Genel

Kamulaştırma Nedir? Nasıl Yapılır?

Kamulaştırma Nedir? Nasıl Yapılır?

Kamulaştırma; özel mülkiyete konu olan bir taşınmaza; devlete ait kurum ve kuruluşlarca kamu yararı ilkesi çerçevesinde el konulması işlemi olarak tanımlanmaktadır. Kamulaştırmaya karşı iptal davası açılabilir. Bu davayı açarak vatandaş kamulaştırmayı red etmiş olur. Kamulaştırmanın bedel tespitini, kamulaştırmayı yapan kurum tespit eder. Bu bedele  itirazlarda Asliye Hukuk Mahkemesine açılan davayla sonuç bulabilir. Kurumun bedel tespiti için mahkemeye açtığı kamulaştırma davasının yakından takip edilmesi, davaya katılınması alınacak olan tutara etki edebilmektedir.2942 kamulaştırma kanunu kapsamında işlemler yapılmaktadır.

Ev, Gecekondu, Bahçe, Kömürlük Gibi Yerlerin Kamulaştırılması İşlemleri Nasıl İşler

Arsanızın üzerinde ev, gecekondu, kömürlük, gibi yıkılması gereken yer varsa tespit işlemi yapılmaktadır. Yapının tamamının mı yoksa bir kısmınınmı yıkılması gerekip gerekmediği, arsa üzerinde kaç ağaç sayısının olduğu, her ağaç cinsine ve büyüklüğüne yaşına göre, ağaç parası verilmektedir. Arsa üzerindeki yapını inşaat özellikleri taş mı ahşap mı betonarme mi gibi özellikleride tespit edilerek raporlar tutulur. Bu gibi işlemler yapıldıktan sonra arsa sahibine posta yolu ile tebligat yapılır ve uzlaşmak için çevrede başka arsa veya ev sahipleri hak sahipleri varsa herkesi komisyona davat ederler. Önceden yapılmış olan raporlar doğrultusunda bilgisayar ortamında verilerle Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca belirlenen ücretlerle vatandaşın alması gereken para tutarı hesaplanır. Anlaşma sağlanırsa yerde bulunan yapının tamamı yıkılacaksa, varsa elektrik su gibi bağlantıların kestirilmesi ve makbuzların getirilmesi istenir, yapının yıkılmasından sonrada vatandaş parasını alabilmektedir. Parayı ödeyecek olan Mali Hizmetler Birim Müdürlükleri vergi borcu yoktur belgesini aldıktan sonra anlaşılan meblayı vatandaşa banka hesapları üzerinden bankacılık işlemi ile EFT yapılır.

Ağaç Parası Hesaplama :

Her ne kadar ağacın yaşı, cinsi gibi konularında katılarak hesaplandığı bilinir. Ağaç parası kaç paradır, ağaç parası nasıl hesaplanır ? gibi sorulara verilebilecek en iyi cevap ağaç başına ortalama 100,00 TL para verilmektedir. Uzun yıllar emek vererek yetiştirilen meyve ağaçlarının ortalama değeri 100,00 TL’dir. Ağaç parası ve ev kamusallaştırmalarında açacağınız davada haklı olduğunuza inanıyorsanız açmanız tavsiye edilir aksi takdirde zararlı olan sizler olabilirsiniz. 

 

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı