GenelHaberler

Poşet Beyannamesi Nedir? Nasıl Verilir? Ne Zaman Verilmesi Gereklidir?

Poşet Kullanılmasında Ücretlendirmenin Ardından Beyanname Süreci

İlk poşet beyannamesi 15 Şubat 2019 Cuma günü itabiri ile teslim edilmeli. İnteraktif vergi dairesi aracılığı ile veya e-Devlet üzerinden poşet beyannamesi gerçekleştirilebilmektedir. Poşet beyannamesi uzatıldı mı? Resmi bir açıklama var mı? Poşet beyannamesi ne zaman verilir? Nasıl verilir? Dikkat edilmesi gerekenler hakkında yazımın tamamını okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

Poşet Beyannamesi Ne Zaman Verilmesi Gereklidir?

Yeni uygulamaya konan kanun neticesinde her ayın 15’inde poşet beyannamesi verilmesi gereklidir. Beyan işlemini ister e-devlet üzerinden istersenizde interaktif vergi dairesi aracılığı ile yapabilirsiniz.

Ocak 2019 itibari ile başlayan poşet satışlarına ilişkin olacak ocak ayının bildirilmesi 15 Şubat 2019 tarihine kadar yapılmalıdır. Yani Ocak ayı bildirimi için son gün 15 Şubat 2019’dur.Peki bu bildirilen poşet beyannamesi ne zamana kadar ödenmesi gereklidir. Yapılan bildiriyi takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödemenin yapılması gereklidir. Yani ilk beyanın ödemesi 30 Nisan 2019 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Şu aşamada poşet beyannamesinin verilme ve ödeme süresine ilişkin olarak resmi bir kanaldan uzatma açıklaması yapılmamıştır. Yapılacak olan bir açıklamayı yazımın en sonuna ekleyerek sizlerle paylaşacağım.Hiç Poşet Satışı veya Alışı Yapılmadıysa Nasıl Bir Poşet Beyannamesi Vermeliyim?

Beyanname dönemi içerisinde plastik poşet kavramına ilişkin olarak hiç satın alma veya buna bağlı olarak satış işlemi yapılmadıysa interaktif vergi dairesi adresi olan https://ivd.gib.gov.tr internet adresine giriş yaparak, kayıtlı değil iseler mutlaka kayıt olarak, veri girişlerini boş bırakmaları ve miktar kısımlarına (sıfır) 0 yazarak giriş yapmaları yeterli olacaktır. Bu şekilde beyan edilmesi gereken dönem içerisinde hiç alış ve satış yapmadığınızı bildirmiş olacaksınız.

Poşet Beyanında Yetkisi Bulunmamaktadır Uyarısı Nedir?

İnternet ortamında yaptığımız beyannamelerde bazı zamanlarda aşırı yoğunluktan veya sistemsel sorunlar nedeniyle hatalarla karşılaşabiliriz. Sürekli bu hatalar ile karşılaşacağımız anlamına gelmemektedir. Bazı hatalar vardır ki bunun sistemle veya yoğunlukla ilgili yoktur. Bu hatalar tamamen sizden kaynaklı olabilir. Poşet beyanında karşılaşabileceğiniz hatalardan birisi yetkisi bulunmamaktadır uyarısı olabilir. Bu uyarı çalışan şahısın firmalarca kayıt tutmaya yetkisinin olmadığını göstermektedir. Firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesine veya Gelir İdaresi Başkanlığına başvuru yaparak yetkileri güncelleştirmeli ve kontrol ettirmelisiniz.Hiç Poşet Satmayan Ancak Deposunda Poşeti Olan Firmalar Nasıl Bir Poşet Beyanında Bulunacaklar?Firmanın deposunda poşet bulunması halinde hiç satış olmasa beyanname verilmesi gereklidir. Beyanname verilirken veri girişinde temin yeri olarak Stoktan Kullanım ibaresini belirtmelisiniz ve temin edilen yer kısmında ise firmanın kendi TC kimlik numarasını veya vergi numarasını girmelisiniz.

Stoktaki Poşetlerin Satışının Olması, Bedelsiz Olarak Verilmesi (Promosyon) veya Bedelsiz Olarak Alınması, Alınan Yerin veya Bedelinin Bilinmemesi Durumlarında Nasıl Poşet Beyanında Bulunmanız Gereklidir

Firmanın deposunda nerden geldiği bilinemeyen veya alım tutarının olmadığı poşetler bulunabilir. Bu durumda ise beyannameye yine Stoktan Kullanım ibaresi belirtilmeli ve adeti ile birim alış fiyatının girilmesi gereklidir. Alış fiyatını bulmak için muhasebe kayıtlarına bakılmalı ve adete göre fiyat belirlenmelidir. Eğer ki promosyon olarak bedelsiz şekilde gelen poşetler mevcut ise birim fiyatına (sıfır) 0 yazarak giriş yapmanız ve poşet beyannamesini bu şekilde doldurmanız gereklidir.

Plastik poşet kullanımı olan tüm firmalar beyan vermek zorundadır. Dönem içerisinde plastik poşet satın almamış veya stoğunda ki mevcut poşetleri kullanmış olan firmalar beyanda bulunması gereklidir.

Poşet Dilekçesi Örneği

Ücretlendirmeye Tabi Olan Plastik Poşetlerin Beyanlarının Verilmesi
İnteraktif Vergi Dairesi İle Giriş

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesinde İnteraktif Vergi Dairesi Üzerinden Yapılacak Beyanlar için Gerekli Bilgiler ve İzlenecek Yol
1) İnteraktif Vergi Dairesi giriş bilgileri.
2) Beyan yapacak kişi bilgisi
3) Beyan tüzel kişi adına yapılıyorsa, satış noktasının Vergi Kimlik Numarası
4) Beyan dönemi
5) Cep Telefonu numarası
6) E-posta adresi
7) Satış noktasının adres bilgisi
8) Satışı gerçekleştirilen plastik poşetlerin temin yeri bilgisi
9) Satış noktasının satmak üzere aldığı poşetlerin birim maliyeti (KDV Hariç)
10) Satış noktasının beyan dönemi içerisinde sattığı toplam poşet adedi
11) Satış noktasının beyan dönemi içerisinde sattığı poşetlerin satış bedeli (KDV Hariç)
12) Tahakkuk İşlemleri

E-DEVLET ÜZERİNDEN VERİLECEK BEYANDA İSTENEN BİLGİLER

1) İnteraktif Vergi Dairesi giriş bilgileri

İnteraktif Vergi Dairesi sitesine https://ivd.gib.gov.tr/ adresinden ulaşılır.

Gelen sayfanın sol bölümünde yer alan “Kullanıcı Girişi” alanı kullanarak sisteme giriş yapınız.
Giriş yaptıktan sonra sol menüden “Poşet Beyannamesi” seçeneğine tıklayarak beyanname vermeye yönelik hizmete erişebilirsiniz.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesine yönlendirileceğinize dair uyarıyı “Evet” seçerek onaylayınız.

2) Beyan yapacak kişi bilgisi

İlk aşamada beyanname vermeye yetkili olduğunuz gerçek veya tüzel kişiyi seçiniz. Şahsınız adına beyanname verecekseniz, Gerçek Kişi seçerek işlem yapınız.
Tüzel kişi adına beyanname verecekseniz ve söz konusu tüzel kişi adına beyanname vermeye yetkili iseniz, Tüzel Kişi seçerek beyanname veriniz.

3) Beyan tüzel kişi adına yapılıyorsa, satış noktasının Vergi Kimlik Numarası

Beyanname tüzel kişi adına veriliyorsa, aşağıda açılan kutuya beyanname vermeye yetkili olduğunuz satış noktasının Vergi Kimlik Numarasını giriniz ve “Devam Et” yazısına tıklayınız.
Eğer kendi adınıza beyanname vermek için Gerçek Kişi seçtiyseniz, sizden Vergi Kimlik Numarası talep edilmez. “Devam Et” yazısına tıklayarak ilerleyiniz.

4) Beyan dönemi

Plastik poşetlerin satışını gerçekleştirmiş olduğunuz Ay ve Yıla göre açılabilir menüden beyan yapmak istediğiniz dönemi seçiniz.

5) Cep Telefonu numarası

Beyan yapan kişinin cep telefonu numarasını giriniz. Bu cep telefonu numarası tarafınıza tahakkuk oluştuğu zaman tahakkuk numarası ve son ödeme tarihi bilgisinin gönderilmesi için kullanılacaktır.

6) E-posta adresi

Geçerli bir e-posta adresi giriniz. Zorunlu bir alan olmayıp girilmesi halinde ödemelere ilişkin bildirim gönderilmesi sağlanacaktır.

7) Satış noktasının adres bilgisi

Öncelikle plastik poşet satışının yapıldığı ili seçiniz. İl seçimini tamamladıktan sonra alt alanda yer alan kutuya plastik poşet satışının gerçekleştirildiği adresi giriniz. Alanları doldurduktan sonra “Devam Et” yazısına tıklayınız.

8) Satışı gerçekleştirilen plastik poşetlerin temin yeri bilgisi

Bir sonraki sayfada satış noktası tarafından satışı gerçekleştirilen plastik poşetlerin nereden temin edildiğine dair bilgileri giriniz.
İlk olarak plastik poşetlerin temin edildiği bölgeyi seçiniz.
Plastik poşetler yurt içindeki bir üreticiden temin ediliyorsa “Yurt İçi” , yurt dışından ithalat yoluyla geliyorsa “Yurt Dışı” seçeneğini işaretleyiniz.

Poşetler yurt içinden alındıysa, poşetin alındığı yerin “Vergi Kimlik Numarasını”, alındığı yerin “İlini” ve Temin Edildiği Firmanın Unvanını” ilgili alanlara giriniz.

Poşetler yurt dışından alındıysa, poşetin alındığı “Ülkeyi” seçiniz ve plastik poşetlerin “Temin Edildiği Firmanın Unvanını” giriniz. Yurt dışından alınan poşetlerde sizden Vergi Kimlik Numarası talep edilmez.

9) Satış noktasının satmak üzere aldığı poşetlerin birim maliyeti (KDV Hariç)

Satış noktası tarafından alınan poşetlerin birim maliyetini (KDV hariç) ilgili alana giriniz. Poşetin toplu alış bedeli üzerinden, bir adet plastik poşetin alış bedeli satış noktası tarafından hesaplanır ve ilgili alana girilir.
İlgili alandaki ilk kutu Lira, ikinci kutu Kuruş içindir. Bir adet plastik poşetin alış bedeli (KDV Hariç) 9 kuruş olması halinde, ilk kutuya “0” ikinci kutuya ise “09” yazılması gerekmektedir.

10) Satış noktasının beyan dönemi içerisinde sattığı toplam poşet adedi

Beyan yapılan dönem içerisinde satışı gerçekleştirilen poşet adedini giriniz.

11) Satış noktasının beyan dönemi içerisinde sattığı poşetlerin satış bedeli (KDV Hariç)

Satış noktası tarafından satışı yapılan plastik poşetin satış ücretini (KDV hariç) ilgili alana giriniz.
İlgili alandaki ilk kutu Lira, ikinci kutu Kuruş içindir. Bir adet plastik poşetin satış bedeli
(KDV Hariç) 25 kuruş olması halinde, ilk kutuya “0” ikinci kutuya ise “25” yazılması
gerekmektedir.

İlgili alanları doldurduktan sonra “Ekle” yazısına tıklayınız.
Beyan dönemi içerisinde satılan plastik poşetlerin;

 • Temin yeri farklı olan,
 • Alış fiyatı farklı olan,
 • Satış fiyatı farklı olan

plastik poşetlerin bulunması halinde, her bir kaydı ayrı ayrı ekleyiniz.
Lütfen bu aşamada girdiğiniz tüm bilgileri kontrol ediniz.

Tüm plastik poşetlere ilişkin bilgilerinizi ekledikten sonra “Toplam Tutarı Hesapla”
yazısına tıklayınız.
Sistem tarafından Çevre Kanunu ve Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve
Esaslar gereği ödemeniz gereken “Geri Kazanım Katılım Payı” ve “Gelirler” ayrı ayrı
hesaplanarak poşet adedinize göre ilgili beyan dönemi için Bakanlık Merkez Saymanlık
Müdürlüğü hesabına yatırmanız gereken toplam tutar hesaplanır.

Lütfen bu aşamada girdiğiniz bilgileri kontrol edeniz.
Girilen bilgilerin doğruluğunu kabul ettiğinize dair taahhütname metnini onayladıktan
sonra sisteme bilgileriniz kaydedilmiş ve beyan verilmiş olacaktır.

12) Tahakkuk İşlemleri

“Beyan Yapılacak Dönem” alanı içinde bulunduğumuz aktif dönem olarak seçili gösterilmektedir.
Aktif dönem beyannamesinde tahakkuk edilecek tutarı onaylayıp “Beyan Et” düğmesine bastığınızda işleminiz tamamlanacaktır. Tahakkukunuz hemen oluşmayacak olup ayın 16’sı itibariyle oluşturulacaktır. Ayın 1’i ile 15’i arasında beyanınızı değiştirebilir veya iptal edebilirsiniz.
Eğer hata veya eksiklik olduğunu düşünüyorsanız geçmiş dönemler için de beyanda bulunabilirsiniz. Ancak geçmiş dönem için yapılacak beyanda 2872 saylı Çevre Kanunu Ek Madde 11’inde tanımlandığı üzere ceza bedeli ödemeniz gerekmektedir. Geçmiş dönem beyanında tahakkuk edilecek tutarı onaylayıp “Beyan Et” düğmesine bastığınızda işleminiz tamamlanacaktır ve tahakkuk numarası oluşturulacaktır. İşleminiz tamamladıktan sonra beyanınızda değişiklik yapamazsınız.
Vermiş olduğunuz beyan doğrultusunda oluşan Tahakkuk Numarasını “Plastik Poşet Beyanı Sorgulama” hizmetini kullanarak takip edebilirsiniz.
Ödemelerinizi;
• Halkbank Şubelerine,
• Vakıfbank Şubelerine,
• Vakıf Katılım Bankası Şubelerine,
• Ziraat Bankası Şubelerine,
• Ziraat Katılım Bankası Şubelerine,
• PTT Şubelerine,
• Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın İl Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine veya İlçe Mal Müdürlüklerine,
“Geri Kazanım Katılım Payı” ödemesi olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

Kendi ürettiği poşetin toptan satışını yapan firmalar ve toptan poşet satışı yapan firmalar; bayiliklere irsaliye ile gönderdikleri poşetleri beyan etmek zorunda mı?

Plastik poşet üreticisi, ithalatçısı veya tedarikçileri Plastik Poşet Beyan Sistemi üzerinden değil Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden kayıt gerçekleştirecekler ve ambalaj bildiriminde bulunacaklardır. Bu işletmelerin Ambalaj Bilgi Sisteminde kayıtları yoksa faaliyet gösterdikleri İl Müdürlüklerimize başvurarak sisteme kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Ürün satışında poşet kullanmayan satış noktaları beyan verecekler mi?

Ancak plastik poşet kullanımı mevcut olan tüm satış noktalarının beyan yükümlülüğü vardır. Belirli dönemlerde plastik poşet satın almayan veya stoğunda ki plastik poşetleri kullananlar ile plastik poşet satışı yapmamış tüm satış noktaları da beyanda bulunacaklardır.

Plastik poşetlere ilişkin beyanname verilirken şubesi bulunan firmalar şubeleri aynı Vergi Kimlik Numarasına bağlı ise Adres kısmına Genel Merkez adresini kullanarak yanına kaç adet şubeleri olduğunu parantez içinde belirtmek suretiyle giriş yapıp, şubelerdeki toplam satışı yazarak işleme devam edeceklerdir. Ancak kayıtlar gerektiğinde ibraz edilmek üzere genel merkezlerinde ayrı ayrı tutulmak zorundadır. Farklı Vergi Kimlik Numarasına sahip satış noktaları ayrı ayrı giriş yapacaklardır.
Plastik poşetlere ilişkin beyanname verilirken evvelce temin edilen, alım yeri adresi bilinmeyen poşetlere ya da vergi numarası bilinmeyen kaynaktan edinilen stok poşetlere ilişkin beyannamede “stoktan kullanım” ve benzeri ibareler girilerek stoktaki poşet adedi ve birim alış fiyatı girilecektir. Birim fiyatların belirlenmesi noktasında muhasebe kayıtlarının esas alınması gerekmekle birlikte bedelsiz olarak temin edilen plastik poşetler için temin bedeli değerinin -0- sıfır- olarak girilmesi gerekmektedir.

Poşet satmayan ancak deposunda poşet stoku olanlar beyanı nasıl yapacak, sadece stoklarında bulunan poşetlerin beyanını mı yapacaklar?

Plastik poşetlere ilişkin beyanname verilirken depolarında stok poşet bulunanlar söz konusu poşetleri satmamaları durumunda boş beyanname vereceklerdir. Veri girişinde temin yeri “Stoktan kullanım” şeklinde, temin edilen yerin TC/VK numarası yerine ise kendi TC/VK numaralarını girmeleri yeterli olacaktır. Boş beyan verecek olanlar; interaktif vergi dairesinde kayıt olup (kayıtlı iseler mevcut kullanıcı adı ile), beyanlarını gerçekleştireceklerdir.

İnteraktif vergi dairesi üzerinden yapılan başvurularda sistemin “HATA VERMESİ” VE “YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR” uyarısı alındığında ne yapılmalıdır?

Plastik Poşet Beyan Sistemi bazen aşırı yoğunluktan hata vermektedir. Ancak bu hata mesajı daimi olarak devam ediyor ise giriş yapmaya çalışan şahıslar firmalarca kayıt tutmaya yetkilendirilmemiş olabilirler. Bu durumda, bağlı bulundukları vergi dairesine veya Gelir İdaresi Başkanlığına başvurarak yetkilerini kontrol etmeleri/güncellemeleri gerekmektedir.

Plastik poşet alımı ve satışı yapılmayan dönemlerde bildirimler nasıl yapılacak?

Beyan dönemi içinde plastik poşet satın almayan ve plastik poşet satımı yapmayan satış noktaları beyanlarını https://ivd.gib.gov.tr web adresini kullanarak interaktif vergi dairesine kayıt olup (kayıtlı iseler mevcut kullanıcı adı ile), veri girişlerini “boş” bırakarak veya miktarlara “0 (sıfır) değeri girerek gerçekleştirebilirler.

Ücretlendirmeye tabi olan tüm poşetlerin yüzeylerinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanılması önerilmekte olup 31.03.2019 tarihinden itibaren plastik poşetlerin en az bir yüzeyi için bu kullanım zorunludur. Söz konusu poşetlerin diğer yüzeylerinde de çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanılması isteğe bağlıdır.

Ücretlendirmeye tabi olan tüm poşetlerin yüzeylerinde satış noktalarına ait marka ve logo kullanımı isteğe bağlı olup satış noktalarına ait marka ve logo kullanımlarında 31.03.2019 tarihinden itibaren poşetin bir yüzeyinin (sap hariç) alanının yüzde yirmisini geçmemesinin sağlanması zorunludur. 

Bu zorunluluğun uygulanmasına ilişkin olarak gerekli görülmesi halinde ayrıca düzenleme yapılacaktır.

Plastik poşetlerin zorunlu olarak çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanılan yüzeylerinde satış noktalarına ait marka ve logo kullanımı da bu yüzeyin alanının yüzde yirmisinden fazla olmamak üzere isteğe bağlıdır.

Gıda Hijyeni ve ilaç taşıma amaçlı ücretsiz olarak verilebilecek özellikteki plastik poşetler üzerinde de çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımı tavsiye edilmekle birlikte zorunluluk bulunmamaktadır.

Usul ve Esaslar kapsamında yer alan ve ücretli olarak verilmesi plastik poşetlerin çift kat kalınlığının 40 mikron ve üzerinde olması gerekmekte olup bu düzenleme 31.03.2019 tarihinden itibaren zorunlu hale gelecektir. 

Bu zorunluluğun uygulanmasına ilişkin olarak gerekli görülmesi halinde ayrıca düzenleme yapılacaktır.

Gıda hijyeni amaçlı ve ilaç taşıma amaçlı kullanılan plastik poşetler için belirlenen ebat kriterlerini sağlamayan plastik poşetlerinde çift kat kalınlıklarının 40 mikron ve üzerinde olması ve ücretlendirilmesi gerekmektedir.

Usul ve Esaslar bir bütün halinde değerlendirildiğinde;

 • 15 mikron ve altında olan poşetlerin, sadece belirlen ebatlara uyması şartı ile sadece eczanelerde ilaç taşıma ve satış noktalarında ise gıda hijyeni amacı ile kullanımları mümkündür.
 • 15 mikron ile 40 mikron arasındaki plastik poşetlerin satış noktalarında tüketicilere satış noktalarında tüketicilere mal veya ürünleri taşıma amacıyla temin edilmemesi gerekmektedir.
 • 40 mikron üzerindeki tüm plastik poşetlerin ise ücretlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Diğer bir ifade ile; Satış Noktaları tarafından temin edilecek ve tüketicilere/kullanıcılara ücretli olarak verilecek plastik poşetlerin en az 40 mikron olması şartına 31.03.2019 tarihinden itibaren zorunlu olmak şartı ile uyulması, gıda hijyeni ve ilaç taşıma amaçlı kullanımı amacına yönelik poşetlerin ise en fazla 15 mikron olması şartına (ebat kriterleri dahil) uyulması gerekmektedir. Bu şartlara uyma zorunluluğu Plastik Poşet Üreticileri ile Satış Noktalarının ortak yükümlülüklerinden olup tüketiciler/kullanıcıların da bu yönde talepte bulunmaları önem arz etmektedir.

Bu düzenleme, sadece satış noktalarında tüketicilere mal veya ürünleri taşıma amacıyla temin edilen saplı veya sapsız plastik poşetlere yönelik olup mal ve ürün taşıma amacı bulunmayan poşetler ile kişisel/bireysel/zati ihtiyaçlar için temin edilen poşetler için geçerli değildir.

 • Plastik poşet beyan uygulamalarına ilişkin tüm bilgilere; https://csb.gov.tr/plastik-poset-beyani-i-90306 web sayfasından ulaşılabilir. Söz konusu sayfada beyanların nasıl yapılacağına ilişkin videolara da ulaşılabilmektedir.
 • Uygulamaya ilişkin soru ve sorunlar için mobil veya sabit telefon üzerinden herhangi bir kod kullanmaksızın doğrudan 181 tuşlanarak, Bakanlığımız ALO 181 hattına ulaşılabilir.
 • Ayrıca plastik@csb.gov.tr e-posta adresi ile de tüm soru ve sorunlarınızı mail yolu ile ulaştırabilirsiniz.
 • Plastik poşetler ve beyan uygulamalara ilişkin ilgili İl Müdürlüklerinden bilgi alınabilir. İl Müdürlüklerinin iletişim bilgilerine https://www.csb.gov.tr/il-mudurluklerimiz web sayfası üzerinden ulaşılabilir.
 • Plastik poşet beyan uygulamalara ilişkin yazılı görüş ve öneriler için, Bakanlığımızın Mustafa Kemal Mahallesi, Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ana Hizmet Binası No:278 Çankaya / Ankara

Perakende veya toptan olarak yapılan satışlar için satış belgesi düzenlenmesine yönelik işlemler Hazine ve Maliye Bakanlığı uhdesindedir. Söz konusu satış belgelerini düzenlemeyenler hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığınca tesis edilecek işlemler bu düzenlemenin dışındadır.

Satış belgesi düzenleme zorunluluğu kapsamında yapılan işlemler neticesinde; plastik poşet satışı yaptığı veya plastik poşetleri ücretsiz olarak verdiği tespit edilenlere Bakanlığımızca ayrıca idari işlem tesis edilecektir.

Uygulama Kanun gereği düzenli olarak devam edecektir.

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Uygulamasındaki Beklenti Nedir?

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması ile maksadımız yasaklamak değil, kısıtlamaktır. Hedeflerimiz; 2018 yılında 440 adet/kişi olan kullanım değerini, 2019 Yılı için 90 adet/kişi, 2025 Yılı için 40 adet/kişi’ye indirgemek ve Avrupa Birliği değerlerine ulaşmaktır.

29.11.2018 tarihinde kabul edilen, 10.12.2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile taşıma amaçlı kullanılan plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesi hükme bağlanmış olup bu husus 2872 sayılı Çevre Kanunu Ek Madde 13’te ” Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kay-naklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüke-ticiye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluştu-rulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir. Bu maddedeki düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Çevre Kanunu’na ulaşmak için tıklayınız.

Bununla birlikte, plastik poşetler için geri kazanım katılım payı, beyanı ve tahsiline ilişkin hususlar Çevre Kanunu’nun Ek Madde 11’inde ve ekli (I) sayılı listesinde düzenlenmiştir. Bu kapsamında, çevrenin korunması, kaynak verimliliğinin sağlanması ve plastik poşet kullanımının azaltılması amacıyla plastik poşetlerin ücretlendirilmesi, satışı, beyanı, geri kazanım katılım payı tahsili ile birlikte izleme, kontrol ve denetimine ilişkin hususlar 09/01/2019 tarih ve 66745475-145.07-6267 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Bakanlığımızca belirlenmiştir.

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslara ulaşmak için tıklayınız.

Plastik poşetten tamamen vazgeçerek başka materyallerden üretilen poşete geçenler Bakanlığa nasıl bir bildirimde bulunacaktır?

Eğer söz konusu satış noktaları 1 Ocak 2019’dan itibaren bir müddet plastik poşet satışı gerçekleştirdiler ise faaliyet gösterdikleri aylara ilişkin bildirimlerini Bildirim sistemi üzerinden yapmakla ve plastik poşetten tamamen vazgeçtiği tarihi yine ilgili sisteme girmekle yükümlüdür.

Bakanlığımız tarafından sadece belirli plastik poşetlerin ücretlendirilmesine yönelik düzenleme ve sınırlama getirilmiş olup plastik poşetler haricinde kalan (Kağıt, Karton, tekstil vb malzemeden imal) taşıma torbalarına/poşetlerine uygulanan/uygulanacak olan ücretler Satış Noktalarının kendi kararına bağlıdır.

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesinde belirlenen taban ücret 25 kuruş olup, satışların asgari olarak bu fiyattan yapılması esastır.

Ancak, Bakanlığımızca plastik poşetlerin ücretlendirilmesine yönelik olarak belirlenmiş bir tavan ücret sınırı bulunmamaktadır. Bakanlığımızca belirlenen taban ücret (25 Kuruş) üzerinde uygulanan/uygulanacak olan meblağlar Satış Noktalarının kendi kararına bağlıdır.

Satış Noktaları tarafından Plastik poşetlere uygulanan ücretin 15 kuruşu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırılmakla birlikte kalan meblağın plastik poşete ilişkin zorunlu giderlerden (maliyet, vergi v.b.) fazla olan kısmının da Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin usul ve Esasların 5 inci maddesi 7 nci fıkrası gereği ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırılması gerekmektedir.

Bu çerçevede, plastik poşetleri 25 kuruştan fazla fiyata satan satış noktaları tarafından plastik poşete ilişkin zorunlu giderler haricinde kalan kısmın tamamı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırılacaktır.

Örnek Durum-1; 
Satış belgesinde 1 adet Plastik poşet için 25 kuruş yansıtan ve bu plastik poşet için zorunlu giderler toplamının 8 kuruş olduğunu belgeleyen satış noktası tarafından Bakanlık hesabına aktarılacak ücrete ilişkin örnek hesaplama;
Tahsilat: 25 Kuruş
Zorunlu Gider: 8 Kuruş
Geri Kazanım Katılım Payı: 15 Kuruş
Elde edilen Ek Gelir: 2 kuruş
şeklinde olacak ve 15 Kuruşluk geri kazanım katılım payı 2 Kuruşluk ek gelir ile birlikte 17 kuruş olarak Bakanlık hesabına aktarılacaktır. 

Örnek Durum-2; 
Satış belgesinde 1 adet Plastik Poşet için 1 Lira (100 Kuruş) yansıtan ve bu plastik poşet için zorunlu giderler toplamının 10 kuruş olduğunu belgeleyen satış noktası tarafından Bakanlık hesabına aktarılacak ücrete ilişkin örnek hesaplama;
Tahsilat:1 Lira (100 Kuruş)
Zorunlu Gider: 10 Kuruş
Geri Kazanım Katılım Payı: 15 Kuruş
Elde edilen Ek Gelir: 75 kuruş
şeklinde olacak ve; 15 Kuruşluk geri kazanım katılım payı 75 Kuruşluk ek gelir ile birlikte 90 kuruş olarak Bakanlık hesabına aktarılacaktır. 

***Yukarıda verilen ücretlendirme hesapları örnek olarak verilmiş olup Bakanlığımızca hazırlanmış olan Plastik Poşet Beyan Sisteminde bu hesaplamalar birim ücret ve vergi oranları dikkate alınarak otomatik olarak yapılmakta ve Bakanlığa ödenecek nihai toplam bedel olarak gösterilmektedir. 

Plastik poşetleri temin ücreti (maliyet ve vergi dahil) 10 kuruşun üzerinde olan satış noktaları tarından da 15 kuruşluk geri kazanım katılım payı ödenmesi gerekmektedir. Bu satış noktalarının satacakları plastik poşetlerin ücretlerini temin ücreti + 15 kuruş olacak şekilde belirlemeleri mümkündür.

Necati Özkan
SMMM

Bir önceki yazımız olan Kredi ve Kredi Kartı Sicil Affı Düzenlemesi 2021 (3000+ Yorum) başlıklı makalemizde 2017 sicil affı, sicil affı ve sicil affı 2017 hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı