SGK

GSS Borcu Sildirme Nasıl Yapılır ?

Genel Sağlık Sigortası Borcu Sildirme ve Sorgulama Nasıl Yapılır ?

Sosyal güvenlik kapsamına eklenen vatandaşların sosyal devlet ilkesinin uygulanmasıyla sosyal güvencelere sahip olmuşlardı. Resmi Gazete‘de yayınlanan yeni yasa ile Genel Sağlık Sigortası ile ilgili konularda yasalaşmış oldu. GSS borcum silinecek mi acaba diye birçok vatandaş bu yasayı dört gözle beklemekteydi, bunun nedeni ise  borcun her geçen gün birikerek artması ve sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanının olmamasıydı. 2016 yılı genel sağlık sigortası borcu silme nasıl yapılır peki bu en merak edilen konulardan birisi. Vatandaşların geçtiğimiz yıllarda bu işlem için birçok sıra bekleyerek bir gününü harcadıkları bir işlemdi, günümüzde ise internet çağının her geçen gün artması ve hızlanmasıyla bilgisayarlardan, cep telefonlarından bile online olarak yapılabilecek. Devletimizin geliri düşük ve sağlık ihtiyacı olan vatandaşlarımızı tespit etmek için yaptığı gelir testi sistemine girmiş olmak ve bu testi yaptırmış olmak gereklidir.

Genel Sağlık Sigortası Borcunu Nasıl Sorgulayabilirim ?

GSS Borcu nasıl sorgulanır? Vatandaşın en merak ettiği konulardan biriside budur. Kamuda çalışanlar , birden fazla işte çalışanlar, şahsi olarak yararlanmak isteyenler, kendi çalışanlar yada kendi isteği ile sigorta yaptırmış olanlar bu yasalardan faydalanacaklardır. Borç sorgulama ise e-devlet üzerinden yapmak mümkündür. Borçlu olup olmadığınızı internet üzerinden e-devlet sitesinden sorgulama yapmanız gereklidir. E-devlet şifreniz yok ise en yakın PTT şubelerinden şifre alabilirsiniz. Ödemelerini yapmayan aksatan vatandaşlar sistemin otomatik engeline takılarak sağlık hizmetlerinden yararlanamamaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun yaptığı açıklamalara göre beş milyonun üzerinde yaşları 18-29 arası değişen nüfusun toplamda 10 milyarlık genel sağlık sigortası borcunun olduğunu ve bunların silinmesini sağlayacak yasa tasarısını meclise sunacaklarını belirtti. Sizde e-devlete giriş yaparak borcunuzu mutlaka sorgulatın. Üniversite okuyan veya çalışması gereken gençlerin milyarlarca borcu bulunmakta olduğunu belirten bakan Soylu, yeni yasa ile beş milyarı bulan borcun silineceğini açıkladı. Bu konuyla alakalı olarak geçen yılda çıkan yasaya görede lise veya dengi bir okulda okuyan mezun olanların yirmi yaşına kadır ve yüksekokuldan mezun olanların isede yirmibeş yaşına kadar devletimiz primlerini ödemekteydi.Genel Sağlık Sigortası borcunun silinmesiyle alakalı olarak Sayın Elvan şu açıklamalarda bulundu :

“Gençlerimizin kendi şirketlerini, kendi firmalarını teşvik etmek amacıyla projesini hazırlayıp bakanlığımıza, KOSGEB’e getiren vatandaşlarımıza 50 bin lira karşılıksız destek veriyoruz. Bunun uygulamasını da başlattık. Yine gençlerimize 100 bin liraya kadar faizsiz destek verme çalışmalarını tamamladık. Şu anda gençlerimiz istediği takdirde 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği alabilecekler. Gençlerimizin sigorta pirim borçları vardı ve bunları ödeyemiyorlardı. 25 yaşına kadar olan gençlerimizin genel sağlık sigortası kapsamındaki sigorta pirim borçlarını siliyoruz. Bununla ilgili yasa teklifimizi TBMM’ye sunmuştuk. 2 gün önce Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti. İnşallah Meclis Genel Kurulundan da geçecek ve gençlerimizin genel sağlık sigortası primi borçlarını sileceğiz ki 3 milyon 300 bin gencimiz bundan yararlanacak ve toplam 3,6 milyar liralık devletin alacağından, tahsilatından vazgeçmiş oluyoruz. Dolayısıyla özellikle gençlerimizin bu alandaki borçlarını siliyoruz.” dedi.GSS Borcunu ödemek için sorgulama yaptığınız edevlet sisteminde sorgulamanın yapıldığı ekranda ödeme butonuda bulunmaktadır. Borcunuz var ve ödedim diyorsanız itiraz dilekçesi yazmanız gereklidir. GSS borcu hakkında bilgisi olmayan ve gelir tespiti yaptırmamış olan vatandaşlar SGK’ya başvuru yapmaları gereklidir. Yeni yasa ile üç farklı prim alınmayacak. Asgari ücretin 3/1’i kadar prim ödeyecekler, buda kişi başına gelire göre hesaplanacaktır. Zamanla yapılacak olan yeni açıklamalar ile daha ayrıntılı bilgileri sizlerle paylaşacağım.

Genel Sağlık Sigortası Borcunu Nasıl Silebilirim ?

 

Borcu silmek için başvuru yapmanız gereklidir, başvurudan sonra itirazınız geçerli görünürse sizden itaraz dilekçesi istenecektir. Yazdığınız dilekçe SGK’ya gider ve 1 ay içinde sonuçlandırılır. Borcunuz ile ilgili itirazınız kabul olmassa taksitlendirme yapmanızda mümkündür. Borcunuzun siline bilmesi için zamanında gelir testini mutlaka yaptırmış olmanız gereklidir. Taksitlendirme yapmak için gelir testine gerek yoktur. Evde yaşayan kişilere göre gelir asgari ücretin 3/1’inden düşük ise primlerinizi devlet ödemekte. Gelir testi yaptırmayan vatandaşlar ise aylık 395 lira prim borçlusu olarak gözükmekteler. Son yapılan açıklamaya göre prim borçları 25 yaş altı için otomatik silinecektir.

Genel Sağlık Sigortası İle İlgili Resmi Gazete’de Yayınlanan Kanun Maddeleri :

MADDE 11- 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 5- İşe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu tarafından belirlenen nakdi düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında bulunanlardan Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasında olması kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında özel sektör işverenlerince istihdam edilen sigortalı için; 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarın tamamı işe başladığı tarihten itibaren bir yıl süreyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanır. Bakanlar Kurulu bu süreyi bir yıl uzatmaya yetkilidir.

MADDE 14- 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“ı) Gerektiğinde, nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydıyla ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile koordinasyon halinde, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 64 üncü maddesi ve 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrasında sayılanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi hükümlerine göre nakdi tazminat ödenmesi veya aylık bağlanması hakkı bulunanlara ayni ve nakdi yardımda bulunmak.”

MADDE 19- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 69– Bu maddenin yayımı tarihinden önce 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan genel sağlık sigortası primlerinin tahsilinden vazgeçilir. Bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmez.”
b) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile koordinasyon halinde, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 64 üncü maddesi ve 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrasında sayılanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi hükümlerine göre nakdi tazminat ödenmesi veya aylık bağlanması hakkı bulunanlara, ayni ve nakdi yardımda bulunabilir.”

MADDE 26- 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 28 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Kuruluşlar, yönetim kurulu kararıyla ve nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydıyla;
a) Yurt içi ve yurt dışındaki doğal afet bölgelerine doğrudan veya yetkili makamlar aracılığıyla konut, eğitim ve sağlık tesisleri kurulması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına,
b) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile koordinasyon halinde, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 64 üncü maddesi ve 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrasında sayılanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi hükümlerine göre nakdi tazminat ödenmesi veya aylık bağlanması hakkı bulunanlara, ayni ve nakdi yardımda bulunabilir.”

Bir önceki yazımız olan Memur İçin Doğum İzni Kaç Gün başlıklı makalemizde analık izni, doğum izni ve evlat edinme hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiketler

2 Yorum

  1. Merhabalar, benim üç aylık bir gss borcum vardı yapılandırma için başvurdum. Şimdi e devlet e baktığımda hiç borcum gözükmüyor. Acaba tamamiylemi silindi. Gerçi daha ödeme planı için mesaj gelmedi ama. Kafam karıştı.

    1. Evren Bey, gss borçları, vergi yapılandırmaları gibi konularda, e-devlet sistemine aktarılan veri tabanı farklı sanırım, buna bağlı olarak gecikmeler olmaktadır. E-devleten bu işlemlere takılı kalmayın derim. Ayrıyeten şunuda belirtmek isterim Evren Bey, görüşülmekte olan bir konu GSS borçlarının silineceği konusundadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı