Genel

Çalışan Anneye Evde Çocuk Bakımı İçin Çocuk Parası

Çalışan Anneye Evde Çocuk Bakımı İçin Çocuk Parası

Evde Çocuk Bakımı Projesi kapsamında hazırlanan ve Avrupa Birliği ile ortak finansmanı sağlanmakta olan projeyi, Çalışma Bakanlığı bünyesinde hayata gerçirilmeye başlanmıştır. Uygulama için pilot bölge seçimleri yapılmış olup, İzmir, Antalya ve Bursa illerimiz evde çocuk bakımı projesi için pilot bölge seçilmişlerdir. Projede amaçlanan kapsam çerçevesinde, iş hayatında olan ve çalışmak zorunda kalan anneler için çocuğuna bakması için bir bakıcı tutması karşılığında 24 ay sürecek olan 300 euroluk yaklaşık 1080,00 liralık bir destek verilmektedir. Çocuğun evde bakımı için verilecek olan çocuk parasını alacak olan bakıcının sosyal güvencesini anne yapmalı ve mutlaka sigortalı çalıştırmak zorundadır. Anne tarafından alınacak olan çocuk parasına karşılık, çocuğun evde bakımı için çalışacak olan bir bakıcı olmazsa verilecek olan evde çocuk bakımı parası kesilecektir.

Çocuk Bakımı Parası İçin Başvuruda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Projenin ilk çıktığı günden beri pilot illerde katlanarak artan taleple birlikte, evde çocuk bakımı destek yardımını alacak olan anne sayısının 5 bin olması beklenmektedir. Proje, ülke genelinde bütün illere yayılacak ve sadece üç il ile sınırlı kalmayacaktır. Evde çocuk bakımı parası almak isteyen annelerin projeden yararlanmak istemeleri durumunda, www.sgk.gov.tr veya www.evdecocukbakimi.net internet siteleri üzerinden başvuru yapmaları mümkündür.
Proje kapsamında en az 5 bin annenin yararlanacağı destek, önümüzdeki günlerde artarak devam edecek. Sadece üç ille sınırlı kalmayacak. Projeden yararlanmak isteyenler, www.sgk.gov.tr ve www.evdecocukbakimi.net internet adresleri üzerinden başvuruda bulunabilir. Projeden yararlanmak isteyen anneler ‘sgk.gov.tr’ adresindeki ‘Evde Çocuk Bakımı Projesi Ön Başvuru’linkinden başvuru yapabilecekler. Projenin asıl amacı kayıtlı olan kadın istihdamının desteklenmesi ve çalışan annelere destek olmaktır.

Çocuk Bakımı Parası Alacak Olan Bakıcıda Aranan Şartlar

Evde çocuk bakmak isteyen bakıcının en az ilkokulu bitirmiş olması gereklidir. Eğerki ilkokul diploması yoksa buna eşdeğer sayılacak olan Halk Eğitim Merkezleri tarafından verilmekte olan Okuma Yazma Kursu Sertifikası’da bu iş için yetecek bir belge konumundadır. Çocuğun bakımı için gerekli olan ortam ise proje ofisine bilgi vermek dahilinde, ister annenin konutunda istersenizde bakıcının evinde yapılabilmektedir. Annenin bir iş yerinde sigortalı olarak çalışması gereklidir.Alınacak olan bu 1080 liralık hibe desteğinin kazanılabilmesi için çalışmakta olan annenin çocuğunun 0 ila 24 ay arasında olması şarttır. Bu şartlar ve yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği ise gerekli birimler tarafından sıkça denetlenmektedir. Çocuk bakımı parası alacak olan kişinin kesinlikle yakın bir akrabanız olmaması şartıda aranan kriterler arasındadır. Aynı evde oturan kişiler veya eşinizin, kendinizin birinci dereceden akrabalarınız bu proje kapsamında verilmekte olan evde çocuk bakımı parasından faydalanamazsınız.

Evde Çocuk Bakımı Parasından Kimler Faydalanabilir?

Projeden yararlanacak annelerde aranan şartlar şu şekildedir: 
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ,
• Bursa, Antalya ve İzmir illerinin birinde çocuğuyla birlikte ikamet etmek ,
• Bir işveren yanında hizmet akdi ile (5510 s. Kanun 4/1-a maddesi kapsamında) işçi olarak tam zamanlı çalışıyor olmak ,
• Çalıştığı işten elde ettiği brüt ücreti, asgari ücretin brüt tutarının iki katını aşmamak (2016 için 3,294 TL) ,
• En geç kesin kayıt tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumuna Ek-9 kapsamında (çocuk bakıcıları da dahil ev hizmetlerinde çalışan kişilerin sigortalılığı) sigorta kaydını yaptırmış olmak şartıyla tam zamanlı çocuk bakıcısı istihdam etmek,
• Çalıştırdığı çocuk bakıcısıyla arasında akrabalık ilişkisi bulunmamak (kendisi veya eşinin birinci derecede akrabası olmaması; çocuk bakıcısı ile aynı evde oturuyorsa 3. derece dahil akrabalık ilişkisi olmaması) ,
• Analık izin süresini geçirmiş olmak ,
• Başvuru tarihi itibariyle (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24 üncü ay dahil) çocuğu olmak ,
• Proje kapsamında çocuk bakıcısı olarak çalışmamak .
Ayrıca, annelerin istihdam edeceği çocuk bakıcılarında da aşağıdaki şartlar aranmaktadır: 
• T.C. vatandaşı ve kadın olmak,
• Bursa, Antalya ve İzmir illerinin birinde ikamet ediyor olmak,
• Bakımını üstlendiği çocuğun anne veya babası ile birinci derece, ebeveyn ile aynı evde oturuyorsa 3. dereceye kadar (3. derece dahil) akrabalık ilişkisi bulunmamak,
• En az ilkokul mezunu ve 18 yaşını tamamlamış olmak.

Çocuk Bakımı Parasından Kimler Faydalanamaz?

• Başvuru şartlarında aranan kriterleri yerine getirmeyenler,
• 5510 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesine göre sigortalı sayılmayan anneler,
• Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeyerek çalışan anneler,
• 5510 sayılı Kanun Ek-5 ve Ek-6 Sigortalısı tam zamanlı ya da sürekli çalışmayan,
• 5510 sayılı Kanun Geçici 20 inci maddesinde yer alan Banka Sandığı mensupları (SGK’ya kendilerine ilişkin herhangi bir bildirim yapılmadığından ve bu nedenle SGK Bilişim Altyapısında kendilerine ait veri bulunmadığından),
• SGK Bilişim Altyapısına göre oluşturulan Proje Bilgi-İşlem Programı tarafından başvurusu kabul görmeyen diğer kişiler (SGK Bilişim Altyapısından ya da MERNIS gibi Proje Bilgi-İşlem Programı tarafından kullanılan diğer veritabanlarından veri yokluğu nedeniyle bilgi çekilemeyen haller),
• Proje Dokümanlarından veya Avrupa Birliği Mevzuatından veyahut da Türk Mevzuatından kaynaklanan sebeplerle kendisine uygun maliyet olarak ödeme yapılamayacak diğer kişiler (Belgelerde usulsüzlük yapanlar vs).

Başvuru ve Kayıt İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 • Doldurulmuş ve imzalı Ön Kayıt Başvuru Formu
  • Adres çubuğuna http://www.sgk.gov.tr yazdıktan sonra “Evde Çocuk Bakım Projesi Ön Başvuru” kutucuğuna tıklayın. Karşınıza çıkan kutucuklara gereken bilgileri girdikten sonra sisteme giriş yapın. Sisteme girdikten sonra sol alt köşede iki adet buton göreceksiniz(“Yazdır”  ve “Ekleri Yazdır”) “Yazdır” butonuna tıkladığınızda bilgisayarınıza “.pdf” uzantılı bir dosya inecek. Bu dosyanın çıktısını almanız, kayda gelmeden doldurulmuş, anne ve bakıcının imzasının olduğu haliyle yanınızda getirmeniz önemlidir.

Veyaevdecocukbakimi.net ana sayfasındaki “KAYIT” yazan kısma tıkladıktan sonra karşınıza çıkan kutucuklara gereken bilgileri girdikten sonra sisteme giriş yapın. Sisteme girdikten sonra sol alt köşede iki adet buton göreceksiniz(“Yazdır”  ve “Ekleri Yazdır”) “Yazdır” butonuna tıkladığınızda bilgisayarınıza “.pdf” uzantılı bir dosya inecek. Bu dosyanın çıktısını almanız, kayda gelmeden doldurulmuş, anne ve bakıcının imzasının olduğu haliyle yanınızda getirmeniz önemlidir.

 • Doldurulmuş ve çocuk bakıcısınca imzalanmış Ek-9 Kayıt Formu
  • evdecocukbakimi.net ana sayfasındaki “EKLER” yazan kısma tıkladıktan sonra karşınıza çıkan “.pdf” uzantılı bir dosya çıkacak. Bu dosyanın içinde 3 belge bulunmaktadır. “SOSYAL GÜVENLİK KURUMU EV HİZMETLERİNDE ON GÜN VE DAHA FAZLA ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN BİLDİRGE” dosyanın çıktısını almanız, kayda gelmeden doldurulmuş, anne ve bakıcının imzasının olduğu haliyle yanınızda getirmeniz önemlidir.
 • Anne Banka Muvafakat Formu (2 Nüsha)
  • evdecocukbakimi.net ana sayfasındaki “EKLER” yazan kısma tıkladıktan sonra karşınıza çıkan “.pdf” uzantılı bir dosya çıkacak. Bu dosyanın içinde 3 belge bulunmaktadır. “MUVAFAKATNAME” dosyanın çıktısını almanız, kayda gelmeden doldurulmuş, imzalı haliyle yanınızda getirmeniz önemlidir.
 • Çalışma Belgesi
  • evdecocukbakimi.net ana sayfasındaki “EKLER” yazan kısma tıkladıktan sonra karşınıza çıkan “.pdf” uzantılı bir dosya çıkacak. Bu dosyanın içinde 3 belge bulunmaktadır. “ÇALIŞMA BELGESİ” dosyanın çıktısını almanız, kayda gelmeden iş vereniniz tarafından  doldurulmuş, imzalı, kaşeli haliyle yanınızda getirmeniz önemlidir.
 • Çocuk Bakıcısının Diploması (En az ilkokul)
 • Varsa, Çocuk Bakıcılığı Sertifikası
 • Varsa, Çocuğun Engelli, Sağlık Kurulu Raporu veya Engellik Kimlik Belgesi
 • Anne kimlik fotokopisi
 • Çocuk kimlik fotokopisi
 • Çocuk bakıcısı kimlik fotokopisi
 • Boşanmış anneler için çocuğun velayet belgesi
 • Doldurulmuş ve imzalı Kesin Kayıt Formu
  • Kayıt sırasında verilecektir
 • Sözleşme
  • Kayıt sırasında verilecektir
 • Taahhütname
  • Kayıt sırasında verilecektir

Çocuk Bakım Parası Alacak Olan Annenin Yükümlülükleri

Ana listede yer alan annelerin mali destekten yararlandıkları süre boyunca;

• Takvim ayları itibariyle aylık 30 gün bir işverenin yanında çalışmaları (yıllık ücretli izin ve rapor durumları hariç),
• Yanlarında çalıştırdıkları çocuk bakıcısının ücretini zamanında ödemeleri (Gecikmeli ödeme hallerinde, ödemeye ilişkin dekontun il müdürlüğüne ibrazı halinde o aya ilişkin ödeme alınabilir. Ancak, bu durumun 3 kez tekrarlanması halinde destek kesilir.),
• Takvim ayları itibariyle bakıcı adına 30 gün sosyal güvenlik primlerini düzenli olarak yatırmaları (yıllık ücretli izin ve rapor durumları hariç 30 günden az bildirilen prim günleri için -işten çıkma/çıkarma dahil- ödeme yapılmayacaktır.),
• Çocuk bakıcısının iş kazası geçirmesi veya meslek hastalığına yakalanması halinde bunun süresi içinde SGK’ya bildiriminin yapılması,
• Evde sigortalı çocuk bakıcısı çalıştırdıkları için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmeleri,
• Bakıcının, çocuğun ya da kendisinin durumlarında projeyi etkileyecek değişiklikleri (evlenme, boşanma, işten çıkma, vefat vb.) ilgili il müdürlüğüne 15 gün içerisinde bildirmeleri gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından seçilen iller olarak Ankara ve İstanbul’da çalışmakta olan annelere bakıcı desteği verilecek. Toplamda 5 bin anneye aylık olarak 1500 liraya kadar evde çocuk bakımı desteği verilecek. 0 ila 2 yaş aralığında yani 24 ayını geçmemiş olan çocukların, çalışan annelerine veya çalışmaya başlayacak olan işçi kapsamına girenlere bu devlet desteği yapılacaktır.

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı