Kredi ve Kredi Kartı Sicil Affı Düzenlemesi 2020 (3000+ Yorum)

tarafından
1107
Kredi ve Kredi Kartı Sicil Affı Düzenlemesi 2020 (3000+ Yorum)

Bankalardan kredi çekemeyenler ve kara listeye girmiş olan kişiler, 6 ay kadar sürecek olan yasadan yararlanmak için elini çabuk tutması gereklidir. Bu fırsat 5 yıl kadar süren kara listeden çıkma durumunu kısa bir süreliğine size sunmaktadır. Sicil affı 2018 şu şekilde:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilen torba yasa ile sicil affıda kabul edilmiştir. Yeni yapılan torba yasanın içinde bulunan sicil affı düzenlemesindeki bilinmeyenleri, Denetim Turkey Başkanı YMM Dr. Hayrullah Doğan cevapladı:

Sicil Affından Yararlanmanın Şartları Nelerdir?

  • Yasanın Resmi Gazete’de yayınlanmasından itibaren, ilk 6 ay içinde mevcut kredi borçlarının tamamını ödeyen kişiler bu yasadan yararlanabilecek.
  • Resmi Gazete’de yasanın yayınlanmasından itibaren 6 ay içinde borçlarının tamamını yeniden yapılandırma yapan kişilerde bu yasa kapsamına girecektir.

Peki Sicil Affı Şartlarını Yerine Getirmek Yeterli Mi?

Bu konu ile ilgili olarak ufak ayrıntılarda şu şekildedir:kara liste

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından tutulmakta olan kredi kartı, krediler, çek ve senet borçlarınız gibi kara liste kayıtlarını bankaların dikkate almayabileceği de yasa içerisinde yer almaktadır. Yani bankalar sicil affı düzenlemesi için gerekli görmesi halinde TBBRM bilgilerini dikkate almayabilir. Zorunlu bir şekilde bankaların risk merkezi verilerine uyması daha iyi olurdu belki ama düzenlemede bankalara yönelik bir zorunluluk, yaptırım bulunmamaktadır. Konuyla ilgili olarak diyebileceğim, uygulamayan bankalar olsada, çoğunluk uygulayacaktır.Sicil affı kapsamında hukuki ve cezai herhangi bir sorumluluk olabilir mi?

Yasa ile birlikte kullanmış oldukları krediler ile ilgili olarak sicil affı kapsamında hukuki veya cezai bir işlemler sorumlu olmayacaklar. Nasıl ki ödenmeyen borçlara banka faiz işletiyorsa, bankalarada bu konuda herhangi bir ceza kesilmeyecek.

Bankaya ödenmeyen borçların, gecikmeleri 90 gün olduğu zaman bankalar yasal yollara başvurarak, alacaklarını tahsil etme yolu gidiyorlar. Bankalar kendi avukatları ile bu işlemleri gerçekleştirmekte. Krediniz takibe girdiği zaman bir süreç başlamış oluyor ve buda kara listeye girdiğiniz anlamına geliyor. Bundan sonra bankalardan kredi çekmeniz mümkün olmuyor. Aynı zamanda kredi kartı dahi alamıyorsunuz. Bu aşamadan sonra borçlarınızı ödeseniz, bitirseniz dahi 5 yıl boyunca hiç bir bankadan kredi veya kredi kartı alamıyorsunuz. Başvurularınızın tamamı kabul edilmiyor.

Sicil Affı Yasası İle Yeni Kredi Kullanımı

Sicil affı sayesinde kara listeden çıkacak olan kişilerin yapacağı borçlarının tamamını ödeme veya tamamını yeniden yapılandırma işleminden sonra sicili temizlenmiş olacak. Bu işlemlerin ardından 6 ay kadar kısa bir sürede sicili temizlenecek kişilerin 2017 yılında yeni kredi çekmek veya kredi kartı almak için bankalara başvuruları başlayabilecek.

Sicil Affından Yararlananın Kredi Notu Artacak Mı?

kredi notu

Sicil affından yararlanarak, borçlarının tamamını ödeyen kişiler, kara listeden çıkacaklar. Ardından kullanılacak olan kredilerin ödemelerini veya yapılandırma yapacakları borçlarının ödemelerini düzenli olarak yapmaları halinde kredi notları artmaya başlayacaktır. Bu aşamadan sonra bütün bankalara giderek kredi veya kredi kartı başvurusunda bulunabilecekler ve olumlu sonuçlarla karşılaşacaklar.

Sicil Affı Düzenlemesi 2017’den Kimler Yararlanabilir?

Yasanın yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan kredi işlemlerinde, ödemelerini gecikmeli ödeyenler veya hiç ödeyemeyenler bu düzenlemeden yararlanabileceklerdir.

Sicil Affı Düzenlemesi Sadece Ticari Faaliyette Bulunanlara mı Uygulanacak?

Hayır tabi ki, ticari faaliyeti olsun olmasın, bu sicil affından yararlanacak olanlar, vatandaşlar, işletmeciler, tüccarlar, esnaflar, karşılıksız çıkan çekler, protesto edilmiş olan senetler, kredi kartı borçları, bütün kredi borçlarına ilişkin olarak tutulmakta olan kara liste kayıtları temizlenecek ve siciliniz tamamen temizlenecektir. Yine belirtmek isterim ki, bankalar bu sicil affı düzenlemesini uygulamakta serbest bırakılmış olup, banka temizlenen sicilinize rağmen size kredi veya kredi kartı vermeyebilir.

Sicil Affı İle İlgili Yapılan Açıklama

12.01.2017 Tarihli Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfenkci şu açıklamalarda bulundu: “Sicil affı, yaklaşık 12 milyon 500 bin kişiyi ilgilendiren bir yasa tasarısı. Bu sadece işletmeler, sadece sanayicilerimize yönelik diye düşünmememiz lazım. Bunların yanında özellikle kredi kartı kullanıcıları, bireysel kredi kullananlar da dahil olmak üzere kredilerde sorun yaşayanların 6 ay içerisinde ya borcunun tamamını ya da çeklerini/senetlerini ödedikleri halde kara listeden 5 yıldan önce çıkamıyorlardı. Bu durumda olanlar veya borcunu yeniden yapılandıranlar bu haktan faydalanacaklar. Sicil affından yaklaşık 1 milyon 500 bin ile 1 milyon 600 bin arasında esnafımızın yararlanacağını düşünüyoruz.” dedi.

Sicil Affı Düzenlemesi Resmi Gazete’de Yayınlandı mı?

Sicil affı düzenlemesi şu aşamada yasa tasarısı durumundadır. Bankalar ile hükümet yetkilileri arasında ortak çalışma sonuçlandığı zaman, onaylanarak Resmi Gazete’de yayınlanacaktır ve yasalaşacaktır. Buda tahmini Şubat ayı gibi gerçekleşmiş olacaktır.

Sicil Affından Kimler Faydalanacak? Kimleri Kapsayacak?

Çıkarılacak olan sicil affı düzenlemesinden ilk etapta şirketlerin ve esnafların yararlanması planlanmaktadır. Esnafların ve kurumların yararlanacağı sicil affı ile kredi sıkıntısında olan işleri durma noktasına gelmiş kişilerin piyasaya hareketlilik kazandırması amacıyla bu işlem yapılacaktır.

Sicil affı 2017 son haberleri ve sicil affı yorumları, şartlarını en güncel haliyle sitemizde bulacaksınız.

Sicil Affı Meclisten Geçti Mi? Yasalaştı Mı?

18.01.2017 Tarihi ile Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Meclisten kabul edilerek sicil affı ile kara listeden silinme yasalaştı. Bir kaç gün içerisinde de Resmi Gazete’de yayınlanacaktır.

Kullanılmış olan nakdi ve gayrinakdi kredilerinin ödemelerini aksatarak ödeyen gerçek veya tüzel kişilerin ticari faaliyetlerinde bulunanların veya bulunmayanların gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin, karşılıksız çıkmış olan çek, protesto edilmiş olan senetler, kredi kartları ve diğer tüm kredi borçlarının zamanında ödenmemesinden kaynaklı olarak Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nde kayıt altına alınmış kişilerin kredi müşterilerinin bu borçlarından kaynaklı olarak kara listede bulunmalarının iptal edilmesi için 6 ay içinde bu borçlarını ödemeleri veya yapılandırma yapmaları halinde ödeme performansından kaynaklı olan bütün olumsuz kayıtların dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.

sicil affı

Bu kişilere kredi veren kuruluşların ve finansal kuruluşların yasa gereği mevcut kredilerini yeniden yapılandırması veya yeni kullanacakları kredilerden, kredi kartlarından dolayı hukuki veya cezai sorumlulukları doğmayacaktır.

Sicil Affı Resmi Gazete 27.01.2017

MADDE 33- 22/1/2009 tarihli ve 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- (1) Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olup da; kullandığı nakdi ve gayrı nakdi kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayabilir.

(2) Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Tarafından Sicil Affı Hakkında Yapılan Açıklama 22.02.2017

“Biz 2017 yılında beyaz bir sayfa açmak istedik ve sicil affını getirdik. Bu affı getirirken Bankalar Birliği ile ortak çalıştık ve onların istediği metni yasallaştırdık. Bunu niye yaptık özellikle sicil affı işlesin diye. Şimdi şikayetler de almıyoruz orada özellikle yapılandırma veya kredisi çıktığı halde kredi vermeme noktasında direnen bankalar varsa o noktada da gereğini yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu konuda gerçekten katıyız biz istiyoruz ki bankalar sicil affı konusunda talepleriniz doğrultusunda biz bunu gerçekleştirdiysek siz de bunu uygulamak zorundasınız uygulamanız gerekir. Kişinin kredibiletisi zayıfsa ona bir şey demiyorum ama sicil affı noktasında onu hayata geçirmek zorundasınız. Ama yapılandırma istiyorsa ve yapılandırmanın şartlarını taşıyorsa sizin ona yardımcı olmanız gerekir. Eğer geçmişte çeki ödememişse sonradan onu ödemişse zaten yasanın aradığı şartları gerçekleştirmiş oluyor ve 10 gün geciktirdi evet zaten sicil affı da bunun için var. Onun için biz burada esnafımıza, sanayicimize, ihracatçımıza veya üreticimize bu noktada sicil affı konusunda direnen bankalar varsa buradan sizin aracılığınız ile ben seslenmek istiyorum. Bizlere ulaşsınlar bizlere yazsınlar bizlere bildirsinler bizlerde gereğini yapalım.”

Sicil Affı Yasalaştı Fakat Uygulayan Yok

Sicil affı Resmi Gazete’de yayınlanalı uzun bir süre oldu fakat tam olarak bankaların uyguladığı söylenemez. Yasa içeriğinde belirtilen, kredi kartı veya kredilerden dolayı sicili kötü olan kişilere bankaların kredi veya kredi kartı kullandırmakta serbest bırakıldığı yönündeki ibareden kaynaklı olarak normal tüketiciye bu şekilde durum yansımadı. Milyonlarca takibe girmiş ve sicili bozularak kara listede olan tüketici bulunmakta. Son zamanlarda kredi notu 1000’in üzerinde olan kişilere İş Bankası sicil affı kapsamında kredi kartı verdiği yönünde yorumlar yapılmaktadır. Konuyla alakalı olarak birden fazla yorumun alınması neticesin de yapılan araştırmalarla, İş Bankası tarafından daha önce takibe girmiş kişilerin eğerki borçları yoksa ve kredi notlarıda orta seviyedeyse kredi kartı veya kredi verildiğidir.

Her geçen ay, ekonomik sıkıntılar yüzünden gerek çek gerekse kredi anlamında sıkıntılar yaşayan kişi sayısı artmaktadır. Esnaf ve tüketiciler için ciddi bir kredi sicil affı getirilmezse, sayı arttığı gibi ekonomide canlanmada azalacaktır.

Sicil affı konusunda bir çok sorunuz ve yorumunuz gelmektedir. Bu konuda elimden geldiğince sizlere yardımcı olmak istiyorum. Fakat bir çok arkadaşımızın, binlerce yorum olmasına rağmen kendi ile alakalı olan yorumları araştırmadan, yeni yorumlar yapmaktadır. Bir çok kredi sicili bozulmuş, kredi çekemeyen kişinin durumu aynı şekildedir. Takibe girmişseniz ve borçlarınızı temizlemişseniz yapmanız gerekenleri bir kezde konu içeriğinde anlatmak istedim.

Kredi veya kredi kartınızın ödemelerini 90 gün geciktirdiğiniz zaman banka veya finans kurumu tarafından takibe alınırsınız. Yasal işlemlerin başlatılmasından sonra kara listeye alınarak siciliniz olumsuz bir şekilde kırmızı çizgi yiyerek kapatılır. Bu durumdan sonra hiçbir bankadan veya finansal destek sağlayan kurumlardan kredi veya kredi kartı alamazsınız. Hatta mevcut olan kredi kartlarınız bile kapatılabilir. Bu noktadan sonra yapmanız gereken, avukatlarla anlaşarak borcun yapılandırılması ve ödeme şeklidir. Borcunuzu ödedikten sonra kredi sicilinizi düzeltmenizde kolay olmamaktadır. Bunun için de biraz emek sarf etmeniz gereklidir. Bloke teminatlı kredi kartı almalısınız, bankalardan herhangi birine vadeli mevduat hesabı açarak biraz para yatırmalısınız. Maaş bankanızdan otomatik fatura ödeme talimatları vermelisiniz. Bu gibi işlemleri yaparak bir şekilde bankalarla çalışmalısınız ki kredi notunuz yeniden hesaplanabilir duruma gelsin. Bu gibi işlemlerin ardından belli bir süre geçtiğinde yavaş yavaş kredi notunuz yükselecektir ve kredi kartı, kredi alabilecek duruma gelecektir.

Kredi Sicil Affı Ne Zaman Uygulanacak

Şu aşamada uygulamaya konulacak bir sicil affı mevcut değildir. Sicil affını beklemeden sizin kredi notu ve kredi siciliniz adına bazı adımlar atmanız gereklidir. Aksi takdirde 5 yıl beklemeniz ve kara listeden çıkmanız gerekecektir. Borçlarımı ödedim ama hala bana kredi çıkmıyor, ne yapmam gerekli diyorsanız, ilk etapta icra takibine girmişseniz, icra dosyanızı mutlaka ilgili icra müdürlüğünden kapattırmanız gereklidir. Bundan sonra yapmanız gereken ise bankalara mevduat veya vadeli mevduat hesapları açtırmanız, maaşınızdan otomatik fatura ödeme talimatı vermenizdir. Bunlara ek olarak bloke teminatlı kredi kartı veren bankalara başvuru yaparak, bu karttan edinmenizdir. Kartınızı düzenli olarak ödeyerek ve diğer işlemleri yaparak kredi notunuzun yeniden hesaplanmasını sağlayabilirsiniz. Hesaplama işleminin ardından yavaş yavaş artacak olan kredi notunuza ek olarak ilerleyen zamanda kredi kartı alarak hızlı bir artışa neden olabilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Emekliye Promosyon Ne Zaman Verilecek? 2020 başlıklı makalemizde 2017 emekli promosyonu, emekliye 3 maaş avans ve emekliye faizsiz kredi hakkında bilgiler verilmektedir.