HaberlerSGK

Bireysel Emeklilik Zorunlu 2019

Bireysel Emeklilik Zorunlu

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren bireysel emeklilik yasası mecliste ve kabul edilmesine kesin gözle bakılmakta. Peki bu bireysel emeklilik zorunlu olarak nasıl olacak, bireysel emekliliğin getirisi ne kadar olacak, bireysel emeklilik yaş sınırı neleri kapsıyor gibi bir çok soru vatandaşın aklında ve bu soruların giderilmesi beklenmekte.

SGK’lı olarak çalışmakta olan kişi 45 yaşınında altındaysa otomatik olarak işvereni tarafından bireysel emeklilik sistemine dahil edilecek. Yani alacağınız maaştan keserek işveren bireysel emeklilik fonuna sizin adınıza para yatıracak. Eğerki siz daha fazla birikim yapmak istiyorsanız, bunu işvereninize bildirerek birikimlerinizi daha fazla yatırma imkanı bulunmaktadır. Devlet destekli biriysel emeklilikte kazancınız %25 gibi inanılmaz bir rakam olacak. Belli bir süre sabrederek ödemelerinizi yaparak sistemi tamamlarsanız bu parayı almayı hak kazanacaksınız.

bireysel emeklilik zorunluKanun adı olarak bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi kanunu olarak geçmekte olan kanun tasarısı meclise sunuldu ve önümüzdeki günlerde kabul edilecek. Kanun hükümleriyle düzenlenen yasaya göre 45 yaş altı olan kişilerin, işverenleri emeklilik sözleşmesiyle sizin adınıza emeklilik planına çalışanları dahil edecek. İşveren bu noktada Hazine Müsteşarlığınca uygun gösterilmiş olan şirketlerden birinden çalışanlarını emeklilik planına katacaktır. Yasa hakkında düzenlemeleri, dahil edilecek olan işyerleri ve uygulamanın kapsamı hakkındaki maddeleri bakanlar kurulu düzenlemeye yetkili olacak.

Zorunlu Bireysel Emeklilik Kesintisi Ne Kadar?

Peki nekadar olacak bireysel emeklilik zorunlu kesintisi? Çalışanların adına işverenin yapacağı katkı payı, prime esas kazancın %3’ü kadar olacak. Bu oranı iki katı kadar arttırabilme, %1 oranında azaltabilme veya maktu limit getirme hakkı tamamen Bakanlar Kurulu’nun yetkisinde olacaktır.
 İşverenler, çalışanlarının primlerini en geç maaş gününü takip eden gün içerisinde yatırmak zorundalar. İşverenler katkı paylarını zamanında yatırmazlarsa veya hiç yatırmazlarsa, bundan çalışan değil işverenler sorumlu olacaklar. Yani işveren kendine kayıtlı bir işçiyi çalıştırdığı sürece parayı yatırmak zorundadır. Aksi takdirde bütün zararlar işverenden alınacaktır.
Daha öncede bahsettiğim gibi çalışanın, katkı payını arttırmasını işvereninden talep etme hakkı vardır.

Zorunlu bireysel emeklilik sisteminden nasıl ayrılırım?

İşçiler emeklilik planını dahil edildikten sonra kendilerine bu durumun bildirilmesini takip eden 2 ay içerisinde sözleşmelerini iptal etme yanı cayma hakkına sahip olacaklar. Cayma hakkını kullanan işçilerin katkı payları ve varsa hesaptaki başka yatırımları 10 işgünü içinde kişinin hesabına yatırılacaktır.
Şirketler cayma hakkını kullanacak olan kişilerin katkı paylarının değer kaybetmemesi için fon yönetiminden sorumlu olacaklardır.
Cayma hakkını kullanmadınız ve pirimlerinizi yatırmaya devam ettiniz, belli durumlarda ödemelerinize ara verme hakkınızda bulunmaktadır. Bu durumda işten ayrılan kişinin yeni iş bulması ve orda işvereni tarafından yeni iş sözleşmesi yapılması kapsamında tekrardan başka bir işveren tarafından yatırılacak olan katkı payının zaman alması arada boşluk oluşması neticesinde vardır. Yeni işyerine geçişinizde yapılacak olan emeklilik sözleşmesine eski katkı payı ve birikimleriniz aynen aktarılacaktır. Yeni işyerinde emeklilik planı yoksa eğer çalışanın talebi halinde eski işyerindeki sözleşme kapsamında katkı paylarını yatırmaya devam edebilecek veya dilerse zorunlu bireysel emeklilik sisteminden ayrılabilecek.

Bireysel Emeklilik Sistemine Katılacak Olanların Sayıları Nedir?

Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre 22 Temmuz 2016 itibarıyla 4 milyon 521 bin 928’i 45 yaş altı olmak üzere BES‘teki katılımcı sayısı 6 milyon 401 bin 800’e ulaştı. 45 yaş altındaki kişiler sistem içerisindeki katılımcıların yüzde 70.63’ünü oluşturuyor.BES’e katılımın yüzde 34.03’ü 35 ile 44 yaş aralığındaki kişilerden oluşuyor.

Sisteme katılım, 25 yaş altındakilerde 393 bin 133
25 ila 34 yaş aralığındakilerde 1 milyon 950 bin 170
45 ila 55 yaş aralığındakilerde 1 milyon 396 bin 576
56 yaş ve üzerindekilerde ise 483 bin 296 düzeyinde gerçekleşti.

Aynı dönemde katılımcıların fon tutarı 48 milyar 538,5 milyon lirayı, devlet katkısı fon tutarı da 6 milyar 330,9 milyon lirayı buldu. Söz konusu tarih itibarıyla BES’ten emekli olanların sayısı ise 37 bin 498’e ulaştı.

BES’te en fazla katılımcının yerleşik olduğu şehirler:

1 milyon 808 bin 459 kişi ile İstanbul
599 bin 667 kişi ile Ankara
460 bin 349 kişi ile İzmir
273 bin 650 kişi ile Antalya
252 bin 864 kişi ile de Bursa olarak sıralanmıştır.

Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemine 1000 TL Devlet Katkısı Nedir? Nasıl Alınır?

İşveren tarafından ödenecek olan katkı paylarına, sistemden ayrılmayan çalışana hediye niteliğinde olacak olan 1000 TL devlet katkısı sağlanacak. Sistemden ayrılmayan çalışanlara bir defalık verilecek olan bu para miktarını, yarısı kadar arttırmaya ve yarısı kadar azaltmaya yine Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Çalışan eğerki gelir sigortası sözleşmesi kapsamında minimum 10 yıllık bu birikimi yapmayı başarırsa, toplam birikiminin %5’i kadar daha devletten ek bir ödeme alacak. Çalışan sigortalı çalıştığı sürece bütün katkı payı takiplerini ve tahsillerini yapmak zorunda olan şirketi olacak. Şirketlerde fon işletim gideri kesintisi dışında herhangi bir kesinti yapılmayacak.
İşveren bireysel emeklilik sistemine uymazsa ve ihlal ederse, her bir ihlali için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 100 lira idari para cezasına çarptırılacaktır.
Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi, 1 Ocak 2017 tarihinde başlayacak olup, bu tarihe kadar işverenler hazırlıklarını yapmalıdırlar.
Bireysel emeklilik için işverenin yapmak zorunda olduğu bir gerçek, işçi ise işveren kendisini zorunlu bireysel emeklilik sistemine dahil etmesinden hemen sonra yani bir ertesi gün sistemden çıkma hakkına sahiptir. Sistemden çıkmak için 2 aylık bir süresi mevcuttur.
Banka hesaplarına yatırılacak olan, sistemden çıkmama adına 1000 lirayı hak kazanmak için 10 yıl gibi bir süre hem çıkmamak gerekli hemde primleri yatırmak gerekli. Bunun yanı sıra 56 yaşını doldurmakta gereklidir. Sistemden 3 yıl gibi kısa bir zamanda ayrılmak isterseniz verilecek olan teşfiğin sadece 150 TL‘lik bir kısmını hak kazanabilirsiniz.
Bireysel Emeklilik hakkında açıklamalarda bulunan Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Uğur Erkan’ın açıklamaları şu şekilde :
“Önemli bir ayrıntı sisteme dahil edilecek olan işletmelerin büyüklüğü. Emeklilik şirketleri iki ay içinde tüm şirketleri sisteme dahil edebilecek kapasiteye sahip değil. Bu yüzden dünya örneklerinde olduğu gibi kademeli bir geçişin sağlanması gerekiyor. Başlangıçta ilk yıl için 250 ve daha fazla çalışana sahip işletmeler sisteme dahil edilebilir. Böylece biz sistemin eksiklerini de daha iyi görüp analiz edebiliriz. Aksi halde tüm çalışanların sisteme alınması olanaksız. “

BES’e Otomatik Katılım Resmi Gazete

2017 Yılı başından itibaren zorunlu olarak yapılması gerekli olan bireysel emeklilik sistemine ilişkin Başbakanlık Genelgesi, Sayın Binali Yıldırım imzası ile Resmi Gazete’de yayınlandı.

Kamu kesiminde ve özel sektörde uygulanacak olan otomatik zorunlu bes ile ilgili işverenlere ve sorumlu kişilere düşen sorumluluklar hakkında açıklamalar yapıldı. Bireysel Emeklilik Tasarrufu ve Yatırım Sistemi Kanununun, ek 2. maddesinde yer alan yükümlülükler, yapılması gerekenler, paylaşılacak verile ve yatırılacak olan katkı payları tutarlarının hesaplanması ve tahsilatlar ile ilgili olarak şimdiden kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli tedbirleri alması genelgede yer aldı.

Otomatik BES için 2017 yılında gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen işverenlere, kanun gereği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından idari para cezası uygulanacaktır. BES, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren her çalışana zorunlu olarak yapılması gereklidir.

İşverenler, bu noktada Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmiş olan yetkili bir veya birden fazla olabilecek şekilde emeklilik şirketiyle anlaşma yapması genelgede belirtilmiştir.

Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemine Giren Firma, Kurumlar ve Şartlar Nelerdir?

1000 Kişi ve üzerinde çalışanı olan firma için 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren,
249 ile 1000 arası çalışanı bulunan firmalar ve merkezi bütçeli kamu kurumlarına 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren,
100 ila 249 kişi arasında çalışanı bulunan firmalar için 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren,
50 ila 100 çalışanı olan firmalar ile tüm yerel yönetimler için 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren,
10 ile 50 arasında çalışanı olan firmalar için 1 Temmuz 2018‘den itibaren,
5 ila 9 kişi arasında çalışanı olan firmalar için 1 Ocak 2019 yılından itibaren,
Çalıştırılan kişi sayısına göre belirtilen tarihlerde, çalışanlarını zorunlu bireysel emeklilik sistemine işverenler kayıt yaptırmak zorundadır.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenler için idari para cezası uygulanacaktır.

Zorunlu Bireysel Emeklilik Şirketleri Hangileri?

Zorunlu bireysel emeklilik sisteminde anlaşma yapabileceğiniz 18 şirket şu şekildedir:

 1. Aegon Emeklillik ve Hayat AŞ
 2. Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ
 3. Allianz  Yaşam ve Emeklilik AŞ
 4. Anadolu Hayat ve Emeklilik AŞ
 5. Asya Emeklilik ve Hayat AŞ
 6. AvivaSA Emeklilik ve Hayat AŞ
 7. Axa Hayat ve Emeklilik AŞ
 8. BNP Paribas Cardif  Emeklilik AŞ
 9. Cigna Finans Emeklilik ve Hayat AŞ
 10. Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ
 11. Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ
 12. Groupama Emeklilik AŞ
 13. Halk Hayat ve Emeklilik AŞ
 14. NN Hayat ve Emeklilik AŞ
 15. Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ
 16. Metlife Emeklilik ve  Hayat AŞ
 17. Vakıf Emeklilik AŞ
 18. Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ

Otomatik BES ile Maaştan Ne Kadar Kesilecek?

Esas olan kazancın %3’ü oranında kesinti yapılacak ve BES’e dahil olacak. Bu prime esas olan kazanç 2000 lira olan bir kişinin maaşından kesilecek olan aylık BES tutarı 60 lira olacaktır. Aylık geliri 3500 lira olan için 105 lira, 5000 liralık geliri olanında maaşından yapılacak olan bes kesintisi 150 lira olacak.
Çalışan istediği zaman işverenine başvurarak yapılan bu kesintiyi 3 ay ertelemesini talep edebilecek.
 Çalışan uygulamadan 2 ay içinde çıkabilir ve yapılmış olan bir kesinti varsa bunuda getirisi ile birlikte alabilecek.
 Devlet tarafından birikimlere %25 destek verilecek aynı zamanda bir defaya mahsus 1000 lira verilecek ve 10 yılın sonunda toplam birikime %5 daha verilerek eklenecek.

Bir önceki yazımız olan Türkiye'nin En Büyük Şirketleri 2021 başlıklı makalemizde dünyanın en büyük şirketleri, en çok kazandıran hisse ve en fazla büyüyen hisse hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiketler

30 Yorum

 1. Eşimin maaşı 3 aydır otomatik olarak kesiliyor yinede bi yere başvurumu yapmalı ve bu 1000 tl hemeb ödeniyormu

 2. Sistemden 3 yılda çıkılırsa kesinlikle devlet katkısı alınamıyor. 3 ila 6 yıl arasında çıkanlar devlet katkısındaki birikimlerinin %15’ini, 6 ila 10 yıl arasında çıkanlar %35’ini, 10 yılı tamamlayanlar %60’ını alıyor.

  Arkadaşlar burada ne kastediyor 10 yılı tamamlayan birikimin %25’i devlet katkısı alacakken. Bu metinde %25’in %60’ını alacak gibi yazıyor yanlış mı anladım.

 3. Otomatik Bes’te benim çalıştığım kurum
  ziraat emeklilikle anlaşmış.
  Hangi yatırım forununa yatırım yapılacağını bilmiyoruz. Bilgisi olan var mı???

 4. ben devlet memuruyum ve maaşımdan bes için kesilen miktarı artırmak için ne yapmam gerekiyor.nasıl bir yol izlemeliyim

 5. Kamu kurumuna ihaleli olarak hizmet vermekteyim. 1 Temmuz itibariyle yeni bir projeye başlayacağım. Şu an personeller başka bir firma bünyesinde çalışıyorlar ve firma zorunlu bes sistemini uyguluyor. Benim firmamda kişi sayısı az olduğundan uygulamaya koymayacağım. Fakat Eylül ayında ben de bu zorunluluğa gireceğim. Sormak istediğim diğer firmada bes sistemine girip 2 ay içinde cayan ve benim firmamda eylül ayında zorunluluğa girdiğimde tekrar bu kişilere zorunlu bes yapmam gerekiyor mu? Kişilerin sistemden daha önce çıkıp çıkmadıklarını nasıl bileceğim. Tüm personeli tekrar zorunlu bes sistemine dahil mi etmeliyim?

  1. Merve Hanım, sizin zorunlu bireysel emeklilik için anlaşacağınız şirketin BES işlemlerini yaparken daha önceden girmiş ve çıkmış olan kişiler bilinecektir. Tekrar dahil olmak istemeyenlere ikinci bir zorunlu BES yapmak zorunda değilsiniz.

 6. 100 ila 249 kişi arasında çalışanı bulunan firmalar için 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren, YAZIYOR YAZINIZDA FAKAT 1 TEMMUZ 2017 DİYE BÜTÜN SİGORTA FİRMALARI ŞİRKETİMİZ ARIYOR BİZLE ÇALIŞIN DİYE NET TARİHİ 1 TEMMUZ DİYORLAR YARDIMCI OLURMUSUNUZ ?

  1. Konu içeriğinde yazan ibareler Resmi Gazete’den ve haber ajanslarından alınarak yazılmıştır. Özel sigorta şirketlerinin neden bu şekilde yaptığını kendilerine sorabilirsiniz. Sonuç olarak önceden başlaması gereken bir işlem varsa bunu biz neyazık ki bilemeyiz.

   1. Resmi Gazete de100 ila 249 kişi arasında çalışanı bulunan firmalar için geçiş süresi olarak 01 Eylül 2017 olarak bir tarih göremedim. Konu içeriğini aldığınız Resmi Gazete’nin tarih ve numarasını dayanak olarak paylaşabilir misiniz ?

     1. Belirtmiş olduğunuz iç tüzüklere nereden ulaşabiliriz ? Bilgi verebilir misiniz ?

 7. Daha önceden BES e dahil olup her ay ödemesini yapan bir kişi yine de firmanın bu kişiye yeni bir tane BES açması gereklimidir.

  1. Ayşegül Hanım, iş değişikliğinden bahsediyorsanız, işvereniniz bu hakkı size vermek zorundadır. Bu durum yasada açık bir şekilde belirtilmiştir.

 8. Diyelim ki Firma Olarak Erken Katılım Yaptık Şartları Taşımıyorken Dahil Ettik Sisteme Herhangi Bir Sorun Sıkıntı Olur mu ?

 9. 2016 da SISTEME kendi istegimle girdim, ve düzeli olarak ödüyorum. Benim de 1000 tl ek tesvik parasini hakediyormuyum ve hak ediyorsam nasil alacagim?

 10. Şimdi Ben bESteyim iki senedir maaşımın bi kısmı kesiliyor bugun iptal ettirmek istedim 300 lira faiz verdi ana paranın yanında iptal etmem dahilinde alıyorum
  Benim sormak istedigim bunu böyle devam ettirirsem bu ilerde zorunlu olacka mı 1-2 sene sonra ayrılmak istediğimde paramı devlet katkısı dşında ana para mı geri alabilecek miyim yoksa yokl kardeşim para mara geçmiş olsun mu diyecekler

  1. Ödediğiniz payları tabiki geri alabileceksiniz. Devlet sizden aldığı paraları çalıştırarak kazanım elde etmektedir. Bunun neticesinde size katkı payı vermektedir. Bence bu sistem ödeme imkanı olanlar için çok iyi. Ödemelerinize devam ediniz.

 11. geldiği yerden BES kesintisini iptal etiyse ben bu kişiden tekrar BES kesmem mecbur mu?

  1. En sağlamı sizinde yapmanız ve tekrar iptal ettirmesi olacaktır. Sonuçta otomatik katılım söz konusudur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı