Haberler

Bekçi Maaşları Ne Kadar? Kaç TL? 2021

Bekçi Maaşı 2020

2020 Yılı Bekçi Maaşı Ne Kadar? Bekçi Olmanın Şartları Nelerdir?

Bekçi maaşlarına ilişkin yapılan haberler sonucunda, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bekçi maaşı 2020 yılı için açıklama yapıldı. Çarşı ve mahalle bekçilerinin, meslek gruplarının değişen maaşları ile karşılaştırılma yapılması neticesinde yazılı olarak açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bilindiği üzere kamu görevlilerinin sahip oldukları görev ve yetkileri, sorumlukları ve yükümlülükleri, çalışma koşulları, özlük hakları her meslek grubu için ilgili kanunlarda ayrı ayrı düzenlenmektedir. Dolayısıyla diğer hususlara bakılmaksızın sadece eğitim durumları ve aldıkları maaş üzerinden kıyaslama yapmanın doğru sonuçlar vermeyeceği aşikardır. Bu yaklaşımla hareket edilirse aynı eğitim seviyesindeki tüm kamu görevlilerine aynı maaşın verilmesi sonucuna ulaşılması gerekmektedir.
Çarşı ve mahalle bekçileri; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi kamu görevlileri olup, emniyet hizmetleri sınıfında, genel kolluk birimlerine yardımcı olmak üzere geceleri görev yapan ve vatandaşlarımızın huzur ve sükununu sağlayan silahlı kolluk görevlileridir.
Genel kolluk teşkilatı içerisinde yer alan diğer personel ile kıyaslandığında en düşük maaş verilen meslek grubu çarşı ve mahalle bekçileridir. Üstlendikleri sorumluluk ve yaptıkları görev bakımından yıpratıcı, bir o kadar da onurlu bir mesleği icra etmektedirler.
Çarşı ve mahalle bekçileri, sürekli gece çalışmalarına ve güvenlik riski yüksek bir meslek icra ediyor olmalarına karşın çeşitli meslek gruplarına sağlanan fiili hizmet zammından da faydalanamamaktadırlar.”

bekçi maaşıBekçi Maaşı 2020’de Ne Kadar?

6 Aylık enflasyon toplamı %6,49 olarak gerçekleşti. Sonra ki 6 ay ise yüzde 5 olarak gerçekleşti. Memurlar aşılan miktar kadar enflasyon farklı olan %1.49 farkı almaya hak kazandılar.



İlkokul Mezunu olan Bekçi
4.302,80 TL

Lise Mezunu olan Bekçi
4.352,00 TL ile 4.455,14 TL arasında



Ön lisans Mezunu olan Bekçi
4.357,50 ile 4.400,00 TL

Lisans Mezunu ve Bekar olan Bekçi
4.404,00 TL ile 4.657,00 TL arasında

2020 Yılı Bekçi Aile Yardımı Ne Kadar?

Eş için ödenen 2020 yılı Ocak ayı 278,00 TL

Çocuk için 32,60 TL
3 Çocuğu olan bir memur için 97,80 TL olmaktadır.

0-6 yaş arası iki çocuğu olan bir çalışan 130 TL çocuk yardımı alacaktır.

EGM’den yapılan açıklamaya göre, göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4.527 TL, lisans mezununun maaşı ise 4.534 TL’dir.

Bekçi Olmanın Şartları Nedir? Ben Bekçi Olabilir Miyim?

Geçtiğimiz dönemlerde yapılan bekçi alımı açıklamalarına göre şartlar şu şekildedir:

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

– En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

– En az 167 cm boyunda olmak,

– Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

– Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

– Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

– 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
– 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
– Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
– Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
– Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,
– Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak),
– Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
– Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
– Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
– Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
– Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
– Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
– Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
– Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Bekçi alımları ne zaman yapılacak? Bekçi olabilmek için gerekli şartlar nelerdir? 2020 Yılında Bekçi alımı yapılacak mı?

“Bekçi Maaşları Ne Kadar? Kaç TL? 2020” Başlıklı konumuz hakkında sormak istediklerinizi veya düşüncelerinizi lütfen bize yorumlar kısmı aracılığı ile iletiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı