Haberler

Vergi Affı 2021 Yasalaştı? Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Vergi Affı 2017 Yasalaştı? Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Vergi ve prim borçları olanlar için devletin alacaklarının yeniden yapılandırmasına yönelik yapılan kanun düzenlemesi olan vergi affı 2017 yasalaştı ve ay sonuna doğru Resmi Gazete‘de yayınlanması beklenmektedir. Daha önce yapılan vergi borcu yapılandırmalarının, 1. taksitlerinin süresinin uzatılması ve 31 Mayıs’ta ödemelerin son bulacak olması ve taksit ödemesini yapmayanların bu yeni vergi affı yasa düzenlemesinden yararlanmaması için bu süre zarfı seçilmiş olup, daha önceden yapılandırma yapmış olan kişiler eğerki taksit ödemesini yapmadıysalar hiçbir devlet desteğinden de yararlanamayacaktır. Yeni düzenleme ile 31 Mart 2017 tarihine kadar olan vergi borçları ve prim alacakları yeniden yapılandırma yapılmasına olanak sağlayan kanun düzenlemesi meclisten geçmiştir ve Resmi Gazete’de yayınlanması kalmıştır.

Bir önceki vergi yapılandırmasını yapamamış olanlar ve bu fırsatı kaçırmış olanlar için vergi ve prim borçlarını yapılandırma fırsatı 2. şans olarak sunuldu. Meclis Genel Kurulu tarafından kabul edilen vergi ve prim borçlarının yapılandırmasına ilişkin vergi affı yasalaşmış oldu. 31 Mart 2017 tarihine kadar olan:

 • Gümrük vergileri,
 • Vergi cezaları,
 • İdari para cezaları,
 • Sigorta Primlerix
 • İşsizlik Sigortası primleri,
 • Sosyal güvenlik destek primi

ve bu devlet alacaklarına ilişkin olan faizlerin, zamların yapılandırma kapsamına alınmasının söz konusu olduğu yasa düzenlemesi kanunlaşmış oldu.vergi affi

E-posta ile yapılacak olan tebligat işlemlerin de kişinin eline ulaşma zamanı olarak emailin gönderildiği tarihten sonraki beşinci gün tebliğ zamanı olarak kabul edilecek. Bu saye de gerek trafik cezalarının, gerekse idari cezaların bir çoğu e-posta yolu ile kişilere iletilmeye başlanacak ve devletimiz bu durumdan tasarruf sağlayacak.20 Yaşından fazla olan araçların vergi borçları ve diğer idari borçları silinecek. Bunun için tek yapılması gereken aracın hurdaya çıkarılmasıdır. Bu işlemi yapan kişilerin, araçlarından kaynaklı, devlete olan bütün borçları silinecek ve affedilecek. Bu noktada 1997 model veya daha eski araçları olan kişilerin 31 Aralık 2018 tarihine kadar araçlarını hurdaya çıkarmaları durumunda vergi cezaları affedilecek ve 31 Aralık 2016 tarihine kadar kesilen idari para cezaları yani trafik cezaları, silinecek. Araçlarını hurcadaya çıkarmak isteyenler neler yapmalıdır. Bunun için kişinin yapması gereken kayıt ve tescillerinin silinmesi için hurdaya çıkarmaları adına il özel idarelerine veya büyükşehir belediyelerine bedelsiz olarak araçlarını teslim edebilecekler. Aynı şekilde MKE’ne araçlar teslim edilebilmektedir.

Geçmiş 5 Yıla Ait Vergi Düzenlemesi – Yapılandırma – Matrah Arttırımı 2018 

Borç Yapılandırma, Matrah Artırımı ve Kasa-Stok Affı Kanunu

MATRAH ARTTIRIMI 2018

 • Mükellefler, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını arttırdıkları takdirde, arttırımda bulunulan yıllar için gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin tarhiyat yapılmayacak.
 • Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde, 2013 yılı için yüzde 35, 2014 yılı için yüzde 30, 2015 yılı için yüzde 25, 2016 yılı için yüzde 20’den az olmamak üzere artıracak.

KASA VE STOK AFFI

 • Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, işletmelerinde olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları, vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilecek.
 • Mükelleflerin kayıtlarında yer aldığı halde gerçekte mevcut olmayan malların, fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle, kayıt ve beyanlarına eklenmesi sağlanacak. Faturalı olarak alınıp kayıtlara geçen ancak belge düzenlenmeksizin satılan malların halen stokta gözükmesi nedeniyle oluşan gerçek dışılık düzeltilecek.
 • Eczaneler, stoklarında kayıtlı yer aldığı halde fiilen bulunmayan ilaçları, düzenlemenin yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kayıtlarından çıkarabilecekler.
 • Bilanço esasına göre defter tutan Kurumlar Vergisi mükellefleri, 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla bilançolarında görülmekle birlikte, işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları, ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını, vergi dairelerine beyan ederek, düzeltebilecek. Bu kapsamda beyan edilen tutarlar üzerinden yüzde 3 vergi hesaplanacak.

VERGİ BARIŞI

 • Yapılandırmaya konu alacaklar, 31 Mart 2018 tarihi esas alınarak tespit ediliyor.
 • Yeniden yapılandırılan borçlar ikişer aylık dönemler halinde 18 eşit taksitte ödenebilecek. İl özel idareleri, bunlara bağlı kuruluşlar ve spor kulüplerinde süre 36 aya çıkabilecek. Belediyeler ise 144 eşit taksitle dahi borçları ödeyebilecek. Borçlar kredi kartıyla da tahsil edilebilecek.
 • Borçların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak ve fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90’ının tahsilinden vazgeçilecek.
 • Vergi borçları yasa yayımlandıktan sonraki 4. aydan sonra, sosyal güvenlik borçları da izleyen 3. aydan itibaren ödenecek. Başvurular ise yasa çıktıktan sonra izleyen 2. ayın sonuna kadar yapılabilecek. Motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksidi kapsam dışı olacak.

PRİM BORÇLARI

 • Mart 2018’den önceki SGK’ya ilişkin idari para cezalarında da, ana paranın yüzde 50’sinden vazgeçilecek. Bağ-Kurlular borçlarını yeniden yapılandırır ve borçlarının ilk taksidini öderlerse, genel sağlık sigortasından yararlanabilecekler.
 • Genel Sağlık Sigortası gelir testi için daha önce nisan ayına kadar başvuru hakkı verilmişti. Tasarıyla teste başvuru süresi 30 Kasım 2018’e kadar uzatılacak. Genel sağlık sigortası prim borcu bulunanlar ise yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek ve borçlarını faizsiz ödeyebilecek.
 • Prim borçları nedeniyle Bağ-Kurluluğu durdurulanlara da bir hak verilecek. Bu kişiler 2 ay içinde müracaat eder ve ilk taksit döneminde borçlarının tamamını öderse, durdurma işlemi ortadan kalkacak. Ayrıca 31 Mayıs 2018 itibariyle borcu olan Bağkurlular, ödeme veya yeniden yapılandırma yapmazsa sigortalılıkları durdurulacak. Bu borçlar için haciz uygulanmayacak.
Etiketler

3 Yorum

 1. bu yasa çıktı ama güzel yalnız uygulama yanlış bu yasa faizin tamamı silinmeli önceden yapılandırma yapanlar tekrar faydalanmalı tüm milleti kapsamalı devlet milletinin tamamını kucaklamalı ve bu son yapılandırma olmalı asıl önemli olan çiftçinin kredilerini ertelemeli

 2. Bu yasa halkı kesinlikle kucaklamıyor..Tüm faizlerin sinlinerek halka yararlı olarak yasanın çıkması gerekirdi..Onca insan zaten geçim sıkıntısı çekmekdedir..Vergi borcunu ödiyecek durumu olmuş olsaydı zaten bireyler bunu ödemekten kaçınmazdı..Vergi borcu olan kişilerinde şimdiki gelir durumuna bakılmaksızın çıkarılmış kesinlikle halkı kucaklıyacak düzenleme yapılmamışdır…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı