BağkurEmekli SandığıSGKSSK

İşsizlik Sigortası Nedir ?

İŞSİZLİK SİGORTASI

 

KİMLER İŞSİZLİK SİGORTASI KAPSAMINDADIR

-5510 sayılı Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar.

– 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20.maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar.

– 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar.– Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma gün sayısı 10 günden az olan işçiler işsizlik sigortasının kapsamında bulunmaktadır.

İŞSİZLİK SİGORTASI HANGİ KAZANÇ ÜZERİNDEN VE HANGİ ORANDA KESİLİR

İşsizlik sigortası primi ,  sigortalının prime esas aylık brüt kazançlarından %1 sigortalı, %2 işveren ve %1 devlet  payından oluşmaktadır.İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİNDEN YARARLANABİLME KOŞULLARI NELERDİR

-İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken işçinin kendi isteği ve kusuru dışında işveren tarafından işten çıkarılması,

– Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,

– Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

– Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen veya elektronik ortamda başvuru yapmak.

Mücbir sebepler dışında 30 günden geç başvuru yapılırsa ,  başvuruda gecikilen süre, toplam hak edilen işsizlik maaşı süresinden düşülür.(örnek: sigortalı 6 ay işsizlik maaşı almayı hak ediyor ve başvuruyu 2 ay geç yapmışsa 4 ay işsizlik maaşı alabilir.)

 SİGORTALI İŞSİZLERE HANGİ HİZMETLER SUNULMAKTADIR

-İşsizlik ödeneğinin verilmesi,

-Sağlık hizmetlerinden faydalandırılması(kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere)

-Yeni bir iş bulma,

-Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi verilmesi,

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE KADAR SÜRE İLE ÖDENMEKTEDİR

-600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan işsizlere 180 gün,

-900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan işsizlere 240 gün,

-1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan işsizlere 300 gün süre ile ödeneği verilmektedir.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ TUTARI NASIL HESAPLANMAKTADIR

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40 ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının %80 ini geçememektedir. Y ani en fazla aylık olarak alınabilecek işsizlik maaşı geçerli asgari ücretin %80 ini geçemeyecektir.

ÖRNEK1: Son dört aylık prime esas kazanç ortalaması 2.000,00 TL olan kişinin alacağı aylık işsizlik maaşı;

2.000,00 TL nin %40’ ı = 800,00 TL olacaktır.

ÖRNEK2: Son dört aylık prime esas kazanç ortalaması 4.000,00 TL olan kişinin alacağı aylık işsizlik maaşı;

4.000,00 TL nin %40’ ı= 1.600,00 TL  hesaplanmaktadır. Hesaplanan bu tutar şuan geçerli olan asgari ücret  1.647,00 TL’ nin %80’ i olan 1.317,60 TL’ nı aştığından dolayı aylık işsizlik maaşı 1.317,60 TL olacaktır.

İŞSİZLİK ÖDENEKLERİ İŞKUR’A BAŞVURDUKTAN SONRA NE ZAMAN  VE NEREDEN ALINIR

İlk işsizlik ödemesi, ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılır. Sigortalı işsizler, T.C.Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte herhangi bir PTT şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.Bilgilendirmeler İŞKUR tarafından kişinin cep telefonuna mesaj atılarak yapılmaktadır.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HANGİ HALLERDE KESİLİR

-Kurumca teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın, ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içindeki bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddeden  işsizin işsizlik maaşı kesilir.

-Gelir getirici bir işte çalıştığı veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığı tespit edilen kişinin işsizlik maaşı kesilir.

-Kurum tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine rağmen devam etmeyen, kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan , istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyen sigortalının işsizlik maaşı kesilir, ancak bu hallerin sona ermesi durumunda ödemelere devam edilir. Bu şekilde toplam ödeme süresi başlangıçta hak ettiği süreyi geçemez.

Sigortalı kişi işsizlik maaşı alırken gelir getirici bir işte çalışmaya başlarsa, işe girdiği günü takip eden günden başlayarak 15 gün içinde en yakın İŞKUR birimine bilgi vermek zorundadır.

NOT: İşsizlik ödeneğine hak kazanma şartları zamanla değiştirilebilmektedir. Örneğin son 120 gün içinde prim ödeyerek çalışma şartı, son 30 gün gibi değiştirilebilir.Bu günlerde bazı değişiklikler yapılması gündemdedir.

 

30.03.2016

AYDIN KURU

MALİ MÜŞAVİR-BAĞIMSIZ DENETÇİ

Etiketler

Aydın KURU

Mali Müşavir Bağımsız Denetçi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı