Haberler

Özel İletişim Vergisi Nedir ? Nasıl Hesaplanır ?

2016 Yeni Mobil Düzenleme Getirildi

Maliye Bakanlığı‘nın Gelir İdaresi Başkanlığı özel iletişim vergisi genel tebliği yürürlüğe konuldu. ÖİV abonelere ve mobil elektronik haberleşme işletmecelerine yapılacak olan iade yasası değiştirildi. Tebliğ kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetlerinde uygulanacak özel iletişim vergisi‘ne ilişkin açıklamaları kapsamaktadır. İnternet hizmeti sağlayan işletmecelerine %5 özel iletişim vergisi uygulanacak. Şebeke üzerinden kullanılan internette bu yasa kapsamına girdiği için %5 oranına tabi olacaklardır.

Faturalı hat kullanıcılarının internet ücretleride %5 oranında özel iletişim vergisine tabi olacak ve hesaplanarak yansıtılacak.

İş böyle olunca iki çeşit verginin çıkacağı cep telefonu faturalarımızda hem kullandığımız internet için ayrı bir vergi hesaplaması, hemde telefon görüşmelerinin ücretlerine uygulanacak olan iletişim vergisi olmak üzere ayrı ayrı iki tür vergi hesaplamasıyla karşılaşacağız.Servis sağlayıcılar tarafından hat aboneleri için verilen internet erişim hizmetlerinde uygulanacak olan özel iletişim vergisi yasalarda şöyle düzenlenmektedir ;

6802 sayılı Kanunun 39. maddesine göre ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar yüzde 25 oranında ÖİV’ye tabidir. Ancak, ön ödemeli hat abonelerine haberleşme hizmetleri ile birlikte internet erişim hizmetleri de verilebilmektedir. Mezkûr maddede 6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle yapılan düzenleme ile ön ödemeli hat kullanıcıları tarafından yapılan yüklemelerin farklı oranlara tabi hizmetlerde kullanılması halinde, her hizmetin tabi olduğu oran üzerinden vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. Buna göre, ön ödemeli hatta yapılan/yapılacak yüklemenin;
– Mobil internet erişim hizmeti ve diğer mobil elektronik haberleşme hizmetleri için birlikte kullanılabilmesi halinde yüzde 25,
Münhasıran mobil internet erişim hizmeti amacıyla kullanılabilir olması, başka bir ifadeyle konuşma, kısa mesaj vb. diğer hizmetler için kullanılmaya imkân vermemesi ve yükleme sonrasında bu tür hizmetlerde kullanılmak amacıyla dönüştürülemeyecek mahiyette olması halinde ise yüzde5, oranında ÖİV hesaplanır.
Ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan ve satışından yüzde 25 ÖİV ödenmiş olan yüklemelerin diğer haberleşme hizmetlerinin yanı sıra internet erişim hizmeti için de kullanılması halinde internet erişim hizmeti dolayısıyla fazla ödenmiş olan vergi, 7. ve 8. maddelerde belirlenen usul ve esaslara göre, abonelere iade edilmesi koşuluyla ÖİV mükellefi mobil elektronik haberleşme işletmecilerine iade edilecektir.”Kullanıcılara Yapılacak Olan İade Nasıl Olacak ?

İnternet hizmeti üzerinden fazla olarak tahsil edilmiş olan özel iletişim vergisi birer aylık dönemler itibariyle ayrı ayrı hesaplanıp, hesaplamanın yapıldığı dönemi takip eden bir sonraki ay sonuna kadar kullanıcıya, hat sahibine SMS, veya E-mail ile bildirerek iadesini gerçekleştirecekler. İade alınacak olan özel iletişim vergileri nakden istene bileceği gibi hatlarınada yüklenmesini talep edebilirler, her ay tekrar tekrar aboneye sorulmaması içinde aynı işlemin tekrarlanmasını abone talep edebilir, yine abone isterse her ay bana sorun diyebilir. Abone hattını kapattırırsa veya başka bir operatöre geçerse mecburen nakden bu iadeyi alması gereklidir. Yükleyip konuştuğumuz hatlardada ayrı ayrı özel iletişim vergisi ve katma değer vergisi hesaplanacaktır.

Tebliğ İle Yapılcak İade İşlemlerinin Açıklanması İse Şu Şekilde :

“10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 429)’nde belirtilen standart iade talep dilekçesi, Abonelere nakden veya hatta yükleme yoluyla yapılan ÖİV iadesine ilişkin özet tablo, Abonelere nakden yapılan ÖİV iadesine ilişkin bildirim, Abonelere hatta yükleme yoluyla yapılan ÖİV iadesine ilişkin bildirim.”

Buna göre; nakden veya hatta yükleme yoluyla ön ödemeli hat abonelerine iade edilen ÖİV tutarları, işletmecilerin talebi üzerine nakden veya kendi vergi borçlarına mahsuben iade edilecek. İade talebinin birer aylık dönemler itibarıyla ve 7. maddedeki açıklamalar çerçevesinde abonelere iade yapıldıktan sonra en erken iade yapılan ayı takip eden aydan itibaren yapılması mümkün.

Mobil elektronik haberleşme işletmecilerinin, ön ödemeli hat abonelerine nakit veya hatta yükleme yoluyla yaptıkları iadelerden doğan nakden veya mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu veya yeminli mali müşavir tasdik raporuna göre yerine getirecek. Teminat verilmesi halinde, iade talebi yerine getirilecek ve teminat, vergi inceleme raporu veyayeminli mali müşavir raporu sonucuna göre çözülecek.

Bu arada yeni tebliğ ile birlikte 2009 tarihli ve 27216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 5) yürürlükten kaldırıldı.

Etiketler

4 Yorum

  1. Bizim ülke kadar vergi alan başka bi yer var mı acaba? İsmini bile bilmediğimiz onlarca vergi ödüyoruz..

  2. Bütçemiz sürekli heray fazla veriyor bu güzel bişey , fazlayı vergileri arttırarak vermesekte biraz lüzumsuz devlet harcamalarını kıssak daha iyi olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı