BankalarZiraat Bankası

Ziraat Bankası Kredi Çekme Şartları Nelerdir?

Ziraat Bankası Kredi Çekme Şartları Nelerdir?

Her bankanın kredi çekme şartları farklılık göstermektedir. Bankalar bu kriterleri kendilerine göre belirlemektedirler. Bu kriterlerinden taviz verdikleri zamanda avantajlı kredi adı altında çeşitli kampanyalar yapmaktadırlar. Bunlardan birisinden de kredi çekmek istediğiniz takdirde yine taviz verdikleri kriteri uygulama hakkını kendilerinde saklı tutmaktadırlar. Kredi çekebilmek için en büyük şartlardan birisi kredi notunuzun iyi konumda olması gereklidir. Eğer ki kredi notunuz düşükse diğer şartlara bakmanıza gerek yoktur. İlk etapta bozuk olan kredi notunuzu yani kredi sicilinizi düzeltmeniz gereklidir. Kredi notunuzu nasıl yükselteceğiniz yada kredi notunu nasıl öğrenebilirim gibi makaleleri sitemizden bularak faydalanabilirsiniz. Ziraat bankası kredi çekme şartları, devlet bankası olduğu için doğal olarak standart belgelerin hemen hemen hepsi istenmektedir. Ziraat Bankası kredi çekme şartları ve gerekli belgeler şu şekildedir:

Ziraat Bankası Kredi Kartı Borcu Kapatma Kredisi 2019

Ziraat Bankası Bireysel İhtiyaç Kredisi İçin Gerekli Belgeler

Tüketici Kredisi İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru Formu
 • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi
 • Kişinin çalışma durumuna göre gelir belgesi
 • Şubece istenebilecek diğer belgeler

Özellikler • Dilediğiniz ödeme seçenekleriyle esnek bir yapıya sahiptir.
 • 60 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
 • Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır.
 • Kredi vadesi boyunca hayat sigortası yapılmaktadır.

Masrafsız ve İndirimli Tüketici Kredileri İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru Formu
 • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi
 • Çalışma durumunuza göre gelir belgesi
 • Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi
 • Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi
 • İlgili kredi ürünü için istenen ilave belgeler

Tüketici Avans Kredisi İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru Formu
 • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport
 • Nakit teminat karşılığı kullandırılmaktadır

Eğitim Kredisi İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru Formu
 • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport
 • Kişinin çalışma durumuna göre gelir belgesi
 • Eğitime ilişkin belgeler ve fatura
 • Şubece istenebilecek diğer belgeler

Yasa Kapsamında İpotekli Bireysel Finansman Kredisi

 • Başvuru Formu
 • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi
 • Çalışma durumunuza göre gelir belgesi
 • Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi
 • Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi
 • Teminata alınacak gayrimenkullere ilişkin belgeler

Ziraat Bankası Bireysel Konut Kredisi İçin Gerekli Belgeler

Konut Kredisi

 • Başvuru Formu
 • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi
 • Çalışma durumunuza göre gelir belgesi
 • Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi
 • Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi
 • Satın alınmak istenen konutun tapu belgesi fotokopisi
 • Şubece istenebilecek diğer Belgelerini

Özellikleri

 • 120 aya kadar vade ile satın alacağınız konutun eksper​tiz değerinin en fazla %80’ine kadar kredi kullanabilirsiniz.
 • Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Gerekli görülmesi halinde ek teminat talep edilebilir.
 • Kredi boyunca hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası yapılmaktadır.

Ortak Konut Kredisi

 • Başvuru Formu
 • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi
 • Çalışma durumunuza göre gelir belgesi
 • Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi
 • Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi
 • Satın alınmak istenen konutun tapu belgesi fotokopisi

Transfer Konut Kredisi

 • Başvuru Formu
 • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi
 • Çalışma durumunuza göre gelir belgesi
 • Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi
 • Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi
 • Satın alınmış olan konutun tapu belgesi fotokopisi

İnşaat Tamamlama Konut Kredisi

 • Başvuru Formu
 • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi
 • Çalışma durumunuza göre gelir belgesi
 • Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi
 • Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi
 • İnşa halindeki konutun asgari %70 inşaat seviyesinde olduğunu ve krediye konu olabileceğini belirtir belgeler

Ziraat Bankası Bireysel Taşıt Kredisi İçin Gerekli Belgeler

Taşıt Kredisi

 • Başvuru Formu
 • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi
 • Çalışma durumunuza göre gelir belgesi
 • Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi
 • Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi
 • Şubece istenebilecek diğer belgeler

Özellikleri • 0 km ve en fazla 5 yaşındaki taşıtlar için kullandırılabilir.
 • 60 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
 • Ruhsatında hususi olarak kaydedilmesi kaydıyla hafif ticari araçların (minibüs, kamyonet, pick-up) alımını finanse etmek amacıyla kullandırılabilir.
 • Araç rehni, teminat olarak alınır. Bankamız lehine rehin tesis edilir. Gerekli görüldüğü takdirde ek teminat istenebilir.
 • Kredi boyunca hayat sigortası ve kasko yapılmaktadır.

İndirimli Taşıt Kredisi

 • Başvuru Formu
 • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport
 • Çalışma durumuna göre gelir belgesi
 • Serbest Meslek Mensupları için bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi
 • Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi
 • İlgili kredi ürünü için istenen ilave belgeler

Komisyonsuz Taşıt Kredisi

 • Başvuru Formu,
 • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport
 • Çalışma durumuna göre gelir belgesi
 • Serbest Meslek Mensupları için bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi
 • Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi
 • İlgili kredi ürünü için istenen ilave belgeler

Transfer Taşıt Kredisi

 • Başvuru Formu,
 • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport
 • Çalışma durumuna göre gelir belgesi
 • Serbest Meslek Mensupları için bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi
 • Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi
 • İlgili kredi ürünü için istenen ilave belgeler

ziraat bankasi kredi sartlari

Ziraat Bankası Bireysel Paket İçin Gerekli Belgeler

Kredili Mevduat Hesabı

 • Başvuru Formu
 • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi
 • Çalışma durumunuza göre gelir belgesi

Ziraat Gençlık Paketi

 • Başvuru Formu
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Varsa KYK Kredi/Burs numarası
 • Öğrenci kimliği fotokopisi (Öğrenci kimlik belgesinde yüksek okul yazan öğrencilerden eğitim programının en az 4 yıl süreli olduğunu tevsik eden belge (bir fakülteye bağlı eğitim görenlerden söz konusu belge alınmayacaktır)
 • Adres teyidi/belgesi
 • Varsa düzenli gelire ilişkin belgeler ile
 • Bulunması halinde kefile ilişkin cari mevzuatımızda yer alan belgeler

Ziraat Bankası Tarımsal Kredi İçin Gerekli Belgeler

Gerçek Kişiler

 • Nüfus cüzdanı
 • Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi
 • Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı, v.b)
 • Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler
 • Bilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmelerden son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu

Tüzel Kişiler

 • Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi
 • Tüzel kişilik ana sözleşmesinin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi
 • Oda kayıt belgesi
 • Vergi levhası
 • Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin, temsil yetkisine ilişkin kararlar ve noter onaylı imza sirküleri
 • Yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş ve/veya son yıla ait, diğerlerinde ise en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu
 • Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı vb)
 • Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler

Ziraat Bankası Konut Kredisi

makalemiz ile en güncel ziraat bankası konut kredisi faiz oranlarına ulaşabilirsiniz. 10.08.2016 tarihi itibari ile güncellenmiştir.

Ziraat Bankası kredi çekme şartları nelerdir? Başlıklı sunmuş olduğumuz bilgiler size en güncel hali ile sunulmuş olup, soru ve görüşleriniz için lütfen bizimle yorumlar kısmı aracılığı ile iletişime geçiniz.

Bir önceki yazımız olan Yeni Kurulan Şirketlere Kredi Veren Bankalar başlıklı makalemizde avrupa yatırım bankası kredileri, ayb kredisi nedir ve ayb kredisi veren banka hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiketler

3 Yorum

 1. Ben şirket sahibiyim şirketime kredi talebinde bulundum ama beni ve şirketimi araştıracakları yerde babamı araştıryorlar sanki şirket sahibi babamış gibi ben anlamadım. müşteri portföyu bu bankadan hesabınızı alın diyor şirketimin ortagıymış gibi şikayette bulundum kaç defa 14 gün bekleyin diyorlar siz kredi veriyoruz diyosunuz ama gel gör ki laftan ibaret sizin yazdıgınız müsteri portföyu devlet bankasıyla çalışmamı istemiyor en yetkiliye varana kadar şikayet yazcam hesabım halen duruyor ama başka bankadanda hesap açtım çalışıyorum ben gerçektende geri zekalıyım ki şirketime tek bankadan çalısmışım 1 senedir

 2. başka bankalardaki borçlarımı ziraat bankasına getireceğim kabul görünmüyor .anlamış değilim maaşımıda ziraat bankasından almama rağmen selamlar

  1. Bu tamamen banka yetkilisinin onayında ki bir durumdur. Maaşınızın bağlı olduğu şubeye mi gittiniz acaba? Başka bir Ziraat Bankası şubesine mi? Hesabınızın bulunduğu şubeye gitmenizi tavsiye ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı