Haberler

Kredi ve Kredi Kartı Sicil Affı Düzenlemesi 2021 (3000+ Yorum)

BKM yani Bankalararası Kart Merkezi tarafından yapılan açıklamalar neticesinde 2020 yılında 2019 yılına oranla kartla yapılan harca oranları %17 oranında artış göstermiş. Yaşanan salgın kapsamında tüketiciler evde kalarak kart ile internet üzerinden alışveriş yapma oranını arttırdı. Temassız ödeme yaparak post cihazlarına dokunmayarak, virüs salgınının kendilerine bulaşmasını engellemesi neticesinde kullanılan kartlar, bu finansal ödeme aracına olan talebi arttırdı. 2020 Yılında yapılan işlem sayısı 1.73 milyar oldu.

Kredi Kartından İnternet Harcaması 260 Milyar Lira

2020’de kartlı ödemede en hızlı artış yüzde 65 ile elektronik eşyada oldu. Bu sektöre kartla 88 milyar liralık ödeme yapıldı.

2019 yılında 190 milyar lira olarak gerçekleşen internetten kartlı ödemeler, 2020’de yüzde 37 artarak 260 milyar liraya yükseldi.Mağaza içi yapılan kartlı ödemelerde her 5 ödemeden 2’si artık temassız gerçekleşiyor.

2020 yılı itibarıyla Türkiye’de 75.7 milyon adet kredi kartı ve 188.1 milyon adet de banka kartıbulunuyor.Kredi kartlarının bu kadar yoğun kullanılması neticesinde de artan tüketici borçları kredi kartlarının ödenemez hale gelmesine neden olmaktadır. Bu kapsamda yapılandırma yapmak isteyenler veya kartlarını kapatmak isteyenlerde de artış yaşanmaktadır. 2021 Yılında da devam etmekte olan pandemi nedeniyle, kredi kart ile yapılan satışların artışının devam etmesi beklenmektedir.

Bankalardan kredi çekemeyenler ve kara listeye girmiş olan kişiler, 6 ay kadar sürecek olan yasadan yararlanmak için elini çabuk tutması gereklidir. Bu fırsat 5 yıl kadar süren kara listeden çıkma durumunu kısa bir süreliğine size sunmaktadır. Sicil affı  şu şekilde:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilen torba yasa ile sicil affıda kabul edilmiştir. Yeni yapılan torba yasanın içinde bulunan sicil affı düzenlemesindeki bilinmeyenleri, Denetim Turkey Başkanı YMM Dr. Hayrullah Doğan cevapladı:

Sicil Affından Yararlanmanın Şartları Nelerdir?

 • Yasanın Resmi Gazete’de yayınlanmasından itibaren, ilk 6 ay içinde mevcut kredi borçlarının tamamını ödeyen kişiler bu yasadan yararlanabilecek.
 • Resmi Gazete’de yasanın yayınlanmasından itibaren 6 ay içinde borçlarının tamamını yeniden yapılandırma yapan kişilerde bu yasa kapsamına girecektir.

Peki Sicil Affı Şartlarını Yerine Getirmek Yeterli Mi?

Bu konu ile ilgili olarak ufak ayrıntılarda şu şekildedir:

kara liste

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından tutulmakta olan kredi kartı, krediler, çek ve senet borçlarınız gibi kara liste kayıtlarını bankaların dikkate almayabileceği de yasa içerisinde yer almaktadır. Yani bankalar sicil affı düzenlemesi için gerekli görmesi halinde TBBRM bilgilerini dikkate almayabilir. Zorunlu bir şekilde bankaların risk merkezi verilerine uyması daha iyi olurdu belki ama düzenlemede bankalara yönelik bir zorunluluk, yaptırım bulunmamaktadır. Konuyla ilgili olarak diyebileceğim, uygulamayan bankalar olsada, çoğunluk uygulayacaktır.

Sicil affı kapsamında hukuki ve cezai herhangi bir sorumluluk olabilir mi?

Yasa ile birlikte kullanmış oldukları krediler ile ilgili olarak sicil affı kapsamında hukuki veya cezai bir işlemler sorumlu olmayacaklar. Nasıl ki ödenmeyen borçlara banka faiz işletiyorsa, bankalarada bu konuda herhangi bir ceza kesilmeyecek.

Bankaya ödenmeyen borçların, gecikmeleri 90 gün olduğu zaman bankalar yasal yollara başvurarak, alacaklarını tahsil etme yolu gidiyorlar. Bankalar kendi avukatları ile bu işlemleri gerçekleştirmekte. Krediniz takibe girdiği zaman bir süreç başlamış oluyor ve buda kara listeye girdiğiniz anlamına geliyor. Bundan sonra bankalardan kredi çekmeniz mümkün olmuyor. Aynı zamanda kredi kartı dahi alamıyorsunuz. Bu aşamadan sonra borçlarınızı ödeseniz, bitirseniz dahi 5 yıl boyunca hiç bir bankadan kredi veya kredi kartı alamıyorsunuz. Başvurularınızın tamamı kabul edilmiyor.

Sicil Affı Yasası İle Yeni Kredi Kullanımı

Sicil affı sayesinde kara listeden çıkacak olan kişilerin yapacağı borçlarının tamamını ödeme veya tamamını yeniden yapılandırma işleminden sonra sicili temizlenmiş olacak. Bu işlemlerin ardından 6 ay kadar kısa bir sürede sicili temizlenecek kişilerin 2017 yılında yeni kredi çekmek veya kredi kartı almak için bankalara başvuruları başlayabilecek.

Sicil Affından Yararlananın Kredi Notu Artacak Mı?

kredi notu

Sicil affından yararlanarak, borçlarının tamamını ödeyen kişiler, kara listeden çıkacaklar. Ardından kullanılacak olan kredilerin ödemelerini veya yapılandırma yapacakları borçlarının ödemelerini düzenli olarak yapmaları halinde kredi notları artmaya başlayacaktır. Bu aşamadan sonra bütün bankalara giderek kredi veya kredi kartı başvurusunda bulunabilecekler ve olumlu sonuçlarla karşılaşacaklar.

Sicil Affı Düzenlemesi 2017’den Kimler Yararlanabilir?

Yasanın yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan kredi işlemlerinde, ödemelerini gecikmeli ödeyenler veya hiç ödeyemeyenler bu düzenlemeden yararlanabileceklerdir.

Sicil Affı Düzenlemesi Sadece Ticari Faaliyette Bulunanlara mı Uygulanacak?

Hayır tabi ki, ticari faaliyeti olsun olmasın, bu sicil affından yararlanacak olanlar, vatandaşlar, işletmeciler, tüccarlar, esnaflar, karşılıksız çıkan çekler, protesto edilmiş olan senetler, kredi kartı borçları, bütün kredi borçlarına ilişkin olarak tutulmakta olan kara liste kayıtları temizlenecek ve siciliniz tamamen temizlenecektir. Yine belirtmek isterim ki, bankalar bu sicil affı düzenlemesini uygulamakta serbest bırakılmış olup, banka temizlenen sicilinize rağmen size kredi veya kredi kartı vermeyebilir.

Sicil Affı İle İlgili Yapılan Açıklama

12.01.2017 Tarihli Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfenkci şu açıklamalarda bulundu: “Sicil affı, yaklaşık 12 milyon 500 bin kişiyi ilgilendiren bir yasa tasarısı. Bu sadece işletmeler, sadece sanayicilerimize yönelik diye düşünmememiz lazım. Bunların yanında özellikle kredi kartı kullanıcıları, bireysel kredi kullananlar da dahil olmak üzere kredilerde sorun yaşayanların 6 ay içerisinde ya borcunun tamamını ya da çeklerini/senetlerini ödedikleri halde kara listeden 5 yıldan önce çıkamıyorlardı. Bu durumda olanlar veya borcunu yeniden yapılandıranlar bu haktan faydalanacaklar. Sicil affından yaklaşık 1 milyon 500 bin ile 1 milyon 600 bin arasında esnafımızın yararlanacağını düşünüyoruz.” dedi.

Sicil Affı Düzenlemesi Resmi Gazete’de Yayınlandı mı?

Sicil affı düzenlemesi şu aşamada yasa tasarısı durumundadır. Bankalar ile hükümet yetkilileri arasında ortak çalışma sonuçlandığı zaman, onaylanarak Resmi Gazete’de yayınlanacaktır ve yasalaşacaktır. Buda tahmini Şubat ayı gibi gerçekleşmiş olacaktır.

Sicil Affından Kimler Faydalanacak? Kimleri Kapsayacak?

Çıkarılacak olan sicil affı düzenlemesinden ilk etapta şirketlerin ve esnafların yararlanması planlanmaktadır. Esnafların ve kurumların yararlanacağı sicil affı ile kredi sıkıntısında olan işleri durma noktasına gelmiş kişilerin piyasaya hareketlilik kazandırması amacıyla bu işlem yapılacaktır.

Sicil affı 2017 son haberleri ve sicil affı yorumları, şartlarını en güncel haliyle sitemizde bulacaksınız.

Sicil Affı Meclisten Geçti Mi? Yasalaştı Mı?

18.01.2017 Tarihi ile Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Meclisten kabul edilerek sicil affı ile kara listeden silinme yasalaştı. Bir kaç gün içerisinde de Resmi Gazete’de yayınlanacaktır.

Kullanılmış olan nakdi ve gayrinakdi kredilerinin ödemelerini aksatarak ödeyen gerçek veya tüzel kişilerin ticari faaliyetlerinde bulunanların veya bulunmayanların gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin, karşılıksız çıkmış olan çek, protesto edilmiş olan senetler, kredi kartları ve diğer tüm kredi borçlarının zamanında ödenmemesinden kaynaklı olarak Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nde kayıt altına alınmış kişilerin kredi müşterilerinin bu borçlarından kaynaklı olarak kara listede bulunmalarının iptal edilmesi için 6 ay içinde bu borçlarını ödemeleri veya yapılandırma yapmaları halinde ödeme performansından kaynaklı olan bütün olumsuz kayıtların dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.

sicil affı

Bu kişilere kredi veren kuruluşların ve finansal kuruluşların yasa gereği mevcut kredilerini yeniden yapılandırması veya yeni kullanacakları kredilerden, kredi kartlarından dolayı hukuki veya cezai sorumlulukları doğmayacaktır.

Sicil Affı Resmi Gazete 27.01.2017

MADDE 33- 22/1/2009 tarihli ve 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- (1) Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olup da; kullandığı nakdi ve gayrı nakdi kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayabilir.

(2) Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Tarafından Sicil Affı Hakkında Yapılan Açıklama 22.02.2017

“Biz 2017 yılında beyaz bir sayfa açmak istedik ve sicil affını getirdik. Bu affı getirirken Bankalar Birliği ile ortak çalıştık ve onların istediği metni yasallaştırdık. Bunu niye yaptık özellikle sicil affı işlesin diye. Şimdi şikayetler de almıyoruz orada özellikle yapılandırma veya kredisi çıktığı halde kredi vermeme noktasında direnen bankalar varsa o noktada da gereğini yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu konuda gerçekten katıyız biz istiyoruz ki bankalar sicil affı konusunda talepleriniz doğrultusunda biz bunu gerçekleştirdiysek siz de bunu uygulamak zorundasınız uygulamanız gerekir. Kişinin kredibiletisi zayıfsa ona bir şey demiyorum ama sicil affı noktasında onu hayata geçirmek zorundasınız. Ama yapılandırma istiyorsa ve yapılandırmanın şartlarını taşıyorsa sizin ona yardımcı olmanız gerekir. Eğer geçmişte çeki ödememişse sonradan onu ödemişse zaten yasanın aradığı şartları gerçekleştirmiş oluyor ve 10 gün geciktirdi evet zaten sicil affı da bunun için var. Onun için biz burada esnafımıza, sanayicimize, ihracatçımıza veya üreticimize bu noktada sicil affı konusunda direnen bankalar varsa buradan sizin aracılığınız ile ben seslenmek istiyorum. Bizlere ulaşsınlar bizlere yazsınlar bizlere bildirsinler bizlerde gereğini yapalım.”

Sicil Affı Yasalaştı Fakat Uygulayan Yok

Sicil affı Resmi Gazete’de yayınlanalı uzun bir süre oldu fakat tam olarak bankaların uyguladığı söylenemez. Yasa içeriğinde belirtilen, kredi kartı veya kredilerden dolayı sicili kötü olan kişilere bankaların kredi veya kredi kartı kullandırmakta serbest bırakıldığı yönündeki ibareden kaynaklı olarak normal tüketiciye bu şekilde durum yansımadı. Milyonlarca takibe girmiş ve sicili bozularak kara listede olan tüketici bulunmakta. Son zamanlarda kredi notu 1000’in üzerinde olan kişilere İş Bankası sicil affı kapsamında kredi kartı verdiği yönünde yorumlar yapılmaktadır. Konuyla alakalı olarak birden fazla yorumun alınması neticesin de yapılan araştırmalarla, İş Bankası tarafından daha önce takibe girmiş kişilerin eğerki borçları yoksa ve kredi notlarıda orta seviyedeyse kredi kartı veya kredi verildiğidir.

Her geçen ay, ekonomik sıkıntılar yüzünden gerek çek gerekse kredi anlamında sıkıntılar yaşayan kişi sayısı artmaktadır. Esnaf ve tüketiciler için ciddi bir kredi sicil affı getirilmezse, sayı arttığı gibi ekonomide canlanmada azalacaktır.

Sicil affı konusunda bir çok sorunuz ve yorumunuz gelmektedir. Bu konuda elimden geldiğince sizlere yardımcı olmak istiyorum. Fakat bir çok arkadaşımızın, binlerce yorum olmasına rağmen kendi ile alakalı olan yorumları araştırmadan, yeni yorumlar yapmaktadır. Bir çok kredi sicili bozulmuş, kredi çekemeyen kişinin durumu aynı şekildedir. Takibe girmişseniz ve borçlarınızı temizlemişseniz yapmanız gerekenleri bir kezde konu içeriğinde anlatmak istedim.

Kredi veya kredi kartınızın ödemelerini 90 gün geciktirdiğiniz zaman banka veya finans kurumu tarafından takibe alınırsınız. Yasal işlemlerin başlatılmasından sonra kara listeye alınarak siciliniz olumsuz bir şekilde kırmızı çizgi yiyerek kapatılır. Bu durumdan sonra hiçbir bankadan veya finansal destek sağlayan kurumlardan kredi veya kredi kartı alamazsınız. Hatta mevcut olan kredi kartlarınız bile kapatılabilir. Bu noktadan sonra yapmanız gereken, avukatlarla anlaşarak borcun yapılandırılması ve ödeme şeklidir. Borcunuzu ödedikten sonra kredi sicilinizi düzeltmenizde kolay olmamaktadır. Bunun için de biraz emek sarf etmeniz gereklidir. Bloke teminatlı kredi kartı almalısınız, bankalardan herhangi birine vadeli mevduat hesabı açarak biraz para yatırmalısınız. Maaş bankanızdan otomatik fatura ödeme talimatları vermelisiniz. Bu gibi işlemleri yaparak bir şekilde bankalarla çalışmalısınız ki kredi notunuz yeniden hesaplanabilir duruma gelsin. Bu gibi işlemlerin ardından belli bir süre geçtiğinde yavaş yavaş kredi notunuz yükselecektir ve kredi kartı, kredi alabilecek duruma gelecektir.

Kredi Sicil Affı Ne Zaman Uygulanacak

Şu aşamada uygulamaya konulacak bir sicil affı mevcut değildir. Sicil affını beklemeden sizin kredi notu ve kredi siciliniz adına bazı adımlar atmanız gereklidir. Aksi takdirde 5 yıl beklemeniz ve kara listeden çıkmanız gerekecektir. Borçlarımı ödedim ama hala bana kredi çıkmıyor, ne yapmam gerekli diyorsanız, ilk etapta icra takibine girmişseniz, icra dosyanızı mutlaka ilgili icra müdürlüğünden kapattırmanız gereklidir. Bundan sonra yapmanız gereken ise bankalara mevduat veya vadeli mevduat hesapları açtırmanız, maaşınızdan otomatik fatura ödeme talimatı vermenizdir. Bunlara ek olarak bloke teminatlı kredi kartı veren bankalara başvuru yaparak, bu karttan edinmenizdir. Kartınızı düzenli olarak ödeyerek ve diğer işlemleri yaparak kredi notunuzun yeniden hesaplanmasını sağlayabilirsiniz. Hesaplama işleminin ardından yavaş yavaş artacak olan kredi notunuza ek olarak ilerleyen zamanda kredi kartı alarak hızlı bir artışa neden olabilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan ÖTV İndirimi Şartları Nedir? 2021 başlıklı makalemizde ötv indirimi hesaplama, ötv indirimi olacak mı ve ötv kanunu hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiketler

3.729 Yorum

 1. Resmi gazetede yayınlandımı bu yasa,ben borçlarımı ödedim ama 5 yıl kredi çekemuyorum,bu yasa çıkınca cejebilirmiyim

  1. Yasa henüz yayınlanmadı ama yayınlandığı zaman siciliniz temizlenmiş olacaktır. Bununla ilgili olarak başvuru yapmanız gerekli mi değil mi yasa çıktıktan sonra belli olacaktır.

     1. Bunun farkındayım zaten Necati Bey ancak cevabınız yeterli gelmedi.Resmi gazetede yayınlanarak yürülüğe girdi girmesine ama resmileşmiş bir af için hala ne bekleniyor ben bunu anlamış değil kendim şahıs olarak Bimere bu konu ile ilgili bir yazı yazıp gönderdim geri dönüş bile olmadı.Anladığım kadarı ile bu insanları kandırmaktan başka bir şey değil.

      1. Sezgin Bey, yasayı çıkaran hükümet, uygulamayı tamamen bankalara bırakmıştır. Belki biraz daha sert olsaydı yasa daha iyi olurdu ama bu yasanın ilerleyen zamanda bankalar tarafından uygulamaya konacaktır. Şartlara göre kredi vereceklerdir.

    1. evet malesef kanun geçmesine rağmen bankalar kredi vermiyor, aslında sicilin tamamıyla temizlenmesi ve kkb puanın türkiye ortalamasında dikkate alınması gerekirdi. bu şekilde bir kanun çıkarıp tam sonuç alınamaması insanların ümitleriyle oynamaktır,,,,

  2. Emre kardesim iş verenler icin bu konun ve bizim icin degil af resmi gazetede yayinlandi bankalar yine kara listede gorecekmis onu ogrendim bosa kimse heves etmesin ben denedim kredi vermediler

  3. sicil affıyla ilgili bankalar bile televizyodanduydularını himaediyorlar hikaye bunlaryalan

 2. Peki icralık borcu olanlar da yararlanabilecek mi bu uygulamadan. Yani mevcut durumda maaşından icra kesintisi olanlar da borçlarını yapilandirip tekrar kredi çekebilecek mı acaba

   1. Necatibey kolay gelsin kredi borcum yok ama bankada başka bir borc icra gozukuyo krediye baş vursam cikarmi afdan yararlanirmiyim

    1. Borçlarınız varsa sicil affından yararlanmak için ödeme yapmanız veya yapılandırma yaptırmanız gereklidir. İcra gözüken borcada yapılandırma yapmayacaklarından bir şekilde para bularak borcunuzu kapatmanız gereklidir, İslam Bey.

 3. Şimdi son bölümde şunu belirtmişler.; “Bu kişilere kredi veren kuruluşların ve finansal kuruluşların yasa gereği mevcut kredilerini yeniden yapılandırması veya yeni kullanacakları kredilerden, kredi kartlarından dolayı hukuki veya cezai sorumlulukları doğmayacaktır”

  Yani bu durumda Maşının 1/4’üne haciz gelen mağdurlar için bir kapı açılmış olmuyor mu? İcrayı koyan banka yeni bir kredi kullandırıp; yapılandırmaya konu olabilir mi? Bu soru işareti olarak bekliyor. Bankaya mail attım bu akşam bakalım dönüşlere göre belli olur yazarım buardan da

   1. Hakan bey valla bu sorunun cevabı için girmediğim site kalmadı cevap alırsanız bilgi verirmisiniz lütfen

    1. Seda Hanım ve Hakan Bey, bu sorunun açık bir cevabı var aslında, mevcut borcunuzu 6 ay içinde ödemenizdir. Bu şekilde kara listeden temizleneceksinizdir.

     1. Ben bugun bu konuyla alakalı 5 banka gezdim haberimiz yok diyorlar bu yasa çıkarken bankalarla görüşülmedi mi 3 senedir odeyemiyorum maasimdan kesiliyor 6 ayda nasıl odeyecem buna biri lütfen açıklık getirsin avukatlar telefonda hakaret ediyoo

      1. Ahmet Bey, sadece ödeme ile sicil affından yararlanma yok, borçlarınıza yapılandırma yaparakta sicil affından yararlanabilirsiniz. Avukatların size borcunuzdan dolayı hakaret etme hakları yoktur. Ellerinden gelen maaşınızın bir bölümüne el koymaktır. Bunu yapabilirler fakat kimseye hakaret edemezler.

     2. Ben bugün bankalara gittim gelmemiş finansa gelmiş benim 4bankaya icra yasal takibim var birtanesi varlık şirketine verildi birtanesi maaşıma haciz koydu denizbanka gittim yasa gelmedi Mart ayında gelin konuşalım yardımcı olalım dedi devlet bankaları yanaşmıyor

 4. Sürekli aynı haber ezber haberaber 45 gündür daha önceden borcunu kapatmış sadece 5 yıllık süreyi bekleyenlerin durumu ne olacak puanı nasıl yükselecek herhangi bir ürün kullanmadan bununla ilgili tek bir haber yok o sayfadan al bu sayfaya yapıştır birazda bunları araştırsın bu gazeteci arkadaşlar daha iyi haber olur

    1. Yasa çıktıktan sonra, belirttiğim gibi bankalara gerekli yazılar gidecektir ve uygulama başlayacaktır. 6 Aylık süre mevcutta borcu olanların ödeme veya yapılandırma yapma süresidir.

     1. Şuan meclis gundemi bayağı yoğun sizce resmi gazetede yayınlanması kaç gün sürer bi bilginiz varmi

 5. Ben 1.5 yıl önce bankaların takibine girmiştim fakat avukatlık olmadım. 1 yıl önce borcumun tamamını kapattım bende faydalanıyormuyum?

  1. Borcunu ödemiş olanlar, bankalara kredi ve kredi kartı başvurusunda bulunduklarında yasanın Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra sıkıntı yaşamayacaklar.

 6. ben geçen yıl bütün borçlarımı kapattım maaş aldıgım banka dahi kredi vermiyordu yasa kabul edildi şuan gitsem kredi kullanabilirmiyim acaba

  1. Erdal Bey, sicil affı yasası meclisten geçti evet ama henüz Resmi Gazete’de yayınlanmadı ve gerekli yazılar bankalara iletilmedi. Bu işlemler gerçekleştiğinde ve bankalara resmi yazılar gittiğinde kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

   1. Necati bey benim garanti bankasında kredi kartı borcum var sırf bu sicil affı yüzünden borç harç edip gidip tamamını yatırdım bankaya gidip borcumu yatırdım kaldırın artık şu sicilim temizlensin dediğimde 5 sene bekleyeceksiniz dediler bana ne yapabiliriz başvurabileceğimiz bi yer okmu

  2. vatandaşı ne güzel kandırıyorlar çıkan yasa da zorunluluk yok. Borcunu ödeyeni Bankalar isterse dikkate almayabilir diyor.. Yani sen önce borcunu öde sonra bakarız. O nedenle de hiç bir banka buna uymuyor. Kandırmaya devam yola devammm…

 7. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra, borçları kapatıp hemen kredi başvurusunda bulunabiliyor muyuz,yoksa 6 ay beklememiz mi gerekecek.
  Teşekkürler.

   1. Resmi gazetede yayınlanır yayınlanmaz,bankalar birligini aradım,bu yasanın 6 ay sure ile gecerli oldugunu,findex notunuzun ve gecmisteki 5 yili doldurmamıs verilerin hala sistemde kalacagını,kredi vermek yada vermemenin bankanın elin de oldugunu ifade etti,anlayan anlar isi yapan kadı,kime şikayet edeyim, sozun ozu dag fare dogurdu,artık sorgulama vakti geldi

 8. Necati bey sicil affı ndan sonra kredi notu düşük deyip kredi vermemeli yaparlarmı hiç borç yok ama not yükselmiyor

  1. Yeşim Hanım kredi notu alınacak olan kredileri için önemli bir kriterdir. Yükselmeme sebeplerini bankadan yardım isteyerek öğrenmeye çalışın. Yükselmiyorsa illaki bir sıkıntılı durum vardır.

 9. banka temizlenen sicilinize rağmen size kredi veya kredi kartı vermeyebilir?bankalar uynayacajsa neden cikiyor bu yasa?

  1. Bu bilgiyi nerden aldınız bilemiyorum ama böyle bir olasılık tabiki vardır. Yanlız bir banka vermiyor diye hepsininde vermeyeceği anlamına gelmez.

 10. necati bey örnek olarak şuan devlet bankaları daha anlayışlı olacak bu konuda fakat garanti bankası müşterisi olarak yasa yürülüğe girdikten sonra bir şekilde krediyi onaylamadığında bu olumsuzluk devlet bankasının sistemine düşecek galiba peki devlet bankasıda buna bakarak kredi vermezse ne olacak sizce

  1. Süleyman Bey, yasada belirtilen gibi bankalar cezai işlem veya hukuki anlamda bir durumla karşılaymayacaklar. Bankaların görmüş olduğu tek bir sistem vardır. Bu sistemde Kredi Kayıt Bürosu tarafından tutulmaktadır. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından uygulanacak olan işlem ile hangi bankaya giderseniz gidin siciliniz temiz ve sorunsuz gözükecektir.

   1. Ayrıca Sayın bakan tarafından son yapılan açıklamalara göre, kendi sistemlerini dikkate alarak kredi verme işlemi yapan bankaların gözünün yaşına bakılmayacağı yönünde olmuştur.

    1. madem öyle gözünün yaşına bakılmayacak falan deniyor, yasa da ona göre çıksaydı. kesinlikle vereceksin, dikkate almayacaksın önceki sicilini denseydi… kimi yiyorlar

 11. Dört ayrı bankaya yaklaşık yetmiş bin TL kredi ve kredi kartı borcum var ödemelerde güçlükler yaşadım.En son bu gün birine doksan gündür ödeme yapamıyorum ve avukata verileceğini söylediler.Maasimda her hangi bir icra haciz kesinti yok, bir çatı altında toplayabilirsem rahatça ödeyebilirim.Ancak kendi halimle bir yerden bulup yatırmam mümkün değil.Nasil bir yol izleyebilirim, bu aftan nasıl yararlanabilirim.

   1. Bütün bankalara ayrı ayrımı yapmam gerekiyor, hepsini bir bankada toplayamaz miyim.bugun arayan banka görevlisine yapılandırma yapmak istiyorum dediğimde olumsuz yanıt aldım.

    1. Kredi borcunuz takibe girmişse yapılandırma yapılamaz. Takibe girmeden önce bankanıza başvuru yaparak yapılandırma yapmanız gereklidir. 90 gün gecikmiş bir kredi borcu için mutlaka banka sizi daha önceden aramıştır ve bir şekilde ulaşamamıştır. Yarın ilk işiniz bankaya giderek durumu öğrenmek olsun. Çünkü krediniz takibe girdiğinde geri dönüşü zor olacak bir işlem başlatılacaktır. Yapılandırmada yapılamayacaktır.

     1. Teşekkür ederim, son bir öğrenmek istediğim konu, takibe girdim, bu yasanın bana bir faydası olmayacak mı.

 12. Necati öskan bey iyi akşamlar adım Caner güven ben 2013 yılında garanti bankasından biyersel kredi kullandım .5 binliralık ve 3 .4 sonra 2014 yılında ortalarında hepsini kapattım su anda hiç bir bankaya borçum yok ama sicilim bozuk ve kredi notum ( 0 ) olduğunu düşünüyorum yasa çıktığında şubat ayının ortalarında resmi gazetede yayınlandıktan sonra mart ayının başınd krediye başvuruda bulunursam kredim cıkarmı. Vereceginiz bilgiler için şimdiden teşekkürler.

  1. Caner Bey, bu yasa sizin gibi olan milyonlarca kişinin kara listeden kaynaklı olarak kredi çekememelerinin affedilmesini ifade etmektedir. Yasa büyük ihtimalle haftaya Resmi Gazete’de yayınlanacaktır. Bu aşamadan sonra bankalara başvuru yaparak kredi kullanabileceksinizdir. Tabi sicil affının yasalaştıktan sonra bankaların alacakları tavrıda incelemek gereklidir. Bankalar hakkında açıklamalar yapan Bakanımız, bu konuda bankalara tolerans tanınmayacağını ve hak eden her kese kredi verileceğini belirtmiştir.

 13. Necati bey iyi günler dilerim.2011-2012 yıllarından kalan kanuni ve idari takip borçları findeks raporunda borçlar ödenmesine rağmen çıkıyor ve ister istemez kredi notunu etkiliyor.2 gün önce rapor aldığımıda 800 puan civarındaydı.Malesef son dönemdeki piyasalarda yaşanan dalgalanmalardan ötürü Garanti bankasında 3.ay gecikmeye giren kredi kartı borcum oluştu.Ve yapılandırma yapmıyorlar.Dün görüştüm banka yetkilileri ile kredi notundan ve geçmiş dönemki gecikmelerden kaynaklı olarak yapamayacaklarını ilettiler.Doğal olarak kredi de kullanamadığım için borç avukata giderse rakam dahada yükselmiş olacak.Bu sicil affı ile kredi notu artarmı yoksa Garanti Bnakasınnda yapılandırma yapması şartımı aranır..??Bilgilendirme yaparsanız sevinirim.

  1. Barış Bey, yapılandırma yapmayan bankayı Bimer’den veya ilgili kurumlara şikayet ediniz. Yapılandırma yapılamadığında mevcut borçlarınız kapanmış gözükmeyeceğinden, sicil affından yararlanamayacaksınız. 6 Ay gibi bir sürede, biryerden para bularak borcunuzu kapatmanız gereklidir yada bankanın yapılandırma yapması gerekmektedir. Sicil affı yasasının haftaya bir gün Resmi Gazete’de yayınlanması ile birlikte bankalar konusunda gerekli ihtarlar çekilecek ve yapılandırma konusunda zorluk çıkarılmaması yönünde talimatlar verilecek. Mevcut yapılandırmaları bankalar tamamen keyfi uygulamakta olup kimi müşterisine yapmakta kiminede yapmamaktadır. Size verebileceğim tavsiye, rağbet görmeyen bir bankadan bir ihtiyaç kredisi kullanmanız ve mevcut kredi kartı borcunuzu kapatmanızdır. Bu şekilde çözüm bulabilirsiniz.

 14. Ben butun boeclarimi kapattim kirmizi kalem yedim yasa resmi gazetede yayinlaninca hemen kredi cekebilir miyim 6ay beklememe gerwk var mi

  1. Dilek hanım yasa yayınlandıktan sonra bir kaç gün içerisinde bütün bankalarda işlerlik görmeye başlayacaktır ve bundan sonra tabiki kredi kullanabilirsiniz. 6 Aylık süre yapılandırma veya borçların ödenmesi içindir.

 15. kara listeden çıkmak için borçların 6 ay içerisinde temizlenmesi diyor. 13 icra dosyası toplam 90000 tl borç var 4 yıldır 10 da 1 ini temizlediğim borcun tamamını 6 ayda nasıl kapatcam bana bi yararı yok galiba bu yasanın

 16. necati bey 4 ay önce bireysel kredi kullandım düzenli emekli maaşımdan kesiliyor bu ay zamlı maaş aldım tekrar kredi çekebilirmiyim

  1. Kenan Bey, sizin durumunuzdaki kişilere kredi veren bankalar mevcut olduğu gibi vermeyenlerde olacaktır. Bundan dolayı bankaya başvuru yapmadan bunu bilemezsiniz.

 17. hayırlı akşamlar 2015 yılında takibim fakat şu an hiç borcum yok kapattım yasa ile birlikte tekrar kredi çekebilirmiyim ve ilk etapta maaş aldığım bankamı yoksa devlet bankasımı başvuru içinuygun olur

  1. Abdullah Bey, genel olarak çıkan yasaların Resmi Gazete’de yayınlanması ile birlikte ilk uygulayan devlete yakın bankalar olmaktadır. Özel sektör olarak işlem yapan bankalar sanıyorum ki bu yasa kapsamında tüketicilere yine zorluklar çıkaracak. İlerleyen zamanlarda işleyişin nasıl olduğunu daha net göreceğiz. Fakat ilk etapta dediğiniz gibi devlete yakın bankalara giderseniz kredi kullanmanız mümkün olacaktır. Normal şartlarda sicil affı yasası kapsamında bütün bankalar size kredi vermek zorundadır.

 18. necati bey benim kedi kartı borcum varlık şirketine devretmiş şimdi bu yasa cıkarsa bankayamı yapılandırma için gitcem yoksa varlık şirketinemi gitcem yapılandırma için

  1. Kasım Bey, finansal destek veren şirketlerde aynı bankalar gibi işlem yapmaktadır. Eğer ki borcunuz oraya ise bankaya gitmeyeceksiniz. Varlık sağlayan şirketle irtibata geçiniz, belki kendileri anlaşmalı bankaları aracılığı ile size kredi çıkarttırabilirler ve borçlarınızı kapatmanızda kolaylık sağlayabilirler. Varlık şirketleride aynı bankalar gibi yapılandırma yapabilmektedirler.

 19. sevgili kardeşim banka dışında olan borçlrım var yani şiretlerle alakalı mal alıp ödeyemedim icralık oldum bunlarla nasıl anlasırım 10 adet dosya var zaten ödeyemem onları bu durumda ben kredi alamayacakmıyım

  1. Mehmet Bey, kredi kayıt bürosunda resmi olan her işlem tutularak kredi notu verilmektedir. Bundan dolayı borçlarınızı ödeyemezseniz, aftan yararlanmanız güç gözükmekte. Bankalarla irtibata geçerek kredi kullanmaya ve borçlarınızı kapatıp kredi affından yararlanmaya çalışınız. Aksi takdirde belirttiğim gibi af kapsamında olmayacaksınız.

 20. Necati bey herkese tek tek sıkılmadan büyük bir anlayış ve hoşgörüyle cevaplar vermişsiniz…Okuduğum bütün soru ve cevaplarınızla Aklımda soru işareti kalmadı Bunun için Teşekkür etmek istedim…Başarılarınız ve bilgileriniz daim olsun

  1. İlker Bey, asıl bizler teşekkür ederiz. Elimizden geldiğince bilgi ve becerimiz dahilinde mağdur olan kişilere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizede bazı konularda yardımcı olabildiysem ne mutlu bana.

 21. Necati Bey Merhaba,
  Sicil affı resmi gazetede yayınlanınca kredi kullanıp kapanan borçlar için bankadan borcu yoktur yazısı alıp herhangi bir yere müracaat etmemiz gerekiyor mu?

 22. necat, bey merhaba benım kredı notum dusuk kara lıstedeyım mevcut kredımı gecıkmelı oduyorum kredı kartım da 3 ay gecıktı ben yasa resmı gazetede yayınlandıktan sonra kredımı ve kredı kartımı yenıden yapılandırmak ıiçin basvuru yaparsam kredı notumdan ötürü yine onay vermeyecektir değil mi borc bulup kapatma şansımda yok napıcam pekı yoksa kredı notuna bakmaksızın mı yapılandıracak bankalar bu yasa sayesınde

  1. Yapılandırmayı herkese yapacaklar.yapılandırmadan sonra ödemelerini bitiren kişilerin sicilleri düzeltilecek. Kredi notu ikinci planda düşünmeniz gereklidir. Kara listeden silinince kredi kullanacaksınızdır.

 23. Mrb necati bey bu torba yasa resmi gazete öncesi cumhurbaşkanlığına gidiyor sanırım imzalandıktan hemn sonra mı yayınlanıyor gazete

 24. Necati bey merhabalar öncelikle bıkmadan usanmadan yılmadan bizlere tek tek cevap verdiğiniz için ve bizlere yardımcı olduğunuz için sizi tebrik ediyorum.
  Size küçük bir sorum olacak. Benim şu an e devlet üzerinden 4 adet icra dosyam görünüyor ama hiç bir bankaya ve kuruluşa borcum yok hepsini ödedim sadece icra dosyalarının harcını yatırıp kaldırmadım. Normalde bir yıl sonra otomatik olarak kaldırılıyor ama 1,5 yıl olmasına rağmen hala kaldırılmadı. Findeks üzerinden kredi notuma baktığım zaman hiç bir bankaya borcum görünmüyor kredi notumda 350. Şimdi ben bu durumda yani bankalara borcum olmamasına rağmen ama harcını yatırmadığım için icra dosyalarım halen açık görünmesine rağmen bu yasa ile kredi kullanabilirmiyim?
  Şimdiden cevaplarınız için teşekkürler…

  1. Mehmet Bey, sizin mevcut kredi veya kredi kartı borcunuz bulunmamaktadır. Kredi sicilinizden dolayı kara listedeye alınmışsınızdır. Sicil affı ile kara listeden çıkacaksınızdır. Yanlız o ödemediğiniz dosya harçları bile sizin kredi notunuzu düşürmektedir. Onları zamanında ödemiş olsaydınız belki kredi notunuz 1000’in üzerinde olacaktı. 350 düşük bir kredi notu ama geliriniz olduğundan bankalar size düşük tutarlı kredi vereceklerdir.

 25. merhaba necati bey öncelikle teşekkürler yazılarınız için. benim avukatlık olan bir kartım var ve düzenli ödüyorum, ayrıca bir bankada 72 aya böldüğüm kredim var. onu da 2-3 aydır düzenli ödüyorum. ama şu an nakit paraya ihtiyacım var sicil affından yararlanabilir miyim. en önemlisi yapılandırma yapanlar bundan yararlanabilir mi, bi de yapılandırma yaptık ok. kredi notumuz neyle başlar ne kadar alabiliriz çok teşk.

  1. İlhan Bey, anladığım kadarıyla mevcut kredi ve kredi kartlarınız bir şekilde yapılandırma yapılmış ödeniyor. Zaten sizin kredi notunuz bütçenize göre durmaktadır. Kara listeye alınma ile kredi notu farklı şeylerdir. Findeks kredi notu raporu alarak bunu öğrenebilirsiniz.

 26. bi de eğer şu varsa saçmalık olur yani. adam zaten ödeyemediği için avukatlık icralık oluyor ve sicili bozuluyor bu adam 6 ay içinde nasıl ödesin mevcut borcunu ben böyle olacağını düşünmüyorum umarım olmaz

 27. Merhaba banka icra dosyalarimi 2015 yılında kapattım özel bir banka kredi kartı gönderdi düzenli şekilde ödüyorum kredi notum 1250 sicil affı yürürlüğe girdiğinde kredi çekebilir miyim issizim çalışmıyorum

  Not: bu kredi puanı düşük olanlara tavsiyem bütün islemlerinizi bankayla yapın fatura havale ödeme vs göreceksiniz kredi notunuz 3-5 ayda yükselicektir…

  1. Kredi notuna bağlı olarak kredi veren bankalar vardır. Bu bankalar aracılığı ile sicil affından yararlanarak kredi çekmeniz mümkündür.

 28. Necati bey benim şu an bir bankaya 57bin lira borcum var ve maaşımdan icra kesintisi oluyor e devlette de icra görünüyor haliyle üzerime. ben altı ay gibi bir sürede bu parayı odeyemem banka yapılandırmaya da yanaşmıyor avukat ile de konuştum oralı olmadı yapiladirsak bile üzerindeki icra kalkmaz diyor borç bitene kadar.benim nasıl bir yol izlemem gerekiyor bu aftan yararlanmak için ya da yararlanamayacak miyim bu yasadan çok teşekkür ediyorum ilginize

  1. Deniz Bey, konuyu Sayın Bakan da bilmekte ve bankaları uyarmaktadır. Sicil affı konusunda kolaylık tanımayan bankalara yaptırım uygulanacak. Konunun takipçisi olun ve kredinizi yapılandırmaya sokun.

 29. Necati bey enson 2016 mayıs ayında takip yasadım ve avukata düştü hemen ödedim kapattım. Bu yasada biraz araştırdım bulamadıgım bir sorum olacak. Bu yasanın bi zamanı varmı şu tarihten önce gibi. Şimdiden cevabınız için sagolun. Yeni kredi ve kredi kartı alabilirmiyim. Saygılar

  1. Son beş yıl içinde ödemelerden kaynaklı sıkıntı yaşamışsanız ve ödeyip kapattıysanız, sicil affı sayesinde kredi kullanabileceksiniz. Zaman dilimi olarak herhangi bir durum yoktur.

 30. Merhaba Necati bey. Ben yapılandırma yapılınca hemen kredi kullanma imkanı var mı yoksa 6 ay içinde borç bitecek öylemi kredi çekilebilecek anlayamadım. Yardımcı olursanız sevinirim. Saygılar.

  1. Zafer Bey, size banka yapılandırma yaparsa 6 ay beklemenize gerek yoktur. Yalnız bu süre içinde bankalarda gözüken siciliniz temizleneceğinden, bir kaç hafta sürecektir.

 31. bi soru sormuştum verdiiniz cevap için saolun şimdi biraz farklı bişiy sorayım bizler sicil affından faydalanınca bankaya başvuru sırasında aaaa bu aftan faydalanmış temkinli olallım gibi banka bizim aftan faydalandığımızı görüpte ona göre bi vaziyet alırmı

  1. Abdullah Bey, bankalar kendi sisteminde sizin bilginizi tutmadığı sürece sicil affından yararlandığınızı göremezler. Kredi siciliniz kredi kayıt bürosunda tutulmakta olup buda temizlendiği zaman bankanın görme imkanı yoktur. Sicilinizin bozulmasına yol açan krediyi çektiğiniz bankaya ilk etapta başvuru yapmayınız. Dediğiniz gibi aynı banka sizin bilgilerinizi hesabınızı, ödenmeyen kredinizi gördüğü zaman temkinli davranabilir.

 32. Necati bey merhaba benim ve esimin toplam 150 bin tl borcumuz var bankalara esim isi yuzunden iflas edince borclari odeyemek hepsi avukatlik oldu.hatta bazilari taahhutlu.simdi islerimiz topladik ama cok daginik oldugu icin odemede yetisemiyoruz.toplu kredi cekip tum borcumu kapatmak istiyorum bu mumkunmudur .hangi banka bana bu konuda yardimci olur acaba .uzun vadede kredi cekebilirmiyim.ustumuzde hicbir mal varligimiz yok.sadece maasimiz var .bilgileriniz icin tesekkurler.

  1. Pınar Hanım, 72 ay yapılandırmaya başvuru yaptınız mı bilmiyorum ama bu kapsamda banka kendi insiyatifinde bunu yapabilir ve bütn borçlarınızı tek bir kredide toplayarak yapılandırma yapabilirsiniz. Bu sayede bütün sicilinizde temizlenecektir. 72 Ay yapılandırmayı bankalar kişiye göre yapmaktadır. En çok kredi borcunuz hangi bankadaysa yapılandırma için oraya başvuru yapınız. Bu yasanın Resmi Gazete’de bu hafta yayınlanması beklenmektedir. Yayınlandıktan sonra bankaların yapacağı işlemleri ve tüketicilere karşı alacakları tavırları öğreneceğiz. Ona göre yapılandırma hakkınızı size verecekler mi görmek lazım.

 33. Merhaba.ben 6 ay kadar önce kredi kartı ve krediden dolayı ödemelerde sorunlar yasadımve takibe girdim.bir bankadan kredi alıp bu borçların tamamını kapattım ve kartlarıda iptal ettim.şu anda kredimi düzenli olarak ödüyorum ve diğer bankalara ait kredi ve kredi kartım yok.bu düzenlemeden ben faydalanıyomuyum

 34. Necati bey muhtemelen sicil affından yararlanacağı yalnız benim SSK Bağkur hiç bir ödeme yapmadım yatırmadım esnafım kredi çekerken SSK ya bakıyorlar mı hiç yatırmadım verirler mi

  1. Bu borçların kapsama gireceğini sanmıyorum. Çünkü kredi ve kredi kartı borcundan daha çok belirttiğiniz borçlar vardır. Yani banka borcunuz yoksa yararlanacaksınızdır.

 35. Selamlar necelati bey. 2013 yılında kullanmış olduğum krediyi ve kredi kartını düzenli olarak ödüyordum. Fakat sonrasında askerlik sebebiyle ödeyemedim ve icralık oldular. Şu anda 2 yıldır sgk lı çalışıyorum ve prim en yüksek kademeden yatırılıyor. Kredi kartının borcu geçtiğimiz yıl kapandı. Krediyi ise ödemesine yeni başladım. Bu borç şu an avukatta ancak taksit ödemede bir sorun yok. Maaşımı aldığım banka kırmızı kalem olduğunu, olmadığı taktirde kredi kullanmamın mümkün olduğunu söylüyor.sizden tavsiyem nasıl bir yol izlemem gerekiyor kredi kullanmak ve de Sicil affından yararlanmak için? (Not: avukatlık bürosundan yeni yapılandırma yaptım borc kalan tutari 10 bin tl.) Biraz uzun oldu şimdiden teşekkürler 🙂

  1. Gursoy Bey, kırmızı kalem yemek demek kara listede olmaktır. Takibe giren kredi ve kredi kartınızdan dolayı. Bu sicil affından sizde yararlanacaksınız ve kredi kullanabileceksiniz.

   1. O halde yapılandırma yapmak gerekir mi? Gerekirse eğer bankadan mı yoksa avukat bürosu yoluyla mı yapılandırmalı?

    1. Yapılandırma banka tarafından yapılmaktadır. İcralık olan borçlar için yapılandırma yapılmamaktadır. Bunlar için yapabileceğiniz yeni kredi ile borcu kapatmaktır.

   2. Necati Bey, öncelikle yasa çıktı ama 2009 daki gibi kayıtlardan silinicektir. diye bir ibare yok sadece kkb kayıtlarını banka dikkate almayabilir. diyor ben findeksi aradım kkb yi aradım bu kurumlar böyle bir şey yok kayıt silinmeyecek diyor .banka isterse kredi verecek istemez ise vermeyecek orada bu dikkate almayabilir ibaresi işi bozuyor.
    bu konu beni çok üzdü.

 36. İyi günler Necati Bey;

  Sicil affı ile ilgili bir sitede borcun ödenmesi geciken kısmının diye bir ibare görmüştüm.Yasa çıktığında bu şekilde mi olacak? Yoksa Kredi borcunu faizleri ile birlikte mi ödeyeceğiz.Bir sorum da ben odeyemedigim borcumdam dolayı avukatlık bürosuna devredilmistim buna rağmen yasa yinede beni kapsar mı?

  1. Mücahit Bey, bankalara mevcut olan kredi veya kredi kartı borçlarınızın tamamını ödeyerek bu aftan yararlanabilirsiniz. Avukatlık olan kredi borcunuzu ödüyormusunuz veya maaşınızdan kesiliyor mu? Eğer ki bunlardan birisi oluyorsada bu af kapsamına girerek yararlanabilirsiniz.

 37. Abi bu kadar olmaz ya 12milyon kişi af için gece gündüz sicil affı bekliyor cumhurbaşkanı imzalayacak resmi gazetede yayınlanacak diye ama cumhurbaşkanı miz dünya turunda tanzanyada bu haftada olmaz bu iş öyle gorunuyor

 38. İnşallah necati bey sicil affiyla yatıp yine öyle uyanıyoruz 2 dakikada bir sayfayı yenileyip tekrar bakıyoruz bi gelişme oldumu diye inşallah buhafta cikar

 39. necati bey her gün bakıyoruz resmi gazeteye ama halen yok gündemi yoğun c.başkanının galiba ne zaman çıkar ki bu af

 40. Necati bey merhaba; Avukatlık borcumu 3 ay önce ödedim hiç bir bankaya borcum yok maaşım oldukçöa yüksek ama kredi çekemiyorum. Birde eski hattlarımdam dolayı icra olmuşum fatura borcu ufak meblağlar ödeyecğeim ancak merakım şu fatura hat borcu kkb ile ilgilimidir. yani kara listede görünürmüyüm. Ayrcaı kredi çekebilmek için puana ihtiyaç var malum icralık olduğumuz için puan çok çok düşük devlete yakın olan bankalar bunu görmezden gelecek midir.

  1. İsmail Bey, KKB tarafından tutulmakta olan kredi notunuzu ödediğiniz kira bile etkileyebilmektedir. Yani resmi olarak ulaşabildikleri bütün ödemeleriniz kredi notunu etkilemektedir. Tabi en çok etkileyende kredi kartı veya kredi ödemeleridir. Bunlardan kaynaklı olarak düşen kredi notunuza karşılık yüksek gelir belgeniz ile kredi kullanmanız mümkün olacaktır. Sonuç olarak hiç kredi notu bulunmayan kişilerde kredi çekebilmektedirler.

   1. Sormak istediğim hat borcundan icralıksak kırmızı kalem yada kara listede mi oluyoruz.

 41. Necati bey kolay gelsin tümcevaplarınız için teşekkürler benim sorum kredi ve kredi kartı borcum var hiç bir ödeme yada yapılandırma yapamadım suan çalışmıyorumda tüm dosyalarım icralık bu yasadan nasıl yararlanırım tek bir bankada kredi çekerek toplama ihtimalim varmı ordan ödeme daha kolay olacaktır.72 aya yapılandırma yapılabilir dediniz ben yapabilirmiyim yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler…

  1. Ebru Hanım, 72 ay yapılandırma her kişiye bir defaya mahsus olmak üzere tanınan bir haktır. Yanlız bankalar bunu tam olarak uygulamamakta ve kişiye göre uygulama yapmaktadır. Bu yüzden 72 ay yapılandırma konusunda bankaya başvuru yaparak cevap alabilirsiniz. Aksi takdirde sicil affının gazetede yayınlanmasından sonra sicil affından yararlanmak için yapılandırma yapmak istiyorm diyerek yapılandırma işlemi yapabilirsiniz. Tabi bunların hepsi tam olarak yasalarda belirtilmemekte olduğundan bankalar isteğe göre yapmaktadırlar. Fakat son çıkacak olan sicil affında bankalar gelişi güzel kendi kafalarına göre yapılandırma yapamayacaklardır. Bunu herkes temenni etmektedir.

 42. Peki Necati bey teşekkür ederim bir sorum daha olacak bu yapılandırmadan sonra bir nevi taahut vermiş oluyormuyuz çünkü öyleyse ödeme yapamadığımız zaman otomatik tutuklama kararı olabilecektir diye düşünüyorum bu konuda bir bilginiz varmı?

 43. Necati bey kolay gelsin size ve teşekkürler bilgilerinizden dolayi benim garanti Bankası ve Akbank a kredi ve kredi kartı borcum var devlet memuruyum ve maaşından icra kesiliyor sıraya girdi önce garanti Bankası kesilmeye basladi sonra bitince Akbank borcum kesilmeye başlayacak bu şekilde olan borcumu da yapılandırma yapabilir miyim yani garanti Bankası bana yapılandırma yapar mı icra var yapamayız der mi bu yasadan ben nasıl yararlanabilirim yada yararlanabiliyor muyum sonuçta yapılandırma imkanım varsa ve banka buna uymazsa benimde şikayet etme hakkım olur mu bankayı

  1. Özlem hanım, daha önce kullanmış olduğunuz kredi ve kredi kartlarından dolayı kara listeye alınmışsınız. Bundan dolayı verilmeyen krediler size af yasasının yayınlanmasından sonra verilecektir. Böylelikle bir daha yapılandırma yaparak yüksek faiz tutarı ödemektense, yeni bir kredi kullanınız ve bütün borçlarınızı kapatınız. Yapabileceğiniz ilk aşamada budur.

 44. necati bey şu konuyu tam açıklamamışsınız şuan benim hiçbir bankaya bir lira dahi borcum yok daha önce hiç kredi çekmedim sadece üç tane 1000 lira limitli kartlardan dolayı takibe girdim avukatlık oldum ama hepsini kapattım 2 yıl önce şuan findeks notumda 575 çıkıyor yasa çıktı diyelim ben bankaya gittim kara listeden çıktım ama puanım 575 banka yine kredi veya kredi kartı vermeyecek puanımız zaten o listeden dolayı düştü tekrar kredi veya kredi kartı nasıl alıcaz puana bakıp devlet bankası dahi vermez benim 2500 lira maaşım var belgelenebilir bir lira dahi borcum bu konuyu açıklarmısınız puan konusunu iyi günler

  1. Ali Bey bu soruyu daha önceden soran arkadaşlar olmuştu. Cevap olarak, hiç kredi notu olmayanlara dahi bankalar maaş yazısı ile kredi vermektedirler. Siciliniz temizlendikten sonra maaş yazınız yani gelir belgeniz ile birlikte başvuru yapmanız halinde zaten kredi notuna bakmayacaklardır. Mevcut olan banka borçlarınıza bakarak maaşınız bu borçları karşılayıp karşılamadığına bakacaklardır. Borcunuzda olmadığından kredi vereceklerdir. Bu konuda şüpheniz olmasın.

   1. teşekkür ederim necati bey inşallah kredi çekebiliriz kredi kartı alabiliriz benden kaynaklanmıyan sebepten dolayı sicilim bozuldu yoksa bi insan sadece 3000 lira için sicilini bozmaz belgelenebilir 2500 lira net gelirim var 7 yıldır aynı yerde çalışıyorum kamuda taşeron olarak 3 yıldırda aynı sgk üstünden sigortam yatıyor maaşım kadar peki yaşım 30 bekarım hiçbir giderim yok hiçbir borcumda yok 20 bin lira alabilirmiyimki araba almak için 3 yıldır maaş aldığım bankayamı gideyim yoksa ziraat bank halkbank gibi devlet bankalarınamı gideyim birde babam devlet işçisi emeklisi 3500lira maaşı var onuda kefil göstersem şansım artarmı ince eleyip sık dokuyorum çünkü kredi çekmek istiyorum birşeyler sahibi olmak için teşekkür ederim

    1. Ali Bey, maaş aldığınız bankaya sicil affından sonra başvuru yaparsanız 20 bin lira krediyi çekebilirsiniz. Belki kefil isteyebilirler ozaman babanızı göstermeniz ile daha yüksek tutarlarda da kredi çekmeniz mümkün olur.

 45. Necati Bey kolay gelsin. Ben emekliyim ve 2 bankaya 20.000’er olmak üzere toplamda 40.000tl borcum var ve ödeyemediğim için kara listedeyim. Daha önce yapılandırdım ancak yine de ödemeyemedim. Bu 2 bankaya tekrar sicil temizlenmesi için yapılandırma yapabilir miyim? Ve en önemlisi de yapılandırma yapılıyorsa eğer yeni bir kredi tekrar çekebilir miyim? şimdiden teşekkürler

  1. İlker Bey, mevcut kredinizi yapılandırma yaparken keşke ödeyebileceğiniz taksit tutarlarında yapmış olsaydınız. 72 Ay yapılandırma için bankanıza başvuru yapabilirsiniz. İkinci defa yapılandırmalarda bankalar güçlük çıkarabilmekte ve hiç yapmayada bilirler. Sicil affını bekleyiniz ve gelişmeler ne gösterecek ona göre hareket ediniz. Bankalar tüketicilere gerekli kolaylığı sağlamaları adına uyarılacaklar.

 46. Necati bey yapılandırma yapmak için mevcut borcun üstüne kredi kullandırılabiliyormu hem eski borç kapanmış olacak hem banklar kendine daha çok bağlayacak

  1. Tuğçe Hanım önce borçlarınızı yapılandırma yaparak kredi sicilinizi temize çıkarın daha sonra zaten her banka size kredi vermek isteyecektir.

 47. Insallah p ztsi cikar we sali gunu basvurabiliriz .Benim sorum 2016 mayista tum borclarimi odedim hatta kullanmadigim hesaplari kapattim otomatik odeme talimati verdim maasim 4000 maaas bankam GaRAnti bank.onceden arka arkaya kredi basvurularim oldu cikmaz diyo garanti bankasi arka arkaya olumsuz sonuclardan dolayi ve bir ay sonra basvur diyorlar ne yapabilirim . Hedefim20,000 24 ay wadeli kredi . Aylik 1045 tl odeme ile . Isbank yada halk bank daha mi mantikli olur sayin admin cvp yazarsaniz sewinirim saygilar

  1. Ömer Bey, her kredi başvurunuz olumsuz dönüşte, kredi notunu etkilemektedir bilginiz olsun. Bu sicil affı geçerse borçlarınız kalmadığından dolayı bankalar size kredi vermek zorundalar.

 48. bugün banka ile görüştüm icralık olan ve takibi süren borçlara yapılandırma olmadığını bu durumdaki kişilerin borçlarını kapatmadan kredi çekemeyeceğini söyledi müdire hanım bana bir faydası olmadı bu yasanın ama inşallah herkes kurtulur hayırlısı.

 49. Necati bey merhaba,
  Benim bir bankaya kredi borcum vardı 90 gün geçtiği için avukata devredildi ve avukat ile görüşüp yapılandırma yaptım.3 aydır ödemesini yapıyorum.Dosya e devlet üzerinden açık gözüküyor.
  Findeksten baktığım zaman son 12 ayda yasal takip olduğu için notum çıkmıyor.
  Şimdi bu kanun çıktığı zaman beni nasıl etkileyecek acaba?
  Cevabınız için teşekkür ederim.

  1. Yasal takibinizin gözükmesi, yapılandırmaya soktuğunuz borcunuzun henüz sistemden düşmemesinden kaynaklı olabilir. Bunu findeks itiraz formunu doldurarak bildirin. Sicil affı ile bu takipten kapnaklı kara listeye düşmeniz silinecektir.

   1. Necati bey , borcu avukat ile yapılandırdık ve avukat dosyanın borç bitiminde kapanacağını söyledi.Buna dayanarak findeks e itiraz etsem yararı olurmu sizce?

    1. İbrahim Bey, yapılandırma yaptıysanız zaten sicil affından yararlanarak yeni bir kredi kullanabileceksiniz. Siz ödemelerinizi geciktirmeden ödemeye devam ediniz gerisini Kredi Kayıt Bürosu halledecektir.

     1. Necati bey yapılandırmayı avukat ile yaptık.Bu açıdan banka ile bir bağ kalmadı gibi.Beni düşündüren nokta burası işte.Bankalar yasa çıktıktan sonra avukat ile yapılandırılanları bu sürece dahil ederlermi acaba?
      Başınızı ağrıttım kusura bakmayın.

 50. necati bey merhabalar. ben takipte olan borçlarımın yani bankaların hepsini kapattım ancak özel mağazalara borcumdan dolayı takibe girdim ve nakit ödüyecek durumumda yok bunları odemem ıcın kanun yasalasınca kredi çekebilirmiyim? şimdiden çok teşekür ederim

  1. Özel mağzalara senet verdiyseniz ve onlarda bankaya verdiyse krediniz olumsuz sonuçlanacaktır. Bankada ise yapılandırma başvurusunda bulunabilirsiniz, değilse bankalardan teminatla veya kefille kredi çekmeye çalışmalısınız.

 51. necati bey sicil affı ne zaman bankalara bildirilir. bankalar şu anda bilgimiz yok diyorlar. bide resmi gazetede yayınlandımı

 52. Necati bey 18 ocakta meclisten gecti ta
  hmini ne zaman uygulamaya gecer acaba tsk ederim

 53. Iyi gunler necati bey ben gecen sene 2 bankadan icralik oldum borclari kapatmama ragmen e devlette icra dosya acik gozukuyor birde 2sene once kmh hesabimda 390 tl den icralik olmustum onu da kapatmama ragmen risk raporunda 2 tl borc olarak gozukuyor. Su an hic bi bankaya borcum yok sicil affindan direk yararlanabilirbmiyim yoksa bu icralik dosyalar icin bir yere basvuru yapmam gerekir mi… tesekkurler..

  1. Gökhan Bey herhangi bir şey yapmanıza gerek yoktur. Otomatik olarak yararlanacaksınız. Yalnız o 2 tl borcunuz kredi notunuzu düşürür. Nerden kaynaklandığını bularak kapatınız.

 54. Nacati bey birde ben avukatlik olan borcumu bitirdim bankadan borcu yoktur kagidida aldim ama adliyeden almadim borclu gozukurmuyum hala. Birde resmi gazetede yayinlaninca hemen alabilirmiyim krediyi

  1. Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra, Bankacılık Denetleme Ve Düzenleme Kurulu tarafından bankalara uygulama için ayrıntılı bilgiler gönderilecektir. KKB tarafındanda kredi sicilleri temizlendikten sonra kredi kullanabilirsiniz.

 55. Necati bey benim hicanım borcum bulunmamaktadır. Fakat kredi notuna bakılacak mi.şu anda 900 lerce kredi cekebilcekmiyim. Tesekurler

 56. Necati bey cok tsk ederim cok aciklayici yazmissiniz pzt gecti .bu hafta cumhurbaskanimiz yurt disinda 27 sinde donecekmis acaba yasa ne zaman cikar

 57. Necati bey 2 yıl önce bankalara borçlarımı kapattım ama kara listeye girdim şuan kefillikten avukatlarımız asıl borckudan avukat parasını maaşından alacak benim kredi çekmemiş engellermi.şimdiden tskler

  1. Maaşınızdan alınacak olan bankanın alacağı değilse, kara listeden temizleneceksinizdir. Bir çok borç kara listeye girmenize veya çıkmanıza etki etmemektedir.

 58. 2016 6.ayında bütün borcumu kapattım geçen hafta başvurdum ama kredi vermiyorlar acaba bu yasadan sonra kredi çekebilirmiyim şu hiç bir banka borcum yok

 59. Necati bey maas tan kesilen takip borcu icin nasil bir islem yapmak gerekir af kapsamına girmek icin tamamini mi odemek gerekiyor avukat %70 faiz uyguluyor banka avukata git biz bir şey yapamayız diyor ne yapacagiz bu aftan yararlanmak için

  1. Taner Bey borcunuzu ödeme gücünüz varsa ödeyip kapatmanız sizin için daha iyi olacaktır. Banka normalde her takibe giren kredi veya knedi kartı için karşılık ayırır. Bundan dolayıda takibe giren borca yapılandırma yapmaz. İlerleyen zamanda yasanın çıkması ve uygulanmasıyla sizin gibi durumda olanlara yapılan işlemi göreceğiz. Benim düşüncem siciliniz temizlenecektir.

 60. Merhaba Necati Bey,
  Şahış işletmesiyim. Özel bankalardan 4 tanesi ile yoğun çalışıyordum. Altı ay önce işlerim bozuldu, kredi muslukları kapandı. Dolayısı ile ödeme yapamaz hale geldim, tıkandım. Hala faal durumdayım ve mücadele ediyorum. Yazılmış ve henüz düzeltemediğim çeklerim var. Çeklerden iki tanesi için icra dosyası açıldı. Bekliyorlar şimdilik. Bankalara da kredi ve kredi karı borçlarım var, düzensiz ödemekle birlikte henüz yasal takibe düşmedim. Yapılandırma da yapmadım. Mücadeleye devam edebilmek için bana öneriniz olur mu? Nasıl hareket edersem mantıklı olur?
  Teşekkürler, iyi çalışmalar

  1. Bankalara başvuru yaparak yapılandırma talep ediniz . Takibe düşmeden bunu mutlaka yapın. 72 ay yapılandırma veya kendi yapılandırmalarından birini talep ediniz. Takibe girmeden bunu yaparsanız sicil affı ile kredi kullanabilirsiniz.

 61. Merhaba 2016 yılının 9.ayında kredi borcumdan takibe girdim ve icra gelmeden yapılandırma yaparak düzenli ödüyorum diğer kredi kartlarımı normal şekilde yapılandırdım onlarıda ödüyorum acaba bu yasa yürürlüğe girerse ben nasıl yararlanabileceğim tekrar bana kredi mi verecekler kredi puanım 132 idi bu şekilde maaş aldığım bankada zaten borcumda devlet memuruyum nasıl olabilr bilgi verirmisniz

  1. Siz borçlarınızı düzenli ödemeye devam edin. Takibe girmenizden dolayı kara listeden silinince kredi notunuz ödemelerinizin düzenliliğine göre artacaktır. Kredi kullanımınız açılacaktır.

 62. Efendim yani ben bu yasa çıktıktan sonra maaş aldığım bankaya gidip kredi kullanıp takipteki borcumu bitirebilirmiyim yani banka vermemezlik yapmaz değil mi sonuçta takipteyim ama düzenli ödüyorum

  1. Yasada belirtilen, borcun ödenmesi veya yapılandırılması durumunda sicil affı geleceği, bu durumda sizde yararlanabilirsiniz. Kredi kullanmak artık normal olarak bankanın verip vermemesine bağlı sonuç olarak kefilde isteyebilir teminatta.

 63. Necati bey ne zaman çıkacak bu kanun benim 2013 kredi kartı borcum kkb düştüm Bende yararlana bilirmiyim kredi cekelir miyim yaratlanabilir sem

  1. Eren Bey, mevcutta bulunan kredi ve kredi kartı borcunuz yoksa kesinlikle yararlanacaksınızdır. Bir kaç güne çıkması beklenmektedir. Normal şartlarda uzun sürmezdi ama Sayın Cumhurbaşkanı’nın ülke dışında olmasından kaynaklı bir gecikme olmuştur.

   1. Necati bey yayinlandi 27 ocak 2017 tarihinde resmi gaztede ama bankalarin hala haberi olmamasi ilginc

 64. 2010 da Finansbank tan çektiğim kredi Artivarlik diye bir yere devrolmuştu. Su Şu an hala taksit ödüyorum maaşımdan kesilmek sureti ile. Fakat borç su an bankada görünmüyor. Sadece Üzerin e kayıtlı araçtan dolayı bankada haciz görünüyor. Bu durumda sicil affından yararlanabilir miyim

  1. Varlık şirketleride finansal sağlama kuruluşları olduğundan banka ile aynı statüdedir. Aracınızın kredisinden dolayı haciz görünüyorsa onu kapatmanız gereklidir. Eğerki varlık şirketine devredilmiş olan borcunuz arabanıza haciz koydurduysa önemli değildir. Af kapsamına gireceksinizdir. Siz taksitlerinizi düzenli ödemeye devam ediniz.

 65. Merhaba yaklaşık 7 ay önce tüm bankalara olan borcumu kapattım bügün maaş aldığım bankaya kmh açtırmak için gittim fakat borçları kapattığım halde hala üzerinizde kaptığım borç miktarı kadar risk göründüğü söylendi 7ay geçmesine rağmen sistemden düşmemiş nasıl bir yol izlemeliyim

  1. Burak Bey, geç ödemelerinizden dolayı ve mevcut borcun takibe girmesinden kaynaklı bir kara listeye düşme pozisyonu olmuş. Sicil affı çıktığı zaman sizde yararlanarak kredi kullanabileceksiniz. Normal şartlarda 5 yıl kadar o risk duruyor ama bu af sayesinde silinecektir.

 66. Necati Bey iyi günler benim bir bankaya şu an icrada olan bir borcum var ve yapilabdurnak için gittiğimde borcun yüzde 15ini peşin yatirmazsaniz yapılandırma yapamayız dediler. Istedikleri miktarı da yatıracak gücüm yok şimdilik ne yapmalıyım bu durumda ilginiz için çok teşekkürler

  1. Yapılandırma işlemlerinde bankalar kendi durumlarına göre işlem yapmakta olup kişiden kişiye değişen uygulamalar yapmaktadırlar. Tek çareniz başka bankaya başvuru yaparak %15 lik kısmı kadar redi çekmeye çalışmanız ve yapılandırma yapmaya çalışmanızdır. Borcun ödenmemesinden kaynaklı olarak icra işlemleri başlatılmıştır. Bu işlemler başlamadan önce başvuru yapmış olsaydınız yüzde 15 lik kısım sizden istenmeyecekti.

 67. Necati bey 2013 yılında kredim takibe düştü ama ertesi gün borç kapatıldı o tarihten buyana hiç bir bankaya borcum bulunmamakta 2015 yılının başında işe başladım 1 yıl sonra 500 tl kredi kartı gönderdiler 6 ay sonra limit arttırımı başvurusu yaptım 1000 tl oldu kartı aldığımdan beri düzenli ödüyorum tamamını yatırıyorum fakat maaş aldığım banka dahil hiç bir banka kredi vermiyor aynı zamanda birinci sınıf cafe işletmem var televizyonlarda reklamı çıkan bankaya internetten kredi başvurusu yaptım 2.000 tl kredi çıktı çektim yüklü kredi çıkmamasının sebebi nedir yeni çıkan yasadan bende yararlanabilecekmiyim

  1. Tugay Bey takibe düşen herhangi bir krediniz olduğu zaman kara listeye alınıyorsunuz. Bundan sonrada 5 yıl kadar bankalar size kredi vermiyor. Bu sicil affı sayesinde kolaylıkla kredi çekebileceksinizdir.

 68. Necati bey cok tesekkurler ederim .herkese cvp yazdiniz.cuma gunu sayin cumhurbaskanimiz geliyor haftaya pztsi sali cikar allahin izniyle

 69. şuanda findeks kredi puanı 403. kara listeye düşüp avukata ödeme yapıp kapattım dosyam kapalı 1 sene oldu bankalara borcum yok. yasa resmi gazetede yayımlandığında maaş müşterisi olduğum banka kredi verir mi devlet bankasına mı yönelmeliyim bordro ile.kara listeden af ile çıksakta kredi puanı düşük diye 20.000tl verir mi banka. şimdiden teşekkürler

   1. banka şube müdürüyle görüştüm kredi puanın değişmez kara liste silinmeyecekmiş sadece bu kayıtlara dikkate alıp almamak genel merkezin elinde olucakmış yasa bu şekildeymiş. düşük limitli kredi kartı alıp puanımı yükseltmem gerektiğini söylüyorlar yani herşeye sıfırdan başlamış gibi olucakmışız bu doğrumudur ? eğer ki sizin dediğiniz gibi olursa gelir belgesiyle maaş müşterisi olduğum banka kaç katı kredi verir maaş 1600 tl. kolay gelsin.

    1. Cem Bey, kara liste silinmeyecekmiş diye bir durum yoktur. Kredi Kayıt Bürosu tarafından kayıtlar yasa gereği temizlenecektir. Bankalar Birliği, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu gibi bir çok kurumla birlikte ortaklaşa çıkarılmış bir yasadır. Bu konuda tabiki bankalar kredi sicili bozuk olanlara kredi vermeye yanaşmayacaktır. Fakat bu konuda hükümet yetkililerinin açıklamalarına göre bankalara yaptırımlar uygulanacak. Kredi puanı değişmez doğrudur, bunuda yeni kullanacak olduğunuz kredinin düzenli ödemesiyle veya belirttiği gibi düşük tutarlı bir kredi kartı kullanarak ve zamanında ödemelerini yaparak yükseltmeniz mümkün olacaktır. 1600 Lira maaş ile ne kadar kredi verirler orası bilinmez ama minimum 15 bin ila 25 bin arasında bir kredi alabileceğinizi tahmin ediyorum.

     1. Neye göre konuşuyorsun ortada yasa var. Yasa açıkça diyor ki borcunu öde gerisi bankanın insiyatifinde. İnanmıyorsan aç Findeks ile görüş bak sana neler diyorlar. Boş yere vatandaşı kandırmayın!!!

      1. Zafer Bey keşke bu saçma sapan yorumu yazmadan önce benim yorumu yazma tarihime baksaydınız. Yasadan önce mi sonra mı, sizin kadar bilgimiz mevcut çok şükür.

 70. Merhaba Necati bey üniversite yıllarında kullandığım düşük limitli 2 kredi kartından dolayı avukatlık oldum ve hemen bütün borçlarımı kapattım.2013 yılından beri hiç bir bankadan kredi kartı ve kredi alamadım.son bir yıldır vadesiz hesabımdan otomatik ödeme talimatlarım var.kredi notum 575 den 1125 e yükseldi.telefon faturamın üzerine aldığım cep telefonu kredi olarak gözüküyor ve ödemelerim düzenli.sicil affı yürürlüğe girince 10000 tl kredi çekebilirmiyim? .bankalar sorun çıkarabilir mi?.3 yıldır aynı işyerinde sigortam asgari ücret üzerinden düzenli yatıyor.şimdiden teşekkür ederim.

  1. Mehmet Bey, sicil affının çıkmasıyla birlikte, gelir belgenizle bankaya başvuru yaparsanız 10 bin lira kredi kullanmanıza izin vereceklerdir. Takibe giren kredi kartından dolayı şuanda kredi kullanmanıza izin vermezler yanlız bu sicil affı sayesinde kesinlikle kullanmanıza izin vereceklerdir. 1125 kredi notuda iyi sayılabilecek bir nottur.

 71. Merhaba Necati Bey, bütün borçlarımı 2014 eylül ayında kapattım daha sonra 2016 yılının başlarında maaş aldığım bankadan kredi kartı aldım 2500 limitli sonra limit arttırımı yapıp 4950 yaptım, ekim 2016 sonlarında kredi kartı borcumun tamamını bankadan yapılandırdım şu anda 4 aydır yapılandırdığım kredi kartı borcumu düzenli ödüyorum, kredi notum 550 civarında kara listede olduğum için kredi çekemiyorum. Bu yasa çıkar çıkmaz kredi alabilir miyim ?

  1. Murat Bey, mevcut olan kredi kartınızın limitinin yüksek olması neticesinde, karalisteden silindiğiniz zaman sizden gelir belgesi ve kefil isteyebilirler. Bunun dışında kredi çekmek için başka bir sorun olmayacaktır. Yasa çıkar çıkmaz bankaların yapacakları işlemleri ve izlenimleri takip etmek gerekli. Çünkü her yasa, tüketiciyi korumak ve bankalara karşı güçlenmesini sağlamak amacıyla çıkarılmakta olup, bankalarda kendilerine göre yasaları yorumlayarak işlem yapmaktadırlar. Bunun neticesinde size kredi vermemeleri için bir gerekçe yoktur fakat dediğim gibi kendi kendilerine bahane üretebilmektedirler.

   1. Necati Bey, kredi kartımı kmh yapılandırma kredisi ile kapattım aktif bir kredi kartım yok şu anda sadece bu yapılandırma kredisine aylık 255 tl ödemem var onuda düzenli yapıyorum, onun dışında bankalara borcum yok, özel sektör çalışanıyım maaşım 1800 tl, bu yasa çıkarsa düşük kredi notuna rağmen kredi alabilirmiyim?

     1. Teşekkür ederim Necati Bey, inşallah dediğiniz gibi olur pek umutlu değilim ama bakalım hayırlısı artık.

 72. Selm ben selcuk ayoglu suan hic bir bankaya borcum yok hepsini odedim 3 yil oldu puanim 670 sadece turksele borcum var bu yeni cikacak olan yasada kredi ceke bilirmiyim tesekkur

  1. Selçuk Bey, yapılacak olan sicil affı ile çekmeniz mümkün olacaktır. Kredi notundan daha çok mevcut olan geliriniz bu noktada önemli olacaktır.

 73. merhab necati bey,
  ben 2014 yılında türk telokoma olan borcumdan icralık oldum maaşıma haciz geldi maaş kesintisi ile ödendi. E devletten bakıyorum dosya açık görünüyor. hukuk bürosunu aradığımda 452 tl borcun gözktüğü iş yerim tamamını ödemediği söylendi. Bankaya düzenli ödediğim kredim var . Bu durumda kara listedemiyimdir. Kredi çekebilirmiyim.

  1. Aylin Hanım maaş kesintisi ile ödenirken iş yerinden ayrıldıysanız ilgili işverende ödemeleri durdurmuştur. Veya yapılması gereken ödemeleri yapmamıştır. Bundan kaynaklı olarak borcunuz kalmış olabilir. Bunu ödemez iseniz kredi notunuz etkilenir ve düşer. Düzenli ödediğiniz krediniz sizin kredi notunuzu yükseltir. Sizin kara listede olduğunuz sanmıyorum. Kredi riskinizi ve kredi notunuzu öğrenmek için findeks kredi notunuza bakarak kara liste sorgulaması yapabilirsiniz. Ama belirttiğim gibi hali hazırda ödediğiniz bir krediniz var kara listede olduğunuz sanmıyorum.

 74. Mevcut maasiniz 1/4 u carpi aylik odenecek miktar esittir cekebileceginiz kredi tutaridir. Bu basit hesap .arti olarak sewgili arkadaslar kullamadiginiz hesaplari kapatiniz ayrica otomatik odeme talimati werirseniz kredi notunuz yukselecektir .kredi cekmek icin ortalama 800-1200 yeterli olacaktir ! Herkese hayirli kazanclar kismetse 30 ocak ta yayinlanir gibi.

 75. Necati bey merhaba oncelikle cok tesekkur ederim butun sorularq ivedilikle donus yapitiginiz icin. Benim durumum soyle universite öğrenci si iken 500 tl lik kredi karti basima bela oldu icralik oldum. 2016 ağustos da odedim bitti e devletten de silindi gitti. 5 aydir ozel bi sirkette calisiyorum maasim brut 2350 lira kkb puanim 647 20 bin tl cekme sansim nedir ?

  1. Maaşınıza oranla kredinizi çekmenizde bir sakınca olmayacaktır. Diğer yorumlardada belirttiğim gibi gelir belgeniz ile kredi başvurusu yapabilirsiniz. Tabi kara listeden silindiğiniz zaman.

 76. Kolay gelsin bu yasa sadece isyeri olanlar icin cikmis normal vatandaslar icin degil bilginiz olsun

 77. Sayin cumhurbaskanimiz fazla uzatmadan degerlendirip onaylayacaktir . Cuma gunu yurda donecek .insallah pztsi sali cikar .herkes sikismis durumda .

 78. Kolay gelsin tekrardan bugun resmi gazetede bddk ile ilgili bir haber var ama pek aciklayici degil acaba sicil affi cikti mi

 79. Acaba hala calisma mi war hukumetle bankalar arasinda bu sicil affiyla ilgili yoksa imza asamasinda mi necati bey ? Yani bir takim konular hala dusuluyor ve uzlasna sureci mi war ? Bukonuda bilgi werirseniz

  1. Sicil affı düzenlemesi meclisten geçmiştir ve imza için Cumhurbaşkanı’na gönderilmiştir. Onaylama işlemi için Cumhurbaşkanı’nın 15 günlük bir inceleme süresi vardır. Bu süre sonrasında belli olacaktır. Yani 15 gün içinde yayınlanması muhtemeldir.

 80. Cumhurbaşkanımız bu sabah geri döndü. Yarına Resmi Gazete de yayınlanmış olacak. Bilgilerinize.

 81. 18 ocakta mecliste gectigibe gore 01 subatta imzalayip 02 subatta uygulamaya gecer o zaman $€£¥~ 》》》 tesekkurler necati bey

 82. Necati bey ben 2014 yılında icralık oldum borcumü tek seferde kapattım fakat sicil bozuldu şuanda calisioyorum ziraat bankasında 15 bin TL kredi çektim ödüyorum ama kara listedé ismim var 3 icra takibi diye peki bu yasa çıkınca sicil temizlenirmi 4250tl maaşım var başka bankadan kredi cekebilecekmiyim

  1. Maaşınıza göre çıkacak olan sicil affıyla yeni kredi kullanabilirsiniz. Ortalama hesapla maaşınıza göre aylık toplam ödemeleriniz 1700 lirayı geçmeyecek şekilde çekebilirsiniz. Bu tutardan tabi mevcut kredinizin ödemesini düşmeniz gereklidir.

 83. Necati bey iyi akşamlar sorum şu ben garanti bankasıyla avukatlık oldum ama 2 sene önce borcumu kapattım şuan hiç borcum yok evkurla icralık bir dosyam var sadece bu bankaları veya kredi notumu ilgilendirir mi yani bana aa evkurla icralıksın dosyanı kapatmadan sana kredi veremeyiz mi derler yoksa sadexe bankalarla olusan sorunları kapsayan bi durum mu bu.

  1. Tolga Bey, kredi kayıt bürosu ağırlıklı olarak kredileri ve kredi kartlarının ödemelerine dikkat eder, elbetteki sicilinize, kredi notunuza kayıt altında olan herşey etki eder. Bunu ilerleyen zamanda uygulamayla görmek mümkün olur.

 84. necati bey ne zaman çıkacak bu yasa yoksa sümen altımı oldu resmi gazetede yayınlaması birde siz çok güzel cevap veriyorsunuz çok olumlu bakıyorsunuz herşeyede inşallah dediğiniz gibi olur benim hiç borcum yok ama kkb puanından dolayı alamıycak gibi hissediyorum veyada hemen yani kısa vadede alamayız gibi düşünüyorum yasa yürürlüğe girdiği an bankalarda izdiham olmayacakmı ve bu yasadan sonra bana kredi çıkmazsa hiçkimseye çıkmaz bunuda söyleyim çünkü sadece bir maaş kadar tutar yüzünden listeye girdim 2500 lira maaşım var bir lira dahi hiçbiryere borcum yok çıkacakmış gibi hissetmiyorum maaş aldığım banka dahi 100 lira bile vermedi bu zamana kadar yıllar geçmesine rağmen

  1. Ali Bey, kredi notu ve sicil, hesaplarda -1 TL bakiyeniz olsa bile etkilenir çünkü siciller bilgisayarlar sistemleri tarafından değerlendirilmekte ve kredi notu olarak verilmektedir. Meclisten geçen yasaya göre kara listelerin iptal edileceği ve bireysel, ticari herkese af geleceği şeklindedir. Sayın Başbakan tarafındanda belirtilmiş olan yasa varsa herkes uygulamak zorunda ibaresi bankaların uygulamalarda tüketicilere zorluk çıkarmasından kaynaklıdır. Sonuç olarak size kredi vermeleri gereklidir fakat bunu ilerleyen zamanlarda yasanın işleyişine göre yorumlayabiliriz.

   1. inşallah hayırlısı bende öyle düşünüyorum ama yanlış uygulama var aslında kara listenin kendisine dahi gerek yok ben evet 3 binlira yüzünden listeye düştüm ve ödedim benimde suçum yoktu devlet tarafından görevli yurtdışına gönderildim o dönemde telefonum türkiyede kaldığı yurtdışında kullanamadım için otomotik ödemede sorun oldugu için türkiyeye geldiğimde haberim olup direk ödedimden dolayı bu listeye girdim üstünden yıllar geçti bankalarda suçlu ben hayatımda kredi çekmedim ve bu adam 3 binlira için listeye girmiş 100 bin 200 bin yapsam tamam bi art niyet aranabilir ve bu adam yurtdışına devlet göndermiş bununda ispatı var biz bu adama en azından bin liralık kart verelim dahi demediler yıllardır yani aslında iyiyi kötüyü bu şekilde ayırt edemiyolar versinler bana yetki bak ben nasıl ayırıyorum art niyetli olan ile olmayanı iyi günler

 85. Ama şimdi mantık olarak bakarsak bankalar harici borcu olan ve avukatlık olan milyonlarca insan var kimi kredi cekip bunu kapatıyor kimi kredi kartından bu kara listeye düşsede düşmesede herkes icin gecerli yani bankaların baska bi dosyayı dikkate alması bana göre düşük bi ihtimal alırsa sacmalk olmazmı sizce 🙂

  1. Bankalar kayıtlı olarak ulaşabildikleri her değeri değerlendirir. Kredi kayıt bürosuda aynı şekilde çalışmaktadır. Tüketici adına kayıtlı ulaşabildiği her mali değeri değerlendirerek kredi notu vermektedir ve bu sistemler her geçen gün geliştirilmekte değişik kurum ve kuruluşların veritabanındanda bilgi çekerek çalışmaktadır. Sonuç olarak para karşılığı verilen kredi notu hizmeti sunulmakta olup, bu hizmet karşılığında bankalardan veya kişilerden para kazanmaktadırlar. Böyle büyük bir pazarı olan işi geliştirmek istemeleride gayet doğaldır. En güvenilir en iyi bilgiyi sunmaya çalışmaktadırlar.

 86. Son sorum necati bey yani kısaca sizce kredi verirlermi bana bankaya borcum yok ama evkurla dosyam var 1 tane şahsi fikriniz nedir şuan icin kredi notum 600 maasım 2 bin

  1. Tolga Bey, bana göre vermemeleri için bir neden yok ama yine belirtiyorum, bankalar her yasayı kendi keyfi kararlarıyla uygulamaktadırlar. Sicil affı Resmi Gazete’de yayınlandığında ve işlemler başlandığında bu sorunuza daha net cevap verebileceğim. Şu aşamada sorunuza cevap vermek güç.

 87. SAYIN CUMHURBASKANIMIZ TC KANUN HUKMUNDEKI 6770 SAYILI KANUNU ONAYLAMISTIR MADDE 33 GECICI MADDE (1)-1 YANI SICIL AFFINIDA KAPSAMAKTADIR .KAYNEK A HABER 27 OCAK 00:02 DA herkese hayirli olsun

 88. resmi gazetede yayımlandı hayırlı olsun. bakalım bankalar ne yapacak necati bey?

 89. Sicil affınını Resmi Gazete’de yayınlanmış hali konunun en altına eklenmiştir. İlerleyen süreçte bankaların kimlere kredi veya kredi kartı verip vermeyeceğini daha açık görmüş olacağız.

 90. Sewgili arkadaslar bugun itibari ile sabah 09:00dah halkbankasi ve isbankasini aradim herhangi bir teblig gelmedi bize dediler ama subeye gitmedim henuz gidip soran daha onceden odeme performansi kotu old icin kara listeye alinip maas bordurosu ile kredi ceken arkadaslar war ise bilgilendirebilirlerse sewinirim herkese saygilar . Tesekkurler necati bey

  1. Ferdi Bey, yasayla ilgili olarak bankalar genel müdürlüklerinde bir toplantı ve istişare ederek durumu bütün şubelerine bildireceklerdir. Buda bir kaç gün süre alacaktır. Bilginize.

 91. Merhaba Necati Bey sicil affı resmi gazetede yayınlandı. Benim anladığım kadarıyla kredi veya kredi kartı vermek tamamen bankaların insiyatifine bırakılmış. Tamamen bankalara fırsat verilmiş.

  1. Kesinlikle yasanın ucu açık bırakılmış fakat, sonuç olarak para kazanacak olan bankalardır. Her verdikleri kredidi hatrı sayılır paralar kazanmaktadırlar. Bence çok kasmadan işlemleri yapacaklar. Tabi adamın bir sürü kredi kartı borcu vardır, kredi borçları vardır, ödemesi mümkün değildir, bunlar için birşey yapacaklarını pek sanmıyorum. Ama yıllar önce borcunu kapatmış, bankalara borcu olmayan tek suçunun kara listeye girmiş olan kişilere bankaların kredi vermeye yanaşacağını tahmin ediyorum. Hayırlısı ile uygulamaya konulduğu zaman hep birlikte yasanın uygulanışını takip edebileceğiz. Tabi aldıkları sonuçları arkadaşlarımızda yorumlarıyla paylaşırlarsa binlerce kişi faydalanmış olur.

 92. necati bey avukatlık olan 2000 lira borcumu geçen ödeme yaparken hepsini kapatırsan faydanabilirsin avukat dedi. doğru mu? ayrıca mevcut kredim var 10000 civarında ödeme yapıyorum düzenli esnafım 20000 kredi çekebilir miyim

  1. İlhan Bey siz borcunuzu bir şekilde ödeyin, devletimiz arkanızdadır. Sonuç olarak bu yasa sizin gibi kredi çekmekte güçlük çeken esnaflarımızı düşünerek çıkartılmıştır. Banka mevcut olan kredi notunuza ve gelirinize bağlı olarak kredi verebilecektir.

 93. verdiğim linkte ne hikmetse yine aynı tarihte yürürlüğe girdi bu yasada ve yine aynı şekilde maddesi direk otomatik silecek risk merkezi ama bankalar kendi kayıtlarını silmeye bilir zorunluluk yok arkadaşlar. sıkıntı yaşadığımız bankadan uzak durmak en iyisi.

 94. iyi günler. benim bankaya kredi borcum vardı. takibe düşmüş sabah bankaya gittim yapılandırdım. sicil affından bende yararlanabilirmiyim ?

   1. size yazmadan önce bankadaki görevliyle görüştüm. takip yapılandırması olduğu için yararlanamazsın dedi. bende şaşırdım size sormak istedim. teşekkür ederim.

    1. Mustafa Bey, hangi banka ile görüştünüz tam bilmiyorum ama sonuçta yeni çıkmış bir yasa var ve neye göre size takip yapılandırmasının sicil affından yararlanamayacağını belirttiler bilemiyorum. Siz affın bankalarda uygulanmaya başladığında başvurunuzu yapınız. Sonuç olarak kredi veya kredi kartı verip vermeme bankanın kendi insiyatifine bırakılmıştır. Birisi vermezse başkası size kredi verecektir.

     1. Necati bey benim kredimde takip yapılandırması. Bence sicil affından yararlanabiliriz.Ancak hemen kısa sürede kredi vermezler.

 95. Resmi gazeteyi bende inceledim.Geciken kredi vb ödemeleri kapatan veya yapılandıranlar için sicil durumu dikkate alınmayabilir demiş.Biraz ucu açık bir madde.Bakalım hayırlısı artık.

 96. bu sabah cep telefonundan mesajla puan sorguladım findeks kredi notu puanım 0 dan 596 ya çıkmış tesadüf mü yoksa direk sildiler mi ? rapor alan var mı?

 97. Bence bu yasaya uyacak banka olmayacaktır. Gerekli gördüklerinde eski kayıtları dikkate alacaklardır yasa bu yani anlayacağınız bankanın insiyatifine kalmış kredi verip vermemek büyük ihtimalle de eski kayıtları bahane edip elimiz boş ve hayal kırıklığı içinde bankalardan ayrılacağız. Kayıtları dikkate almamaları için zorunluluk olmalıydı yasa içerisinde. Hayırlısı artık benim umudum yok açıkçası.

 98. 28.01.2009’da çıkarılan sicil affından sonraki süreç;
  ”2009 yılında kara liste ile ilgili bir sicil affı uygulanmıştı ve birçok müşterinin kara listeden adı çıkarılmış olmasına rağmen adı çıkarılan müşterilerin isimleri sistemde görülmeye devam etmekteydi. Fakat çıkarılan sicil affı sadece Merkez Bankasının kayıtlarını kapsıyordur. Bu nedenle KKB de ki kayıtları duran müşteriler isimlerinin sorgulamasını yaparken merkez bankasından silinmiş olmasına rağmen KKB de saklı bulunduğu için kara listede görünüyorlardı.”

 99. Necati Bey,

  2013 yılında kanuni takip e düştüm eve gelen bildirim sonrasında borç hemen kapatıldı,
  iş bankasına olan hiçbir borcum olmadıgını bilgisinide müşteri hizmetlerinden aldım hiçbir işlem yapmadan kara listeden düşecek miyim ?

 100. biraz önce herhangi bir bankaya kredi başvurusu gönderdim olumsuz yanıt geliyor halen.

  1. Burak Bey, SMS kredi başvurusu veya internet üzerinden başvuru yapmadan, gelir belgeniz ile birlikte bankaya giderek başvuru yapmayı deneyiniz. Çünkü sistemler şuanda otomatik olarak size red cevabı vermektedir. Borcu olmayanlara bankalar kredi vermeye yanaşacaklardır. Büyük sıkıntı olacağını sanmıyorum.

 101. Kart,kredi alamadım kara listedeyim alamıyordum aralık 1 de yapmışım 0 idi. şimdi bugün yaptım 596 olmuş yeni yıl itibariylemi oldu yoksa sicil affımı anlamadım rapor alan arkadaşlardan notu değişenlerden bilgi bekliyorum

 102. Aytac bey cep telden nasil ogrenebiliyoruz notu ? Ben tcell faturali hat kullaniyorum

 103. Arkadaslar onceden borcu olupta kaoatan ve kara listede olan arkadaslardan kredi cekebilen oldu mu hangi bankadan ne kadar cekti ? ?

 104. tc kimlik numarası boşluk doğum yılını 1122 ye gönder değişim varsa beni de bilgilendirir misiniz?

 105. Halkbank hesabınız varsa mail adresinize ücretsiz bir biçimde findeks raporunzu gönderiyorlar.
  İnternet bankacalığına girip başvurular kısmından başvurun kayıtlı mail adresinize gün içinde gönderiyorlar. Bildiğim kadarıyla diğer bankalar ücret talep ediyorlar.

 106. Aytac bey ben tum borclarimi 2016 haziranda kapatmama ragmen Son 12 ay icerisinde gerceklesen kanuni takip dolayisiyla hesaplanamamistir. Bilgi almak icin 4444552 B002 bu cevap geldi .ogleden sonra bi bankaya gidip sorucam.maas 4000 icra haciz yok .maas aldigim banka garanti son 1 ayda basvurulariniz olumsuz yanitlandigi icin veremeyiz demisti .en son olumsuz basvurudan 1 ay sonra deneyelim demislerdi. Sacma bi is var ama.necati bey siz nedersiniz bu konuya ?

  1. Ferdi Bey, findeks kredi notu sorgulama işlemlerinde takibe girmiş kredisi olanların notu çıkmayabilir. Zaten mevcut çıkarılmış olan sicil affı kanununda da kişilerin sicilleri dikkate alınmadan kredi veya kredi kartı verilebilir denmektedir. Sizin borcunuzun olmadığını, takipten dolayı kara listede olduğunuzu göreceklerdir ve kapanmış borcunuza istinaden, bankaların uygulama biçimine göre kredi alabileceksiniz veya alamayacaksınız. Bunuda ilerleyen süreçte bankaların tüketicilere karşı alacak oldukları sicil affı düzenlemesi tavrı ile görebileceğiz.

 107. selam ben icralıktım ama dört ay önce kapattım borcum kalmadı hiç bir bankaya fakat kredi notum 543 bi kaç bankaya baş vurdum vermedi şimdi yasa gazetede çıktı baş vursam kredi alabilirmiyim

  1. Hasan Bey, bir kaç gün geçmesini beklemeniz gereklidir. Yasanın Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra gerekli yazıların banka şubelerine gitmesi gereklidir. Yani sicili nasıl olana kredi verileceği, verilmeyeceği gibi konularda bankalar kendi kararlarını alarak uygulama için şubelerine bildireceklerdir.

 108. Simdi findeksi aradim son 1 yilda takip te oldugum icin notunuz hesaplanmaz dedi bu cok sacma geldi

 109. 2 bankaya başvuru yaptım 2’si de reddedildi. merkez bankasından bize bir bildirim olmadı diyorlar. sonuç alabilen var mı?

  1. Kağan Bey, diğer yorumlarımda da belirttiğim gibi bankalara gerekli yazıların yani talimatların gitmesi için birkaç gün zaman geçmesi gereklidir. Ondan sonra ilk sorgulama yapmanız gereken bence devlet sermayeli bankalardır.

 110. Merkez bankasından bildirim bankalara hemen yapılmaz en az 15 gün sonra yapılır.

   1. 28.01.2009 yılında resmi gazetede yayınlanan sicil affı ile ilgili Merkez bankasından bildirim bankalara 17.02.2009 tarihinde gönderilmiştir. Bugün yayınlanan sicil affıda aynı şekilde olacaktır.

 111. 2005 yılıda finansbanka 1000 tl kalmıs bır borctan dolayı.15000 tl icra dosyası olusturan final varlık şirketine mahkeme yoluyla itirazda bulundum.dosya takıpsızlıkten düştü.ama telefon tacizine devam ediyorlar.bu af kapsamındandan dolayı finans banka gıdıp ana para 1000 tl uzerınden yapılandırma yapmayı istesem kabul ederlermi NECATİ OZKAN BEY. olurmusunuz

  1. Mesut Bey, takibe girmiş kredi borçları yapılandırma yapılamamaktadır. Bunu sizi arayan kişilerle çözmeniz gereklidir. Varlık şirketine borç aktarılmıştır.

 112. Necati bey 15 gun mu bekliyecegiz bu dogrmu ilk olarak vakifbank ve halkbank mi denenmeli.suan bordrom hazir 4000 maas icra yok . Sizcebugungidip denemem zararli mi olur . Dediginiz gibi arkadaslar sakin netten cepten basvurmayin direk subeye giderek yapin yoksa kredi notu denen lanet sey dusuyo

  1. Kredi notu başvurusu yapılıp rededilirse, kredi notunun düşmesine neden olabilmektedir. Bir kaç gün bekleyin Ferdi Bey, yasa tam olarak ortaya çıksın sonra kredi başvurunuzu yapınız.

 113. Necati Bey,

  en kolay kredi veren devlet bankası hangisidir? Ona göre başvuru yapacağım.

 114. Arkadaşlar merhaba,
  Benim avukat yapılandırmasında olan bir kredim var.Dolayısıyla kkb puanım hesaplanmıyor.
  Bu durumu Findeks i arayıp sordum.Borç bittikten sonra puan hesaplanabilirmiş.
  Yeni yasa ile ilgili olarak ‘riskiniz göze alınmayacak’ dedi. Yani şu banka istersen eğer yasal takip dahi olsa size kredi veya kredi kartı verebilecek.

 115. 2013 yılında avukatlık oldum 4 bankaya hepsinde 2 ayda kapattım zabıta olarak çalışmaktayım kredi puanım 900 bu sabah saat 10 da fibankaya bordrom ile başvuru yaptım saat 14.20 de 10 bin TL lik kredim onaylandi

 116. Necati Bey Merhaba,
  2 yıl önce 4 farklı bankadan kredi kartları yüzünden takibe alındım ve aynı ay içerisinde bütün takipteki borçlarımı kapattım bankalardan borcu yoktur yazısıda aldım. Maaş aldığım bankaya kredi başvurusu yaptığımda kara listede olduğumu ve 5 yıl beklemem gerektiğini söylediler. Findex üzerinden kredi notumu sorguladım 544 çıktı Sicil affı yasası uygulamaya geçtiği takdirde bu aftan yararlanıp, kredi notum düşük olmasına rağmen kredi çekebilir miyim ? Teşekkürler.

  1. Emre Bey, düşük limitli bir kredi kartı talep edip alabilirseniz, kredi notunuz kartınızın ödemelerini düzenli yaptığınız zaman bir kaç ay içinde 1000’leri geçecektir. Bunu yapmadığınız takdirde sicil affından yararlanabilirsiniz fakat bankalar bu yasayı kendilerine göre yorumlayarak size kredi çıkartmaya bilirler. İlerleyen zamanda yorumları takip ederek, konu hakkında güncel bilgi sahibi olabilirsiniz.

   1. necati bey sorun orda zaten puan yüzünden kredi kartı vermiyolar kredide vermiyolar nasıl yükselticez puanımızı affın ne önemi kaldı o zaman borcu olmayana versinlerki puan yükselsin puanı düşük kişi zaten alamadığı için yükseltemiyor

    1. Ali Bey zaten bu kredi sicil affının çıkma nedenide sizin gibi kredi kullanımı kapanmış kişilerin önünün açılması ve gelişen ülke ekonomimize katkı sağlamanızdır. Sizin belirttiğiniz durumdan, hükümet yetkilileride şikayetçi olup ilerleyen zamanda yaptırım kararları alabilirler.

 117. Necati Bey, maalesef kredi kartı başvurularım bile red ediliyor, bu yüzden kredi notumuda yükseltemiyorum yasa formalite anladığım kadarıyla yine bankaların insiyatifine kaldık yani.. Yazık bu milletin hali ne olacak yasa çıksa bile illaki bir yerden bir engel çıkıyor vatandaşın karşısına, bankalara kaldıysak işimiz çook zor maalesef ne anladık sicil affı yasasından 🙁 🙁 5 yıl mecburi beklemeye devam yada tefecilere bulaşacaksın sicil affı falan hep hikaye boşuna kimsede umutlanıp sonradan üzülmesin. çıkan sözde yasayı banka hayal kırıklığı olarak bizlere sunacaktır. İyi günler dilerim.

 118. Necati bey fındexle rısk merkezıyle ve bankayla görüştüm rısk merkezı eskı kayıtların sılınmeyecegı bankalar ısterse bunu gormezlıkten gelecegı denıyor bu nasıl sicil affı yada ismi beden sicil affı başka bi isim bulmaları gerekirdi

  1. Erhan Bey, sonuç olarak siteminizde haklısınız, bir yorumumda belirttiğim gibi bence bir çok banka belli kriterler yani eski borcu olmayan yada 600 kredi notu üstü olan gibi kriterler belirleyerek kredi verme işlemleri yapacaklardır.

 119. Nadil bir sewdaya dustuk biz boyle ya. Borcu kapatiyosun hala acik gozukuyo bazi banka acikgoruyo bazisi kapali. Sacma bi sistem kardesim haciz dairelerinin bi ortak sistemi olsa daha iyiolur sanki

  1. Ferdi Bey, bankalar hem kendi sistemlerini hem kredi kayıt bürosunun tuttuğu verileri dikkate alırlar yani saniyeler içinde bir çok veriye bakabilirler. Onlarada genel merkezleri tarafından talimatlar verildiği için bu talimatları uygularlar. Zaten bankalarda krediyi onaylayan kişiler bellidir. Her önüne geleni banka şubesinde kredi vermeye yetkilendirmezler. Özel seçilen ve kişinin sicil analizini iyi yapabilen kişiler kredi onayı vermektedir. Yani bankadan bankaya farklılık göstermesi diye bir durum yoktur. Hepsinde aynıdır fakat bazı kriterleri bir banka dikkate alırken, başkası o kritere uymadan kredi çıkartabilmektedir. Buda tamamen bankaların genel merkezlerinde alınmakta olan kararlar neticesinde belirlenmektedir.

  2. Aynısı benim de başıma geldi .Borcum yoktu ama Garanti Bankası sisteminde borç var diye bana kredi vermiyorlardı bende borcumun olduğu icra dairesine gittim borcumun olmadığına dair kapalı zarf içerisinde mektup aldım onu Genel müdürlüğüne gönderdim 1-2 içerisinde Garanti bankası sisteminden düştüler şuan için sorun yok sende aynısını yap

 120. necati bey merhaba

  sicil affı resmi gazetede yayınlandı..bundan sonraki süreç nasıl olucak….

  1. Çınar Bey, bundan sonraki süreçte, Bankalar Birliği Tarafından ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu tarafından bankalara gerekli tebliğler yapılacak ve ulaştırılacak. Bundan sonrada bankalar kendileri alacak oldukları kararları şubelerine iletecekler. Yani olumlu yada olumsuz olarak bankalar ilerleyen haftalarda işlemlerini yapmaya başlayacaktırlar.

 121. Necati bey orda diyorki bankalar isterlerse dikkate almaya bilirler yani şunu sormak istiorum resmi gazetede yayınlandktan sonra hic kredi kartı kullanmamış gibi bir sicile dönüşmüyomuyuz yoksa hersey görüncek ama banka isterse verir kanunumu bu

  1. Aynen belirttiğiniz gibi Tolga Bey, yanlız kredi sicillerinin kara listeden iptali olacaktır. Yani kara listede olanların çıkarılarak birer kredi notu olması sağlanacak.

 122. necati bey benim polsana olan kredi taksitini ertelettim 2 ay için yani bu aydan itibaren kesmeyecek polsan dahil kesinti sonu maaşım 3170 polsanı katarsam 3760 lira olacak ben daha öncede yazdığım gibi maaş aldığım bankadan takipteyim ama düzenlice ödüyorum şimdi ayın 15 inden önce mi maaş aldığım bankadan kredi çekeyim yoksa 3760 maaşım bodroya yansıyınca 15 inden sonra mı çekeyim sicil affından faydalanmak için çekeceğim tutar olursa 70 ile 76 bin arası 22 katına kadar veriyor normal müşteriyede bizlere nasıl olur bilmem bir fikrtinizi alabilirmiyim (hem belki sistemlerinde maaşım hemen 3760 ı görmeyebliir bodroyu alsam öyle gitsem olur mu)

  1. Feyzullah Bey, yaptığım kaba taslak hesaba göre maaşınız 70 bin civarı ve 48 ay vadeli bir kredi almanıza müsaittir. Kredi sicilinizde mevcut bir icralık durum yoksa ve kredi notunuzda az riskli seviye civarlarındaysa, istemiş olduğunuz krediyi almamanız için neden yoktur.

 123. Arkadaşlar daha önce 2009 yılında çıkarılan sicil affı ile ilgili yasa çıktıktan sonra bankalara gidenlerde aynı durumdalarmış. Sicil affı yasasına hiçbir banka uymuyor kendi politikalarını uyguluyorlar milleti yine mağdur ediyorlar yasaya rağmen. Saygılar.

 124. doğru söylüyorsunuz kredi notum 132 i ama banka çıkan yasaya göre bakmaz sicil notuna diye düşünüyorum ne dersiniz.

  1. Kredi notunuzun düşük olması ödemelerinizi düzenli yapmadığınızı göstermektedir. Kredi notu düşük olduğu için banka kefil veya teminat isteyebilir.

 125. Gecmiste sikinti yasadiginiz bankalara sakin gitmeyin , hatta maas aldiginiz bankanin asli subesine gidiniz oda bi ihtimal.maas bankam in farkli subesi bile sallamadi garanti bankasi .wakifbank a gittigimde 2016 da zirratbank dan cektigim krediyi 70 binlik ve kmh i gordu. Kapatirimama ragmen .guncellettirin dedi onu yapicam. Finans bank 50 baswurun olmus dedi t cell faturali hat uzerine aldigim telleri gordu vermem dedi ! Yasadanzaten haberleri bile yok . Yaptirim da yok . Hicbir borcum yok 800 puanim war hepsi sahtekar hepsi !!! Maasim da4000 istedigim 20,000 idi.necati bey ne yapabiliriz yardim !

 126. 2014 yılında kredi kartı ödemesi yüzünden avukatlık oldum icra işlemi uygulanmadan borcumu kapadım. Ama kara listeye girmiş oldum. Bu yasadan yararlanmam için bir işlem yapmam gerekiyor mu ? Şuan borcum yok

  1. Evren Bey, herhangi bir başvuru yapmadan, bir kaç hafta sonra yasanın tam uygulanmaya başlandığında hangi banka müşterilerine yasa kapsamında kredi verirse başvuru yaparak kredi alabilirsiniz.

 127. borcunu daha önceden ödemiş ve hiç borcu olmayan kişiler bu yasadan yararlanabilir mi

  1. Borcu olmayıp, kredi notuda iyi olan kişiler kesinlikle kredi çekebilecektir. A bankası vermesse B bankası verecektir. Önemli olan kredi verebilecek bankayı bulmak ve almaktır. Bunuda diğer yorumlarda belirttiğim gibi işlem hacmi az olan bankaları tercih ediniz.

 128. Bankalar puan düşükse kredi vermeyebilir bu resmen bi saçmalık yav hu arkadaş adam zaten ürün kullanamamş nasıl puan yükseltsin vereceksin ki puanı yükseltsin bence en mantıklı olan özel bankalardan uzak durun arkadaşlar devlet bankasına gidin hiç olmazsa ben yasadan yararlandın bana ürün vereceksin ki benimde puan yükseltme imkanım olsun deme hakkınız olabilir haksızmym necati bey

  1. Doğru haklısınız Tolga Bey, yanlız puan yükseltmek için çok düşük yani 250 liralık veya 500 liralık kredi kartı talep edin, bu talebide maaş aldığınız bankaya yapın. Yine kredi kartı vermediyseler, maaş hesabınıza esnek hesap tanımlayın yada tanımlatın ve bunu her ay bir kısmını kullanıp ödeyin bu şekilde kredi notunuz bir kaç aya hızla yükselecektir.

 129. 2009’daki 28 ocakta çıkan yasaya bankalar birliğinin açıklaması aşağıdaki gibidir.
  Ancak o yasa da açıkça siciller silinecektir diyordu, bunda dikkate alınmayabilir ibaresi kafa karıştırıcı olmakla birlikte ben silineceğini düşünüyorum aksi durumda yasanın bi anlamı kalmaz.

  Kamuoyu Duyurusu
  17 Şubat 2009
  Sicil Affı Hakkında
  1. Sicil Affı Kanunu’nun amacı nedir?
  Kamuoyunda Sicil Affı Kanunu olarak da adlandırılan, Karşılıksız Çek ve
  Protestolu Senetler İle Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların
  Dikkate Alınmaması Hakkında 5834 sayılı Kanun’un amacı; ödeme tarihi
  Kanun’un yürürlüğe girdiği 28 Ocak 2009 tarihinden önce olup da; kullandığı
  nakdi ve gayri nakdi kredinin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari
  faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin
  karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına
  ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nezdinde tutulan
  kayıtlarının, bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce veya bu Kanun’un
  yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde ödenmesi veya yeniden
  yapılandırılması halinde borcun tamamının ödenmesini müteakiben TCMB
  nezdinden silinmesidir.
  2. 5834 sayılı Kanun uyarınca TCMB nezdindeki olumsuz kaydımı nasıl
  sildirebilirim?
  5834 sayılı Kanun uyarınca, TCMB nezdindeki negatif nitelikli ferdi kredi ve kredi
  kartları, karşılıksız çekler ile protestolu senetler kütüğünde yer alan ve ödenmesi
  gereken tarih 27 Ocak 2009 ve öncesi olan kayıtlardan ödenmiş olanlar hemen
  silinmiştir.
  Ödenmemiş olanlar ise, borcun en geç 28 Temmuz 2009 tarihi bitimine kadar
  ödenmesi veya yeniden yapılandırılması durumunda borcun tamamen
  ödenmesini takiben, ödemenin bankalarca TCMB’ ye bildirildiği tarihte/dönemde
  yazılı müracaata gerek olmaksızın silinecektir. Dolayısıyla, hakkında olumsuz
  kayıt bulunanların bunları sildirmek için TCMB’ ye müracaat etmelerine
  gerek bulunmamaktadır.
  3. TCMB nezdinde olumsuz kaydım bulunup bulunmadığını nasıl
  öğrenebilirim?
  TCMB tarafından, karşılıksız çek, negatif nitelikli ferdi kredi ve kredi kartları,
  protestolu senetler, kredi limit ve risk bilgilerine ilişkin verilerle ilgili olarak, yazılı
  bir dilekçe ile başvuruda bulunulması kaydıyla gerçek ve tüzel kişilerin sadece
  kendilerine ait bilgi talepleri karşılanmaktadır. Başvuruya ilişkin açıklamalar
  TCMB internet sitesi http://www.tcmb.gov.tr/bilgiedinme/ adresinde yer almaktadır.
  4. Olumsuz kayıtlara ilişkin ödemelerin bildirilmesinde hata yapılmış
  olması halinde nasıl düzeltilecektir?
  İlgili mevzuat uyarınca, ferdi kredi ve kredi kartı, protestolu senet ve karşılıksız
  çeklere ilişkin borçlarla ilgili ödeme bildirimlerinin bankalarca yapılması
  gerektiğinden, bu bilgilerin bankalarca TCMB’ye iletilip iletilmediği veya hatalı
  iletildiği hususunda tereddüt edilmesi halinde, ödeme bilgisini TCMB’ye
  göndermesi gereken bankalara başvurularak bilgi alınabilir.
  5. Bankalara yapılan başvuruların sonuçlanmasında TCMB’ nin bir yetkisi
  bulunmakta mıdır?
  Kredi, kredi kartı veya çek verilmesi talebiyle bankalara yapılan başvuruların
  sonuçlandırılması, talepte bulunulan bankaların kendi iç düzenlemelerine göre
  2
  belirlenmektedir. Sistem içerisinde TCMB’nin işlevi, bankalar tarafından
  yapılan bildirimlerin birleştirilerek bankalara duyurulması ile sınırlı olup,
  TCMB’ ye kanunla verilen görev ve yetkiler gözönüne alındığında, bankalara
  yapılan başvuruların kabulü veya reddi hususunda TCMB’nin yasal olarak bir
  yetkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla, kişilere çek, kredi kartı ve kredi verilip
  verilmemesi kararı talepte bulunulan bankaların tasarrufundadır.
  6. TCMB nezdindeki olumsuz kayıtların, bankalara yapılan başvuruların
  değerlendirilmesinde dikkate alınma gerekçesi nedir?
  Bankacılık Kanunu ve ilgili yasal düzenlemelere göre bankalar, tasarruf fazlası
  olarak halktan topladıkları paraları (mevduatı), tasarruf açığı olan gerçek ve
  tüzel kişilere kullandırmaktadır. Bu çerçevede, bankaların faaliyetlerinden dolayı
  üstlendikleri risklerin doğru olarak ölçülebilmesinin ve iyi yönetilmesinin
  sağlanması için alacakların zamanında ve eksiksiz tahsil edilebilmesi esastır.
  Bankaların, verecekleri krediyi, vadesinde faizi ile birlikte nakden tahsil etmek
  zorunda olmaları ve bunun sağlanamayacak olması halinde ise banka
  görevlilerinin ağır hapis ve para cezalarına tabi tutulmaları nedeniyle, özellikle
  kredilendirme işlemlerinde kişilerin/firmaların geçmişteki ödeme
  performanslarına bakılması doğal ve gereklidir. Bu yüzden bankalar, kredi talep
  edenler hakkında TCMB kayıtlarından ulaşabildikleri ve kendi belirledikleri
  sürelerle nezdlerinde tuttukları her türlü bilgi ve belgeyi kullanmak
  durumundadırlar. Başvuruda bulunanlar hakkında TCMB nezdinde olumsuz
  kaydın bulunması bankaların kredi değerlendirme kriterlerinden sadece birisi
  olup, TCMB nezdinde olumsuz kaydın bulunmaması hali, kredi tahsis edilmesi
  için tek başına yeterli değildir.
  7. 5834 sayılı Kanun kapsamında TCMB nezdindeki olumsuz kayıtları
  silinen gerçek veya tüzel kişilerin, kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve
  diğer talepleri, bankaların kendi nezdlerinde tuttukları kayıtlar gerekçe
  gösterilerek reddedilebilir mi?
  Anılan Kanun uyarınca TCMB nezdindeki kayıtların silinmesinden sonra,
  bankalarca yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde
  silinmiş kayıtların dikkate alınmayacağının belirtilmiş olması nedeniyle,
  bankaların söz konusu silinmiş kayıtları gerekçe göstererek çek karnesi ve kredi
  başvurularını reddetmeleri haksız fiil oluşturacak ve Kanun’a aykırı olacaktır.
  Bununla birlikte, Borçlar Kanunu’nun sözleşme serbestisi hükümleri
  çerçevesinde, bir kredi talebinin değerlendirilmesi aşamasında kredi politikaları
  ve risk yönetimi açısından hangi kriterlerin kullanılacağı ve bu kriterlere bağlı
  olarak kredi talebinin karşılanıp karşılanmayacağı kararı başvuruda bulunulan
  bankanın yetkisinde bulunmaktadır.
  8. TCMB tarafından silinen kayıtların bankalar tarafından silinme
  zorunluluğu var mıdır?
  TCMB tarafından silinen kayıtların bankalar tarafından da silinmesi hususunda
  Kanun’da bir zorunluluk bulunmamaktadır.
  Bilgilerinize sunulur.

  Saygılarımızla,
  Türkiye Bankalar Birliği

  1. çok faydalı biir paylaşım olmmuş ancak bu yasada böyle biir açıklama yok inş.işimizi yokuşa sürmezler

 130. Merhaba necati bey.benim kredi notum 1288 sicilimde en olumsuz durum 3 ödeme gecikmesi yazıyor cok onceden (1_2 sene) kkb notunda 1.sorum şu bu silinecek ve notum dahada yükselecekmi?Ayrıca ben geçen sene 11.ayda 143 basvuru yapmıştım,hepsi red olmuştu.şuanda kredi çekemiyorum çok sık başvuru yaptığım için.2.sorum şu,bu olumsuz başvurularda silinecekmi?yada nezaman silinir? ne yapmam lazım?acil lütfen

  1. Ali Bey, diğer yorumlara verdiğim cevaplardada yazdığım gibi her başvurunuz rededilince kredi notunuz düşmektedir. Sizin kredi notunuz gayet iyi ülke ortalamasında sayılır. 3 ödeme gecikmesi okadar önemli bir durum değildir. Bu durum silinmeyecek, bankalar size kredi verebilmekte özgür bırakıldı. Yani çok sık kredi başvurusu yapmadan, bankaya giderek ilgili kişiye danışarak sormanızda fayda vardır. Yani başvuru yapmadan önce yoklama yapınız. Birde çok kredi veren bankalardan uzak durunuz. Bu bankalar biraz daha sağlam tüketiciyi seçmektedir.

 131. bugün itibariyle sicilimin temizlenmediğ 7 takibimin olduğu 550 puanla işb.red cevabı aaldım.fiyasko ve hayal kırıklığı

  1. Erdi Bey, yazdığımız yorumları keşke okusaydınız. Yasa daha bugün yayınlandı. Sizin kredi notunuza göre baktığımızda, bankalara borcunuz yoksa kredi verilecektir. İşlem hacmi az olan bankalara kredi başvurusunda bulununuz tabi yüksek tutarlarda başvuru yaparsanız çıkmaya bilir.

 132. Necati bey pardon bu 3 gecikme silinmiycek oylemi?birde bu 143 basvuru silinecekmi sicil affiyla beraber.yada nezaman silinir?bu yuzden krediniz red uyor diyo bankalar basvurun cok diyor.ne yapmam lazim

  1. Ali Bey inanın 143 başvuru yapıpda red alan ilk defa birisini duyduğum için çözüm yolu ne olabilir açıkcası bir fikrim yok. Bu konuda bankaya ne yapmam lazım diye sordunuz mu acaba? Onlar size daha net bir cevap verebilirdi.

 133. Necati bey gecen gun işbanka sordum kredin red oluyo çünkü basvurun çok 143 tane bu yuzden sistem otomatik red ediyo diyor.3 ay önce 15 bin çekmiştim onu oduyorum sıkıntı yok.banka kredi verilir normalde sicilin temiz 10 bin filan alabilirsin ama 143 basvurun var ve hepsi olumsuz olmuş üst üste basvuru yaptığın için red oluyo deniliyor.bu basvurular nssil silinir.yada bu yasa ile silinirmi içeriği ne

  1. Kredi kayıt bürosunun sitesinde itiraz formu var buraya yazarak durumu bir bildirin isterseniz onlar size çözüm yolunu ve ne yapmanız gerektiğini belirtirler. Siz kredinizi düzgün ödemeye devam ediniz, kredi notunuz yükselsin. Kredi başvurularınında illaki bir iptal yolu vardır, bu konuda 444 4 552 nolu hattan yardım isteyebilirsiniz.

 134. arkadaslar necatı beyın de dedıgı gıbı bankaların kendı aralarnda karar alıp subelere gereklı talımatları vermelerını bekleyelım . bugun ısbankasnda calısan arkadasımı aradım oda haber bekledıklerını soledı . duruma gore ıstısare edıp her banka kendı mısyonunu uygulayacktr. devlet bu yasa ıle bankaların yolunu actı. normal sartlarda devletle bankların anlasması oldugu ıcın kara lıste ye gıren kısıler vs… banklar ısteselerde kredı veremıyorladı devlet bunun ııcn bı nevı bankalara yol actı . ” sen ıstedıgıne kredı ver ” . dıyorlar bı nevı . bence cok olumsuz dusunmemek lazım cunku yasa belkı dırek kara lısteden bızı sılmıyor ama devlet engelı ortadan kalmsı oluyor . bence bu da guzel bı ımkan . daha once yasal takıbe gırmıs kısıler ılk 1 yıl ıcerısınde zaten kredı notu hesaplanamıor . benım tavsıyem kredılı urun kullanan arkadaslar ” kredı kartı esnek hesap kredı … gıbı urunlerı halen kullanan arkadaslar gecıkmeden odesınler . eger herhangıbı bır bankada kullandıgınz bısey yoksa . ve kredı notunuz duusk oldugu ıcın banka bunu sorun edıyorsa notunuzu yukseltmenın en etkılı yontemı ” bloke temınatlı kredı kartı ” almak olucaktr .

 135. Öncelikle kolay gelsin benşm sorum varlık şirketine borcum var bunu 72 ay böldürme şansım var görüştüm bu işlemi yaptıkdan sonra yapmam gereken başka bir işlem varmı emekliyim maaş aldığım bankadan kredi çekebilirmiyim?

  1. Yasa gereği yapılandırma yapanlar kredi kullanabilir, vermekte serbestsiniz denilmektedir. Caner Bey, kredi başvurusu yaparken verebilecek olan bankalara başvuru yapmanız yeterli olacaktır. Tabi mevcut borcunuzla maaşınız orantılı olmalıdır. Karşılama gücününüzün olmadığı yeni bir krediyide vermeyebilirler.

 136. necati bey bugün findeksten risk raporumu aldım. 5 yıl dolmasına rağmen olumsuz kayıtlarmının silinmediği risk raporunda hala gözüküyor. puanım 1163. 2012 yılından olumsuz kayıtlarım var. bu kayıtlar yeni afla silinmicek mi? 5 yıl öncesi olumsuz kayıtların silinmesi için ne yapmam gerekiyor. şimdiden tşk ederim

  1. Nurullah Bey, olumsuz kayıtlarınız 5 yıl kadar durur ve 5.yıldan sonra silinir. Af kapsamında bankalar size kredi vereceklerdir. Kredi notunuz iyi ve borcunuzda yoksa verirler, sıkıntı olmaz. Tabi tercih edeceğiniz bankaya iyi seçiniz.

 137. Merhaba , Necati Bey axess ve iş bankasından kredi kartım vardı ödeyemediğim için kapatmıştım 3 seneye kadar önce yapılandırma yapıp şuan mevcut 600 tl kalan bir kredi borcum var yapılandırma yapmış olduğum onuda her ay düzenli ödüyorum son 2 ay kaldı, findeks raporundan baktığımda kkb puanım 226 olarak görünüyor benimde kredi çekme imkanım yada kredi kartı kullanma fırsatım olucak mıdır yeniden şimdiden teşekürler

  1. Sadullah Bey, çok az kalmış şimdiden geçmiş olsun. Bundan sonra yapacağınız bankaya düşük tutarlı bir kredi kartı başvurusudur. Tabi bu tutar 500 lira kadar olsa bile kafidir. Bu kart başvurusunu yaparken gelir olarak maaşınızın iki katını yazınız. Kartınızı alacağınız banka olarkta maaş aldığınız veya varsa mevduat hesabınızın olduğu bankaya başvuru yapınız. Ardından bu kartınız ile bir kaç ay içinde yapacağınız düşük tutarlı alışverişleri tam ödeyerek kredi notunuzu tavan yapabilirsiniz. Kredi notunuzun yükselmesi ile bütün bankalardaki kredi kapıları, sicil affı düzenlemesi ilede size açılacaktır. Dediğim gibi ilk etapta kredi notunuzu yükseltmeniz gereklidir.

 138. Merhaba Necati bey bu yasa ile kara listeden kaydımız silinecek mi? yoksa yine takibe düşmüş borcumuzu bankalar görebilecek mi?,findeks sorgulamasın da en olumsuz durum takip olarak görünüyor,bu kayıtlar ne zaman silinir.şimdiden teşekkür ederim.

  1. Mehmet Bey kara liste affedildi ama kayıtlar silinmedi. Bankalar ödeme gücü olan ve kredi notu yeterli olan kişilere kredi vermekte özgür bırakıldı.

 139. Necati bey merhaba 2016 yılında kapatmış olduğum kredi kartı takip borcumum vardı fakat fındex den baktığımda geçen yıl puanım 1050 di. şimdi yeni yıla girdiğimizde otomatik olarak puanda yükselme olurmu ? 1900 tl VAKIFBANK tan maaş alıyorum ve 35000 bin tl kredi almak istesem sizce nasıl bir yol izlemem gerekli. ve hangi banka ile bu istediğim krediyi kullanabilirim ve son olarak ne zaman gidip başvuru yapayım.

  saygılarımla

  1. Yusuf Bey mevcut kredi notunuz bir kredi veya kredi kartı kullanıp düzenli ödeme yapmanız halinde yükselmektedir. Mevcut kredi notunuz istediğiniz krediye yeterli olabilir. Bir iki hafta sonra maaş aldığınız veya çalıştığınız bankanın şubesine giderek başvuru yapın. Yanlız isterseniz biraz daha bekleyin ve ilerleyen zamanda buraya yorum olarak kredi çekenlerin hangi bankadan çektiğini öğrenerek çekebilirsiniz. Bu yasayı her banka şüphesiz farklı uygulayacak.

 140. merhabalar necati bey ben 6 ay once asya banka ait kredi kartımla alışveriş yaptım ve kredi kartı borcumun ödeme günü geldiğinde borcumu ödemek için bankaya gittim aksilik o gün banka devlet tarafından kapatıldı ve ben borcumu ödeyemedim ve ulkemızde darbe girişimi oldu daha sonrasında borcumu nereye yatıracagımı bılemedim ve ondan sonra numarası belli olmayan bı mesaj geldi fiba banka yatırın dıye borcunuzu bende valiliği telefonla arıyarak bank asyaya olan borcumu ödemek ıstıyorum bunu nereye yatırmam gerek dıye sordum ancak telefonla görustugum valılık yetkılısı bana bu borcu ödeme ve beklememi söyledi ve ben su an bu borc yuzunden kredi cekemıyorum . bu borcu ben ödeyemedıgım ıcın degil ödeyecek muhatap bulamadıgım için ödeyemedim ve su an magdur durumdayım ama sıze bu mesajı yazmadan 10 dakika once ınternet hesabımı kulanarak fiba bank iban numarasına bu borcu eft yaptım benim sicilim ne zaman temizlenir .ülkemizin yaşadıgı hain darbe girişimş yuzunden ödemedım bu borcu muhatap bulamadıgım için ödemedim sicilimin bozulması haksızlık degilmi bunu düzeltmek için ne yapabilirim

  1. Mehmet Bey, sizin durumunuz tamamen farklı. Açıkcası bu konu hakkında tam bilgim yok. Alacaklar Fibabanka devredildiyse ve sizde ödediyseniz, yine Fibabanka ya gidirek kredi kullanmak istediğinizi belirtiniz. Benim bildiğim kadarıyla Vakıf Katılım Bankası na alacaklar borçlar devredildiği yönündeydi. Bilgi edinebilirsem tarafınıza bildireceğim.

 141. Necati Bey Merhaba, sicil affı findeks’te gözüken eski kanuni takip varsa vb. borcu kalmamış kredi kartı olumsuz kayıtları silecek midir? Silmeyecekse 5 yıl sonra kayıtlar silinir derken, kanuni takibin başlangıç tarihi midir, bitiş tarihi midir? Kolay gelsin.

  1. Kredi veya kredi kartı takipleri için tutulan kayıtlar 5 yıl sonra silinmektedir. Bu yasa ile mevcut takipler silinmeyecek fakat iyi kredi notu olanlara bankalar kredi verebilecek.

 142. necati bey ama bu çok saçma bizim puanımız bu sorunlardan dolayı düştü ve ödedik bitti tekrar kredi ve kredi kartı vermedikleri için puanımızı yükseltemedik blokeli kredi kartı demeyin o zaman sicil affının önemi nedir blokeli kart ile ben yükseltir zaten çekerdim bi süre sonra ki 0 puanım vardı 575 olmuştu zaten bakalım bankaya gidicem 2500 lira maaşa bir lira boçsuza 5 binlira kredi başvurumu onaylayacaklarmı hatta 2 aylık maaşımıda blokeye koyabilrsiniz diye yazıda imzalıycam ki daha önceden vermediler yine vermeyecekler sanki banka hortumladık

  1. Ali Bey 5000 lira alacaksanız işlem hacmi az olan bankalara başvuru yapın krediniz onaylanacaktır. Yüksek tutarlarda kitiz davranmaktadırlar. Size 5 bin krediyi hemen hemen bütün bankalar bu yasa ile vereceklerdir. Yanlız yasanın bankalarda işlemesini bekleyiniz. Aksi takdirde yapacağınız ve reddedilecek kredi başvurunuz kredi notunuzu düşürecektir.

 143. necati bey iyi günler. benim garanti ve yapı kredi bankalarından kredi kartlarım düzensiz ödediğim için icralık oldu 2014 2015 yılllarında ben 2016 şubat ayında hepsini sıfırladım . banka harçları kalmış dosya kapanmamış gözüküyordu . icra dairesine gidip kapattırdım harcları yatırıp. su an hiç. borcum gözükmüyor.maaş aldıgım banka garanti bankası suna. sicilim bu yeni yasayla sıfırlandımı.sizce başvuru yapmalımıyım garantiye yoksa devlet bankalarına mı başvuruda bulunmam gerekiyor kredi için.

  1. Yasin Bey yeni yasa ile silinme diye bir durum yok. Tek değişen sicile bakmaksızın bankaların kredi verebileceği yönünde. Biraz bekleyin ilerleyen süreçte bankalar yasa gereği kime kredi verip vermeyeceğini düzenlesin ondan sonra kredi başvuru yapın.

 144. Arkadaşlar sanırım necati bey e bukadar yüklenmeyin adamda bizim gibi kayıtların silineceğini sicil affının çıkacağını düşünüyordu olmadı yapamadılar boşuna mütlendirdiler puanı iyi olan zaten kara listede olmuyo genelde bu yasa tamamen anlamsız bişey kimse heveslenmesin maaş bankanızdan aldınız aldınız başkada bi şansımız yok risk merkezi Findeks istediğinde mevcut kayıtları verecek bankalarda bunları kullanacak boyle bi yasa cıkmamış olsa normal 5yıllık kanuni takip süresini beklemek daha avantajlı ozaman bu kayıtlar başvurmanız üzerine risk merkezinden siliniyor herkez için hayırlı olmasını diliyorum

 145. Necati bey ,

  Merhaba 628 kkb puanım var üzerimdeki tüm borcları kapattım 2 yıl önce halen red veriyor bankalar teb bankası kredilili mevduat hesabı basvurumu kabul etti fakat kredi basvuralarım ve kart basvurularım halen red olmakta sizce hangi bankadan kolay kredi kullanabilirim maaşım 1800 tl şimdiden teşekkür ederim

  1. Hakan Bey, Aktif Bank veya Fibabanka’yı başvurunuz için deneyebilirsiniz. Tabi tutarın 10 bin gibi bir rakam olması gerekli, yüksek tutarlı kredi vermezler.

 146. BU yasanın ne zaman ve nasıl uygulanacağını bilen var mı?yapılandırılmış borcum 3000 e yakın kaldı.7 takibim var e devletten sildirdim.puanım 550 .Cuma günü tanıdık bir bankacıya deneme amaçlı baktırdım.bu şekilde olduğu yani 7 takip ve 550 puanla sisteme giriş dahi olamadığ söylendi.

  1. Erdi Bey, bir şekilde kredi notunuzu yükseltmeniz lazım, çünkü çok sayıda takibiniz var buda demek oluyorki ödemelerinize özen göstermediğiniz. Bu şekilde bankalar size kredi vermeye yanaşmayacaktır.

 147. sevgili arkadaşlar ; kara liste affedildi ama kayıtlar silinmedi. Bankalar ödeme gücü olan ve kredi notu yeterli olan kişilere kredi vermekte özgür bırakıldı.AMA İLERLEYEN GÜNLERDE ORTAYA ÇIKAR BENCE AMA KESİNLİKLE GEÇMİŞTE KREDİ ÇEKTİĞİNİZ BANKALARA YANAŞMAYIN , GEREKSİZ YERE ÖZELLİKLE DE NETTEN VEYA SMS KREDİ BAŞVURUSU YAPMAYIN KREDİ NOTUNU OLUMSUZ YÖNDE ETKİLİYOR . UMARIM İLERLEYEN SÜREÇTE BİRAZ DAHA NET GÖRECEĞİZ BU YASANIN ETKİSİNİ . 1000 PUAN ALTINA VERMİYOR GARANTİ BANKASI ÖRNEĞİN ; BELKİDE EN İYİSİ BLOKELİ KREDİ KARTI ÇIKARTMAK BU KONUDA BİLGİSİ OLAN ARKADAŞLAR VAR İSE YAZARSA Bİ ÜMİT KREDİ ÇEKEBİLİRİZ KREDİYİ ; BİRDE GEÇMİŞTE KREDİ ÇEKİP AWUKATLIK OLUPTA SON 1 YIL İÇİNDE KAPATIP TEKRAR KREDİ ÇEKEN ÇEKİLEN TUTAR MAAŞ VE VADE YAZARSANIZ SEVİNİRİM SAYGILARIMLA

 148. Merhaba Neceti bey uzun zamandir findex ten kredi sokuru aliyorum şükür ki aralik ayinda kredi notu guncellendi bu güncelleme herkeze yapilmis bunu ogrendim. Su anda skorum 839 maas aldigim bankaya gittim kredi skorum 1012 olduğunu söyledi simdi hangisi dogru anlayamadim.garanti banksi kredi skoru 1000 uzerinde ki krediler olumlu oldugunu söyledi.2013 yilinda 2 tane takibim var kapatali 1 seneyi gecti simdi beklemekten baska carem olmadigini düşünüyorum.Tesekkur ederim

  1. Maaş aldığınız banka kendi sistemini tutmaktadır ve ondan 1012 gözükmektedir. Siz maaş aldığınız bankadan düşük tutarda kredi kullanabilirsiniz. Onay vereceklerdir.

 149. merhaba necati bey aylık 2700 tl gibi kredi ödemelerim var iki kredi kartımı daha önce yapılandırmştım maaşım 3400 ve ek gelir 1000 tl civarı tüm kredilerimi(50000tl) tek bir çatı altında toplayıp 48 ay üzerinden yapılandırablir miyim bu yasa sayesinde kredi notum 600 lerde

  1. Ayhan Bey, belirttiğiniz borçlarınızı 72 ay yapılandırma ile tek bir çatıda toplamanız mümkündür. Tavsiyem bunu en çok borcunuzu hangi bankadaysa ona teklif ediniz. Bu işlemleri bankalar müşterisine göre yapmaktadırlar. Ödemeleriniz gecikmeli olduğu için siz 72 ay yapılandırmaya başvuru yapın derim. Çünkü düşük kredi notu neticesinde yüksek tutarlı kredi vermeye bankalar yanaşmayabilir.

 150. merhaba Necati bey,geçtiğimiz yıllardan 3 adet yasal takibim vardı kullandığım kredi ve ek hesaptan dolayı,2014 yılı sonu itibariyle hepsini kapattım,findex puanımsa 235.bu düzenleme ile maaş hesabımın olduğu yapı kredi bana 10.000 tl lik kredi kullandırırmıki acaba?? teşekkür ederim

   1. Eyüp Bey kredi notunuz hayli düşmüş, çok riskli müşteriler gurubuna girmişsiniz. Maaş aldığınız banka kefil veya teminat göstermeniz karşılığında kredinizi onaylayabilecektir. Ama mutlaka başvuru esnasında sunacağınız belgelenebilir geliriniz olabildiğince yüksek olsun ve başvuru esnasında kefilinizi sununuz. SMS kredi başvurularında direk eski sicil dikkata alınarak krediniz onaylanmaz ve bu işleme yapmayın, direk bankanın şubesine giderek belirttiğim şekilde kredi başvurusunda bulununuz. Sicil affı kapsamında bu başvuruyuda bir kaç hafta sonra yapınız.

 151. 3 avukatlık takip toplam 16000 borcum var aylık gelir 4000 tl bir banka bunları kapatmanın için bana kredi verirmi sizce

 152. Merhaba Necati bey ben en son 2015 yılında takip yaşamıştım toplamdada 3 takibim oldu ama onlar çok eski şu anda hiçbir bankaya borcum yok kredi notum ocak ayı başı itibariyle 550 maaşım 2100 maaş aldığım akbank bile ek hesap acmıyor bu yasa sayesinde 10000-15000 civarında kredi cekmem mümkün olurmu acaba.

  1. Ramazan Bey tekrar belirtmem gerekirse bankalar ticari sicilleri bozuk olanları geri çeviremeyecekler, aynı uygulama büyük intimalle gerçek kişilerede uygulanacak ve sizde kredi kullanabileceksiniz. SMS kredi başvurusu felan yapmadan gelir belgenizle ilerleyen süreçte işlem yoğunluğu az olan bankalara kredi başvurusu yapın onların kredi notu kriteri müşteri kazanmak adına biraz daha düşük seviyelerde oluyor.

 153. O zaman bu yasa vatandaş için değil bankalar için çıkarılmış bence nasıl olsa vatandaş kredi çekmeye çalışacak kara listede olduğu içinde istediğim orandan istediğim krediyi veririm demek olmuyor mu necati Bey

 154. Arkadaşlar blokeli kredi karti için kuveyt türk bankasına gidin 20 dakikada kredi kartınizi veriyorlar her bankada kendi kart makineleri var 1100 tl ile bankaya basvurun onunla vadeli hesap açıp 1000 tl değerinde kredi kartı veriyorlar 1 sene sonunda kapatıp yatirdiginiz parayı vadesiyle birlikte alabilirsiniz yorumlara bakıyorum genelde herkes aynı soruları soruyor bence aceleci davranmayalım ilk önce gücü olan arkadaşlar bu kartı çıkarsın sale plus kredi kartı ilk 2 ödeme den sonra puanınızda artış olur bencede fibabanka yi tercih edin ilk önce ve devlet bankalarını inanirmisiniz yıllar sonra ilk defa bir bankadan mesaj geldi 10000 tl 48 ay vadeli 291 tl geri ödemeli vakifbank tan bu sıkıntıları çekmiş bizler için sevindirici bir durum bundan sonraki iş hayatımızda daha dikkatli olmamız dilegiyle Hoşçakal in

  1. KAYA BEY 1000 TL LİK KREDİ KARTI VERİYORLAR DAHA SONRA 1000 TL LİK HARCAMA YAPABİLİYOR MUUYUZ ? 100 TL DE ONLAR MI KULLANIYOR ? CVP YAZARSANIZ SEVİNİRİM . ?

   1. Evet kardeşim 1000 tl nin tamamını kullanabiliyorsunuz yanlız şöyle birdurum daha var kart borcunun tamamını yatırmak lazım yani 800 tl harcama yaptıysanız hepsini ödemeniz lazım

 155. merhaba necati bey ben şubat 2015 yılında 4 tane kredi kartım yasal takipe düstü. son kalan ikisini geçen ay bitti ve e devletten yasal takipler kalktı. iş bankasının 400 tlik kartını şuanda kullanılıyorum yapılandırdığım kartım var borcu bitti kart aktif olduğu halse kullanamıyorum ayrıca ben esnafım findeks notum son 12 ay içinde yasal takipe düstüğünden dolayı hesaplanamiyor diyor puanım sıfır sicil affından sonra puanım sıfırdan nasıl kurtarıp çıkartabilrim nasıl bir yol izlemeliyim ayrıca işbank garanti bankası müsterisiyim aynı bankalara devam etsem mi yoksa hesaplarımı kapattırıp devlet bankası olan halk veya ziraat bankasına dönsem daha iyi olurmu_? teşekkürler şimdiden…..

  1. Şengül Hanım, takipleriniz ödeme düzensizliğiniz kredi kartı kullanımını durdurmanıza neden olmuş. Bankadan teminat karşılığı veya kefil göstererek kredi kullanmaya çalışın, fakat 1000 lira 2000 lira gibi bir kredi talep edin bunuda düzgün ödeyerek kapatın. Kredi notunuz bi anda fırlayacaktır.

   1. Necati bey üye is yeri olarak işyerinde pos cihazı da kullanıyorum özel banka mi devlet bankasının mi kullansam bana artı olarak döner bir uzman olarak yardımcı okurmusunuz.

    1. Şengül Hanım, ticari kredi kullanacaklara bankalar kredi vermek zorunda bırakılacak. Borcu olmayan veya yapılandırma yapanlara bankalar kredi verecek. Bu noktada uygulamaya uyacak olan tabikide devlet bankalarıdır. Fakat biraz bekleyin, başvuru yapmak için, yasanın uygulanması biraz zaman alacaktır.

 156. 03/03/2012 tarihinde denizbanktan kredi kartı borcumdan dolayı kanuni takibe düştüm.
  Avukata gidip yapılandırdım ve 25/01/2013 tarihinde borcun tamamını ödedim.
  Yaklaşık 5 yıldır kredi kullanamıyorum. Puanın 1163.
  Sicil affından faydalanmasam bile bir süre sonra bu kayıt sistemden silinecek mi?
  Silinecekse 5 yıllık süre 03/03/2012 ye göre mi yoksa 25/01/2013 göre mi hesaplanacak.?
  Syg.

   1. Ben sicil affı ile değil normal 5 yıllık sürede silinen kayıtların silinme tarihini kanuni takibin başlangıç tarihine göre mi yoksa kapanma tarihinine göremi baz alıyorlar

 157. NECATİ BEY BANKALAR TARAFINDAN TAHMİNİ NE ZAMAN UYGULAMAYA ALINACAK SİZCE ? BU ANTLAŞMA HÜKÜMET İLE BANKALAR BİRLİĞİ TARAFINCA YAPILMADI MI ? SONUÇTA HERKES BİLİYOR DEĞİL Mİ ?

 158. Kredi Kartı Alamayan Kimse Kalmasın!
  Kredi kartı tahsis kriterleri dışında kalan, 18 yaş üzeri ve açık kanuni takibi olmayan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Türkiye’de yerleşik yabancı uyruklu olan herkesin alabileceği kredi kartı Marifetli Kredi Kartı!

  TEB Marifetli Hesapta değerlendirilmek ve bloke edilmek üzere bankaya nakit yatıran herkes, diledikleri taktirde yatırdıkları nakit bloke tutarının %90’ı kadar limitli, diledikleri bonus özellikli Marifetli Kredi Kartını alabilecekler.
  Marifetli kredi kartı sadece Marifetli hesaba para yatırıp bloke edilen kişilere verilecektir.
  Bloke edilen para müşteri adına Marifetli hesapta değerlendirilecek, faiz geliri serbest olup müşteri tarafından kullanılabilecektir.
  Marifetli hesaptaki bloke ancak kart borcunun tamamı kapatılıp kart iptal edildikten sonra kaldırılabilecektir.
  Marifetli kart sahipleri mil programı ve sözüne bonus kampanyalarından faydalanamayacaktır.
  Marifetli kart sahipleri kredi kartı borçlarını blokedeki paralarından değil haricen ödeyceklerdir.
  Kredi kartı limiti bloke tutarının en çok %90’ı kadar olabilecektir.
  Müşteriler, Marifetli Hesaba yatırdıkları paranın tamamını veya bir kısmını bloke edebilirler.
  Bloke edilebilecek nakit tutarı 1.000 TL den düşük 50.000TL den yüksek olmaz.

  1. Muharrem Bey, belirtilen bloke teminatlı kredi kartını Teb şuanda vermiyor diye biliyorum. Yanılıyorda olabilirim ama bu kampanya şuanda yok diye bilgi almıştım.

   1. Böyle bir şey icat edilmiş ve yaygınlaşırsa hiç bir banka ne kredi verir ne de kredi kartı.Getir paranı teminat altına alalım kredi kartı verelim mantığı hiç hoş değil keşke Hükümet bu tür ince işleri daha iyi hesaplaya bilselerdi.

 159. Necati bey,91.günde taksitimi yatırdım takibe düştüm.Hukuki takip başlatıldı bu aşamada bankaya yaptığım bir miktar ödemeyle yapılandırılma yapıldı ve taksitlerimi ödüyorum.Sicil affı sanırım bana da fayda sağlayacak ,fakat yüksek faizli ödediğim protokolü normal faize indirtebilirmiyim ve 13500 TL avukatlık ücretim ne olacak hukuki takip kalkmak zorunda diye düşünüyorum.

  1. Akın Bey, yapılandırmaya tekrar faiz indirme yapabilmek için yeni bir yapılandırma gerekli böyle bir durumda faizin düşme olasılığı yoktur. Takibe girdiğiniz zaman 5 yıl bu takip sicilinizden silinmemektedir.

   1. Yasadan önce olması sebebiyle bir değişiklik talebim olamaz mı,ve avukatlık ücretinin iptali için bir adım atabilirmiyim sizce.Cevaplarınız için teşekkür ederim.

 160. Bir deneyeyim dedim borcumu yapılandırdım 1 taksiti kaldı tüm başvurularım olumsuz

 161. Sevgili arkadaslar gecmis donem borclarini hacizlik olsada weyahut awukatlik olan arkadaslardan kredi cekebilen olursa forumda yazarsa sewiniriz . Birde yasayi uygulayacak bankalari . Dewlet ozel farketmez .

 162. Necati selamlar ıki uc sene evvel takıbe gıren ve avukatlık dosyalarım oldu. sonrasında gerek yapılandırma taksıtlendırme gerekse nakıt odeme olarak hepsını odedım su an hıc bır borcum yokturyaklaşık bir senedır borcum yoktur o gunden berı kredı ve kredı kartı basvurularım olumsuz, bu sıcıl affından benım extra bısery yapmama gerek varmıdır? teşekkürler iyi calısmalar

  1. Ozan Bey, herhangi bir başvuruya gerek yoktur. Yanlız mevcut kredi notunuza ve gelirinize bakarak kredi sonucunuz olumlu yada olumsuz olacaktır.

 163. Necati bey ben borclarımı iki yıl önce kapattım hiç bir bankaya borcum yok kredi notum 544 sicil affı 27.01.2017 tarihli resmi gaztete yanınlanıp yürürlüge girdi şuan çalışmıyorum ama hesaplarımda devamlı hareketlilik var çalışmama ma rağmen düşükte olsa kredi kartı alabilirmiyim

 164. Necati Bey’in size bir sorum olacak;devlet memuruyum 2600 maaş var (evliyim eşim de memur aynı maaşa oda sahip ) maaştan herhangi bir kesinti yok ( mevcut kredi veya kredi kartım hiç bir şeyim yok ) yalnız maaş bankamdan çektiğim kredim icralık ( 35000 TL ) ve Turkcell vs gibi kurumlara olan borcumla birlikte 4 icralık dosyam var toplam borcum 40.000 TL bu yasadan yararlanabiliryor muyum? Ve ne yapabilir im? Maaş bankam Vakıfbanka gitsem tüm icra dosyalarım için 40.000 TL kredi verir mı?

  1. Toplam maaşlar birlikte kredi notunuzda iyiyse, kefillik ile bu tutarda kredi verme ihtimalleri var tabi kredi notunuzun 1000 civarlarında olması gerekli. Düşük bir kredi notuna bu tutarda kredi vermeyebilirler.

 165. necati bey günaydın ben cuma günü findex kredi notuma baktım 543 bugün baktım 184 nasıl oldu bankalara borcum yok 4 ay önce hacizli kredimi borcumu kapattım şimdi nasıl çekebilirim bu krediyi ben

  1. Hasan Bey illaki düşmesinin bir nedeni vardır. Ödemediğiniz vergi, kira, ceza, elektrik, su, esnek hesabınız gibi bir çok şey kredi notunu etkilemektedir. Kredi notunuzu arttırmanız lazım ama yinede maaş belgeniz ile bankaya başvuru yaparsanız kredi verme ihtimalleri vardır.

 166. necati abe nasıl edeceğiz yav bu sicil affı ne oldu valla bize çıkmazsa halımız duman. kim ne yaptı paylaşsın burda da bilelim. necati abe daha önce de yazdım bi avukatlık borcum var 1000 lira falan kaldı bu avukatlık olana borcumu avukat bitireceksin ki yararlanasın. avukatta olan borçlar yapılandırılmıyor doğru mu

  1. Doğru avukatlık olan borçlar yapılandırma yapılmıyor. Sicil affı ile kredi çekenler mevcut yorumları iyi takip edersen sende bankaya başvuru yaparak kredi kullanmaya çalışabilirsin.

 167. necati bey tamam yüselticez illaki ama bankalar çalışma fırsatı vermezsse nasıl yükselecek bu not belliki sicilde silinmicek neye çıktı yada kime çıktı bu yasa bence anlamsız

 168. sicil affından yararlanıp sonra bankalardan kredi alabilen var mı? bankalara tebliğ edilmiş mi?

 169. NECATİ BEY merhaba kkb puanım en son 132 idi şimdi hesaplanamadı diyor.daha öncede yazmıştım takipteki kredim var ama yapılandırdım düzgünce ödüyorum kredi kartarımı aynı şekilde ödüyorum neden hesaplanamdı bilmiyorum şimdi ben bu yasadan faydalanarak maaş aldığım bankadan kredi çekebiliriym canımı sıktı valla

  1. Feyzullah Bey, belki düzenleme yapıyor olabilirler. Kredi notunuz çok düşük yanlız, kanıtlayabilecek geliriniz ile birlikte bankaya başvuru yaparsanız bankalar hesaplanamayan kredi notunuza karşılık ödemelerinizin düzenini görebileceklerdir. Görecekleri düzenle ve gelir belgeniz ile size kredi vermeye yanaşacaklardır. Önemli olan iyi bir gelir ve mevcut borcun gelire göre karşılanabilir olmasıdır.

   1. 3 700 lira maaşım var necati bey de işte korkuyorum bana kredi vermez diyede hayırlısı olsun inş.

 170. Sabah hem TBB(bankalar birliği risk merkezi)’yi hem de Findeksi aradım. İkisi de aynı bilgiyi paylaştı:SİCİLLER SİLİNMEYECEK. Tabi ki sordum o zaman bu yasanın mantığı ne diye? El cevap: Efendim bankalar işi biraz daha gevşek tutuacaklar zaten yasada da ceza almayacakları söylenmekte bıdı bıdı.. Hülasa; şimdilik pek heves etmeyin, buna bel bağlamayın, ümitvar olmayın arkadaşlar. Zamanla hükümetten açıklama gelir, bankalar(kamu bankaları özellikle) buyrun gelin derse ki sanmam o zaman birşeyler değişebilir ama bu yasanın şuan yansıması bu şekilde..

 171. Kolay gelsin şimdi findexe baktım kredi notu hesaplayamıyor diyor tam bir yıl geçmesi gerekiyormuş takibin üzerinden yarın tam bir yıl oluyor bu sürede kullandığım maaşta esnek hesap ve kredi kartı mevcut ödemelrrim düzgün bu yasa anladığım kadarıile tırt ben ve benim ggibiler için sizce maaş çektiğim banka yarından sonra başvuru yapsam verirmi ayrıca Kkb müşteri hizmetleri sicil silinmesi falan öle bişiy yok diyor tamamen bankanın insiyatifi sizce puanım ne olur şimdi 0 gözüküyor bir kullandığım esmek hesap be kredi kartı mevcut epeydir düzgün ödemesi

  1. Abdullah Bey, kredi kartınız varsa ve düzgün ödüyorsanız kredi notunuz 1000’in altına düşmeyecektir. Sistem bütün ödeme bilgilerinizi kaydediyor. Hesaplama yapıldığı zaman hepsini dikkate alarak kredi notunuzu verecektir. Kredi çekmenizdede bir sakınca olmayacaktır.

  2. Necati bey acaba bu puanlar ben dahil ben gibi olan kişilerde sıfır yada hesaplanamadı diye gösteriyor ya acaba güncelleme mi yapıyorlar

 172. Merhaba Akbank tan düzenli olarak kredi kartı kullanıyorum ama Findeksten ne zaman nıtumu güncellesem 342 ne yükseliyor ne düşüyor. 2014 Yılında avukatlık olmadan kredi borcumu kapattım Maaşım 2750 Tl bu şartlar altında kredi çekebilirmiyim?

   1. Düzensiz ödemem son 8 ay içinde sadece 1 gün gecikme oldu. Kredi borcumun tamamını yatırıyorum ama hiç bir yükselme olmadı 🙁

 173. arkadaşlar kısaca kredi notu düşük olana ve sicili bozuk olana yine kredi yok boşuna heveslenmeyin net olay bu hadi kolay gele

 174. 4 yıl önce kara listeye girdiğim için hiçbir basvurum olumlu dönmedi haliyle 11 aydır blokeli kredi kartı kullanıyorum puanım 1 puan bile yukselmedi 2 tane ticari kredim var yine 1 yıldır düzenli ödüyorum yine en ufak bi yukselme yok findexe 1 yılda topla 300 tl lik ödeme yaptım nerde ne eksik var konustuk yazıstık yinme yok yine yok bıraksınlar artık insanları kandırmayı orda burda sicil affı getirdik acıklaması yapmayı hiç birsey yapmadılar yapamadılar hala yaptık diyorlar ayıptır ya insanları ümitlendiriyorlar yok borcunu 6 ay içinde kapatırsan cıkacakmıssın kara listeden ya bizim borcumuz yok 4 yıl olmuş kapatalı kim yararlanacak bu sicil affından cok merak ediyorum

 175. bi devlet görevliside cıksın bi tv kanalına acıklama yapsın soyle olacak soyle yapın diye ayıptır ya hiç bir sitede haber kanalında böyle bişey yok bir tek necati beyimi görevlendirdiniz biriniz cıksıun acıklama yapsın sayın tüfenkçi bey hani bankalarımız istekli ve arzuluydu bi tane banka söylesin istekli ve arzulu oraya gidelim getiridiğiniz sicil affı risk merkezinden bile silmeye yetmiyor takipleri 12.5 milyon kişlinin ahını aldınız inşallah bir gün sizde bankalardan kredi kullanamaz duruma gelirsiniz

 176. arkadaşlar boşa uğraşmayın bana çıkmıyorsa kimseye çıkmaz banada çıkmadı zaten maaş aldığım bankaya ve devlet bankası ziraat bankasına vakıfbankasına giriş yaptırmadan baktırdım tanıdık müşteri temsilcilerine onaya göndermeyelim bu şekilde çıkmaz boşa puanın düşmesin dediler memur kefilde vereyim dedim onun artık pek önemi yok dediler kkb puanım 550 hiç biryere borcum yok 3 senedir yok ama çıkmadı boşa gitmeyin ama şöyle bir tavsiye aldım daha önce bilseydim yapardım kuveyt türke 1100 lira yatırcam 1000 liralık kart vericekler birde yapı krediyle konuştum 1000 lira ver 1000 liralık kredi çıkaralım dediler iki bankadanda yapıcam 3 ay ve 6 ay arasında puanın 1200 ve 1300 olmazsa gel ben herşeyi yapıcam dediler hatta 1000 liralık krediyi öderken 1 ay sonra maaşımdan tekrar 1000 lira bloke koydurup 1000 lira kredi çekeriz senin hiçbir kaybın yok 1000 liraya tekrar anında 975 tl olarak geri veriyoz hemen dediler 3 ve 6 ay arasında puanın tavan yapar banka sıraya girer sana vermek için dediler çünkü benim borcum yok ama banka çalışması olmadından sabit kalıyor arkadaşlar tekrar diyorum bana çıkmadı ise kimseye çıkmaz benden iyi olduğunu düşünmüyorum kimsenin çünkü ben 3000 liraya yakın belgelenebilir gelirim var devlet dairesinde memur kefilde verdim 3 tane takibim vardı ama biri 29 tl biri 235 tl biride 415 tl idi ödemeyeceğimden değil o dönemde farklı şeyler oldu benim sonradan haberim oldu bunu bile görüyo banka senin girdiğin takip çok düşük miktar ama işte 1 lira dahi olsa sıkıntı ben bu ay bu dediklerimi yapacağım bir kaybım yok 1000 lirayı koy zaten hemen ya 975 liralık kredi yada 900 tl lik kredi kartını hemen veriyolar keşke bundan daha önce haberim olsaydı blokeli kartı kuveyttürkten blokeli krediyide yapıkrediden alın sizin paranızıda vadeye koyuyolar hem vadeli hesapta para olunca oda kredi puan yükseltiyor 1 lira dahi olsa yani bir nevi sistemi kandıracaz dedi bankacı arkadaşlar bilginiz olsun özellikle hiç borcu kalmayıpda ben gibi bekleyenler bunu yapsın borcu olan yapılandırmada avukatlıkta olanlar biran önce kapatmaya baksınlar bize vermiyolarsa o arkadaşlara hiç vermezler söyleyim bu yasada daha bankalara gelmemiş ama bankalar biz uygulamayacaz zorunluluk yok dediler bilginiz olsun sadece borcu kalmamış kişilere bir nevi yardımcı olacaklar blokeli ürün kullanın bir süre sonra zaten blokesizde kart alacaksınız ben bugünden itibaren bu şekilde yapıcam iyi günler Allah yardımcınız olsun

 177. Bi Yorumda Gördüm Paylaşayım Dedim en net cevap..(Alıntı)
  Az önce QNBFinansbank Müşteri Hizmetleri İle Görüştüm Arkadaş Yaklaşık 15 Milyon Müşterileri Var Muhattap Olduğum Müşteri Temsilcisin Kurduğu Cümle Aynen Şu; Yasa Henüz Mecliste Onaylanmadı onaylanınca Net Bilgi Verebiliriz. 🙂 Güleyim Mi Düşüneyim Mi Bilemedim Anlayacağınız Falan Filan ” AAA KUŞ MU O ” Diyip Arka Sayfalara Düşer Bugün Yarın. Adamalar KOSGEB ten Kredi Hakkı Kazanıyorlar Ama Banka Vermıyor Banka Devlet Ana Para ya Güvence VErmıyor Dıyor KOSGEB te Yedeklerden Adam Alacaz Diyor 🙂 Mesele Rakamları Tutmak Değilm 12.5 Milyonda Rakamda Kalır.. Allah Sonumuzu Hayır Eylesin…

 178. Ziraat Bankası ile görüştüm. Daha Genel Müdürlükten herhangı bir talimat gelmemiş

 179. kesınlıkle sıcıl affı değil 30.01.2017 saat 14..50 itibarıyle maas aldığım bankaya basvurduğumda idari takıpte olduğumu soyleyıp kredım onaylanmıyor halbukı borcumu 2012 yılında kapattığım halde kredi puanım 1150

  1. Enis Bey bu kredi notu ile düşük kredi tutarı isterseniz, uygulama ile alacaksınızdır. Maaş yazınız ile 5000 liralık kredi talebi için Fibabankaya başvuru yapın onaylanacaktır.

 180. maaş aldığım banka maasım 3800 yapıkredı vermezken fıbabanka nasıl versın necatı bey

   1. Necati bey dediğiniz gibi fibanka ya başvurdum bugün dönüş yapacaklarını söylediler en azından ret vermediler

 181. yemin ediyorum bankalarda ne kadar gerizekalı varsa koymuşlar oraya diyomki 3 tane devlet memuru kefil vereyim borcum yok maaşım belli sigortam belli olmaz diyo 3 tane devlet memuru ya ben kendimde devlet çalışanıyım en düşük krediyi ver 3 binlira ver hatta onuda bana verme paraya ihtiyacım yok alın bankanıza blokeye koyalım o parayıda diyom ben aylık taksitleri ödeyim diyom gene yok diyo ya şaka gibi yeminle ya bi tek blokeli kredi ve kredi kartı kaldı onuda deneyelim bakalım

  1. Cemil bey Kredi kartı kullanıyormusunuz peki! Bu şekil de neden kredi vermediler sebep nedir?

   1. ümit bey kbb puanım 550 hiç borcum yok başka yorumumda bakabilirsiniz toplam 800 tl gibi komik bir rakamdan takibim vardı ama 3 sene önce herşeyi kapattım 3 senedir kredi kartıda vermiyolarki hiç bi banka anlamadım çözemedim

 182. arkadaşlara bimere yüklenelimmi yazalımmı özelikle gerçekten borcu olmayıpta 1 lira dahi kredi alamayanlar olarak

 183. Bimere yazmakta fayda war bende yaxacagim bu konuyu arkadaslar . Simdi borcu olmayipta cekemeyen arkadaslar derhal BIMER E Yazalim !!!!

 184. BİMERe yazmak faydalı olabilir.Cumhurbaşkanı bizzat kendi söylemi var zorluk çıkaran bankaların takipçisi oluruz diye

 185. Kredi başvurusunda bulunan arkadaşlara tavsiyem,red aldıklarında memura nedenini sorsunlar ve çıkan bu sicil affı yasasını neden görmezden geldiklerini bu konuyu BİMERe yazacağını,gerekirse Bankalar Birliği Hakem Heyetine şikayette bulunacağını söylesinler etkili olacaktır

 186. bende yazacam bimerede sonuç alırmıyız bilemedim ziraat bank bile bize ulaşan bişey yok diyo

 187. Merhabalar. iyi çalışmalar öncelikle, her soruya usanmadan cevap verdiğiniz için teşekkür ederim..
  Devlet memuruyum
  5000 Tl maaşım var.
  iki kredi kartından dolayı kara listeye girdim, 2016 şubat ayı içerisinde kapattım dosyaları..
  Şu anda 60 ay vadeli 53.000 tl kredim devam ediyor, aylık taksit tutarım 1270 tl 21 ayım kaldı son 9 aydır düzenli olarak ödüyorum,
  20.000 TL krediye ihtiyacım var. Vakıfbanktan maaş alıyorum 3 ay önce banka görevlisi yetki kullanarak kredi başvurumu aldı genel merkezden RED geldi.. 15 Gün önce Başka şehirdeki vakıfbank şubesinde bi banka görevlisiyle görüştüm istihbaratınız kötü RED gelir dedi, ÇAlıştığınız ildeki maaş şubenize başvurun yardımcı olabilirler belki dediler..
  NAsıl bir yol izlemeliyim?
  MAaş bankama mı başvurayım, yoksa başka bir bankaya mı ?
  Birde HAlkbankası Müdürü tanıdığım var, müdürlerin Kredi onayında etkisi olur mu ?
  teşekkür ederim.

  1. Öncelikle Halil Bey şunu belirteyim banka müdürlerinin kredi vermede yetkisi vardır. Takibe giren kredilerden dolayı doğal yollarla yapılan işlemlerde red çıkması gayet normal. Kredi notunuza baktınız mı acaba oda çıkmıyorsa kredi almanız zor durumdadır. Mevcut kredinizin olması sizin açınızdan iyi düzenli ödemelerinizle kredi notunuzu yükseltebilirsiniz. Her nekadar kredi notunuz olmasada ödemelerin sayesinde görünmeyen kısımda kredi notunuz vardır. Dedikleri gibi maaş hesabınızın ait olduğu banka şubesinden kredi başvurusu yapmak etkilidir. Tutarı 20 bin değilde 10 bin gibi tutarsanız çıkma olasılığı yüksektir. Kredi başvurularının rededilmeside kredi notunuzu düşürür.

   1. Findeks ,kredi notum 675 ama Halkbankasında sorguladığımda, 1075 puan cıkıyor vakıfbankta 1000 kusur puanım var

    1. Çünkü kimi banka kredi ödemelerindeki düzene bakıyor, kimi kredi kartındaki ödeme düzenine bakıyor kimide esnek hesaplarındaki ödeme düzenine ama findeks kredi notu sorgulama bütün hepsini dikkate alarak hesaplamaktadır.

 188. arkadaşlar peki birşey soracağım bimere yazıcaz ama tc numara adres tel her bilgiyi alıyolar şikayetimizde banka ismide vereceğiz durduk yere o bankalar bu seferde bize düşman olmasın olurmu böyle bişey bu konuda bilgim yok bilgilendirirmisiniz

   1. tamamdır necati bey valla bu bankalardan korkar olduk her ihtimal aklımıza geliyor paranoyak olduk

 189. Bununla ilgili dilelçe hazırlayan yerler var, necati beye yollarım, uygun görürse yayınlar.
  Şimdi bu dikekçe ile bu yasa cercevesinde kredi talep ediyoruz bir kamu bankasından. Yazılı ret cevabını alıp bimere sayı ve tarihi ile yolluyor, şikayette buulunuyoruz. Ancak bir hafta daha sabredelim derim. Belki TBB silebilir, ya da bankalar buyrun gelin diyebilir. Ben hükümetin sessiz kalacağını sanmıyorum.

 190. arkadaşlar ben bugün 10 gibi bankayla görüştüm henüz sicil affına dair bir bilgi ulaşmadığını söyledi bence az bekleyelim bankalar henüz bi duruş sergilemedi.

 191. Tbb silerse findekstende.silinmis oluyor otomatik olarak banka kendi kaydini silmese bile baska bankaya gidersiniz bozuk.sicilinizi goremez diye tahmin ediyorum o yuzden tbb den.daha aciklama bilr gelmedi beklemek gerek bence

 192. merhaba kusra bakmayın necati bey aklıma takıldığı için soruyorum şimdi ben memurum bu ayın den sonra maaş aldığım bankaya gideceğim kredi notum 132 idi ama sabah bakdığımda hesaplama yapılamıyor takipten dolayı dedi normal olarak takiplik kredi ve kredi kartı borcumu düzenli ödüyorm 5 aydır sabahta yazmıştım bu puan işinide maaşım 3700 lira fakat bu yasaya göre olsada benim findeks notum hesaplanamadığı için kredi vermezler değilmi diğer kredi kartlarımı yapılandırdım düzenli ödüyorum sistemde 2 adet takiplik ve 3 adet gecikmeli hesap gözüküyor benim bildiğim 2 adet gecikmede hesap olmalı oda kmh hesapları her neyse benim merak ettiğim bu şekilde puan çıkmamasına bağlı olarak kredi verirmi maaş aldığım banka detaylı bir açıklama yaparmısınız 70 bine ihtiyaç var hani bu kadar verse takipteki kredi ve kredi kartının borcunu bu limitten ödese diye düşünüyorum ama olur mu bilmem tekrar kusura bakmayın

  1. Feyzullah Bey, takipleriniz olduğundan dolayı zaten kredi notunuz hesaplanmıyor gözüküyor. Takibiniz varken, yapılandırma ödemeleriniz varken bankalar size 70 bin krediyi vermeyecektir. Yani bu yasa gereği mevcut sicillerin görmezden gelinerek tüketicilere kredi verilebileceği belirtilmekte fakat bankalarda geçmişinde sorun olmuş kişilere kredi verirken mevcut ödemelere, daha önce kullanılmış olan kredi tutarlarına ve maaşınıza oranla yeni alacağınız kredinin tutarına bakarlar ve risk analizi yaparlar. Neticede 70 bin olmayabilir fakat düşük tutarlarda kredi kullanmanıza izin verebileceklerdir. Yapılandırma yaptığınız borçlarınızı kapatmak amaçlı çekecek olduğunuz krediyi bankaya bu durumu belirtseniz dahi kabul olmayacaktır. Çünkü sizin yapacağınız işlem yapılandırma yapılmış bir borca tekrar bir yapılandırma yapmak gibi bunada izin verileceğini sanmıyorum.

 193. Sabrınızdan dolayı teşekkür ederim Necatibey . Kısa bir sorum olucak .8 ay önce kapattığım takipli borç neden hala üzerime risk olarak görünüyor borcum tamamı 2016 haxiran ayı içerisinde tek kalemde kapandı riskinde kalkması gerekmez mi teşekkür ederim

 194. Yav ben bu af konusunu hiç anlamadım diyoki sicil silinmiyo diyoki banka insaniyetine kalmış diyoki eski dosyalar gorunecek şu tv kanalları okadar af çıktı dedi bi kanalda çıksın söylesin bunun neresi af

 195. Necati bey hayırlı akşamlar 2013 te takibe düştüğüm bankanın bütün borçlarını 2014 te kapattım şu an hiç bir bankaya borcum yok kredi notum da 1300 ler de sicil affı sizinde bildiğiniz gibi yürürlüğe girdi ve resmi gazete de yayınlandı benim gibi mağdur olan bir sürü vatandaş var peki bizler ne zaman kara listeden çıkıp bankalardan kredi çekebilir

  1. Engin Bey kara listeden çıkma durumu 5 yıl sürmektedir. Siz bu sicil affı durumundan yararlanabilirsiniz. 1300 kredi notu ile kredi kullanmanıza bankalar izin verecektir. Çok fazla kredi başvurusu yapmadan en uygun sicil affı uygulamasını yapan bankaya başvuru yaparak kredi kullanabilirsiniz. Kullanmak istemezsenizde düşük tutarlı bir kredi kartı kullanın ve ödemelerini düzenli yaparak kredi notunuzu yükseltiniz. Sizin kredi notunuz iyi durumda olup Türkiye ortalamasında bir kredi notudur.

 196. merhaba necati bey benim bi bankaya bir kredim var taksitlerini ödüyorum findex kredi notum 1900 üzerinden 1035 cıktı yani 1035 dimi bu puanım iyimi az çok ,bide orta riskli diyor başka kredi yada kredi kartı kullanabilirmiyim alabirmiyim şu an tşk

  1. Takibe giren kredi kartınız veya krediniz olmadıysa tabiki kullanabilirsiniz. Ama kart limitini fazla başvurmayın birde krediyi yüksek istemeyin çıkmayabilir. Makul tutarlarda talepte bulunun.

 197. 2009 daki kredi sicil haber ve yorumlarını okudum.sonuç şimdiki gibi kocaman bir 0 sıfır olmuş.hiç boşuna ümitlenmeyelim.olursa güzel olur ama olmaz gözüyle bakalım

 198. Necati bey findeks notum 1150 civari.3 yil önce borclarimi bitirdim.maas aldigim bankaya internet şube üzerinden halkbanka az önce 1000 tl limili kredi karti basvurusu yaptim direk reddedildi.1500 tl avans hesap istedim yine hemen reddedildi.ne yapmaliyim sizce

  1. Erhan Bey, yazımızın altında yüzlerce yorum var hemen hemen hepsinde belirttiğim durum internetten veya sms yoluyla başvuru yapmamanız yönündeydi. Buralardan yapılan başvurular takibe girmiş biri için otomatik bilgisayar sistemleri tarafından red edilmektedir. Yapacağınız başvuruada gelir belgesi ve bulabilirseniz kefil sunarak, bankanın şubesine gidip yapınız.

 199. üstelik 2009 daki yasa çok daha net ve zorlayıcı imiş.şimdiki mulak bile değil.onu uyglamayan banka şimdikini 2017 yi hiç uygulamaz

 200. Merhaba geç olduda bu yasafa yeniden yapılandırma maddesi neye göre yapılacak hangi borç yeniden yapılandırılacak icralık olan mı takibe giren borc içinmi. Neye göre yani arkadaş soruyor

  1. Takibe giren borcu avukatlar yapılandırma yaparsa yapar, bankada gecikmeli olarak ödediğiniz mevcut borçlarınız veya kredi kartı borçlarınız için yapılandırma yaparak sicilin bozulmamasını sağlamak adına, yeni kredi kullanabilmeniz adına yapılandırma yapmanız halinde sicil affı kapsamında yeni ticari ve bireysel kredilerden yararlanmanıza devam edebileceksiniz.

 201. günaydın necati bey iyi çalışmlar ben fethiyede yaşıyorum burada fibabankın şubesi yok müşteri hizmetlerini arasam kredi bşvurusu ypabilirmiyim kbul edilse nereden çekebilirim tşk……

  1. Erdal Bey, il merkezinde bankanın şubesi mevcuttur. Telefon ile başvuru yapsanız dahi parayı almak için ve gerekli kredi sözleşmelerini imzalamak için illaki şubeye gitmeniz gerekecek.

 202. Merhaba necati bey 2014 yilindà özel bankadan kredi ve kart vardı icralık oldum tek seferdem ödedim şimdi memurum 4250 maaşım var ziraat bankasında kredim var 15 bin ben şimdi 30 bin başvuru yapsam siyer krediyi kapatmak şartıyla sizce alabilirmiyim kredi notu 569 bankada nedir bilmem ama bide kredi kartım var onuda düzenli ödüyorum inş verirler birde sicil affı çıktı başka bi bankadan kredi alabilirmiyim

  1. Mehmet Bey, 30 bin lira kredi sizin gibi takibe girmiş ve riskli müşteri gurubunda olan kişiler için normal şartlarda çıkmaz. Yeni sicil affı yasası kapsamında bankaların hareket etme şartlarını öğrendiğimiz zaman belki bu sayede kredi kullanma imkanınız olabilir.

 203. Dün firma olarak çok iyi çalıştığımız YKB’dan müşteri temsilcimiz benim için breysel kredilere bakan bölge müdürü ile görüştü. 2012 yılında kanuni takibe düşüp 2013 de kapanmış olan dosyam hala daha sistemde görünüyor.Tam beş yıldır hiçbir kredi kullanamadım. Şu kredi notum 1163 olmasına rahmen kredi alamaz diye bilgi verdiler. Müşteri temsilcimiz yeni çıkan sicil yasadan bahsetmiş. Bölge müdürü şu anda bize gelen herhangi bir bilgi yok. Bankamız bu konuda nasıl davranır bilemiyorum ama müşteriniz çok fazla ümitlenmesin demiş. Kısacası bu kanunun bir faydası olacağını sanmıyorum.

  1. Ertekin Bey, mevcut kredi notunuzla 50 bin 100 bin gibi bir kredi almanız belki mümkün olmayacaktır ama gelire bağlı olarak 10 bin yada 15 bin gibi bir kredi tutarınız bankalardan onay alacaktır.

   1. Necati bey,
    Ertekin beyin konusunu aynı bende yaşadım. 3 Sene önce borcumu kapadım ama Takibe düştük diye 3 senedir ne kredi, nede kredi kartı alabiliyorum. 3 Senedir bankalarla işimde olmadığı için Kredi notum 430 şuan ama hiçbir yerede borcum yok.
    Siz yukarda kredi çekin düzenli öderseniz kredi notunuz yükselir demişsinizde.
    Kredi notum düşük diye Banka kredi ve kredi kartı saten vermiyorki, Sorun da burada
    Bu sicil affı bizlerin düşündüğü ve beklediği gibi olmadı sanırım.

    1. Ahmet Bey, bu sicil affı kapsamında sizin gibi olan kişiler eminim makul tutarlarda kredi talebinde bulunursa kabul olacaktır. Ama şu aşamada bankalar bu konuda çalışmalarını yürütmekte olup yakın zamanda uygulamaya koyacaklardır. Düşük tutarlı bir kredi kartı kullanarak kredi notunuzu yükseltebilirsiniz. Bu kredi kartınıda maaşınızı aldığınız bankadan talep edin. Yada maaş kartlarında tanımlı esnek hesapları kullanarak ödemesini sağlayınız. Bu işlemler kredi notunu yükseltecektir.

     1. Necati bey,
      YKB maaşlı müşterisiyim, Esnek hesabım da var ve kullanıyorumda ama Kredi notu senelerdir 600 geçmedi, Bazen kredi ve kredi kartı başvurusu yapıyorum bu başvuruları olumsuz geliyor, Olumsuzlukta kredi notlarını düşürüyor sanırım.
      13 Milyon vatandaşın beklediği yasa böylemi olmalıydı ?
      Bu yasa Bankalarla birlikte çalışılıpda ortaklaşa karar verilmedi mi ?
      Kanun meclis, imza, resmi gazete vs. Bankalar bu süreçte kendilerini hazırlayıpda, yayınlandığı anda neden bankalarda işlemlere başlamıyor.
      Maaş aldığım şubeyle görüştüm de, değişen birşey yok bizlere herhangi bir bilgi veya değişiklik gelmedi diyor.

      1. Ahmet Bey, sonuç olarak bende kredi kartı kullanıyorum, kredi çekiyorum. Sistemler düzenli çalışmaktadır, kişi düzenli olarak ödemelerini yaptığı zaman kredi notu yükselmektedir. Demekki sizin ödemelerinizde sıkıntılar oluyor veya geç ödüyorsunuz veya unuttuğunuz bir borcunuz var bunu findeks risk raporundan görebilirsiniz. Kredi notunuzun neden yükselmediğini ve ne kadar gecikme yaptığınızı hepsini görebilirsiniz. Düzenli ödeyen kişinin kredi notunun yükselmemesi gibi bir durumun olması imkansızdır.

 204. Merhabalar Necati Bey,

  2013 yılında kredi kartı yüzünden kanuni takip e düştüm eve avukat kağıdı geldiği zaman ödemesi yapıldı kredi kartı kapatıldı şimdiki çıkan afdan yararlanabiliyor muyum kara listeden otomatik olarak çıkmış oluyor muyum ?

  mevcut kullandığım kredi kartı var düzenli ödemesini yapıyorum onu da yapılandırma yada hepsini tek seferde kapatmam gerekiyor mu yoksa bu yapılandırma işlemi kanuni takip e düşen kredi kartı için mi geçerli ?

  1. Burak Bey keşke bu sorunuzdan önce biraz yazdığımız yorumları okusaydınız. Kredi sicil affı ile kara listeden çıkma gibi bir durum yoktur. Sadece bankalar takibe girmiş olan kişilere kredi veya kredi vermek konusunda serbest bırakılmıştır. Mevcut kredi kartlarınız takibe felan girmemişse ve ödemelerini düzenli yapıyorsanız yapılandırma yapmanıza gerek yoktur. Takibe düşen kredi kartı için geçerlidir evet.

 205. Necati bey öncelikle göstermiş olduğunuz çabalardan dolayı teşekkür ederim…

  Benim şuan maaş hacizli kredi ve kredi kartı dosyam var ve her ay maaşımdan kesilerek ödenmekte…
  Bu sicil affından yararlanıp maaşımda ki haczi kaldırabilirmiyim ?

  1. Hasan Bey belirttiğiniz durumu yapmanız mümkündür. Buda kredi notunuza ve maaşınıza bağlı olarak bankalar tarafından eğerki uygun şartları yerine getirirseniz kredi kullanmanıza izin verilirse tabikide bütün borçlarınızı kapatmak adına bir kredi kullanabilirsiniz. Fakat zaten maaşınızdan kesilen ve belli giderler hesaplanarak yapılan işlemler sonucunda tekrar bir kredi çekerek artı bir faiz ödemek mantıksız olacaktır. Maaşınızdan kesilsin ve bitsin sizin için sıkıntı oluşturmaz bu sonuçta yeni kredi çekmenize gerek yok bence.

 206. Necati bey yorumlari ve cevaplarinizi okudum.benimde 2012 de takibe dusen ve 2014 te kapattigim dosyalarim var.puanim 1163 ve 5 bin 10 bin gibi dusuk tutardaki basvurularim onaylanmiyor. Aktif bank yada baskasi farketmiyor.hatta maas bankam 100 tl lik ek hesap basvurumu bile onaylamadi gecen ay.yasa uygulanmaya baslarsa nasil bir yol izlememi tavsiye edersiniz.gecen ay ek hesab basvurumun yanisira aktif bank a da basvurmustum red gelmisti.

  1. Hakan Bey, başvurularınızı hangi kanal aracılığı ile yapıyorsunuz. Gelir belgenizi bankaya sunuyormusunuz. Kredi notunuzun son güncel hali bu mu? Bu kredi notunuzla belirttiğiniz tutarlar sicil affı kapsamının bankalara ulaştığından sonra kullanabileceksiniz. Başvurularınızı SMSle felan yapıpta geri dönmesi durumunda kredi notunuz zaten düşmektedir. Güncel kredi notunuza bakınız bence kredi notunuzda bir problem olabilir. Yada bankadan sorunuz notunuzu.

 207. YAPIKREDİ BANKASI: ÖYLE BİR DURUM YOK HEPSİ YALAN BAŞKANLIK REFERANDUMUN DAN ÖNCE BÖYLE BİŞİ DİYORLAR KESİNLİKLE ÖYLE BİŞİ YOK İLK ÖNCE KENDİ BANKALARI VERSİN SONRA BİZ VERELİM.
  KUVEYT TÜRK: BİZİM ELİMİZDE ÖYLE BİR BİLGİ YOK BİZE ULAŞAN BİŞİ YOK YAPACAK BİŞİ YOK DİYOR.
  HALK BANKASI (DEVLET BANKASI) : BİZE ULAŞAN BİŞİ YOK YANLIZCA TELEVİZYONDAN DUYDUGUMUZ VAR ÖYLE BİR YASANIN ÇIKTIGINDAN ŞÜPHELİYİZ. RESMİ GAZETEDE YAYINLANDIGINI SÖYLEDİM BİZDE ÖYLE BİR DUYUM ALDIK DİYORLAR. ŞÖYLE BİŞİ DE VAR DİYORLAR HALK BANKASI DAHA ÖNCEDEN SİCİLİ BOZUK OLAN BİRİ VARSA DA ZATEN AF GELSEDE BİŞİ YAPAMAYIZ DİYORLAR. DEVLETİN BANKASI BÖYLE BİR CEVAP VERİYORSA DİGERLERİ NEDEN VERSİN Kİ VERMEYİZ DİYORLAR.
  FİNANSBANK: BİLGİMİZ YOK BİZE YAZI GELMEDİ YAZI GELSE DE ÜST KURUMLAR İSİN VERMEZ DİYOR. BU ARADA EVET AF GELSE BİLGİ GELSE ONLAR MERKEZ BANKASINDAN SİLİYORLAR BİZİM KAYITLAR DURACAK BİZ YİNE İSTEDİĞİMİZİ YAPARIZ DİYORLAR.

  1. Dün YKB’dan benim aldığım cevabın neredeyse aynısı. Ya gerçekten haberleri yok yada bu yasa işlerine gelmiyor. Beklentisi olan insanlarla resmen oynuyorlar. Bence bu yasa kimler için çıkdıysa onlar faydanacak diğerlerinin hiç şansı yok.

  2. Mehmet Bey,yaşadığınız bu durumu aynı şekilde BİMERe yazın aynı gün içinde o bankanın tepesine inerler.Deneyin göreceksinizdir.

 208. Necati bey Aktif banka sms ile basvurdum.Cunku subesi yok bulundugum yerde.vakifbank tan sms gelmisti ,subeye gittim gelir belgesi falan istemediler sistemden bakti red geldi dedi temsilci.sebep olarak olumsuz kaydimi belirtti.ayrica turkiye finans in finansor karti icin basvuru yapmadan sistemden baktirdim,1220 puan gerekiyo dediler guncel puanimi orada ogrendim.gecen ay.ha bu arada yapilandirma yaptigim vergi borcumda var 1 lira civarinda bi meblag.onuda goruyolar galiba,kisaca karisik bi durumum var ve umidim hic yok bu konuda.

  1. BİMERE YAZDIGIM —–İyi günler sicil afı konusun da bilgi almak istiyordum. Bugün nerdeyse tüm bankaları gezdim ama hiç bir sonuça varamadım. bankalardan aldıgım cevaplar.
   YAPIKREDİ BANKASI: ÖYLE BİR DURUM YOK HEPSİ YALAN BAŞKANLIK REFERANDUMUN DAN ÖNCE BÖYLE BİŞİ DİYORLAR KESİNLİKLE ÖYLE BİŞİ YOK İLK ÖNCE KENDİ BANKALARI VERSİN SONRA BİZ VERELİM.
   KUVEYT TÜRK: BİZİM ELİMİZDE ÖYLE BİR BİLGİ YOK BİZE ULAŞAN BİŞİ YOK YAPACAK BİŞİ YOK DİYOR.
   HALK BANKASI (DEVLET BANKASI) : BİZE ULAŞAN BİŞİ YOK YANLIZCA TELEVİZYONDAN DUYDUGUMUZ VAR ÖYLE BİR YASANIN ÇIKTIGINDAN ŞÜPHELİYİZ. RESMİ GAZETEDE YAYINLANDIGINI SÖYLEDİM BİZDE ÖYLE BİR DUYUM ALDIK DİYORLAR. ŞÖYLE BİŞİ DE VAR DİYORLAR HALK BANKASI DAHA ÖNCEDEN SİCİLİ BOZUK OLAN BİRİ VARSA DA ZATEN AF GELSEDE BİŞİ YAPAMAYIZ DİYORLAR. DEVLETİN BANKASI BÖYLE BİR CEVAP VERİYORSA DİGERLERİ NEDEN VERSİN Kİ VERMEYİZ DİYORLAR.
   FİNANSBANK: BİLGİMİZ YOK BİZE YAZI GELMEDİ YAZI GELSE DE ÜST KURUMLAR İSİN VERMEZ DİYOR. BU ARADA EVET AF GELSE BİLGİ GELSE ONLAR MERKEZ BANKASINDAN SİLİYORLAR BİZİM KAYITLAR DURACAK BİZ YİNE İSTEDİĞİMİZİ YAPARIZ DİYORLAR.

   Aldıgım cevaplar bunlar şimdi devletimizin çıkardığı sicil affınamı inanalım yoksa bankalaramı inanalim. Ben 3 ay kadar oldu yeni iş yeri açtık esnaflık yapıyorum malum herşey ortada piyasa berbat durum da paramızı cevirmeye calışıyoruz bir esnaf olarak kredi kartı cek vb şeyler kullanmamız gerekiyor nakit para girmezse dönmüyor bu yüzden vadeli çalışmamız gerekiyor ama olmuyor zamanın da cahhilikten bankalarla sorunlarımız oldu ve bunları düzeltmek istiyorum ama bir cıkar yol bulamıyorum banka personeline sordum ben ne yapacam dedim bana cıkar yol gösterin sicilimi düzeltmek istiyorum artık düzenli bir şekil de çalışmak istiyorum borçlarımı zamanın da ödemek istiyorum dedim bana yardımcı olun yardımcı olmazsanız ben nasıl sicilimi düzeltecem düşük limitli kredi kartı verin dedim düzenli ödemelerle düzelteyim dedim onu da vermıyorlar peki ben ne yapayım nasıl yapayım çıkar yol yok 5 yıl bekliyecekmiyim ki o zamana kadar ne olacagını bilmiyoruz

 209. Yasa ile ilgili detaylar henüz belli olmadı.Dolayısıyla bankalara herhangi bir talimat gitmedi.Haberimiz yok diyecekler elbette.Siciller silinse de bu bankalarda kayıtlar duracak.Tekrar aynı bankayla çalışmamak gerekir.

 210. Arkadaşlar Burda yazılanlara bakıyorumda Hepimiz Bu Ülkenin Vatandaşıyız, Hepimiz aynı durumda ve Mağduruz. Burdaki Arkadaşlar Lütfen üşenmiyelim ve Düzğün ve açıklayıcı bir şekilde Hep bir ağızdan bu şikayetlerimizi BİMER ( Başbakanlık şikayet hattı ) iletelim. Belki birileri sesimizi duyar bizleri kaideye alır ve bir açıklama yapar.

  1. Ahmet bey merkez bankası kendi kayıtlarını siliyormuş yani banka silmiyormuş yani şu oluyor ben kime istersem onu yaparım devlet ne derse desin kendi kafama göre at koştururum devletin şunu demesi lazım kardeşim sen millete yardımcı ol ben yasa cıkarıyorum ona göre hareket edeceksin yani anlıyacagın bankalara zorunlu olarak sil dememeleri istedıgıne ver istemedıgıne verme bankalara zorunlu bişi yok ortada bildigim kadarıyla daha önceden kara listede olan kişiye banka zaten bişi veremiyordu merkez bankası kayıtların da yanın da kırmızı nokta olan kişilere verdikleri zaman da banka zor duruma düşüyor du devletin cıkardıgı yasa ben izin veriyorum sicili bozuk olanlara verebilirsin diye ama mecbur da degilsin diyor benim anladıgım bu.

 211. Ahmet bey katılıyorum size.Bu işin çözümü BİMER.Hükümetin ve bizzat Cumhurbaşkanımızın demeçleri var.Kredi kullandırmada zorluk çıkaran,keyfi davranan bankaların karşısında olacağız diye.BİMERe açıklayıcı bir şekilde yazın sizler de.

 212. aylardır bu yasa gündemde. bankaların şimdiye kadar bir hazırlık yapmamaları iyiniyetlice değil. benim tek kuruş borcum yok bankalara. ama bir kez idari takibe düştüm diye kredi çekemiyorum. kaldı ki yasa denilen şey, resmi gazete yayınlanır yayınlanmaz hüküm doğurur. bir banka kalkıp eyvallah ben zorunlu değilim derse belki yasal olarak suç işlemiş olmaz ama memleketin aleyhine bir davranış içerisine girmiş olur. hele ki şu kamu bankalarına ne demeli… yahu siz niye devletin kanununu takmıyorsunuz? ne yazısı bekliyorsunuz? kanundan daha büyük daha bağlayıcı hangi yazı olabilir? bence, bu işten bir şey çıkmaz… boşuna bekledik o kadar zaman.

  1. Barış Bey, bencede 5 yıl gibi bir süre çok uzun bunun düşürülmesi ve şartların yumuşatılması gerekli. Borcu olmayan yeni kredi kartı kullanmak isteyen veya kredi kullanmak isteyenlere kapıların yasalarla açılması gerekli. Yoksa bankalara kalan bu işler tüketiciyi mağdur edecektir.

 213. necati bey benim 2015 te maaş aldığım bankaya geç ödememden dolayı icralık oldum şu anda hiç bir bankaya borcum yok kredi kartı ek hesap hiç bir şeyim yok ama kredi notum çok düşük en son baktım 200 civarıydı ben yıllardır kredi kartı zaten vermiyolar bankalar ben bu yasadan faydalanacakmıyım çalışıyorum maaşım 2250 tl şu anda

  1. Cem Bey, kredi notunuz çok düşük bunu yükseltmek amacıyla bankalardan maaşınızı göstererek kredi kartı almaya çalışmalısınız ve bunu yükseltmeniz gereklidir. Kredi kartı kullanmamanız neticesinde kredi notunuz düşük kalmıştır. Birde ödemelerinde sıkıntı yaşadığınız için düşük olan kredi notunuzu iyice düşürmüşsünüz.

 214. necati bey 2 yıl önce bankaya olan borcumu kapattım bu sabah ziraat bankasına gittim henüz bize bilgilendirme gelmedi diyor puanımıda sordum 1081 bilgilendirme bankalara geldiğinde kredi kullandıracagız diyorlar inanalımmı yoksa başından salma pokitikasımı

  1. Şahin Bey, gerekli bilgilendirme bankalara ulaştığı zaman yeterli olan kredi notunuzla kredi kullanabilmeniz mümkün olacaktır. Fakat yüksek tutarlarda kredi talebinde bulunmayınız, reddedilme ihtimali olur.

 215. Abi sabah yapı kredi ile görüştüm sanki merkezden biaşiyler bekliyor gibi cevap verdi bir gün bekleyin netleşek dedi bilgin varmıdır konu hakkında

  1. Abdullah Bey, konu ile ilgili bankaların ilerleyen sürede adımlar atması beklenmektedir. Dediğim gibi bir süre bekleyin uygulama netlik kazansın.

 216. arkadaşlar yorumlara bakınca hepimiz hemen hemen aynı dertten müzdaribiz. fakat bu işten umudunuzu kesin derim. ben şahsen kestim. istediğimiz kadar bimer e yazalım bankalara devlet birşey yapamaz ve yapmayacaktırda. bende gece yarılarına kadar meclisi izleyerek takip ettim baya ümidim vardı fakat resmi gazetede yayınlanınca ümidimi yitirdim. aslında sevinmemiz lazım değilmi hepimiz affolduk. yoooookkkk arkadaş bi düşünün 12.5 milyon kişiyi ilgilendiren bir yasa çıkıyor ve yetkililerden hiçbir açıklama gelmiyor. sizce 12.5 milyon kişiyi ilgilendiren halk yararına çıkmış birşeyden sonra kaç kişi canlı yayına bağlanırdı ? en az 8-10 tane yetkili açıklama yapmalıydı. işte bu yüzden sizde bu işe umut bağlamayın derim. inşallah ben yanılıyorumdur. bu arada sakın muhalefet filan yaptığımı düşünmeyin hükümetin elinde olan birşey değil çünkü bu….

  1. OKAN bey,hiçbir banka hükümetle ters düşmeyi cesaret edemez.Tek sorun sizlerin sessiz kalması bu yasa ile hak tanındı bu hakkınız için çaba sarf edin.BİMER etkili çözüm kaynağı,yazın siz de.

 217. Sicil affı, Esnaf ve vatandaş kredi çeksin ve bu çektiği kredi ile alışveriş yapsın ve ekonomide biraz hareket olsun diye yapıldı. Vatandaş olarak bizler sıkışık durumda olduğumuz için biran önce işimiz görülsün istiyoruz sanırım. Bankalar bu çıkan yasanın son rütüşlerini yapıyorlar sanırım birkaç günede şubelere gerekli talimatlar gider ve herkese Kredi vermeye başlarlar iyi düşünelimki iyi olsun.

 218. Necati bey.benim hic bir bankaya borcum yok.daha once takibe dusmus dosyam ve haliyle olumsuz sicil kaydim var.Suan duzenli bir maas gelirim var 3 senedir ve kkb puanim 1150 civarinda.merak ettigim sey ise yapilandirma yaptigim ve odemelerini yapmaya basladigim 1.400 tl lik vergi borcum var.eger yeni yasa dediginiz gibi uygulanmaya baslarsa bu vergi borcu herhangi bir engel teskil edermi? Cunki en son kredi basvurumda red nedeni olarak olumsuz sicil kaydi ve vergi borcumun gozuktugunu soylemisti banka calisani.

  1. Hakan Bey, vergi borçları artık yapılan her işlemde gözükmekte ve aynı zamanda kredi notunu dahi etkilemektedir. Kredi notunuz yüksek bu sicil affı ile birlikte kredi kullanabileceksinizdir. 1400 lirada okadar önemli bir tutar değil en kısa sürede ödeyerek kapatmanızı tavsiye ederim.

 219. ben 2009 sicil affını da inceledim.yorumlara da baktımbu aftan çok daha net ifadelerle yasa çıkmasına rağmen uygulanmamış.şimdi hiç umudum yok.eğer ki uygulansaydı şimdi bangır bangır tvlerde boy gösterirlerdi siyasetçiler..

  1. Gerekli yaptırımlar ilerleyen süreçte gelecektir. Daha tam olarak bankalar tarafından uygulanmaya başlanmadı sonuçta cuma günü yayınlandı yasa, bir müddet sabredin.

 220. Bimere yazdim sizde durumu ozetleyerek yazin arkadaslar umarim kisa surede sonuc elde ederiz .

 221. Necati bey okuduğum yorumlardan çıkardığım sonuç kredi puanım takipten dolayı hesaplanamiyor desede bir kredi puanım var ve bunu bankalar görüyor doğrumu. Böyle bir puanım varsa bunu bankalardan mi öğrenmek gerekiyor

  1. Hakan Bey, kesinlikle bankaların çoğu kendi sistemini tutmaktadır, özelliklede çalıştığınız bankalarda bu avantajınız daha yüksektir.

 222. şu anda mevcut hiç bir borcum yok. 6 ay önce bütün borçlarımı kapatmıştım. Garanti bankası maaş müşterisiyim ancak kredim onaylanmadı 🙁 sicil affı bildiriminin geldiğini söylediler şubeden

  1. Kağan Bey, bildirimin geldiğini belirten şube yetkilisinden ne tür bir bildirim olduğunu sorsaydınız keşke, ne olduğunu bile bilmeden size bildirimin geldiğini belirtiyor. Banka çalışanlarının işi bankacılık ama eğitimli olan kişi sayısı çok az.

 223. Necati bey yüksek tutarda talepte bulunmayin diyorsunuz maaş 1900 özel güvenlik elamaniyim 7yildir çalışıyorum 20.000 veya 25.000 düşünüyorum cikarmi yoksa yuksekmi rakam dediğiniz gibi yol gosterirseniz sevinirim

 224. Risk merkezi yayınladı okuyun

  Karşılıksız Çıkan Çek, Protesto Edilmiş Senet, Ödemesinde Gecikme Olan Kredi Kartı ve Diğer Kredi Borçlarının 6 Ay İçinde Ödenmesi veya Yeniden Yapılandırılması Halinde Banka ve Finansal Kuruluşlarca, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi

  Karşılıksız Çıkan Çek, Protesto Edilmiş Senet, Ödemesinde Gecikme Olan Kredi Kartı ve Diğer Kredi Borçlarının 6 Ay İçinde Ödenmesi veya Yeniden Yapılandırılması Halinde Banka ve Finansal Kuruluşlarca, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Kayıtlarının Dikkate Alınmayabileceğine İlişkin
  Bilgilendirme Notu
  1. Düzenleme nedir?
  22/1/2009 tarihli ve 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
  “GEÇİCİ MADDE 1- (1) Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrı nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayabilir.
  (2) Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz.”
  2. Düzenleme ne zaman yürürlüğe girdi?
  Düzenleme, 27 Ocak 2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, en geç 27 Temmuz 2017 tarihine kadar düzenlemeden yararlanabilirsiniz.
  3. Düzenlemenin kapsamı nedir?
  Bu düzenleme, gerçek ve tüzel kişilerin karşılıksız çek, protestolu senet, bireysel ve ticari nitelikli tüm kredi ve kredi kartı borçlarını kapsamaktadır.
  Ödeme tarihi 27 Ocak 2017 tarihinden önce olup, bu tarih itibariyle ödemesinde gecikme olan borçları kapsamaktadır.
  Yukarıda belirtilen borçların 27 Temmuz 2017 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması gerekmektedir.
  4. Borç bilgilerini nasıl öğrenebilirim?
  Borç bilgilerinizi,
  borcun bulunduğu banka ve/veya finansal kuruluştan
  Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nden
  öğrenebilirsiniz.
  5. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nedir?
  Risk Merkezi üyesi banka ve finansal kuruluşların müşterilerinin risk bilgilerini toplamak ve söz konusu bilgileri bu kuruluşlar ve müşterileri ile veya onay vermeleri koşuluyla 3. kişilerle paylaşılmasını sağlamak üzere Türkiye Bankalar Birliği nezdinde kurulmuş bir kuruluştur.
  6. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinden borç bilgilerimi nasıl öğrenebilirim?
  Risk Merkezi nezdinde Risk Merkezi üyelerinin müşterilerinin karşılıksız çek, protestolu senet, bireysel nitelikli ve ticari nitelikli tüm kredi ve kredi kartı borç bilgileri yer almaktadır. Buna göre,
  gerçek ve tüzel kişiler,
  kredi borç
  sorunlu kredi
  karşılıksız çek
  protestolu senet
  ile ilgili bilgilerini içeren Risk Merkezi Raporu’nu, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu başvurusu yaparak alabilirler.
  Risk Merkezi Raporu başvurusu ve teslimi hakkında http://www.riskmerkezi.org adresindeki “Risk Merkezi Raporu” bölümünde detaylı bilgi yer almaktadır.
  7. Borç ödeme veya yeniden yapılandırma taleplerimi nereye yapabilirim?
  Borçların ödenmesi veya yeniden yapılandırılması için, borcunuzun bulunduğu banka ve/veya finansal kuruluşa başvuru yapılması gerekmektedir.
  8. Borcumu ödediğimi nasıl belgelendirebilirim?
  İlgili banka ve/veya finansal kuruluşa başvurup, buna ilişkin yazı alarak veya
  Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nden Risk Merkezi Raporunuzu alarak
  belgeleyebilirsiniz.

  9. Borcumu yeniden yapılandırdığımda bunu nasıl belgelendirebilirim?
  İlgili banka ve/veya finansal kuruluşa başvurup, buna ilişkin yazı alarak belgeleyebilirsiniz.
  10. Borcun ödenmesi Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporunda ne zaman görülebilir?
  Kredi ve kredi kartı borcunun ödenmesini takip eden en geç bir sonraki ay sonunda,
  karşılıksız çek bedelinin ödenmesini takip eden en geç 3 iş günü içinde,
  protestolu senet bedelinin ödenmesini takip eden en geç 1 ay içinde
  görülebilir.
  Dikkat! : Bu sürelerden önce rapor alınması durumunda borç ödeme bilgisinin Risk Merkezi kayıtlarına yansımamış olabileceği dikkate alınmalıdır.
  11. Bireysel kredi ve bireysel kredi kartı borcunuzun ödendiği diğer banka ve/veya finansal kuruluşlar tarafından ne zaman görülebilir?
  Borcun ödendiği tarihi takip eden 2 nci iş gününden itibaren görülebilir.
  12. Ticari kredi borcunun (şirket kredi kartları dahil) ödendiği diğer banka ve/veya finansal kuruluşlar tarafından ne zaman görülebilir?
  Borcun ödendiği ayı takip eden ay sonundan itibaren görülebilir.
  13. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporundaki borç bilgilerimin eksik veya hata olması halinde nereye başvurmalıyım?
  Borcunuzun olduğu banka ve/veya finansal kuruluşa başvurulmalıdır.
  14. Borcumu tamamen ödemem veya yeniden yapılandırmam durumunda banka ve finansal kuruluşlardan yeni bir kredi veya kredi kartı almam mümkün müdür?
  Kredi kararı, banka ve finansal kuruluşların Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemelere göre müşterilerin ödeme gücüne bağlı olarak vereceği ticari karar niteliğindedir.

 225. Arkadaşlar biraz beklemekte fayda var daha bankalar yönetim kurulu kararı alıp uygulama tebliği gönderecekler şubelerine ondan sonra netlik kazanacak ama gönüllü olacaklarını tahmin ediyoruz.bide Necati bey en son yorum en üstte olsa ne olurdu . Taa en dibe iniyoruz.

   1. Soru da, cevap da hoşuma gitti. Necati bey bende takipçilerinizdenim. Selam vermek istedim. Başarılarınızın devamını dilerim.
    İyi çalışmalar.
    İmza: Kredi kullanmayı sevmeyen internetten indirimli alışveriş yapmak için en düşük limitli kredi kartı kullanıcısı fakir ama borçsuz Vatandaş.

 226. 2009 Sicil affı çıkmıştı. O zaman Merkez bankası tüm kayıtları silmiş ve herkese beyaz sayfa açılmıştı.
  Şimdiki Sicil affı farklı, Sicili bozuk olanlara Bankalar kredi vermiyor çünkü Verirse Devlet Bankaya ceza kesiyordu. Şimdi çıkan sicil affı ile Bankaya adamın durumu bu krediyi istersen ver istersen verme tamamen sana bağlı, Sicili bozuk sen kredi verdin diye Devlet olarak sana cezada kesmicem diyor.
  İşin özü boşuna ümide kapılmış ve aldanmışız.

 227. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) sicil affından yararlanmak isteyenlerin borçlarını 27 Temmuz 2017 tarihine kadar ya tamamen ödemesini ya da yapılandırması gerektiğini duyurdu. tbb bu açıklamyı yapmış ben 2014 de borçlarımı kappatım ve kredi puanım 1200 bütün bankalar red veriyor peki borcunu yapılandıran yada 6 ay içinde borcunu kapatan kişilere nasıl verecek o bankalar kredi biri bizimle dalga geciyor bu aftan hiç ümüdim yok çok ümitlenmiştim ama şu an hiç bir ümidim kalmadı alllah herkesin yardımcısı olsun .yin ehüsran

 228. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna geçici madde eklendi.Böle bi açıklama var ne yapmak gerk

 229. Merhaba arkadaşlar sabah vakifbanka gittim memurum, 5.000 tl maasim var, 1 yil once takibimi kapatmistim, duzenli odedigim bir kredim devam ediyor, 7000 tl kredi cekmek icin gittim malesef rededildi karalistede olmasam 50.000 tl gozu kapali verirler,sicil affini sordum bi etkisi olur mu dedim oyle birsey yok cevabi aldim resmi gazete de yayinlandi yururluge girdi dedim bize yazi gelmedi dedi, eger odeyecek durumu olan varsa borcu odemek en guzeli, ama bu sicil affina guvenipte esden dosttan borc alip banka borcunu odeyenler ileride sikinti cekebilir, memurum aylik maas 5.000 tl ama 7.000 tl kredi vermiyorlar Allah kimseyi bankalarin eline dusurmesin 3 yil once yalvaran bankalar kredi verelim kredi karti verelim diyen bankalar, su an suratimiza bKmiyor, iyi niyetli borcuna sadik insanlarla borcunu odemis insanlara kolaylik saglamalari lazim.

 230. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Kayıtlarının
  Kredi Kuruluşları ve Finansal Kuruluşlar Tarafından
  Dikkate Alınmayabileceğine İlişkin
  Kamuoyu Duyurusu
  1 Şubat 2017
  Karşılıksız çek, protestolu senet, ödemesinde gecikme olan kredi kartı ve diğer
  kredi borçlarının altı ay içinde ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde
  banka ve finansal kuruluşlarca, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarının
  dikkate alınmayabileceğine ilişkin bir düzenleme yapılmıştır.
  27 Ocak 2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
  giren düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin, en geç 27 Temmuz 2017
  tarihine kadar; karşılıksız çek, protestolu senet, kredi kartı ve diğer kredi
  borçlarının tamamını ödemesi veya yeniden yapılandırması gerekmektedir.

 231. Arkadaşlar; Sicili bozuk olanlara bankalar kredi veremiyordu çünkü cezası vardı, Bugün Bankalar birliği bildirimi yaptı ve bu cezanın kalktığını bildirdi. Banka ve şubelere bugün tebliğler ulaştı,
  Yarından itibaren bankalar Kredi vermeye başlıyacaklardır.

 232. hiçbir banka hükümetle ters düşmeyi cesaret edemez.Tek sorun sizlerin sessiz kalması bu yasa ile hak tanındı bu hakkınız için çaba sarf edin.BİMER etkili çözüm kaynağı,yazın siz de.

 233. Merhaba necati bey
  Ben 2012 de kanuni takipe düştüm fakat borcumu aynı yıl içinde ödedim. Kanuni takip halen kkb ş gözüküyor. Maaşım 3000 lira ve 1019 puanım var. 29.01.2017 de kredi için bankaya gittim fakat kredi vermediler.

  1. Uğur Bey, bankalar gerekli hazırlıklarını yapıp uygulamayı düzene koyduklarında sizde kredi kullanabileceksiniz. Fibabanka başvuru yaparsanız gelir belgeniz ile birlikte 5 bin 10 bin gibi bir rakam bu kredi notunuz ve maaşınız ile Fibabanka size kredi verecektir.

   1. slm necati bey bugun fibabank a 5000 tl kredi basvuru yaptım puanınız 1198 yetersiz dediler 2014 de takibe dusmustum hemen odedim. fibabank dediniz ama o da yok

    1. Osman Bey, burada yaptığınız başvuruda gelirinizi nekadar gösterdiniz, gelir belgesini sundunuz mu? Mevcut olan borçlarınız var demmek ki, yani size kredi verilmemesinde başka bir neden mevcut.

      1. Osman Bey, belirttiğim gibi ya başvuru yaptığınız banka şubesindeki kişi sizinle tam ilgilenmek istemedi yada başka bir neden var. Asgari ücretli birine 1198 kredi notu ile 5000 lira kredi vermeyen bankanın illaki bir açıklaması olması gerekli. Sizin adınıza mevcut kredi kartları mı var kart limitleri dolumu yada esnek hesaplarınız var hepsini kullandınız mı illaki bir nedeni vardır. Başka bankalardan kredi başvurusu yapmadan araştırma yapınız. Kredi notunuza findeks risk raporundan bakınız.

 234. necati bey merhabalar.bugün itibariyle maaş hesabımın olduğu bankayla yüzyüze görüştüm fakat malesef şuan içinde kapanmış idari takip dosyamdan dolayı kredi alamayacağım bilgisi verildi..şimdi sorum şu bu düzenlemeyle 2017 öncesinde kapanmış takip dosyaları olanlarda faydalanabileceklermi??

 235. necati bey merhaba.

  şu an hiç bir borcum yok. findeks kredi notum 404. sicil affından faydalanaraktan maaş yazısıyla kredi cekebilirmiyim.7500 cekmek istiyorum

  1. Kredi kullanmanız muhtemeldir. Bir müddet daha beklemeniz gereklidir. Bankalar ilerleyen süreçte yasayı uygulamaya bir şekilde koyacaklardır. Buna göre kimine kredi çıkarken kimine çıkmayacak, bu kriterleri bilebilmek için bir süre beklemek gerekli, ilerleyen sürede sizin gibi düşük kredi notuna kredi veren banka varmı yokmu ortaya çıkacaktır.

  2. benim de hiç borcum yok kkb puanım 1218 ama yine de kredi çekemiyorum.Maaş müşterisi olduğum banka bile kredi vermek istemiyor.

 236. VATANDAŞ İSİMLİ ARKADAŞ DEDİĞİNİZ KESİN BİLGİMİ ACABA BUGÜN BANKALARA ULAŞTIĞI VE YARIN BU İŞİN ÇÖZÜLECEĞİ KESİN BİLGİMİDİR.TEŞEKKÜR EDERİM

  1. Ozan bey aynı konu yorum olarakda paylaşıldığı ve bir kaç tbb veriside paylaşıldığı için belirttiğiniz yorumu düzenledim bilginiz olsun.

 237. Evet Gülay hanım yarın itibari ile kesinleşmiş olur bankalar birliği açıklama yaptı sonunda.

 238. ARKADAŞLAR KENDİNİZİ KANDIRMAYIN BUGÜN BANKALARA BİLGİ FALAN VERİLMEMİŞ BEN ŞİMDİ FİNANSBANKASINDA GELİYORUM ADAMLARIN HİÇ BİŞEYDEN HABERİ YOK SORDUM SİCİL AFFI BİZİ KURTARIRMI DİYE SİCİL AFFI HİÇ BİŞEYE YARAMAZ DİYOLAR SİZİN ÖDEMELERİNİZ DÜZENLİ OLSUN İLERDE HEPSİNİ VERİRLER DEDİ YANİ ARKADAŞLAR PEK ÜMİTLENMEYİN

  1. Arif Bey sizin hangi bankanın hangi şubesine gittiğinizi bilmiyorum ama şunu iyi biliyorum şubede çalışan kişiler bilgisayarın açma kapama düğmesini dahi zor bilen kişilerdir. Kaldıki sicil affından haberi olsun. Sizede demişler işte hiç birşeyden haberleri yok, onlar akşam etsin maaşını alsın bankanın çıkarlırı şu yada bu şekilde zerre kadar umurlarında değildir. Umrunda olanlarda zaten ya şube müdürü olurlar yada merkeze çekilirler. Demem oki siz yararlanmayın sicil affından, sizin gibi kişiler yüzünden bu bankacılık sistemi bu şekilde. Yasa yayınlanmış daha 2 iş günü geçmiş, sen sicil affından medet umuyorsun. Sen düzenli ödemelerini yapmamışın demek ki, kullanmışsın krediyi ödemeye gelince sallamışsın, sen fazla ümitlenme yolun açık olsun.

   1. En sonunda dayanamamışsınız! sizi de delirttik burada hakkınızı helal edin artık.

    1. Yok Ümit Bey, arkadaş bazı şeyler yazmıştı tam olarak yayınlamadım sildim bir kısmını ona sinilendim, yoksa bütün herkesin başımını üstünde yeri var elimden geldiğince yardımcı olurum.

 239. NECATİ KARDEŞİM BENDE DİĞER İNSANLAR GİBİ MAĞDURUM ANLADIN YORUMLARI OKUDUM HEP AYNI YORUMLARI YAZIYOSUN DEMEK İSTEDİĞİM BU YASA ÇIKSA DA BİŞEY FARKETMİCEK ÖRNEK YARINDAN İTİBAREN BANKALARIN ÇALIŞMASINA İŞLEDİ ADAMLAR HEMEN KREDİ VS KREDİ KARTI MI VERİCEK BEN ADAMLARLA BİREBİR KONUŞTUM BANKANIN EN ESKİ ADAMIYLA KONUŞTUM ADAMIN DEDİĞİ KELİME EN SON SİCİL AFFI 2009 DA ÇIKTI DEDİ VE OZAMANDA HİÇ ETKİLEMEDİ İNSANLARI 2007DEN BERİ SİGORTALI ÇALIŞAN 1800 MAAŞ ALAN ADAM TANIYORUM VE HALEN DAHA KREDİ YADA KREDİ KARTI ALAMAYAN ADAM O DEMEK İSTEDİĞİM BU YASA DA ÖLE OLCAK BENİM SANA TAVSİYEM FAZLA DİYOLAĞA GİRMEYİN İNSANLARLA

  1. Bütün kişilerin soruları aynı yakındıkları durum aynı olduğu için bir cevap bekledikleri için hemen hemen aynı yorum gibi gözüküyor. Fakat konuya giren bir çok kişi eski yorumları okuyarak bilgi sahibi olup yorum yazmıyor. Yorumları okumayan bir çok kişide yeni sorular sorarak aynı konuyu sormuş oluyor. 2009’la şuandaki durum arasında yaklaşık 8 yıl var ozamanlarla şuandaki durumu karşılaştırmak saçma olur ozaman 5 milyon kara listede insan vardı belki şimdi 12.5 milyon kişi, herkesin 4 eşi çocuğu olsa yani 50 milyon kişiyi ilgilendiren bir işlemi referandum öncesinde yaptırımlarla gerçekleşeceğinden hiç şüpheniz olmasın.

   1. Necati kardeşim;
    Tüm yorumları okudum.Sicil affı dediğimiz bu tahsilat türü bankaların işine yarayacak bu çok açık.İnsanlar zaten borçlarını ödeyemiyor borçlar avukatta faiz üstüne faiz biniyor devlet 72 aya kadar derken bunlar burnundan kıl aldırmıyor.Hadi yapılandırdın Kredi puanı Kanuni takip yüzünden 0 olmuş yeni bir kredi için bekle ki yükselsin.Bu sözde afla beraber TBB risk merkezinde ödenen borçların kayıtları da silinmeyecek. Bankalar ödediğinizi ya da taksitlendirdiğinizi görecekler.Ödemesi yapılan takipli borçlar zaten 5 yıl sonra kayıtlardan düşüyordu.Bankalar geriye dönük borçları tahsil edecek ama yeni kredi vermek için ilk etapta kredi puanını bahane ederek haklı olarak seçici davranacak.Ödenmiş takipli borçlar zaten 5 yıl sonra kayıtlarda gözükmüyor.Bu bir af değil iyileştirme bence o da ödeme gücü olana..Kanuni takipteki borcu sebebiyle kredi puanı 0 olan birinin puanının yeniden hesaplanması için son takip tarihinin üzerinden 1 yıl geçmesi gerekiyor o da düzenli ödemelerle iyi bir puana erişebiliyor.HİÇBİR BANKA KANUNİ TAKİPTE BORCUNUZ VARKEN (Genelde avukatlık bürolarında)KREDİ PUANINIZ DÜŞMÜŞKEN SİZE KREDİ VERİP HADİ ŞU BORCUNU KAPATALIM DEMEYECEKTİR.(Kefilli veya teminatlı kredi haricinde)BORCUNUZU TAKSİTLENDİRİN ”İLERLEYEN GÜNLERDE KREDİ PUANINIZA VE GELİR DURUMUNUZA GÖRE KREDİNİZİ DEĞERLENDİRİRİZ”YANITINI DUYARSINIZ ÇÜNKÜ ÖDEMENİZ GEREKEN BORÇLARINIZ NEDENİYLE ZATEN RİSKLİ MÜŞTERİSİNİZDİR.
    İŞTE BU YÜZDEN; NASIL OLSA KREDİ VERİRLER DİYE (ÖDEME GÜCÜNÜZ YOKKEN )BORCUNUZU YENİDEN YAPILANDIRMAYIN.ÖDEYEMEDİĞİNİZ TAKTİRDE DAHA BÜYÜK RAKAMLI BORÇLAR KARŞINIZA ÇIKACAKTIR..UNUTMAYIN Kİ:DEVLET ; RİSKLİ MÜŞTERİYE KREDİ VERİRSE CEZA UYGULAMAYACAĞI KURUMLAR ÜZERİNDE ”NEDEN KREDİ VERMİYORSUN,,DİYE DE BİR YAPTIRIM UYGULAYAMAZ…

 240. Necati Bey,ağzınıza sağlık,duygularıma tercüman oldunuz.Ne yazık ki insanımız araştırmaya,hakkına aramaya üşenen,her denileni kabullenen bir hale gelmiş.Yazık ne diyelim…

 241. Merhaba Necati Bey; öncelikle insanları aydınlattığınız için teşekkür ederim, ben 2014 yılında bütün borçlarımı kapattım kara listede oldugum için maaş aldıgım bankadan dahi kredi veya kmh hesabı açamadım olumsuz sonuclandı hiç bir bankaya bocum yok kredi notum 800 civarında ancak TBB’nin yaptığı duyuruda borcunu daha önceden ödemiş borcu olmayan kara listede olan kişilerle ilgili bir bilgi yok yapılandırma ve 6 ay içinde ödeme bilgisi bulunuyor bu da mevcutta icrada borcu olanları kapsıyor. Demem o ki biz bu yasadan yararlanamayacak mıyız ? Teşekkürler.

  1. Ali Bey, takibe girmiş olan gerçek veya tüzel bütün kişileri kapsamaktadır. Borcunuzun kapanmış olması sizin açınızdan daha iyi yani yasa gereği bankaların size kredi vermesi durumunda, bankanın herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacağı belirtilmekte. Yasalar çerçevesinde kime kredi verilip kime verilmeyeceği hatta kredi taksitleri ve kredi kartı maksimum taksit miktarı belirlenmektedir. Bu kapsamda bankalar size kredi verdiği zaman niye kredi verdin diye sormayacaklar. Hiç kredi notu olmayan kişiye banka nasıl kredi vermekte, teminatla veya kefil ile vermektedir. Bu şekilde yapacağınız işlemlerle ilerleyen süreçte makul tutarlarda kredi kullanabileceksinizdir.

 242. Arkadaşlar bende 2009 yılında işlerimin bozulmasından ötürü kredi ve kredi kart borçlarımı ödeyemeyerek icralık oldum. Kara listeye girdim. Bu borçlarımın bazısını banka avukatları aracılığıyla, bazılarını ise varlık yönetim şirketlerine ödeyerek kapattım. Hiç bir kredi kartım kalmadı hepsi iptal oldu. Bir arkadaşımın ve uzman kişilerin tavsiyesi ile bir yakınımdan bana ek kart çıkarttırdım. Ayrıca Kuveyttürk bankasından nakit blokeli kredi kartı aldım. Başka bir bankadan ise adıma kayıtlı olan bir faturayı otomatik ödeme talimatı ile ödemeye başladım. Sonuç; şu anda kredi notum 1400 oldu. Yürürlükte olan yasadan faydalanmak için kart çıkarttığım banka şubesine giderek küçük bir miktarda kredi kullanmak isteğimi belirttiğimde olumsuz cevap aldım. Findeks’ten kontrol ettiğimde hala sicilimin silinmediğini görüyorum. Bankalar kesinlikle kendi data’larını silmeyecek. Kısacası devlet bu konuda bankalara katı bir yaptırım uygulamazsa çıkan bu yasa fiyasko ile sonuçlanır.
  Bankalara yaptırım uygulayarak vatandaş’ın kredi ve kredi kartı almasında kolaylıklar olursa piyasalar canlanır. Ticaret ivme kazanır.
  Yetkililerin bu konuda vatandaşın lehinde acilen bir yaptırım uygulamasını,canı gönülden istiyorum…

 243. 1 saat önce konuştum ya tanıdık bankacı diyorki bizede bilgi gelmedi diyor bugün yayınladılar dedim bize ulaşan yok dedi sonra dediki senin borcun yok görüyorum maaşında güzel ama t.c numarayı girince ilerleme yapılamıyor acaba sistemlerimi güncelliyorlar bilmiyorum sonra merkez bankasından güncelleme ve dilekçe yapalım dediler sen bi merkez bankasına git dediler telefonda sonra dediki dur bizim merkez bankasında tanıdık var t.c numarandan işlem yaptırabilirsek bi yapalım ben sana dönücem dedi anlamadım gitti arkadaş bankamı hortumladık biz ya bir lira yüzünden listeyemi girilir şuanlık güncel bilgi bu şekilde bu konuştum kişide ziraat bank şube müdürü

 244. Teşekkürler Necati Bey, biraz beklemek daha mantıklı olur. Kamuoyuna bugün duyuru yapıldı resmi yazılar bankalara dah yeni gönderilmeye başlandı süreç haftaya daha da netlik kazanacaktır. İnsallah bankalarda vatandaşa yardımcı olur bu yasa vesilesiyle kimse keyfi bankaya bulaşmak istemez sonuçta geçmişte yaşadığımız sıkıntılar yüzünden elimizde olmadan ödemelerimzi aksatıp kara listeye düştük ama borcumuzu kapatıp akıllandık bir fırsat verilirse bundan sonraki süreçte daha dikkatli oluruz ve eminim ki hiç kimse bir daha aynı hataya düşmez. iyi günler.

 245. cemil bey çok komikler inanamıyorum evet bize suçlu gibi davranıyorlar. vergisinden tutta her dolandırıcılığı yapan ortada herşeyi yapar biz bu af için yerleri tırmalarız sonuç ise belli değil yazıklar olsun.

  1. aynen efendim o şekilde yok anlamadığım ben aslanlar gibi askerliğimi yapmışım bütün vergilerimi gününde ödüyorum bütün faturalarımı ödüyorum bir gün dahi kötü birşey yapmadım yeri geldi darbe olaylarında sokaklarda vatanımıza sahip çıktık şimdi bir darbe daha var ekonomik darbe bununda çözümü ekonomiyi canlandırmaktır benim kredi çekmem demek esnafada devletede yarar olarak dönecek demektir fırsat vermiyolarki borcum yok 2 yıldır kapattım hepsini 3000 lira maaş artı sigorta eksiksiz yatıyor adamlar 5 binliraya 10 binliraya 2 aylık maaşıma bile yok diyolar yemin ediyom kafayı yiyecem deli olmamak elde değil bir ton borcu olan kişilere hala kredi veriyolar adam asgari ücretle çalışıyor 1300 lira ödemeli konut kredisi çıkıyor bize çıkmıyor vallahide billahide birşey anlamıyorum artık psikolojimi bozdular Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun

 246. Bende Kuveyttürk ve Akbank şube müdürü tanıdıklarımla konuştum sizinle aynı bilgilere ulaştım. Bu yasayı çıkaran yetkililerin ( Necati Özkan bey’in dediği gibi) referandum öncesi bu konuyu çözüme kavuşturmalarını umuyorum. Bu kadar bekledik bir kaç gün daha bekleyelim bakalım.

 247. Arkadaşlar BİMER ( başbakanlık sorun bildirme ) Şikayetleri buraya yazalım hep beraber.
  Sonuçta bu yasa bizler için çıkarıldı ama işimize yaramıyacaksa bunu dile getirmek lazım.
  Hiçkimse üşenmeden buraya yazınızı yazın.

 248. Benim anlamadığım, Bankalar daha önceleri önüne gelen herkese Kredi ve kredi kartı vermiyormuydu ?
  Adamın maaşı 1000 tl. diyelim 5 bankadan ayrı ayrı kredi kartı var ve limitleri 50bin tl değilmiydi ?
  Bankalar Vatandaşa hem Kredi kartı, Hemde Kredi vermeyi çok isterken,
  Şimdi Hükümet Sicil affı içeriğini nasıl hazırladıki, Biz bankaları suçluyor ve onlardan bişeyler bekliyoruz ?
  Bu konularda Milyonlarca kişi halen ne oldu ne bitti, Bundan sonra ne olucak bilmiyor.
  Yasayı çıkaranda, Bankalarda kimse bişey bilmediği için yapılan açıklamalarda hep yuvarlak.
  Gelen sorun, Önceden borçdan dolayı Kara listeye girildi, Tüm borcumu ödedim Şimdi de kredi almak istiyoruz budur

  1. Kesinlikle, daha önceden bankaların vermeye çalıştığı kart yarışı yasalar ile engellendi ve şimdi yasalar ile kaldırılıyor. Bu nedenle bankaların biraz daha fazla kredi vermek için kriterlerini yumuşak belirleyeceklerini tahmin ediyorum.

 249. cuma günü fibabanka kredi kartı başvurusunda bulunmuştum geri dönüş olmamıştı az önce telefonla aradım sordum takipte olan borçlarımı 2014 de kappatmışım şubeye gelirsem kredi kartı velirmisniz diye hayır dedi kamu bankalrına gidin dedi şamal oğlanı olduk ne yapacağımızı bilemiyoruz

 250. Arkadaşlar bilgilendirme amaçlı yazıyoruz az önce özel bir bankada müdür pozisyonunda çalışan bir tanıdığın yakınını araya sokup kredi başvurusunda bulunmak istedim müdürün dediği lafı aynen size yazıyorum. Bu sicil affına güvenmeyin sistemde herşeyiniz yine gözükücek eğer silinme olsaydı o zaman olurdu ama silinme yok sistem otomatik red cevabı verecek yani bankaların insiyatifinde bu iş. Bende bu insiyatif kimlere kullandırılacak dedim. Oda bana kara listeden çıkma yok sadece bankalara insiyatif verildi yani bu durumda kimseye neredeyse uygulanmaz diyebilirim dedi. Devlet bankaları verirmi dedim yasayı çıkaran her ne kadar devlette olsa kamu bankası bile bu yasayı zor uygular 12.5 milyon insana nasıl uygulasn dedi %10 luk kısım yararlanır oda anca esnaflar oda belki dedi.

  1. Bunu aynen Bimere yazmanızı tavsiye ederim. Bankalardan aldığımız bütün olumsuz cevapları yazmamız gerekiyor ben şahsen yazdım bugün sesimizi duyup birşeyler yaparlar belki.

    1. Murat Bey bunu daha önceki yorumlarımda da belirttim, kredi notunu ve sicilini kayıt altındaki bütün ödemeleriniz ve icra dosyalarınız kapsamaktadır. Vergi borcunuz dahi olsa kredi çıkmasına engel teşkil eder. Bana neden kredi çıkmıyor demeden önce borçlarınızın neler olduğunu iyi bilmek ve araştırmak gereklidir.

 251. Artik birinizin “beyler a bankasi kredimi onayladi yasa uygulanmaya baslamis galiba” yorumunu bekliyorum.bi zahmet:)

 252. Mrb hocam benim hic bir bankaya borcum yok 2100 maasim ve 1163 puanim Baranogl ve dun ziraat a 5000 kredi talep ettim direk red aldim

  1. Selen Hanım, keşke okadar yazdığınız yorumu okusaydınız. Mevcut uygulamalarda zaten takibe girmiş olanlara ve mevcut kredi ve kredi kartı borçlarını maaşıyla anca karşılayan kişilere kredi çıkmamaktadır. Kredi sicil affınında amacı bu ama daha bankalar tarafından uygulanmaya başlamadı.

 253. arkadaşlar merhaba ,

  durumumu anlatayım belki bir yardımı olur , yasayla bir ilgisi var mıdır tesadüf müdür emin değilim
  ben 2012-2013 maddi açıdan kötü bir dönem yaşadım , bu yıllarda 4-5 bankadan kırmızı kalem yedim , bir kısmını avukatta hallettim bir kısmını maaş haczi olarak maaşımdan kestiler , tüm tutarları toplasak 12.000 civarı bir rakamla tüm borçları kapatmış oldum o zamanlar . 2014 yılında en son borcum kapandı (maaş kesintisi bitti)
  kredi puanım findeks geçen ay 543 idi . direk başvuru yaptığımda ret cevabı almaktayım fakat 2 gün önce maaş müşterisi olduğum bankaya gittim bireysel temsilciye durumumu anlattım mağduriyetimi direk olarak bankada kalmıyor insiyatif genel merkeze gönderip onay beklemeliyiz dedi ama direk gönderirsek ret olur durumu düzgün bir kefil istedi yakın bir arkadaşımı söyleyip başvuruyu gönderdi , birkaç saat sonra kredi kartınız onaylanmıştır diye mail aldım baktımki kredi kartı çıkarıyorlar (4 yıldır hiçbir banka vermiyordu ) muhtemelen kredi kartı başvucurusda yapmış bankadaki ilgili benim için , ertesi gün bayan aradı kredi onayınız aldık şeklinde 8000 tl için
  fakat an itibariyle benim işime yaradı mı ? kefil göstediğim arkadaş burun kıvırıp kefil olmak istemedi onun için hala çekemedim 🙁 tam sevindim derken öylece kaldım , bankayı aradım kefilsiz olmazmı diye , malesef red yeriz kesin dedi , başka türlü olmaz dedi , öylece bekliyorum düzgün bir kefil bulabilirsem tekrar merkeze başvuru yapacam artık ama kredi kartımın onaylanması ve koşullu olarak kredi onayı vermeleri güzel bir gelişme oldu benim için . böyle bir süreç yaşadım bilginiz olması için paylaştım .
  keşke yasa açık kapı bırakmayacak ve kesin hükümlerle yapılmış olsa çünkü biliyoruz ki eğer isterlerse bir bankayı yok edebiliyorlarken bunu yapabilecek güçleri var , elin suriyelisine şuna buna para yardımı yap istedikleri işe okula sok , bizler gibi bu ülkenin öz vatandaşlarına ne halt yerseniz yeyin de , sinirlenmemek ,öfkelenmemek elde değil

 254. benimde yasal takipte borcum var dün bankadan aradılar sadece idari takipte olanları yapılandırıyoruz avukattaki borçlar için avukata protokol imzalarsınız dedi bu nasıl iş borçları nasıl yapılandırcaz o zaman

   1. necati bey bu duruma göre idari takipetki borcu yapılandırabiliyor muyuz idari takip dediğiniz bankanın normal fazi üstü oalrak kendisinin yaptığı yapılandırma değil mi

 255. Merhabalar, Bankalar ile ilgili her hangi bir gelişme var mı ? borcunu daha önceden ödeyip kara listede olanlardan kimse bankalar ile görüşme yapıp olumlu sonuç alan varmı acaba ?

 256. Ben az önce Ziraat Bankası ile görüştüm daha herhangi bir talimat gelmemiş şubelere. Anadolu Bankası ile görüştüm oda daha henüz bir talimat gelmedi dedi. Benim gibicin avukatlık borcu olanlar avukatla yapılandırma yapacak kredi alırım diye ama alamayacaklar. Arada biz avukatla yapılandırma yaptığımız için bankaların alacaklarını ödemiş olacağız benim sicil affi ndan anladigim bu.

 257. Bankaların hiçbirinin haberi yok, Umurlarında da değil. Ne ilgilenmek ne uğraşmak istiyorlar.
  Maaşlı müşterisi olduğum bankayı aradım, ( Yapı Kredi ) Telefonda biran önce tlfnu kapatta işime bakıyım havasında bizlere gelen hiçbirşey yok dedi. Tanıdık vasıtası ile Şube müdürünü arattım ( Finansbank ) oda evet böyle birşey var ama bizlere gelmesi iki üç ayı bulur demiş.
  Kime ne diyeceğimizi bilemedim. Herkes topu başkasına atıp kenara çekilmek istiyor.
  Ülkemiz 15 Temmuz olayını bu halk sayesinde bertaraf etmiş, Önüzümüzde de gene bir seçim var.
  14 Milyon Vatandaş madur ve çıkar bir yol, tatmin edici bir açıklama beklerken
  Hiçbir yetkili çıkıpda bu sorunların cevabını vermiyor ve bizleri bu durumda bırakıyorlarsa Kimi kime şikayet edicez anlamak mümkün degil.

 258. Necati bey 2004 yılından bir kredi kartı borcum kalmıştı 11 yıldır aynı yerde ikamet ediyorum varlık şirketine devretmisler borcu ama yasal bir dava dosyası yok. Edevlet uzerindende görünmüyor bununla ilgili bir yorumunuzu alabilirmiyim ben arayan kişilere maaş haczi uygulayın diyorum yanasmiyorlar sizce zaman aşımı olmusmudur ve takip dosyası olmayan bir borç risk merkezinde çıkarmı

  1. Kredi kartınız hangi bankaya aitse oraya başvuru yaparak işlemleri kontrol ediniz veya findeks risk raporu satın alınız burada gözükmüyorsa borç zaman aşımına uğramış olabilir. Findekste gözükmüyorsa yoktur.

 259. Bankalardan aldığınız bütün cevapları Bimerde paylaşın o zaman sonuç çıkabilir.

 260. Tribünden bakınca şu dakikaya kadar olayın özeti:
  Ümidinizi kırmak değil niyetim güzel insanlar. Hepimiz zamanında gerek mecburen gerek umursamayarak gerekse de farkında olmadan sicillerimizi bozduk. Önceleri çok katı olmayan kredi kullandırma işleri giderek daha da sıkı hale gelecek gibi.
  Bu uygulamayı heyecanla bekledik çünkü bu şekilde lanse edildi medyada. Ancak olay tamamen bankaların çıkarına, kayıp veya zordaki kredilerin toplanması amaçlı. Hayır diyenler çok iyiniyetliler. Çünkü bizler düşünülseydik eğer yasadaki cümleler bu şekildeolmazdı. Bağlayıcı ve net olurdu.
  Bu yasaile bankalar alamadıkları alacakları alacak çok çok az bireysel müşteri ve yine çok çok az esnaf vs bu işten kredi kullanarak çıkacak. Bu da oran olarak %10’u bile geçmeyecektir.olayın iğrenç tarafı sadece ümitlerin sömürülmesi değil yukarıda arkadaşların da bahsettiği gibi; darbeyi önlemiş,15 yıldırbu hükümeti ayakta tutan, askerliğini yapmış, vergisini ödeyen, suça bulaşmamış, tek derdi ailesini ve sevenlerini mutlu edebilecek parayı kazanmak olan, üstelik parasıyla borç isteyen bizlere reva görülen muamele. Ne ev, ne araba alabiliyor ne de borçlarımızdan kurtulup nefes alabiliyoruz. Ufak bir hata ile üzerine kırmızı çekilen kişi borcu bitse de 5 yıl gibi ömrün önemli bir kısmına tekabül süre bıyunca cezalandırılıyor. Nerden bakarsan bak skandallarla dolu. Peki ne yapmalı? Benim gibi oy verenleredir sözüm: Bu adamlara artık oy vs vermeyelim. Orta vadede elimizi rahatlatacaktır. Siyaseti sevmem ama ekmeğimle oynayıp beni bu şekilde perişan eden sisteme de kişiye dedur derim. Tabi ki buna HAYIR diyerek başlayabilirsiniz.
  Aksi halde zengin zenginliğini katlarkrn bizler bu şekilde çırpınmaya devam edeceğiz vesselam.

 261. arkadaşlar..olumu bir haber veren olmayacak heralde..necati bey biraz zamana bırakalım demişti..biraz beklein başvuru falan yapmayın..

 262. necati bey maaş müşterisi olduğum yapı krediyle görüştüm hiç bir şeyden haberdar feğiliz diyorlar

 263. Necati bey merhaba. geçen yıl kara listeye girdim ve 6 ay önce tüm borçlarımı kapattım.devlet memuruyum ve maaşım 3.000 tl. şuan hiçbir borcum yok.internetten ne zaman kredi başvuru yapsam red oluyordu. bugün halk bankasına kredi başvurusu yaptım gelir belgenizle birlikte şubeye bekliyoruz diye mesaj geldi.bu olumlu birşey midir ümitlendim açıkçası

  1. Emrah Bey, internetten, mobil şubeden veya sms ile yapılan kredi başvuruları mevcut durumunuz dikkate alınmadan, sistemde tanımlı kredi tutarınız varsa buna göre cevap verilmektedir. Şubeye gelir belgenizle veya bulabilirseniz iyi sicile sahip kefille uygun tutarda kredi çıkacaktır. Şansen benim kefil olduğum ve kara listede olan kişi kredi kullandı. Bu noktada şubeden yapılan başvurular daha önemli ve etkilidir.

 264. Bimer’den yaptığım şikayet Başbakan yardımcısı Sn Nurettin CANİKLİ’ye sevk edilmiş. Hadi bakalım hayırlısı olsun

 265. BİMER e yaptığım başvuru sonucu :

  Başvurunuz incelenmiş olup, konuya ilişkin açıklamalarımıza aşağıda yer verilmiştir.
  Bilindiği üzere, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin geçmiş ödeme performanslarına ilişkin kayıtlar, 27/01/2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6770 Sayılı Kanun” un (Kanun) 33 üncü maddesi ile “22/1/2009 tarihli ve 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
  Geçici Madde 1- (1) Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrı nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayabilir.
  (2) Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz.” hükmü getirilmiştir.
  Söz konusu Kanun metninde belirtildiği üzere; gerçek ve tüzel kişilerin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin risk merkezi nezdindeki kayıtlarının, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde söz konusu borçların tamamının ödenmesi ya da yeniden yapılandırılması halinde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaması mümkün olabilecektir.
  Bu düzenleme ile finansal kuruluşlara/bankalara, Risk Merkezi nezdindeki kayıtlarda olumsuz sicili olan gerçek ve tüzel kişilerin sicillerinin dikkate alınmaması konusunda seçimlik bir hak tanınmakta olup, olumsuz sicilin dikkate alınmaması konusunda finansal kuruluşlara/bankalara bir zorunluluk getirilmemektedir.
  Ayrıca, Kurumumuzun, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun uygulamasında, negatif nitelikli krediler listesinden ilgililerin isimlerinin sildirilmesinde ve özel hukuk ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde aracılık veya müdahale görev ve yetkisi bulunmamaktadır.
  Bu çerçevede, Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak ilgili banka genel müdürlüğüne başvurulması hususu takdirlerinizdedir.
  Bilgi edinilmesi rica olunur.

  Yani bu demek oluyor ki bu sicil affının aslında hiç bir önemi yok….

 266. arkadaşlar reisicumhurumuz yasayı onaylayalı , resmi gazetede yayınlanalı neredeyse 10 gün oldu. ama kamu bankalarının bile daha haberi yok. Hiç boşuna ümitlenmeyin hükümetimiz bankaların geçmiş dönemde kalan batık paralarını toplaması için bu yasayı çıkardı. Benim gibi saflarda gitti ne kadar kredi kredi kartı borcu varsa sağdan soldan eş,dost,akrabadan bu yasaya güvenip borç bulup kara listeden çıkmak için borçlarını kapattı. bundan 1 ay önce sadece bankaya borcum vardı şimdi bu bankaların borcunu kapatmak için yirmi kişiden aldığım borç var. Herkese verdiğimiz sözde duramadığımız için rezil olduk. Kamuda çalışıyorum Vakıfbanktan maaş alıyorum. Vakıfbank bile 10000 lira kredi vermiyor. Buradaki hocalarımızda bize RAHATLIKLA KREDİ ÇEKEBİLİRSİNİZ diye yorum yapıyor. Referandum zamanı geliyor 12milyon500bin vatandaş yararlanacak diyorlar. Ülkenin yarısı böyle bir sicil affı ile umutlanmış maliye ve gümrük bakanları bu tasarıyı bankalarla ortak çalışma ile hazırladık dedi ama az öncede dediğim gibi kamu bankaları bile yok öyle bir yasa diyor. Artık sinir krizi geçiriyorum bizimle resmen dalda geçiyorlar. sizden bu yasa ne anlama geliyor bize gerçekleri açıklamanızı yada yasanın gerçek amacının ne olduğunu öğrenmek istiyoruzz…..

 267. 2009 yılında ne yapıldıysa aynı yasa ile 2017 dede çıkarılan yasa ile de aynısı yapılcaktır. yani banka kapıları yine kapalı olacak vatandaşa, beklesekte hiçbirşey çıkmayacaktır banka alcağını alacak ama hiçbirşey vermeyecek yine mağdur vatandaş olacak. Yazık çook yazık gerçekten 15 Temmuz gibi önemli bi süreçten sınavdan geçen vatandaşa yapılanlara yazık gerçekten diyecek laf bulamıyorum artık. Referanduma hazırız gereken cvp verilir umarım bu boş yasayı bekleyen 12.5 milyon kişi tarafından.

 268. 5 dakika arayla 4 bankayi aradim ilk aradigim subeye git bankaya gore degisir dedi ikinci aradigim resmi gazetede yayinlamadi daha dedi.d ucuncu aradigim ekran subeye gitmenisoyluyo dedi.dorduncu aradigim bize yazi gelmedi dedi.bunlar bizle egleniyo.af filan yok millet aftan yararlancam diye ordan burdan borc bulup o kredisini kartini kapatcak.yeni kredi isteyince red veriyo puan dusuk dicekler. borcunu duzenli odemeyen adamin skor puani dipte olur tabi.

 269. Arkadaşlar hepimiz insanız gecikmede olur, ödeyememe de olur.
  3 Sene öncesi borcu kapamışım, borcu yoktur yazısını almışım bana neden kredi çıkmaz ?
  E-Devletten Cumhurbaşkanına şikayetimi yazdım, sonrasında Bimer’ e yazı yazdım.
  Ne kadar çok kişi şikayeti iletirse o kadar faydalı olur düşünüyorum.
  Cuma günü Resmi gazetede yayınlandı yürürlüğe girdi, peki 13 Milyon nerde kime ne yararı olduki bu yasanın

 270. dün işbankasına başvurdum.. halen onay bekliyorum merkezlerinden. herhangi bir borcum yok bankalara. notum 700. yakın tarihte tekibim vardı. ama umudum yok.

 271. hepmizi uyutmuslar arkadaslar bu yasa bankaları kurtarmak için cıkmıs bir yasadır su an türkiyedeki bankaların cogunun durumu kötü garanti bankasının bile gecen gun notunu baska bankalarla beraber negatife cektiler bankalar olmayan paraları insanlara dagıttı şimdi toplamaya calısıyolar paraları yapılandırma yaparak paralarını alacaklar bankalar kimse kredi cekecem ümidine kapılmasın ben de dahil

 272. Fazla basvurudan dolayi kredi alamiyorum yasa ciktiginda basvurularim silinirmi ve kredi alabilirmiyim

 273. 01.02.2017 16:17 tarihinde BİMER tarafından BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI (SN. NURETTİN CANİKLİ) tarafına sevk edildi.

 274. arkadaşlar bende çoğunuz gibi sicil affını araştırdım bız den çok bankalara yarıyor ınsanla ra borcunu odett irmeeye teşvik edici kesinlikle hiç bir banka borcu olmayana dahi 5 yıl geçmeden borcunu odedı gı tarıh ten ıtıbaren kredi ve urunle ri kullandırtmayacak hevesı mız kursamız da kaldı af hikaya

 275. ir kredi veya kredi kartı borcu ödemesi 90 gün geciktikten sonra yasal bir zorunluluk olarak ödeme planından koparılır. Bu noktadan sonra müşterinin, sözleşmede önceden karşılıklı olarak mütabık kalınan şartları yerine getirmeyeceği kabul edilir. Borçluya ihtar çekilir ve 7 gün içinde tüm borcun ödenmesi istenir. muacceliyet söz konusu olur. Bu süre sonunda borçlunun kendisine tebliğ edildiği şekilde ödeme yapmaması durumunda, alacaklı kurum belirli bir süre avukata devretmeden yani icra işlemleri başlatılmadan önce idari takip aşamasında takibat yapar. Bu takibat kurumun tahsilat ekiplerince aramalar ile yapılır ve müşteri yeniden bir ödeme planına bağlanmaya çalışılır.

  Burada önemli bir konu da faiz uygulamasında artık temerrüt faizinin işliyor olmasıdır. Borçlu yeni ödeme planına göre de ödemelerini düzgün gerçekleştirmezse, artık kanuni takip aşamasına geçilir ve icra takibi başlar

  bunu buldumda necati bey bhenim yapılandırmam bu yazılan şekilde oldu şimdi idari takipte olduğum belli gibi bu yasaya göre bende faydalanabilirim değil mi.Kusura bakmayın bir çıkış yolu arayıp duruyorum da.

  1. Feyzullah Bey, siz idari takipteyseniz mutlaka bankanızla görüşerek yapılandırma yapınız. İdari takipde zaten sicil bozulmamaktadır. Aksi takdirde siciliniz bozulacaktır.

 276. Necati bey,
  Cuma günü resmi gazetede duyrulup yürürlüğe giren sicil affı ile ilgili, Siz bir haftadır yukarda da yazılanlarla ilgili yetkili kimseden veya bankalardan bir bilgi alamıyormusunuz ?
  Sizin dediğinizde sadece beklenti ve temenni

  1. Arkadaşım illaki sicil affını uygulayan yani borcu olmayan ve mali gücü yerinde olanlara kredi çıkaracak banka olacaktır. Beklemek ve görmek gerekli. Mevcut borçlarınız fazla ve kredi notunuz düşükse, zaten borcuna sadık olmayan birisi olduğunuzda banka kredi vermeye yanaşmaz aksini anladıkları zaman kredi vereceklerdir.

 277. necati bey
  şimdi bankadan geldim.2013 senesinde kredi borcum vardı.idari takipteydim..2013 teborc odendı ama.bankada hala acık gorunuyor.. bu takipteki dosyalar silinicekmi…??

  1. Çınar Bey, açık olan borçları kapatmak için bankadan borcu yoktur yazısı alınız ve Kredi Kayıt Bürosu’na iletiniz veya findeksten itiraz formu doldurarak talep iletiniz. Borcunuz var gibi gözükmesi, bankanın ödediğinizi bildirmemesinden kaynaklıdır.

 278. Arkadaşlar Merhaba Bugün Kbb Bürosundan bir mail aldım ve hiç ümidim kalmadı
  Sizinle paylaşıyorum

  Sayın Sadullah ÇAVUŞOĞLU ,

  22/1/2009 tarihli ve 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiş olup 27 Ocak 2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

  “GEÇİCİ MADDE 1- (1) Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrı nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayabilir.
  (2) Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz.

  Ayrıca Kredi kararı, banka ve finansal kuruluşların Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemelere göre müşterilerin ödeme gücüne bağlı olarak vereceği ticari karar niteliğindedir.

  Bilgilerinize sunarız.
  Saygılarımızla.

  Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi

  Adına Vekaleten

  Kredi Kayıt Bürosu

 279. Arkadaşlar bugün kuveyt türk bankasina gittim blokeli kredi kartı çıkarmıştım ilk ödememi yaptım kart findeks uzerindende gözüküyor önceki puanim 543 dü şimdiki puanım 584 olmuş yani 1 ay içerisinde 40 puan artmış şimdi benim tavsiyem sizde bu kartın müşterisi olun banka görevlisi arkadaş sicil affı ile ilgili bir bilgi daha bankamiza gelmedi diyor ve kendi düşüncesi 1000 puan altındakiler kredi yada kredi kartı alması zor diyor bu konuyu haberlere taşıyacak bir platform varmı bimer bana pek etkili olcakmis gibi gelmiyor en azından Burdaki yazıları kopyalayıp show tv watsap ihbar hattına mi yollasak

   1. Teminatınız olmalı, yani ev araba gibi bir teminatı bankaya sunarak, teminatınız üzerinden kredi kartı alabileceksiniz. Bu sayede kredi notunuzu yükseltebilirsiniz.

   2. Kardeşim teminata gerek yok sadece 1100 tl yanında para götür 20 dakikada veriyorlar kartı

 280. Arkadaslar ben cumhurbaşkanligina bi dilekçe yazmıştım bundan 5 ay önce yani bi istekte bulunmustum.Son model araba ile takım elbiseli 2 kişi geldi maruzatimizi sordu tespit etti ve giderildi.Dicem oki cumhurbaşkanligina şikayet bölümüne yazalım kesinlikle sonuç alacağız

 281. Merhaba 2013 yılından bir idari takibim oldu ve hemen kapattım 2013 yılında bugün bu yasaya guvenerek Ziraat bankasına gittim 10000 tl kredi çekmek için direk ret verdi hiç bir yere borcum olmamasına rağmen kefil getireyim dedim onunla bile olmaz dedi cunku sistem otomatik ret veriyor dedi.Yasa ile ne gibi esneklik sağlıyorsunuz diye sordugum da ise gordugun gibi hiç bir esneklik sağlamıyoruz dedi.Bu yasaya guvenerek hiç bir harekette bulunmayın.Bilginize

 282. Necati bey,öncelikle sabrınız ve anlayışınız teşekkürler.
  2015 yılında yapılandırılmış kredi kartı borcumu kapadım aynı zamanda başka bir bankadan kredi kartım avukata devroldu onuda 2 taksitle avukata ödedim ve bu sırada devam eden kredi ödememi aksattığım için yapılandırma yaptırdım.2015 hazirandan beri sadece en son yaplandırdığım kredimi düzenli olarak ödüyorum. bu süre zarfında en düşük kredi veya kredi kartım onaylanmıyor.
  şimdi bu yasanın bana getirisi ne olur.kredi kartı başvurusu ne zaman yapmalıyım sizce?
  cevabınız için şimdiden teşekkürler

  1. Erman Bey, keşke takibe girmeden borçlarınızı ödeyebilmiş olsaydınız. Kredi notunuzun kaç olduğunu biliyormusunuz açaba. Bunu biliyorsanız bilin ki çok düşük kredi notlarına kredi çıkmamaktadır. Kredi notunuzu yükseltme yollarını denemelisiniz. Her aksatılan kredi veya kredi taksidinde kredi notu inanılmaz düşmektedir. Çok fazla gecikmeler yapmadıysanız kredi notunuz yüksek olabilir. Yüksekten kastın 1000 civarlarında bir kredi notunuz varsa ve mevcutta bankalara borcunuz bulunmuyorsa, gelirinize oranla kredi veya kredi kartı alabilirsiniz.

   1. En son, takip yüzünden hesaplanamıyordu.o tarihten beri findeks puanımı bilmiyorum.2 gün önce maaş aldığım bankaya ek hesap için başvurayım dedim.puanınız 394 dedi hiç başvurmayalım direk red olur dediler.bir yorumda bankaların puanı findeksten farklı olabilir denilmişti.findeks puanını en kısa sürede öğrenerim.yasa gereği kredi notu dikkate alınmayacak mı ne anladım ben AF dan o zaman.

    1. Sicil affında sadece bankaların mevcut sicilleri dikkate almayabilecekleri belirtilmekte. Sizde bloke teminatlı kredi kartı kullanarak kredi notunuzu yükseltmeye bakınız. Çok fazla ödemenizi geciktirmişsiniz ve kredi notunuz baya düşmüş.

 283. arkadaşlar son güncel olarak gerçekten hem devlet bankasından hem merkez bankasından çok sağlam tanıdığı olan çok yakın akrabam yardım edicek bize iletilen birşey yok acele ediyorsunuz bugün yarın gelir bize bildirim yada en geç 15 gün sürer bekleyin biraz daha dedi öncelik hiç borcu olmayıp en az 6 aylık sigortası olan geliri olan kişiler dedi bende öyleyim bakalım bekle dedi senin t.c yi girinci otomatik atıyor biz onları bize bildiri geldiğinde tekrardan sistemleri güncelleyecez dediler genel müdürlüğümüz ne derse onu yapacaz dedi son bilgi bu valla bekliyoz bakalım umutsuz herkese güvenerek

 284. Necati bey devlet memuruyum 4500 Tl maaşım var eşimde devlet memuru 2500 Tl maaşı var 1 yılı aşkındır icralık takiblik Yada gecikmesi olan borcumuz yok benim kredi puanım 384 eşimin 687 60000 kredi çekmeyi düşünüyoruz olumlu sonuç alabilirmiyiz?

  1. Kaan Bey, eşinizin kredi kullanma olasılığı doğal olarak sizden daha fazla. Tutar olarak 60 binlik bir kredi teminatsız olarak bankalar tarafından onay almayacaktır. Mevcut borçlarınız yoksa maaş yazılarınızla birlikte, çalıştığınız bankadan kredi başvurusu yapınız ama sicil affının bankalara ulaşmasını beklemenizi tavsiye ederim. Her ne kadar burada bir çok kişi bu sicil affından umutsuz olsada, sizin gibi maaşı yüksek olanlar veya kredi notu yüksek olanlar bu aftan kesinlikle yararlanacaklardır.

 285. Herhangi bir kredimiz adımıza borcumuz yok. Birbirimize kefil olma şansımız olabilirmi?

  1. Eşlerin kefilliğini bazı bankalar kabul etmemekte ama kabul edenler daha fazladır. Dediğim gibi bir müddet bekleyin ve ilerleyen süreçte buradan bankaların sicil affı kapsamında aradıkları kriterleri paylaştığımızda sizde ona göre hareket edersiniz.

 286. arkadaşlar cumhurbaşkanı danışmanı tgrt haberde bir açıklama yaptı bankaları uyarıyoruz cumhurbaşkanın ve seçilmiş hükümetin aldığı kararları uygulayacaksınız haddinizi bileceksiniz dedi acaba bi umutmu sizce siz dinledinizmi haberi biraz önce söyledi

 287. Bimere yazin.maas aldigim bankaya basvurdum. Kredi takibin gozukuyor dedi.bu gerizekali awukatlar alacakliyken her bankaya takip aciyor sonrada kapatmiyorlar.wekhadil kredi notum 827 maasim 4000 bugun buyukcekmece icra dairesinden eski borclu oldugum urfa 4 icraya dilekce yazdim.bakalim ins cvo gelirde basvuru olumlu olabilir . Banka gorevlisi belki olabilir dedi en az puan1000 gerekiyor .son care blokeli kart bu onemli arkadaslar .ayrica bimerede yazdim arkadaslar sizde yazarsaniz sewinirim. Saygilarimla

 288. bizim borcumuz yok fakat kara listedeyiz dün bankaya sorsum hala kara lisdede görünüyorum neden acaba

 289. bu sicil affı tam bir fiyasko…sadeece bankalaraın parealarını geri toplamaya çalışıyorlar başkda bişey yok..daha önce borcunu ödeyip kara listede olanlar yine kara listede ve 5 yılı dolmadann kkb 1200 en üst sınır..ve buda kredi çekemeyeceğiniz anlamanına geliyor..sadece banların alacağına devlet ortak oldu..

  1. aynen öyle referandum öncesi çıkarılan göz boyamaca sadece bankaların alacaklarına karşılık çıkarılan bir yasa bu Vatandaş umurlarında bile değil. 12.5 milyon mağdur insan var.

 290. Arkaslar size güzel bir haber vermek istiyorum biraz önce garanti bankasını aradım afla alakalı sordum yasayı ve beni cok rahatlattı onlara yazı gelmiş ancak şuanda sadece öncelikli olarak esnaf yani ticari olanlar krediye baslamıslar bunlar kısım kısım olacak mıs sonra kobi sonra bireysel müşteriler şeklinde dedi yanlız subat ortası değilde bireyseller için yani bizler için martı bulur dedi peki kredi cekebilekmiyiz dedim tabi dedi herkez gelirine göre borcuna göre cekebilecek dedi ve puanları sordum ister istemez puanlarımızın cogu dusuk coguda sıfır dedim bunlar nasıl olucak dedim onlarıda belirli bir seviyede puanlanlarını kredi çekebilecek kadar yükseltilecek ve kredi cekilicek duruma getirecegiz dedi yani herkez tertemiz bir sayfası olacak dedi ama üstüne basa basa sizlerin için gelecek yasa martı bulur ama umutsuzluga kapılmayın dedi cok sevindim garanti bankası bunu dediya daha ne demeli arkaslar yanlız kımse bu aralarda basvuru yapmasın okadar sene bekledik biraz daha dişimizi sıkalım herkezin hakkında hayırlısı olur inşallah arkadasa ne kadar dua etsem az cok rahatlattı beni

 291. Bankalara bu kanun sayısı ve tarihini içeren yazılı dilekçe ile başvurun ret cevabını da yazılı isteyin. Bunu yapmayacaklardır ama bastırın. Sonra da şikayet edeceğinizi belirtiniz.(özellikle kamu bankalarını). Elden birşey gelmiyor BİMER ve şikayet dışında ama en azından bu şikayetleri yazılı belgeli yapalım. Ayrıca FOX TV gibi kanalların watsapp ihbar hattına da bilgilendirme yapılabilir.

  1. Ahmet Bey, haklısınız ret cevabını yazılı olarak alıp CİMER’e, BİMER’e ve FOX TV veya SHOW TV whatsapp ihbar hattına göndermeliyiz belki sonuç alınır sesimiz duyulur bankalar uyarılır.

  2. Bu dediğini yapsan ne olacak ki? Yasanın ucu açık bırakılmış banka derki vermek istemiyorum kardeşim sana ne!

   1. Ümit Bey, sonuçta banka belli kriterleri taşıyanlara kredi verecek ve kar yapacak. Kar yapmak istediği içinde belli kriterleri karşılayan kişilere kredi vereceklerdir.

    1. Bende onu demek istedim. Şikayet edilsede hükümetin bir yaptırımı olacağını zannetmiyorum.

 292. Gelirim 3000 TL.nin üzerinde kredi puanım 1163.
  2012 yılında kanuni takibe düşüp heman arkasından ödediğim bir işlemimden dolayı kara listedeyim.
  Bu sabah YKB na şirketimizin müşteri temsilcisi aracılığıyla kredi başvurusunda bulundum. 12,000.-TL 36 ay vadeli.
  Az önce bankadan aradılar. geçen yılın aralık ayındaki olumsuz başvurumdan dolayı bununda olumsuz olacağını bu yüzden başvuruyu ancak mart ayında işleme alabileceklerini söylediler. Oda kredi değil k.kartı olarak verebileceklerini ödeme durumuna göre 4-5 içinde istediğim krediyi alabileceeğimi söylediler.
  Kısacası beklemekten başka çarem yok gibi.