEZA PUANI: 15

TRAFİKDEN MEN: Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar

65/1-k .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araçları çekmek

KİMLERE UYGULANACAĞI : Uymayanlara

PARA CEZASI : 190,00 Peşin:142,50.TL

CEZA PUANI: 15

TRAFİKDEN MEN: Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar

66 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Ayrı bisiklet yolu varsa,bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yolunda;bisiklet,motorlu bisiklet ve motorsikletlerin yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde, bunlardan ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi, Bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme halleri dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmemeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaları;Bisiklet,motorlu bisiklet ve sepetsiz motosiklet sürücülerinin, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişileri bindirmeleri ve yönetmelikte belirtilen sınırdan fazla yük ve yolcu taşımaları;sürücü arkasında    ayrı oturma yeri olan bisiklet,motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerde bir kişiden fazlasının taşınması

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 199,00 Peşin:149,25.TL

CEZA PUANI: 15

67 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Sürücülerin, park yapmış taşıtlar arasından çıkarken, duraklarken taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken, karayolunu kullananlar için tehlike doğurabilecek ve bunların hareketlerini zorlaştıracak şekilde davranmaları; Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmeleri veya geriye gitmeleri, izin verilen hallerde bu manevraları yapacak sürücülerin, karayolunu kullananlar için tehlike ve engel yaratmaları; dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde sürücülerin niyetlerini dönüş işaret ışıkları veya kol işaretleri ile açıkça ve yeterli şekilde belirtmemeleri, verilen işaretlerin manevra süresince devam etmemesi ve biter bitmez ona erdirilmemesi

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 20

68/1-a-1 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Yönetmelikte belirtilen tedbirleri almadan, diğer yayalar için ciddi rahatsızlık verecek boyutta eşyaları itmek veya taşımak, taşıt yolunun en sağ şeridinden fazla kısmını işgal etmek, gece ve gündüz görüşün az olduğu hallerde çarpmayı önleyici uyarıcı tedbirleri almamak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Yayalara

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

68/1-a-2 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığı hallerde taşıt trafiğini tehlikeye düşürecek şekilde taşıt yolunda yürümek

KİMLERE UYGULANACAĞI : Yayalara

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

68/1-a-3 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Her iki tarafta da yaya yolu ve banket bulunmayan veya kullanılır durumda olmayan iki yönlü trafiğin kullanıldığı karayollarında taşıt yolunun sol kenarını izlememek.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Yayalara

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

68/1-b-1 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçitlerde yayalar için ışıklı işaret olduğu halde bu işaretlere uymamak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Yayalara

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

68/1-b-2 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Karşıdan karşıya geçişlerde işaretlere riayet etmemek.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Yayalara

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

68/1-b-3 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Işıklı işaret veya yetkili kişilerin bulunmadığı geçitlerde veya kavşaklarda, yaklaşan aracın uzaklık ve hızını gözönüne almadan veya gözönüne aldığı halde uygun zamanda geçmemek.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Yayalara

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

68/1-c .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde; taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak

KİMLERE UYGULANACAĞI : Yayalara

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

69/1 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde; zorunlu haller dışında hayvan bulundurmak ve binek hayvanları ve sürüler ile elle sürülen araçları trafik kurallarına uymadan sevk ve idare etmek veya ettirmek, başıboş bırakmak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Uymayanlara

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

69/2 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Başıboş hayvan bırakma yasağına riayet etmeyerek trafik kazasına sebebiyet vermek

KİMLERE UYGULANACAĞI : Uymayanlara

H.HAPİS CEZASI : 3 ay hafif hapis cezası

71 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Geçiş üstünlüğüne haiz araçları kullanırken diğer geçiş üstünlüğüne haiz araçlarla karşılaşmalarında, birbirlerine ilk geçiş hakkını vermemek, ve zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 15

72 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Ses, müzik görüntü ve haberleşme cihazlarının şartlarına uygun olmadan araçlarda bulundurmak ve bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 10

DİĞER HUSUSLAR:

Cihazlar araçlardan söktürülür.

73 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca kullanmak, araçlardan birşey atmak veya dökmek, seyir halinde cep veya araç telefonu ile benzer heberleşme cihazlarını kullanmak

KİMLERE UYGULANACAĞI : Uymayanlara

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 10

74 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan, ancak başka bir trafik işareti ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken aracı yavaşlatmamak ve bu geçitlerden geçen veya geçmek üzere bulunan kişilere ve öğrencilere ilk geçiş hakkını vermemek.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 190,00 Peşin:142,50.TL

CEZA PUANI: 20

75 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Okul taşıtlarının “DUR” işaretini yakmaları halinde diğer araç sürücülerinin araçlarını durdurmamaları, okul taşıtı sürücülerinin “DUR” işaretlerini öğrencilerin binme ve inmeleri sırasında yakmamaları veya gereksiz yere yakmaları, okul taşıtlarının Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uymaması.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 190,00 Peşin:142,50.TL

CEZA PUANI: 15

76 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Sürücülerin demiryolu geçitlerini,geçidin durumuna uygun olmayan hızla geçmeleri,ışıklı veya sesli işaretin vericeği “DUR”talimatına uymamaları ,taşıt yolu üzerine indirilmiş  veya indirilmekte olan tam veya yarım bariyerler varken geçide girmeleri,ışıklı işaret ve bariyerle donatılmamış demiryolu geçitlerini geçmeden önce,sürücülerin durmaları,herhangi bir demiryolu aracının yaklaşmadığına emin olduktan sonra geçmemeleri.”

KİMLERE UYGULANACAĞI : sürücülere

PARA CEZASI : 190,00 Peşin:142,50.TL

CEZA PUANI: 20

77/1-b .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Gözleri görmeyen ve yönetmelikte gösterilen özel işaret ve benzerlerini taşıyan kişilerin, taşıt yolu üzerinde bulunmaları halinde, sürücülerin yavaşlamamaları ve gerekiyorsa durmamaları ve yardımcı olmamaları

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 190,00 Peşin:142,50.TL

CEZA PUANI: 15

77/1-c .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Bir yetkili veya görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 10

78/1-a .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Emniyet kemeri bulundurulması zorunlu olan taşıtlarda; Emniyet kemeri bulundurmamak ve kullanmamak

KİMLERE UYGULANACAĞI : Uymayanlara

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 15

78/1-b .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Motosikletlerde ve motorlu bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Uymayanlara

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

CEZA PUANI: 15

79 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Uymayanlara

DİĞER HUSUSLAR:

Bu maddede öngörülen altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cazası suçunun, soruşturma ve kovuşturması 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve diğer ilgili mevzuata göre yapılır.

81/1-a .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Kaza mahallinde durmamak ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almamak

KİMLERE UYGULANACAĞI : Uymayanlara

PARA CEZASI : 190,00 Peşin:142,50.TL

CEZA PUANI: 20

81/1-b .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Kazalarda; ölen, yaralanan veya maddi hasar var ise bu kaza can ve mal güvenliğini etkilemiyorsa, sorumluluğun tespitine yarayan iz ve delil dahil kaza yerindeki durumu değiştirmek.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 412,00 Peşin:309,00.TL

81/1-c .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Trafik kazalarına karışanların, kazaya karışan kişiler tarafından istendiği takdirde kimliğini, adresini, sürücü ve trafik belgesi ile sigorta poliçe tarih ve numarasını bildirmemesi ve göstermemesi.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Uymayanlara

PARA CEZASI : 190,00 Peşin:142,50.TL

CEZA PUANI: 10

81/1-d .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Kazayı yetkililere bildirmemek, kaza yerinden ayrılmak

KİMLERE UYGULANACAĞI : Uymayanlara

PARA CEZASI : 190,00 Peşin:142,50.TL

CEZA PUANI: 20

81/1-e .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Kazaya sebebiyet verenlerin, karşı tarafın bulunmaması halinde durumu zabıtaya veya diğer şahsa  bildirmemek

KİMLERE UYGULANACAĞI : Uymayanlara

PARA CEZASI : 190,00 Peşin:142,50.TL

CEZA PUANI: 15

81/3 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Yaralanmalı veya ölümlü trafik kazalarında, zabıtanın iznini almadan olay yerinden ayrılmak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere

PARA CEZASI : 412,00 Peşin:309,00.TL

CEZA PUANI: 20

82/1-a .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Kazaya karışan araç sürücülerinin  veya kaza mahallinden geçen araç sürücülerinin  ilk yardım önlemlerini almaması, en yakın zabıtaya veya sağlık kuruluşuna haber vermemesi

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere ve Uymayanlara

PARA CEZASI : 190,00 Peşin:142,50.TL

CEZA PUANI: 20

91 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Uymayanlara

PARA CEZASI : 92,00 Peşin:69,00.TL

TRAFİKDEN MEN: Eksikliği giderilinceye kadar

Ek-2/1 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Araçları, motorlu araç tescil ve trafik belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak ve sürülmesine izin vermek.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücülere ve araç sahiplerine

PARA CEZASI : 844,00 Peşin:633,00.TL

TRAFİKDEN MEN: 15 gün

DİĞER HUSUSLAR:

Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca, tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.

Ek-2/3 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

İlgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dahilinde ticari amaçlı yolcu taşımak.

* Bir yıl içerisinde 1. defasında 2.184,00
(Peşin: 1.638,00)

* Bir yıl içerisinde tekerrür halinde
3.640,00 TL
(Peşin: 2.730,00)

KİMLERE UYGULANACAĞI : Sürücüler,araç sahipleri,işletme sorumlu

PARA CEZASI : 1. defasında 2.532,00 (Peşin: 1.899,00).TL

TRAFİKDEN MEN: 60 gün

DİĞER HUSUSLAR:

Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca aracın tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir. Tespiti halinde bağlı bulunduğu durak, işyeri ve işletmelerin sorumlularına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.

Ek-2/4 .NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU

Ayırıcı işareti bulunmayan ve ilgili belediyeden izin veya ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak.

KİMLERE UYGULANACAĞI : Yolculara

PARA CEZASI : 281,00 Peşin:210,75.TL

Bir önceki yazımız olan Son 5 Yılın Altın Fiyatları Grafiği başlıklı makalemizde altın fiyat grafiği, altın fiyatları ve son 1 ayın altın fiyatları hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı