Genel

Şirket Nasıl Kurulur? Neler Gereklidir?

Şirket Nasıl Kurulur? Neler Gereklidir?

Girişimci kişiler kar elde etmek için yapmayı düşündükleri faaliyetleri, gerçek kişi yani şahıs işletmesi veya şirket yani tüzel kişilik olarak yapabilmektedirler. Vergi kanunlarımıza göre gerçek kişilerin yaptığı ticari faaliyetler sonucunda elde ettiği karlar gelir vergisine tabidir ve bu verginin oranı elde edilen kar tutarlarına göre %15’ den başlayıp %35 ‘ e kadar çıkmaktadır. Tüzel kişilerin yani şirketlerin yapmış oldukları ticari faaliyetler sonucunda elde ettikleri kar tutarları ise, vergi kanunlarımıza göre kurumlar vergisine tabidir ve elde edilen kar miktarı ne kadar olursa olsun sabit olarak %20 ‘ dir.
Ülkemizde girişimci kişiler, vergi avantajı ve diğer bazı avantajları nedeniyle firma açmaya karar verdiklerinde genellikle şirket yani tüzel kişilik olarak açmaktadırlar. Şahsi görüşümüzde şirket olarak faaliyette bulunulması avantajlı olur yönündedir. Bu yazımızda şirket kuruluşu için neler gerekli, hangi bilgiler gerekli, hangi belgeler gerekli, hangi kurumlara başvurularak hangi işlemler yapılmaktadır bunlar anlatılacaktır.
Öncelikle şirket kuruluş işlemleri karışık ve bilgi isteyen bir konu olduğundan dolayı, işi bilen bir mali müşavir ile anlaşmak ve işlemleri yaptırmak önemlidir.

Gerekli Bilgiler Nelerdir?

Öncelikle açmayı düşündüğünüz işyeri ile ilgili bir adres belirlenmelidir.
İşyeriniz için bir unvan belirlemelisiniz. Belirlediğiniz bu ünvanı ticaret sicilinden daha önce kurulup kurulmadığını kontrol ettirmelisiniz. Daha önce kurulmuş ise başka bir unvan belirlemeniz gerekmektedir.
Kurulacak şirketin ortağı kim olacak belirlenmelidir.
Şirket hangi faaliyet alanlarında iş yapacak belirlenmelidir.
Şirketin yetkilisi kim olacak belirlenmelidir.
Şirketin sermayesi ne kadar olacak, ortaklara dağılımı nasıl olacak, ne kadar tutarı ödenmiş sermaye olacak belirlenmelidir.2016 yılı itibariyle Limited şirketler en az 10.000,00 TL, Anonim şirketler ise en az 50.000,00 TL sermaye ile kurulabilmektedir. Her iki şirket türü de tek kişi ile kurulabilmektedir. Sermaye tutarının en az ¼ ünün kurulmadan önce bankada bloke ettirilmesi gerekmektedir.
Bu bilgilerle MERSİS siteminde şirket ana sözleşmesi oluşturulmalıdır.

Gerekli Belgeler Nelerdir?

  1. Noterden onaylı 3 adet şirket ana sözleşmesi.
  2. Şirket ortağının kimlik fotokopisi.
  3. Şirket yetkilisi adına noterden çıkarılmış 2 adet Tescil talepnamesi (İmza beyannamesi)
  4. Kira kontratı
  5. Rekabet kurumu hesabına sermayenin onbin de dördünün yattığını gösteren banka dekontu.
  6. Sermayenin ¼ ünün bloke edildiğini gösteren yazı ve banka dekontu.
  7. Şirket yetkilisinin 1 adet vesikalık fotoğrafı.

Kuruluş İşlemleri Nasıl Yapılır?

Kuruluş işlemlerini mali müşavire yaptırmak istediğiniz takdirde, Gerekli bilgiler bölümündeki bilgileri bildirmeniz ve notere gelerek ana sözleşme onayını, imza beyannamesini ve kuruluş için mali müşavire vekalet verme işlemini yaptırmanız ve gerekli masraflar için ödemeyi yapmanız yeterli olacaktır. Diğer tüm işlemleri mali müşavir yapacaktır.Öncelikle MERSİS siteminden ana sözleşme hazırlanır ve sistem aracılığıyla onaya gönderilir. Sistem bir numara verir.
MERSİS sisteminin verdiği numara ve şirket ortakları ile notere gidilir ve şirket ana sözleşmesi ve imza beyannamesi onaylattırılır.
Bankaya rekabet kurumu payı yatırılır.
Sermayenin ¼ ü bankaya bloke ettirilir, bloke yazısı ve dekont alınır.
Ticaret sicil işlemleri için internet sistemi ile randevu alınır.
Ticaret sicil memurluğunun istediği taahhütname, kurucular beyanı, şirket kuruluş bildirim formu , ticaret odası kayıt beyannamesi ve başvuru dilekçesi hazırlanır ve ortaklara imzalattırılır. Vergi dairesi için işe başlama formu ve e-tebligat başvuru formu hazırlanır ve şirket yetkilisine imzalattırılır.
Ticaret sicil memurluğuna başvurularak tescil ve ilan yaptırılır.
Ticaret odası veya Sanayi odası kaydı yaptırılır.
Şirketin tescil edildiği gün yasal defter tasdikleri notere mutlaka yaptırılır.
Vergi dairesine başvurulur, yoklama işlemi yaptırılarak şirketin kaydı vergi dairesinde de açtırılır.E-tebligat başvurusu yapılır.
Şirket ortakları sigortalı olarak başka bir yerde çalışmıyorsa BAĞKUR kayıtları yapılır.
Şirketin bağlı olduğu Belediye ye başvurularak İşyeri açma izin ruhsatı alınır.

09.11.2016
AYDIN KURU
MALİ MÜŞAVİR-BAĞIMSIZ DENETÇİBir önceki yazımız olan En Uygun Trafik Sigortası Hangisidir? başlıklı makalemizde araç sigortaları, en hesaplı sigorta ve en ucuz sigorta hangisi hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiketler

Aydın KURU

Mali Müşavir Bağımsız Denetçi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı