Genel

Karşılıksız Çeke Adli Para Cezası, 2021 Çek Yasası

KARŞILIKSIZ ÇEK YAZANA ADLİ PARA CEZASI, ÇEK YASAĞI UYGULAMASI

Son zamanlarda işletme sahiplerinin en büyük sıkıntılarından birisi de karşılıksız çeklerdir. İşletme sahipleri yaptıkları işlerin veya satışların karşılığı olarak , tahsilatlarını çoğu zaman çek olarak yapmaktadırlar. Ülkemizde çekler genellikle vadeli olarak düzenlenmektedir. Firmalar aldığı çeklerin vadesinde ödeneceğini düşünerek, tahsil tarihine ödeme planları yapmaktadır. Çek vadesinde karşılıksız kaldığında firmaları çok zor durumlara düşürmekte ve batmalarına neden olabilmektedir.

çek yasasi resmi gazete 2016

Bu sıkıntıları gören iş dünyasının, İstanbul Sanayi Odası, TOBB, İstanbul Ticaret Odası ve diğer odaların talepleri neticesinde 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla çek yasasında uygulamada yaşanan sıkıntıları kaldırabilecek bir model geliştirilmiştir. Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, yani çekin borçlusu hakkında, hamilin şikayeti üzerine, her bir çek ile ilgili olarak, bin beş yüz güne kadar adli para cezasına hükmolunacak. Verilen adli para cezalarının ödenmemesi durumunda , kamuya yararlı bir işte çalıştırma kararı verilmeksizin doğrudan hapis cezasına çevrilecektir. Hükmedilecek adli para cezası, çek bedelinin karşılıksız kalan miktarı, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek ticari işlerde temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile takip ve yargılama gideri toplamından az olamayacaktır.Mahkeme ayrıca, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına; bu yasağın bulunması halinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının devamına karar verecektir.

Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı, çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişi, bu tüzel kişi adına çek keşide edenler ve karşılıksız çekin sermaye şirketi adına düzenlenmesi durumunda ayrıca yönetim organı ile ticaret siciline tescil edilen şirket yetkilileri hakkında uygulanacaktır. Uygulanacak bu yasaklara karşı yapılan itirazlar icra ve iflas kanununa göre değerlendirilecek, açılan davalar icra mahkemesinde görülecektir.Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı verilenler, yasaklılıkları süresince sermaye şirketlerinin yönetim organlarında görev alamayacaktır. Yasaklama aldıkları yönetim organ üyelikleri mevcut organ üyelikleri görev sürelerinin sonuna kadar devam edecektir. Bu yasaklama kararları Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla MERSİS ile Risk merkezine bildirilecektir. Risk merkezi bunları bankalara bildirecektir.

Ödemelerinde çek kullanan işletmelerin, ticari itibarının bozulmaması, kredibilitelerinin bozulmaması, hapis cezası ve para cezaları ile karlılaşmamak için, çek ödeme vadelerini yazarken iyi bir planlama yaparak vade belirlemeleri ve çekleri gününde ödemeleri çok önemlidir.

11.08.2016

AYDIN KURU

MALİ MÜŞAVİR-BAĞIMSIZ DENETÇİ

Etiketler

Aydın KURU

Mali Müşavir Bağımsız Denetçi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı