Haberler

Vergisini Erken Ödeme İndirimi Ne Zaman Olacak? Oranı Kaç?

Vergisini Erken Ödeme İndirimi Ne Zaman Olacak? Oranı Kaç?

Vatandaş tarafından ödenen vergilerle dönen çarkta, vergiler düzenli ödenmediğinde, geciktiğinde ülkemiz açısından inanılmaz kayıplar yaşanmaktadır. Yıllardır bir çok alanda uygulanmakta olan erken ödeme indirimi, vergilerde de olacak gibi. Trafik cezalarında bile erken ödeme yapıldığında belli oranlarda trafik cezası oranı düşmektedir. 1 Ay gibi süre içerisinde yapılan ödemeler sonucunda hem vatandaş kazanmakta hemde devletimiz erken ödemeden dolayı kasasına kazanç sağlamaktadır. Vergisini erken ödeme indirimi ne zaman olacak? Vergi ödemelerinde yapılacak olan erken ödeme indirimi sonucunda yüzde kaç oranında vergi indirimi olacak?

Maliye Bakanı’mız Sayın Naci Ağbal tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamalar şu şekilde: “Hem vergisini zamanında ödeyen hem de geçmişe dönük vergisel yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiğini tespit ettiğimiz mükelleflere indirim imkanı getireceğiz. İndirim oranında  genellikle yüzde 5 şeklinde bir beklenti var, bu oran da  olabilir. Çalışmamızı Bakanlar Kuruluna arz edeceğiz, indirim oranına orada karar  vereceğiz. Vergi mükellefi kazanıyor, gelip o kazandığının bir kısmını  bizimle paylaşıyor. Ama diğer taraftan ödeme gücü olan, bunu zamanında ödeyen  mükellef de diyor ki ‘Geçmişe dönük ödeme performansımız iyiyse, bize de bir  imkan sağlayın’. Bunu da haklı bir talep olarak görüyoruz. Vergisinde süresinde  ödeyemeyen suçlu olmadığı gibi, vergisini süresinde ödeyen vatandaşa da böyle bir  kolaylığın sağlanması doğru bir talep. Bu düzenlemenin kapsamına hangi mükellefler girmeli,  hangi şartları ortaya koymalıyız, burada sağlanacak vergi indirimi oranı ne  olmalı? Bu bir hesap kitap işi. Maliye olarak bir vergiden vazgeçeceksen, tabii  ki bütçenin iki yakasını da düşünmek suretiyle bir çalışma yapmamız lazım. Yani belli bir süre 3 yıl olur 5 yıl olur, bizim tercihimiz 3 yıl.  Geçmiş 3 yıl her beyannamesini süresinde vermiş, her beyannamesini süresinde  ödemiş. Bazen 3-5 bin lira küçük rakamları arada bir kaçırırsınız, bunları  dikkate almamak lazım. Beyannamelerin düzenli olarak zamanında verilmiş olması,  ödemelerin düzenli olarak zamanında yapılmış olması bir ölçüt olacak. Bu  indirimden yararlanılacak dönem itibarıyla herhangi bir vergi borcu olmayacak.  Burada şuna da dikkat ediyoruz, bu indirimi vereceğimiz mükellefimiz sadece  vergisini zamanında ödeyen kişi olmasın aynı zamanda geçmişe yönelik vergisini de  eksik ödememiş olsun. Burada bizim belirlediğimiz ölçütlerden biri geçmişte  herhangi bir şekilde mesela 3 yıllık süreçte geçmişe dönük herhangi bir şekilde  bir vergi incelemesi sonunda bir vergi tarh edilmemiş olması gerekiyor. Şartlar konusundaki çalışmamızı Bakanlar Kuruluna arz  edeceğiz, indirim oranına orada karar vereceğiz. Çünkü mükellef bilecek ki ben vergimi tam ve  zamanında ödersem, böyle bir indirim alacağım. O zaman ne olacak? Ödemelerini  yaparken, vergisel yükümlülüklerini yerine getirirken daha dikkat edecek. Sonuçta  millet olarak hep beraber kazanmış olacağız.” değerlendirmesinde bulundu. Bu olabilir, yani kapsama bağlı olarak. Bizim  tercihimiz KOBİ’lerin bu düzenlemeden yararlanması. Böyle bir çerçeve  oluşturduğumuz takdirde, geçmişin istatistiklerine dikkat ettiğimizde, vergisini  tam ödeyen, vergisel yükümlülüklerini tam yerine getiren mükellefler bakımından  yüzde 5’lik bir oran belirlenmesi ‘olabilir’ gözüküyor şu anda. Ama bunlar tabi  Bakanlar Kurulumuzun kararına bağlı. O tarihlerdeki kanun  çerçevesinde yapılan ilk tahsilatlarla bunu karşılaştırdığımız zaman, burada  olağanüstü bir tahsilat gerçekleştirdik. 31 Ocak 2017 tarihi  itibarıyla, yeniden yapılandırmadan vergi, prim ve diğer alacaklar olarak 15,1  milyar lira tahsilat yaptık. Bu olağanüstü bir rakam.” açıklamalarında bulundular.

Vergide erken ödeme indirimi konusunda yapılacak olan oranın Bakanlar Kurulu tarafından belirleneceğini belirten Sayın Ağbal, yapılacak olan erken ödemeler ile geçmişteki 3 yıl gibi düşünen bir süre zarfında da ödemelerini zamanında yapan kişilere yönelik olarak yapılması gereken bir vergi indiriminin sonuçlarının hesaplanması ve bütçenin dikkate alınması gerektiğini belirtti. İlerleyen zamanda yapılması muhtemeler olan vergisini erken ödeme indirimi konusunda atılacak adımlara konumuz içerisinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirim Kanun Düzenlemesi Mecliste Kabul Edildi

Gelir Vergisi Kanunu’nun 121. maddesi düzenlenerek mecliste kabul edildi.

Kimler İndirimden Yararlanamayacak;  • Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar
  • Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler

Bu mükellefler dışında kalan kurumların vergisi belirlenen şartların yerine getirilmesi ile yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden otomatik olarak hesaplanacak olan %5 indirimi alabilecekler.

Toplam olarak mükellefe yapılabilecek indirim tutarı 1 milyonu geçemeyecek.

İndirim olarak indirilecek tutarında, ödenecek vergiden fazla olması durumunda artan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gerekli olan tarihleri izleyen bir yıl içinde mükellefin beyan etmesi ile tahakkuk edecek olan vergilerden mahsup edilme işlemi uygulanacak. Süre içinde mahsup edilmezse iadesi ve reddi mümkün olmayacak. Mükellef olarak gelir vergisi verenlerin alacağı indirim tutarı, ticari-zirai veya meslek faaliyet nedeni ile yapılan beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içindeki oranın dikkate alınmasıyla hesaplanmakta olan gelir vergisi esas alınıp tespiti yapılacaktır.

Yapılacak olan vergi indiriminden yararlanmanın şartı olarak, hesaplanan beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıldaki vergi beyannamelerinin zamanında ve kanuni süreler içinde verilmesi, aynı şekilde kanuni süreler içinde de ödenmiş olması şarttır. Kanuni süreler içinde verilmiş fakat düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartı ihlal etmeyecektir. Her beyanname itibariyle 10 liraya kadar olan eksik ödemelerde bu şartı ihlal etmemiş sayılacaktır.

Belirtilmiş olan süreler içinde mükellefin haklarında beyana tabi olarak vergi türleri, ikmalen-resen-idarece yapılan tarh işleminin olmaması gereklidir.İndirim yapılacak beyannamenin verilmesi ile tarih itibariyle vergi aslı 1000 liranın üzerinde (vergi cezalarıda dahil olarak) vadesi geçen bir borcun olmaması gereklidir.

Aynı şekilde hesaplanacak indirime ait beyannameden önceki 4 yıl boyunca ve o yılki takvim yılında Vergi Usul Kanunu’na aykırı kaçakçılık suçlarından ve cezalarından sayılmakta olan fiili suçlardan dolayı suç işlememiş olmak gereklidir. Tespit yapılmışsa indirimden faydalanılmayacaktır. Bu ve diğer hususların daha sonradan tespit edilmesinde de ödenmeyen vegiler veya vergi ziyaı cezaları uygulanmaksızın tarh işlemine tabi tutulacaktır.

Bu yasa kapsamında, Bakanlar Kurulu indirim oranlarını ve 1 milyon tutarını 2 katına kadar arttırabilir veya 0’a kadar indirebilecek olan yetkili makamdır.

KDV İadesi Düzenlemesi Hakkında Açıklamalar 2017

Sayın Bakan Ağbal tarafından yapılan açıklamalar şu şekildedir: “2016 yılında yaklaşık 38 milyar lira KDV iadesi yaptık. Bu önemli bir  rakam. Burada amacımız bir yandan haksız bir iadenin yapılmaması bir yandan da  vatandaşın hakkı olan iadenin bir an önce yapılmasıdır. Her zaman söylüyorum.  Vatandaşın vergi iadesinin bizde bir gün bile fazladan kalmaması gerekir. Çünkü  bu mükellefimiz için önemli bir kaynak. Bu kapsamda, dün yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdik. Bu  düzenlemeden önce mükelleflerimiz, gerekli belgelerin yanında yüzde 100 oranında  banka teminat mektubu veriyordu ve iadesini alması, dosyanın durumuna göre 1 aya  yakın sürebiliyordu. Şimdi ise yüzde 120 oranında banka teminat mektubu veren  mükellefler, KDV iadelerini en geç 5 iş günü içinde alabilecek. Böylece,  kontroller veya bazı eksiklikler nedeniyle iade sürecinin gereksiz yere  uzamasının önüne geçilecek. Dahilde İşleme İzni kapsamında üretilen malların KDV hesaplanarak teslim  edilmesi halinde, ihracatçılara yapılacak KDV iadelerine ilişkin dış ticaret  sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine tanınan haktan tüm  ihracatçı mükelleflerin faydalanmasını sağladık. Yine bu düzenleme ile sağlık sektöründe uzun zamandır yaşanan bir  belirsizliği de gideriyoruz. Özel hastanelerin, belli şirketler aracılığıyla  doktorlardan aldığı sağlık hizmetlerine ilişkin KDV tevkifatı uygulamasını  kaldırdık. Böylece, söz konusu hizmetlerin iş gücü temin hizmeti kapsamında  alınan hizmet olup olmadığı yönünde yıllardır süren tartışmayı da sonlandırmış  olduk.” dediler.

Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci tarafından 2017 vergi indirimi hakkında şu açıklamalar yapıldı: “İmalat sanayine yönelik düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında bu yıl gerçekleştirilecek bina inşaat harcamaları için KDV iadesi sağlayacağız. Vergi indirim oranlarını ve yatırım döneminde kullanılabilecek yatırıma katkı tutarının oranını yüzde 100’e çıkartarak ilave finansman kaynağı yaratıyoruz. Cazibe Merkezleri Programı içinde yer alan ‘Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi’ çerçevesinde taşınacak yatırımları teşvik sistemi kapsamında gidilen bölgeye göre değişen istihdam desteklerinden, ilave yatırım olması durumunda ise diğer vergisel desteklerden yararlandıracağız. Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan illerde gerçekleştirilecek çağrı merkezi ve veri merkezi yatırımlarını asgari yatırım tutarı şartı aramadan yatırım yapılan bölgenin bölgesel desteklerden de yararlandırarak, başta istihdamın artırılması olmak üzere bahse konu illerin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunacağız. Belirli nitelikteki entegre tekstil yatırımlarıyla kauçuk ve kauçuk ürünleri imalatını bazı bölgelerimizde bölgesel olarak destekleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bir önceki yazımız olan Türkiye'nin En Büyük Şirketleri 2020 başlıklı makalemizde dünyanın en büyük şirketleri, en çok kazandıran hisse ve en fazla büyüyen hisse hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı